Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Venres, 30 de marzo de 2012 Páx. 11230

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2012 pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 22 de marzo de 2012, adoptou, por proposta da Consellería de Sanidade, o acordo que a continuación se transcribe, así como a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

«De conformidade co previsto nos artigos 3 e 4 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia, o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos estará formado polos principios activos coas súas respectivas presentacións, que respondan ao prezo menor recollido no Nomenclátor oficial de produtos farmacéuticos financiados polo Sistema Nacional de Saúde, ou ben cun prezo superior cando se trate de situacións excepcionais xustificadas pola existencia de risco de desabastecemento ou monopolio.

De conformidade coas previsións legais citadas, as modificacións do catálogo serán aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia cunha periodicidade bimestral, ou cando haxa modificación dos prezos menores establecidos polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

A Resolución do 28 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Farmacia e Produtos Sanitarios, pola que se determinan os novos conxuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receita oficial ou orde de dispensación, os seus prezos de referencia, e se revisan os prezos de referencia fixados pola Orde SPI/3052/2010, do 26 de novembro, establece no seu punto 5.2 que ademais, con base no acordado o 16 de decembro de 2011 pola Comisión Permanente de Farmacia, se procederá á actualización dos prezos menores para que coincida coa aplicación dos novos prezos de referencia, desde que esta resolución produza os seus efectos. Estes novos prezos menores serán efectivos para as facturacións ao Sistema Nacional de Saúde, cerradas a partir do día 1 de abril de 2012.

A Comisión Autonómica Central de Farmacia e Terapéutica da Comunidade Autónoma de Galicia, na súa sesión do 15 de febreiro de 2012, acordou por unanimidade elevar á conselleira de Sanidade unha nova proposta de Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos que recolle a revisión e actualización dos conxuntos de intercambio ou agrupacións homoxéneas de medicamentos segundo a nomenclatura actual conforme os novos prezos menores que entrarán en vigor o próximo 1 de abril de 2012.

Ademais, inclúense as novas agrupacións homoxéneas de medicamentos e produtos sanitarios que se incorporaron ao Nomenclátor oficial de produtos farmacéuticos con posterioridade á actualización do 1 de novembro de 2011 e danse de baixa aquelas agrupacións homoxéneas que deixaron de selo desde a citada actualización.

En consecuencia, no exercicio das competencias outorgadas nos artigos 3 e 4 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia, por proposta da conselleira de Sanidade, o Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión que tivo lugar o 22 de marzo de 2012,

ACORDA:

Primeiro. Aprobar a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia que se xunta, e que substitúe o aprobado no Consello da Xunta de Galicia do 27 de outubro de 2011.

Segundo. Este acordo publicarase no Diario Oficial de Galicia para os efectos do seu coñecemento xeral e aplicación.

Terceiro. O presente acordo entrará en vigor o 1 de abril de 2012».

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2012.

Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidade

ANEXO
Modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos
da Comunidade Autónoma de Galicia

O Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia queda como segue:

Artigo 3.3 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Medicamentos:

Acamprosato 333 mg 84 comprimidos

Acarbosa 100 mg 100 comprimidos

Acarbosa 100 mg 30 comprimidos

Acarbosa 50 mg 100 comprimidos

Acarbosa 50 mg 30 comprimidos

Aceclofenaco 100 mg 20 comprimidos

Aceclofenaco 100 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Aceclofenaco 100 mg 40 comprimidos

Aceclofenaco 100 mg 40 sobres solución/suspensión oral

Aceclofenaco 15 mg 60 g crema

Aceclofenaco 150 mg 4 inxectable xeral intramuscular

Acetilcisteína 100 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Acetilcisteína 200 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Acetilcisteína 600 mg 20 comprimidos efervescentes

Acetilcisteína 600 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Acetilcisteína 600 mg 20 sobres solución/suspensión oral efervescente

