Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Xoves, 22 de marzo de 2012 Páx. 10109

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2012 pola que se somete a trámite de información pública o proxecto de trazado da obra Enlace no p.q. 70 da AP-9 coa cidade de Santiago de Compostela, e da Cidade da Cultura de Galicia, clave AC/10/071.00, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Por Resolución da directora da Axencia Galega de Infraestruturas do 23 de febreiro de 2012 aprobouse provisionalmente o proxecto de trazado da obra Enlace no p.q. 70 da AP-9 coa cidade de Santiago de Compostela, e da Cidade da Cultura de Galicia, clave AC/10/071.00.

A Xunta de Galicia vén a desenvolver un novo enlace coa cidade de Santiago de Compostela no contorno do p.q. 70 da autoestrada AP-9, que permita aliviar o tráfico do resto de enlaces proporcionando un novo acceso á zona norte da cidade, ao mesmo tempo que permite o acceso desde unha vía de alta capacidade á Cidade da Cultura de Galicia. Este novo enlace está recollido tanto no Plan sectorial da rede viaria de Santiago de Compostela, Ames e Teo, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2003, como no vixente Plan Xeral de Santiago de Compostela.

O proxecto consiste na execución dun novo enlace na AP-9 no p.q. 70+000, coa glorieta actualmente existente que dá acceso á Cidade da Cultura. A través desta glorieta enlazarase co viario urbano de Santiago de Compostela na zona de O Viso-Sar, nas proximidades do auditorio-Multiusos do Sar. Deseñouse un enlace tipo trompeta, conectándose os 4 ramais deste á glorieta sur de acceso á Cidade da Cultura de Galicia.

Por outra parte, faise constar que, a teor do indicado no informe do 28 de xullo de 2011, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, non é necesario someter o referido proxecto ao trámite de avaliación de impacto ambiental.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. Que o proxecto de trazado da obra Enlace no p.q. 70 da AP-9 coa cidade de Santiago de Compostela, e da Cidade da Cultura de Galicia, clave AC/10/071.00 se someta, consonte o determinado no artigo 15.1.º da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, ao trámite de información pública, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, por escrito diante a Axencia Galega de Infraestrutuas, as observacións que crean convenientes, relativas ás circunstancias que xustifiquen a declaración de interese xeral da estrada e sobre a concepción global do seu trazado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se someta a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente ao proxecto de trazado da obra de referencia, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. O período de información pública será de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia; estando o expediente exposto ao público na Axencia Galega de Infraestruturas, no Servizo de Infraestruturas da Coruña e no Concello de Santiago de Compostela.

Así mesmo, na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (http://www.cmati.xunta.es/portal/cidadan/lang/gl/pid/2915), atópase á disposición dos interesados un documento resumo do proxecto.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2012.

Ethel Vázquez Mourelle
Directora da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO
Relación de bens e dereitos afectados

Enlace no p.q. 70 da AP-9 coa cidade de Santiago de Compostela, e da Cidade da Cultura de Galicia. Clave: AC/10/071.00. Concello de Santiago de Compostela.

Número de orde

Referencia

catastral

Sup. exp.

definitiva (m 2)

Propietario

Tipo de chan

Uso

1

15079A03100002

23

Sixto Moure, Santiago

RU

MT - Matogueira

2

15079A03100001

29

Caixa de Aforros de Galicia

RU

MT - Matogueira

3

15079A03000528

277

Castelao Ramos, Arturo

RU

MT - Matogueira

4

15079A03000527

89

Otero Fernández, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

5

15079A03000526

148

López Prieto, Concepción

RU

MT - Matogueira

6

15079A03000525

213

Varela Munín, José M.

