Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 7 de febreiro de 2012 Páx. 5334

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Mugardos

ANUNCIO de información pública de aprobación de estudo de detalle.

Aprobación inicial do estudo de detalle para o sinalamento de aliñacións e rasantes nun solar sito no camiño do Merlo; promovido por Río Eume, S.L.

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 5 de xaneiro de 2012, aprobou inicialmente o estudo de detalle para o sinalamento de aliñacións e rasantes nun soar sito no camiño do Merlo, promovido por Río Eume, S.L., redactado polo arquitecto Manuel Porto Vila, de data xullo de 2008.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 86.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, para os efectos de que, durante o prazo de vinte (20) días, contado a partir da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia poidan formular as reclamacións e alegacións que se consideren pertinentes.

Suspensión de licenzas.

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 5 de xaneiro de 2012, acordou a suspensión de licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición para as áreas determinadas no devandito estudo de detalle. O que se fai público en cumprimento do artigo 77 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Mugardos, 16 de xaneiro de 2012.

Xosé Fernández Barcia
Alcalde