Aciclovir 200 mg 25 comprimidos

Aciclovir 50 mg 15 g crema

Aciclovir 50 mg 2 g crema

Aciclovir 800 mg 35 comprimidos

Ácido acetilsalicílico 100 mg 30 comprimidos

Ácido acetilsalicílico 500 mg 20 comprimidos

Ácido alendrónico 10 mg 28 comprimidos

Ácido alendrónico 70 mg 4 comprimidos

Ácido alendrónico/colecalciferol 70 mg/2800 ui 4 comprimidos

Ácido alendrónico/colecalciferol 70 mg/5600 ui 4 comprimidos

Ácido ibandrónico 150 mg 1 comprimidos

Ácido ibandrónico 150 mg 3 comprimidos

Ácido pipemídico 400 mg 10 cápsulas

Ácido pipemídico 400 mg 20 cápsulas

Ácido risedrónico 35 mg 4 comprimidos

Ácido risedrónico 5 mg 28 comprimidos

Ácido risedrónico 75 mg 2 comprimidos

Agomelatina 25 mg 28 comprimidos

Alfuzosina 10 mg 30 comprimidos liberación modificada

Alfuzosina 2,5 mg 60 comprimidos

Alfuzosina 2,5 mg 90 comprimidos

Alfuzosina 5 mg 60 comprimidos liberación modificada

Aliskireno 150 mg 28 comprimidos

Aliskireno 300 mg 28 comprimidos

Aliskireno/hidroclorotiazida 150 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Aliskireno/hidroclorotiazida 150 mg/25 mg 28 comprimidos

Aliskireno/hidroclorotiazida 300 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Aliskireno/hidroclorotiazida 300 mg/25 mg 28 comprimidos

Almotriptán 12,5 mg 4 comprimidos

Almotriptán 12,5 mg 6 comprimidos

Alopurinol 100 mg 100 comprimidos

Alopurinol 100 mg 25 comprimidos

Alopurinol 300 mg 30 comprimidos

Alprazolam 0,25 mg 30 comprimidos

Alprazolam 0,5 mg 30 comprimidos

Alprazolam 0,75 mg 20 ml solución/suspensión oral

Alprazolam 1 mg 30 comprimidos

Alprazolam 2 mg 30 comprimidos

Alprazolam 2 mg 50 comprimidos

Ambroxol 15 mg/5 ml 200 ml solución/suspensión oral

Ambroxol 30 mg 20 comprimidos

Ambroxol 75 mg 30 cápsulas liberación modificada

Amikacina 125 mg 1 inxectable xeral parenteral

Amikacina 250 mg 1 inxectable xeral parenteral

Amikacina 500 mg 1 inxectable xeral parenteral

Amisulprida 100 mg 60 comprimidos

Amisulprida 200 mg 60 comprimidos

Amisulprida 400 mg 30 comprimidos

Amlodipino 10 mg 14 comprimidos

Amlodipino 10 mg 30 comprimidos

Amlodipino 10 mg 30 comprimidos bucodispersables/liotabs

Amlodipino 5 mg 28 comprimidos

Amlodipino 5 mg 30 comprimidos

Amlodipino 5 mg 30 comprimidos bucodispersables/liotabs

Amorolfina 2,5 mg 20 g crema

Amorolfina 50 mg 5 solución

Amoxicilina / ac clavulánico 250 mg/62,5 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 100 mg-clavulánico ácido 12,5 mg/1 ml 120 ml suspensión oral

Amoxicilina 1000 mg-clavulánico ácido 62,5 mg 28 comprimidos de liberación modificada oral

Amoxicilina 1000 mg-clavulánico ácido 62,5 mg 40 comprimidos de liberación modificada oral

Amoxicilina / ac clavulánico 250 mg/62,5 mg 60 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina / ac clavulánico 500 mg/125 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina / ac clavulánico 875 mg/125 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina / ac clavulánico 875 mg/125 mg 24 solución/suspensión oral

Amoxicilina 1000 mg 12 comprimidos

Amoxicilina 1000 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 1000 mg 24 comprimidos

Amoxicilina 1000 mg 24 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 250 mg 16 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 250 mg 24 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 250 mg/5 ml 120 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina 250 mg/5 ml 60 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina 500 mg 12 cápsulas

Amoxicilina 500 mg 12 comprimidos

Amoxicilina 500 mg 16 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 500 mg 24 cápsulas

Amoxicilina 500 mg 24 comprimidos

Amoxicilina 500 mg 24 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina 750 mg 12 comprimidos

Amoxicilina 750 mg 24 comprimidos

Amoxicilina/ ac clavulánico 100 mg/12,5 mg 30 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina/ ac clavulánico 100 mg/12,5 mg 60 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina/ ac clavulánico 125 mg/31,25 mg 60 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina/ ac clavulánico 250 mg/62,5 mg 120 ml solución/suspensión oral

Amoxicilina/ ac clavulánico 250 mg/62,5 mg 24 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina/ ac clavulánico 500 mg/125 mg 12 comprimidos