RU

C - Labor ou labradío secaño

7

15079A03000524

211

Varela Freire, Carmen

RU

C - Labor ou labradío secaño

8

15079A03000523

286

Giadas Millán, Dolores

RU

C - Labor ou labradío secaño

9

15079A03000522

761

Castelao Ramos, Arturo

RU

C - Labor ou labradío secaño

10

15079A03000521

556

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

11

15079A03000520

580

Baluja Piñeiro, María

RU

C - Labor ou labradío secaño

12

15079A03000493

401

Montoiro Vigo, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

13

15079A03000519

373

Otero Vigo, María

RU

C - Labor ou labradío secaño

14

15079A03000492

180

Freire Prieto, Carmen

RU

C - Labor ou labradío secaño

15

15079A03000518

976

Calvelo Pomar, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

16

15079A03000491

172

Castelao Ramos, Andrés

RU

C - Labor ou labradío secaño

17

15079A03000490

220

Iglesias Otero, Josefa

RU

C - Labor ou labradío secaño

18

15079A03000489

184

Otero Vidal, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

19

15079A03000488

571

Pejito Iglesias, Dolores

RU

C - Labor ou labradío secaño

20

15079A03000517

1.357

Otero Rivas, Dolores

RU

C - Labor ou labradío secaño

21

15079A03000484

758

Otero Puente, Elena

RU

C - Labor ou labradío secaño

22

15079A03000483

910

Mourullo Brañas, Amparo

RU

C - Labor ou labradío secaño

23

15079A03000545

835

Otero Puente, Miguel

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

24

15079A03000485

1.420

Maroño Noya, Antonio

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

25

15079A03000481

4.357

Braña Mourullo, Manuel

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

26

15079A03000479

751

Mourullo Ferreiro, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

27

15079A03000486

1.926

Montoiro Puente, Andrés, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

28

15079A03000516

116

Seoane Cepeda, Carmen

RU

MT - Matogueira

29

15079A03000515

140

Mourullo Ferreiro, Consuelo

RU

PD - Prados ou pradarías

30

15079A03000513

49

Rozas Vigo, Ramón

RU

PD - Prados ou pradarías

31

15079A03000512

58

Descoñecido

C - Labor ou labradío secaño

32

15079A03000511

175

Otero Abad, José

RU

C - Labor ou labradío secaño

33

15079A03000510

146

Raposo Montoiro, Carmen A.

RU

C - Labor ou labradío secaño

34

15079A03000506

11

Vigo Puente, Mercedes

RU

MT - Matogueira

35

15079A03000487

893

Noya Puente, Andrés

RU

MT - Matogueira

36

15079A03000467

682

Vigo Castro, Juan

RU

C - Labor ou labradío secaño

37

15079A03000462

1.486

Puente Vigo, José

RU

MT - Matogueira

39

15079A03000466

6

Montoiro Vigo, Sara

RU

MT - Matogueira

40

15079A03000429

251

Castelao Ramos, Santiago

RU

MT - Matogueira

41

15079A03000460

18

Ramos Castelao, Constantino

RU

MT - Matogueira

42

15079A03000430

359

Sixto Rozas, Esperanza, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

43

15079A03000431

87

Rozas Otero, Ramiro, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

44

15079A03000414

419

Noya Castro, Encarnación

RU

C - Labor ou labradío secaño

45

15079A03000415

465

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

46

15079A03000416

406

Rivas Vidal, Francisco, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

47

15079A03000417

377

Varela Munín, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

48

15079A03000421

200

Baluja Vidal, José, hros. en litigio

RU

C - Labor ou labradío secaño

49

15079A03000422

618

Rivas Vidal, Francisco, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

50

15079A03000420

796

Calvelo Nogueira, Eugenia

RU

C - Labor ou labradío secaño

51

15079A03000419

754

Otero Puente, Miguel

RU

C - Labor ou labradío secaño

52

15079A03000418

144

Raposo Montoiro, Carmen A.

RU

C - Labor ou labradío secaño

53

15079A03000427

422

Otero Vidal, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

54

15079A03000426

361

Baluja Prieto, Pastora

RU

C - Labor ou labradío secaño

55

15079A03000425

549

Vigo Puente, Andrés

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

56

15079A03000424

150

Castelao Ramos, Santiago

RU

C - Labor ou labradío secaño

57

15079A03000400

360

Vigo Castro, Juan

RU

C - Labor ou labradío secaño

58

15079A03000402

354

Otero Vigo, Daniel

RU

MT - Matogueira

59

15079A03000423

238

Otero Vigo, Daniel

RU

C - Labor ou labradío secaño

60

15079A03000403

133

Calvelo Pomar, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

61

15079A03000392

945

Otero Rivas, Dolores

RU

C - Labor ou labradío secaño

63

15079A03000395

231

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

PD - Prados ou praderías

63

15079A03009001

953

Desconto

RU

MT - Matogueira

64

15079A03000396

411

Otero Vigo, Evangelina

RU

PD - Prados ou pradarías

65

15079A03000397

405

Mosteiro Sixto, Jesusa

RU

PD - Prados ou pradarías

66

15079A03000398

322

Vigo Mourullo, Rosa

RU

PD - Prados ou pradarías

67

15079A03000399

238

Montoiro Puente, Andrés, hros.

