Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 20 de febreiro de 2012 Páx. 6272

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2012.

Mediante a Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, acórdase convocar de xeito ordinario probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2012.

Segundo a autorización establecida no artigo 6 da Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición do tribunal avaliador que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2012, que figura no anexo desta resolución.

Este tribunal terá dereito a percibir as indemnizacións que corresponden á categoría terceira, segundo o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razóns de servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2012

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Presidente: José Luis Vázquez Fernández, inspector de Educación.

Vogais:

José Manuel Carbia Pichel, profesor técnico de formación profesional.

Xesús Cociña Souto, profesor de ensino secundario.

Susana Quintela Díaz, profesora de ensino secundario.

Juan Granados Loureda, catedrático de ensino secundario.

Pedro Martín Aláez, profesor de ensino secundario.

Enrique Álvarez Escudero, catedrático de ensino secundario.

David Rodríguez Miguens, profesor de ensino secundario.

Francisco Javier Boado Rial, profesor de ensino secundario.

José Antonio Rodríguez Fernández, catedrático de ensino secundario.

Ricardo Puig de Llano, profesor de ensino secundario.

Pilar Peñas Boleas, profesora de ensino secundario.

Pedro Pérez Vérez, catedrático de ensino secundario.

Juan José Raíces Silva, profesor de ensino secundario.

Antonio Lago Dacosta, profesor de ensino secundario.

Nuria Isabel Fernández García, profesora de ensino secundario.

Elena Nogueira Rivadulla, profesora de ensino secundario.

Suplentes:

Presidenta: Carmen García Rodríguez, inspectora de Educación.

Vogais:

Eva Piña Rodríguez, profesora de ensino secundario.

Serafín Vázquez Álvarez, profesor de ensino secundario.

Lucía Abuín Abel, profesora de ensino secundario.

M.ª Rosario García Deibe, profesora de ensino secundario.

Manuel Lago Sánchez, profesor de ensino secundario.

M.ª Elena Guntiñas Rodríguez, catedrática de ensino secundario.

M.ª Esperanza Vázquez Iglesias, profesora de ensino secundario.

María Argiz Ledo, profesora de educación secundaria.

Manuel Bilbao Salcedo, profesor de ensino secundario.

Dolores Carballo Davila, profesora de ensino secundario.

Manuel Lama Grande, catedrático de ensino secundario.

Luís M. Villaverde López, catedrático de ensino secundario.

Belisario Sánchez Miniño, profesor de ensino secundario.

Hermógenes Cobas Gamallo, catedrático de ensino secundario.