Amoxicilina/ ac clavulánico 500 mg/125 mg 24 comprimidos

Amoxicilina/ ac clavulánico 500 mg/125 mg 24 sobres solución/suspensión oral

Amoxicilina/ ac clavulánico 875 mg/125 mg 12 comprimidos

Amoxicilina/ ac clavulánico 875 mg/125 mg 24 comprimidos

Amoxicilina/ ac clavulánico125 mg/31,25 mg 120 ml solución/suspensión oral

Ampicilina 1000 mg 1 inxectable xeral parenteral

Ampicilina 500 mg 1 inxectable xeral parenteral

Anastrozol 1 mg 28 comprimidos

Articaína/epinefrina 72 mg/18 mcg 1 inxectable xeral parenteral

Articaína/epinefrina 72 mg/9 mcg 1 inxectable xeral parenteral

Atenolol 100 mg 30 comprimidos

Atenolol 100 mg 60 comprimidos

Atenolol 50 mg 30 comprimidos

Atenolol 50 mg 60 comprimidos

Atenolol/clortalidona 100 mg/25 mg 28 comprimidos

Atenolol/clortalidona 100 mg/25 mg 56 comprimidos

Atorvastatina /amlodipino 10 mg/10 mg 28 comprimidos

Atorvastatina /amlodipino 10 mg/5 mg 28 comprimidos

Atorvastatina 10 mg 28 comprimidos

Atorvastatina 20 mg 28 comprimidos

Atorvastatina 40 mg 28 comprimidos

Atorvastatina 80 mg 28 comprimidos

Azelastina 0,5 mg 6 ml colirio

Azelastina 1 mg 10 pulverizacións nasais

Azelastina 1 mg 20 pulverizacións nasais

Azitromicina 1000 mg 1 sobre solución/suspensión oral

Azitromicina 150 mg 6 sobres solución/suspensión oral

Azitromicina 200 mg/5 ml 15 ml solución/suspensión oral

Azitromicina 200 mg/5 ml 30 ml solución/suspensión oral

Azitromicina 250 mg 6 sobres solución/suspensión oral

Azitromicina 500 mg 3 comprimidos

Azitromicina 500 mg 3 sobres solución/suspensión oral

Barnidipino 10 mg 28 cápsulas liberación modificada

Barnidipino 10 mg 56 cápsulas liberación modificada

Barnidipino 20 mg 28 cápsulas liberación modificada

Barnidipino 20 mg 56 cápsulas liberación modificada

Beclometasona 5 mg 30 comprimidos

Benazepril/hidroclorotiazida 10 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Benazepril/hidroclorotiazida 20 mg/25 mg 28 comprimidos

Bencilpenicilina 1250 mg 1 inxectable xeral parenteral

Bencilpenicilina 3125 mg 1 inxectable xeral parenteral

Bencilpenicilina 625 mg 1 inxectable xeral parenteral

Betahistina 16 mg 30 comprimidos

Betahistina 8 mg 60 comprimidos

Betahistina 8 mg 60 ml solución/suspensión oral

Bezafibrato 400 mg 30 comprimidos liberación modificada

Bicalutamida 150 mg 30 comprimidos

Bicalutamida 50 mg 30 comprimidos

Bifonazol 10 mg 20 g crema

Bifonazol 10 mg 20 po

Bifonazol 10 mg 30 g crema

Bifonazol 10 mg 30 solución

Bilastina 20 mg 20 comprimidos

Bisoprolol 10 mg 28 comprimidos

Bisoprolol 10 mg 30 comprimidos

Bisoprolol 10 mg 60 comprimidos

Bisoprolol 2,5 mg 28 comprimidos

Bisoprolol 5 mg 28 comprimidos

Bisoprolol 5 mg 30 comprimidos

Bisoprolol 5 mg 60 comprimidos

Bisoprolol/hidroclorotiazida 10 mg/25 mg 28 comprimidos

Bisoprolol/hidroclorotiazida 10 mg/25 mg 56 comprimidos

Brimonidina 2 mg 5 ml colirio

Brivudina 125 mg 7 comprimidos

Bromazepam 1,5 mg 30 cápsulas

Bromazepam 3 mg 30 cápsulas

Bromazepam 6 mg 20 cápsulas

Budesonida 0,064 mcg 120 pulverizacións nasais

Budesonida 0,1 mcg 200 pulverizacións nasais

Calaguala, extracto de (polipodium leucotomos) 120 mg 24 cápsulas

Calaguala, extracto de (polipodium leucotomos) 120 mg 96 cápsulas

Calcio carbonato/colecalciferol 1250 mg/400 ui 30 comprimidos mastigables

Calcio carbonato/colecalciferol 1250 mg/400 ui 60 comprimidos mastigables

Calcio carbonato/colecalciferol 1500 mg/400 ui 60 comprimidos bucodispersables/liotabs