RU

PD - Prados ou pradarías

68

15079A03000401

308

Otero Maza, Hortensia

RU

C - Labor ou labradío secaño

69

15079A03000404

588

Noya Puente, Andrés

RU

C - Labor ou labradío secaño

70

15079A03000405

165

Montoiro Puente, Andrés, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

71

15079A03000406

237

Maroño Noya, Antonio

RU

PD - Prados ou pradarías

72

15079A03000407

260

Otero Puente, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

73

15079A03000408

974

Ramos Castelao, Constantino

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

74

15079A03000246

248

Ramos Castelao, Constantino

RU

C - Labor ou labradío secaño

75

15079A03000244

275

Feáns Silva, Emilio

RU

C - Labor ou labradío secaño

76

15079A03000243

92

Baluja Prieto, Pastora

RU

C - Labor ou labradío secaño

77

15079A03000242

76

Descoñecido

RU

C - Labor ou labradío secaño

78

15079A03000241

67

Descoñecido

RU

C - Labor ou labradío secaño

79

15079A03000240

149

Descoñecido

RU

C - Labor ou labradío secaño

80

15079A03000239

58

Rozas Ventosinos, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

81

15079A03000238

628

Vigo Puente, Josefa

RU

MT - Matogueira

82

15079A03000237

119

Puente Vigo, Vicente

RU

MT - Matogueira

83

15079A03000236

57

Aldrey Baluja, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

84

15079A03000221

38

Freire Prieto, Josefa

RU

C - Labor ou labradío secaño

85

15079A03000223

474

Pereira Noya, Antonio

RU

C - Labor ou labradío secaño

86

15079A03000224

269

Otero Puente, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño

87

15079A03000230

276

Braña Mourullo, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

88

15079A03000232

2.600

Noya Puente, Andrés

RU

C - Labor ou labradío secaño

89

15079A03000233

269

Braña Mourullo, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

90

15079A30300845

13

Vigo Mourullo, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

91

15079A02800881

14.694

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

UR

Solos sen edificar, obras de urbanización e xardinaría

92

15079A02900003

701

Rozas Otero, Ramiro, herdeiros de

RU

MT - Matogueira

93

15079A02900004

459

Otero Vigo, Daniel

RU

MT - Matogueira

94

15079A02900005

380

Otero Rivas, Mercedes

RU

MT - Matogueira

95

15079A02900006

408

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

MT - Matogueira

96

15079A02900007

437

Antelo Torres, Daniel

RU

MT - Matogueira

97

15079A02900008

369

Montoiro Baluja, José Roberto, herdeiros de

RU

EU - Eucaliptus

98

15079A02900009

526

Sayáns Rivadas, José L.

RU

EU - Eucaliptus

99

15079A02900011

257

Mourullo Brañas, Amparo

RU

MT - Matogueira

100

15079A02900012

217

Puente Vigo, Vicente

RU

MT - Matogueira

101

15079A02900013

327

Ramos Iglesias, José, hros.

RU

MT - Matogueira

102

15079A02900014

394

Montoiro Baluja, José Roberto, herdeiros de

RU

MT - Matogueira

103

15079A02900015

369

Castelao Fontao, Ramiro

RU

MT - Matogueira

104

15079A02900016

497

Castelao Ramos, Manuel

RU

MT - Matogueira

105

15079A02900017

457

Codesido Casas, Julio

RU

MT - Matogueira

106

15079A02900018

351

Vidal Nogueira, Carmen

RU

PD - Prados ou pradarías

107

15079A02900019

639

Montoiro Freire, Santiago, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

108

15079A02900020

739

Rivas Vidal, Francisco, hros.

