Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5054

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 26 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Casas Ya, S.L. e vinte e un máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao no ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por medio deste anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os actos foron adoptados polas oficinas liquidadoras do distrito hipotecario que se citan no inicio de cada relación.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas liquidadoras que se citan, no enderezo que se expresa, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 26 de xaneiro de 2012

Regina Losada Trabada
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Oficina Liquidadora de Carballo

R/ Vázquez Parga, 15-1.º

15100 Carballo

Interesado/da

NIF/CIF

Procedemento

Casas Ya, S.L.

CIF: B15722440

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1224/2008

Trámite de audiencia

Urbanizadora Gallega del Suelo, S.L.

CIF: B15835390

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1224/2008

Trámite de audiencia

Oficina Liquidadora de Corcubión

Avda. da Viña, n.º 12

15130 Corcubión

Interesado/da

NIF/CIF

Procedemento

Carbón Sousa, Marta (herdeira de Julia Sousa Vidal)

NIF: 32383925V

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte. S-127/2006

Liquidación: 650041007514

Oficina Liquidadora de Ferrol

Avda. Mac Mahon, n.º 25, baixo

15403 Ferrol

Interesado/da

NIF/CIF

Procedemento

Fuertes Lorenzo, Santiago

NIF: 32623497K

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. S-504/2008

Trámite de audiencia

Gabarri Borja, María Amparo

NIF: 32774539E

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-2328/2011

Trámite de audiencia

Galconsa 2000, S.L.

CIF: B15728348

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-590/2008

Trámite de audiencia

García Cortiñas, Abigail

NIF: 32711483D

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-2939/2011

Trámite de audiencia

Inverfor Bolsa Patrimonial, S.A.

CIF: A64043581

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-6271/2010

Trámite de audiencia

Lorenzo Pesqueira, Miriam

NIF: 35322653N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1014/2011

Trámite de audiencia

Luaces Varela, Elisa

NIF: 32554193Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-6317/2008

Liquidación: 600081025283

Marquez Fernández, Emilio

NIF: 32635625M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-614/2011

Trámite de audiencia

Purriños Fernández, Alicia

NIF: 32457030M

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp. S-536/2010

Liquidación: 650725229619

Rodríguez Martínez, Manuel Alberto

NIF: 32616321K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T- 4302/2007

Resolución tasación pericial: T/2010/15/008/2/0/41

Sánchez Blanco, Cristina

NIF: 11815576Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-11252/2007

Liquidación: 504110002009

Sánchez Blanco, Francisco

NIF: 32668952M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-11252/2007

Liquidación: 504110002011

Sánchez Blanco, María José

NIF: 11815577V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-11252/2007

Liquidación : 504110002008

Silva de Lana, Ilma

NIF: 32618209T

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-3461/2011

Trámite de audiencia

Sociedade de Inversión e Servicios Trasancos, S.L.

CIF: B15399645

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-2427/2008

Trámite de audiencia

Sociedade de Inversión e Servicios Trasancos, S.L.

CIF: B15399645

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-2426/2008

Trámite de audiencia

Sociedade de Inversións e Servicios Trasancos, S.L.

CIF: B15399645

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-2426/2008

Trámite de audiencia

Telinha Xestión, S.L.

CIF: B70120993

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-1621/2008

Trámite de audiencia

Vega Espiñeira, Josefa

NIF: 32583597A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp. T-4036/2008

Trámite de audiencia