Calcio carbonato/colecalciferol 1500 mg/400 ui 60 comprimidos mastigables

Calcio carbonato/colecalciferol 2500 mg/880 ui 30 comprimidos efervescentes

Calcio carbonato/colecalciferol 3000 mg/800 ui 30 sobres solución/suspensión oral

Calcio carbonato/colecalciferol1500 mg/400 ui 60 comprimidos

Calcio pidolato 3750 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Calcio pidolato 3750 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Calcio pidolato/colecalciferol 3750 mg/400 ui 30 sobres solución/suspensión oral

Calcipotriol/betametasona 50 mcg/0,5 mg 60 g xel

Calcitonina (de salmón, sintética) 100 ui 1 inxectable xeral parenteral

Calcitonina (de salmón, sintética) 100 ui 10 inxectable xeral parenteral

Candesartán 16 mg 28 comprimidos

Candesartán 32 mg 28 comprimidos

Candesartán 4 mg 14 comprimidos

Candesartán 8 mg 28 comprimidos

Candesartán/hidroclorotiazida 16 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Candesartán/hidroclorotiazida 32 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Candesartán/hidroclorotiazida 32 mg/25 mg 28 comprimidos

Capsaicina 0,75 mg 30 g crema

Capsaicina 0,75 mg 50 g crema

Captopril 100 mg 15 comprimidos

Captopril 12,5 mg 20 comprimidos

Captopril 25 mg 60 comprimidos

Captopril 50 mg 30 comprimidos

Captopril/hidroclorotiazida 50 mg/25 mg 30 comprimidos

Carbocisteína 2700 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Carbocisteína 50 mg 200 ml solución/suspensión oral

Carbomero 2 mg 10 g xel oftálmico

Carbonato de calcio 1500 mg 20 comprimidos mastigables

Carbonato de calcio 1500 mg 60 comprimidos mastigables

Carbonato de calcio 3000 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Carboplatino 150 mg 1 inxectable perfusión intravenosa

Carboplatino 450 mg 1 inxectable perfusión intravenosa

Carboplatino 50 mg 1 inxectable perfusión intravenosa

Carboplatino 600 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Carteolol 10 mg 5 ml colirio

Carteolol 20 mg 5 ml colirio

Carvedilol 12,5 mg 28 comprimidos

Carvedilol 25 mg 28 comprimidos

Carvedilol 6,25 mg 28 comprimidos

Cefadroxilo 500 mg 12 cápsulas

Cefalexina 500 mg 12 cápsulas

Cefazolina 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Cefazolina 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefazolina 500 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Cefazolina 500 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefditorén 200 mg 20 comprimidos

Cefditorén 400 mg 10 comprimidos

Cefixima 100 mg/5 ml 100 ml solución/suspensión oral

Cefixima 100 mg/5 ml 50 ml solución/suspensión oral

Cefixima 200 mg 12 cápsulas

Cefixima 200 mg 6 cápsulas

Cefixima 400 mg 10 cápsulas

Cefonicida 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Cefonicida 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefonicida 500 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Cefonicida 500 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefotaxima 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Cefotaxima 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefotaxima 250 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefotaxima 250 mg 1 inxectable xeral parenteral

Cefotaxima 500 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefotaxima 500 mg 1 inxectable xeral parenteral

Cefoxitina 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Cefoxitina 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefpodoxima 100 mg 12 comprimidos

Cefpodoxima 200 mg 12 comprimidos

Cefpodoxima 40 mg/5 ml 100 ml solución/suspensión oral

Cefpodoxima 40 mg/5 ml 150 ml solución/suspensión oral

Ceftazidima 1000 mg 1 inxectable xeral parenteral

Ceftazidima 500 mg 1 inxectable xeral parenteral

Ceftriaxona 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Ceftriaxona 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Ceftriaxona 250 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Ceftriaxona 250 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Ceftriaxona 500 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Ceftriaxona 500 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cefuroxima 125 mg 12 comprimidos

