Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 7 de febreiro de 2012 Páx. 5315

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

ANUNCIO do 20 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, polo que se notifica a resolución do procedemento de retirada de cota láctea da campaña 2011/2012 (Real decreto 347/2003, do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea).

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles aos interesados que se sinalan no anexo deste anuncio, a resolución do procedemento de retirada de cota láctea da campaña 2011/2012 (Real decreto 347/2003, do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea).

Os interesados poderán comparecer, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, nas dependencias dos servizos de explotacións agrarias nas xefaturas territoriais que correspondan, da Consellería do Medio Rural e do Mar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro da mencionada resolución e constancia de tal coñecemento.

Contra a resolución, que non esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de alzada, de conformidade cos artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ante a conselleira do Medio Rural e do Mar, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. Transcorrido este prazo, sen terse presentado recurso, esta resolución adquirirá firmeza na vía administrativa, sendo inmediatamente executiva de conformidade co previsto no artigo 138.3 da mesma norma xurídica.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2012.

Francisco José Vidal-Pardo Pardo
Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural e do Mar

ANEXO

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: Carmen Castro Pazos.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Centiña, 4, 15147 Coristanco (A Coruña).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesado: José Bello Bello.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Antonio Ríos 65, 3.º, 15009 A Coruña.

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesado: Avelino Bra Carro.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Soquinta, 2 – Mandaio, 15391 Cesuras (A Coruña).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: Macarena Naveira Galiñanes.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: O Couce de Laxe, 1, 15315 Monfero (A Coruña).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesado: José Antonio López López.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Santiago – Souto, 27367 Láncara (Lugo).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: María Ángeles Souto Ferreiro.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Rosende – Buriz, 27306 Guitiriz (Lugo).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: Milagros García Carballo.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Rigueiro, 6 – Bascos, 27412 Monforte de Lemos (Lugo).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesado: Raúl López López.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Vilarchán – Villares, 27307 Guitiriz (Lugo).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: María – Albina Núñez Rubinos.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Vilacendoi, 24 – Bocamaos, 27296 Lugo.

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesado: José Manuel Celeiro López.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Lamas, 27632 Triacastela (Lugo).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: María del Carmen Núñez Carballo.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Mazaira, 32766 Castro Caldelas (Ourense).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: M.ª Isabel Caramés Gómez.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Portela, 21 – Codeseda, 36559 A Estrada (Pontevedra).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: Placeres Fraiz Rivas.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Loureiro, 34 – Dúas Igrexas, 36549 Forcarei (Pontevedra).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesado: Rubén Colmeiro Navaza.

Acto de notificación: retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: O Castro, 2 – Piñeiro, 36579 Silleda (Pontevedra).

Procedemento: retirada de cota láctea da campaña 2011/2012.

Interesada: María Ángeles Edrosa Goyos.

Acto de notificación: non retirada da cantidade de referencia.

Último enderezo coñecido: Castelo – Rigueira, 27286 A Pastoriza (Lugo).