RU

PD - Prados ou pradarías

109

15079A02900021

652

Rozas Rivas, Luis, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

110

15079A02900022

451

Montoiro Baluja, Jesús, herdeiros de

RU

PD - Prados ou pradarías

111

15079A02900023

1.425

Otero Vigo, Isaura

RU

PD - Prados ou pradarías

112

15079A02900028

312

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

PD - Prados ou pradarías

113

15079A02900030

419

González Vigo, Susana

RU

PD - Prados ou pradarías

114

15079A02900032

141

Villaverde Varela, M.ª del Carmen

RU

PD - Prados ou pradarías

115

15079A02900033

104

Otero Rivas, Mercedes

RU

PD - Prados ou pradarías

116

15079A02900035

29

Freire Prieto, Jesús

RU

PD - Prados ou pradarías. Ocupación temporal

117

15079A03000377

1.990

Otero Ramos, Manuel

RU

PD - Prados ou pradarías

118

15079A03000378

1.247

Otero Vidal, Consuelo

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

119

15079A03000380

788

Otero Vigo, Evangelina

RU

C - Labor ou labradío secaño

119

15079A03000379

597

Ramos Liñares, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

121

15079A03000381

538

Noya Puente, Carmen, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

122

15079A03000382

544

Otero Vigo, Carmen, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

123

15079A03000383

526

Otero Maza, Hortensia

RU

MT - Matogueira

124

15079A03000384

1.168

Braña Mourullo, Manuel

RU

PD - Prados ou pradarías

125

15079A03000385

647

Pazos Mourullo, José

RU

PD - Prados ou pradarías

126

15079A03000386

592

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

127

15079A03000387

575

Caixa de Aforros de Galicia

RU

C - Labor ou labradío secaño

128

15079A03000388

792

Montoiro Vigo, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

129

15079A03000389

864

Otero Vigo, Carmen, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

130

15079A03000391

1.390

Otero Rivas, Dolores

RU

PD - Prados ou pradarías

131

15079A03000256

1.274

Vilas Patiño, José

RU

PD - Prados ou pradarías

132

15079A03000257

1.206

Aldrey Vigo, Otilia

RU

PD - Prados ou pradarías

133

15079A03000260

589

Braña Mourullo, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

134

15079A03000255

120

Braña Mourullo, Manuel

RU

I - Improdutivo

135

15079A03000262

512

Montoiro Vigo, Manuel

RU

PD - Prados ou pradarías

136

15079A03000267

24

Aldrey Vigo, Otilia

RU

PD - Prados ou pradarías

137

15079A03000252

235

Vigo Puente, Rosa

RU

PD - Prados ou pradarías

138

15079A03000268

80

Montoiro Puente, Andrés, hros.

RU

PD - Prados ou pradarías

139

15079A03000250

172

Baluja Puente, Carmen, herdeiros de

RU

PD - Prados ou pradarías

140

15079A03000251

439

Aldrey Vigo, Otilia

RU

FG - Carballeira

141

15079A03000249

337

Montoiro Vigo, Sara

RU

PD - Prados ou pradarías

142

15079A03000248

179

Montoiro Puente, Andrés, hros.

RU

PR - Prado o pradarías de regadío

143

15079A03000279

731

Montoiro Puente, Andrés, hros.

RU

C - Labor ou labradío secaño

144

15079A03000285

1.087

Otero Abad, Juan

RU

PD - Prados ou pradarías

145

15079A03000280

112

Montoiro Vigo, Consuelo

RU

PD - Prados ou pradarías

146

15079A03000281

16

Freire Prieto, Carmen

RU

PD - Prados ou pradarías

147

15079A03000282

13

Mourullo Brañas, Amparo

RU

PD - Prados ou pradarías

148

15079A03000283

3

Mourullo Ferreiro, Consuelo

RU

PD - Prados ou pradarías

149

15079A03000287

627

Iglesias Otero, Josefa

RU

PD - Prados ou pradarías

150

15079A03000288

166

Iglesias Pejito, María

RU

VT - Vía de comunicación de dominio público

151

15079A03000289

130

Tojo Martínez, José Ignacio Javier

RU

C - Labor ou labradío secaño

152

15079A03000290

536

Puente Vigo, Vicente

RU

C - Labor ou labradío secaño

153

15079A03000304

17

Puente Vigo, Vicente

RU

PD - Prados ou pradarías

154

15079A03000306

273

Puente Baluja, José

RU

PD - Prados ou pradarías

155

15079A03000307

266

Puente Vigo, José

RU

PR - Prado o pradarías de regadío. Ocupación temporal

156

002000400NH34F

94

Seoane Villaverde, Ramón e outra

RU

PD - Prados ou pradarías

157

15079A30300884

6

Raposo Montoiro, M.ª Carmen, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

158

15079A30300883

16

Mugico Giadans, Manuel

RU

MT - Matogueira

159

002000500NH34F

24

Nogueira Rey, Rafael e outra

RU

C - Labor ou labradío secaño

160

15079A30300876

20

Vigo Mourullo, Rosa

RU

C - Labor ou labradío secaño

161

15079A30300875

28

Salvado Montoiro, M.ª del Camen

RU

C - Labor ou labradío secaño

162

15079A30300874

34

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

163

15079A30300872

110

Aldrey Baluja, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño

164

15079A30300871

105

Aldrey Baluja, Carmen

RU

C - Labor ou labradío secaño

165

15079A30300870

43

Castelao Otero, Encarnación, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

166

15079A30300869

109

Otero Vigo, José, herdeiros de

RU

C - Labor ou labradío secaño

167

15079A30300868

100

Otero Vigo, Isaura

RU

C - Labor ou labradío secaño

168

15079A03000308

45

Otero Abad, Andrés J.

RU

C - Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal

169

15079A03000309

339

Puente Fontao, Manuel

RU

C - Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal

170

15079A02900036

898

Otero Vidal, Consuelo

RU

C - Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal

171

15079A02900037

619

Baluja Puente, María

RU

C - Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal

172

15079A02900038

1.384

Vigo Puente, Mercedes

RU

C - Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal

173

15079A02900039

827

Vigo Castro, Carmen

RU

C - Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal

174

15079A02900040

656

Otero Puente, Carmen

RU

C -Labor ou labradío secaño.

Ocupación temporal