Cefuroxima 250 mg 1 inxectable xeral parenteral

Cefuroxima 250 mg 12 comprimidos

Cefuroxima 500 mg 12 comprimidos

Cefuroxima 750 mg 1 inxectable xeral parenteral

Celecoxib 200 mg 30 cápsulas

Cetirizina 1 mg 200 ml solución/suspensión oral

Cetirizina 1 mg 60 ml solución/suspensión oral

Cetirizina 10 mg 20 comprimidos

Cetirizina 10 mg 20 ml solución/suspensión gotas

Ciclopirox 10 mg 30 g crema

Ciclopirox 10 mg 30 solución

Ciclopirox 15 mg 100 xampú

Cilazapril 1 mg 30 comprimidos

Cilazapril 2,5 mg 28 comprimidos

Cilazapril 5 mg 28 comprimidos

Cilazapril/hidroclorotiazida 5 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Cilostazol 100 mg 56 comprimidos

Cinitaprida 1 mg 50 comprimidos

Cinitaprida 1 mg 50 sobres solución/suspensión oral

Cinitaprida 1 mg/5 ml 250 ml solución/suspensión oral

Ciprofloxacino 100 mg 100 ml solución/suspensión oral

Ciprofloxacino 250 mg 10 comprimidos

Ciprofloxacino 250 mg 20 comprimidos

Ciprofloxacino 250 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Ciprofloxacino 500 mg 10 comprimidos

Ciprofloxacino 500 mg 20 comprimidos

Ciprofloxacino 500 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Ciprofloxacino 750 mg 10 comprimidos

Ciprofloxacino 750 mg 20 comprimidos

Ciprofloxacino ótico 1 mg 20 envases monodose líquido ótico

Ciprofloxacino ótico 1,2 mg 20 envases monodose líquido ótico

Ciprofloxacino ótico 3 mg 10 ml líquido ótico

Ciproterona/etinilestradiol 2 mg/0,035 mg 28 comprimidos

Ciproterona/etinilestradiol 2 mg/0,035 mg 21 comprimidos

Citalopram 10 mg 14 comprimidos

Citalopram 10 mg 28 comprimidos

Citalopram 20 mg 14 comprimidos

Citalopram 20 mg 28 comprimidos

Citalopram 20 mg 56 comprimidos

Citalopram 30 mg 28 comprimidos

Citalopram 30 mg 56 comprimidos

Citicolina 500 mg 10 inxectable xeral parenteral

Citicolina 500 mg 5 inxectable xeral parenteral

Claritromicina 125 mg/5 ml 100 ml solución/suspensión oral

Claritromicina 250 mg 12 comprimidos

Claritromicina 250 mg/5 ml 100 ml solución/suspensión oral

Claritromicina 500 mg 14 comprimidos

Claritromicina 500 mg 14 comprimidos liberación modificada

Claritromicina 500 mg 14 sobres solución/suspensión oral

Claritromicina 500 mg 20 comprimidos liberación modificada

Claritromicina 500 mg 21 comprimidos

Claritromicina 500 mg 21 sobres solución/suspensión oral

Claritromicina 500 mg 6 comprimidos liberación modificada

Clindamicina 10 mg 30 solución

Clindamicina 300 mg 1 inxectable xeral parenteral

Clindamicina 600 mg 1 inxectable xeral parenteral

Clobetasol 0,5 mg 30 g pomada

Cloperastina 10 mg 20 draxeas oral

Cloperastina 3,54 mg 120 ml solución/suspensión oral

Cloperastina 3,54 mg 200 ml solución/suspensión oral

Clopidogrel 75 mg 28 comprimidos

Clopidogrel 75 mg 50 comprimidos

Clopidogrel/ácido acetilsalicílico 75 mg/100 mg 28 comprimidos

Clorazepato de potasio 10 mg 30 cápsulas

Clorazepato de potasio 15 mg 20 cápsulas

Clorazepato de potasio 5 mg 30 cápsulas

Cloxacilina 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Cloxacilina 500 mg 1 inxectable xeral parenteral

Cloxacilina 500 mg 12 cápsulas

Codeína 10 mg/5 ml 100 ml solución/suspensión oral

Codeína 10 mg/5 ml 250 ml solución/suspensión oral

Deflazacort 22,75 mg 13 ml solución/suspensión gotas

Deflazacort 30 mg 10 comprimidos

Deflazacort 6 mg 20 comprimidos

Delapril 30 mg 28 comprimidos

Delapril/manidipino 30 mg/10 mg 28 comprimidos

Desloratadina 0,5 mg 120 ml solución/suspensión oral

Desloratadina 5 mg 20 comprimidos

Desloratadina 5 mg 20 comprimidos bucodispersables/liotabs

Desmopresina 10 mcg 50 pulverizacións nasais

Dexametasona 4 mg 3 inxectable xeral parenteral

Dexibuprofeno 400 mg 30 comprimidos

Dexketoprofeno 12,5 mg 20 comprimidos

Dexketoprofeno 12,5 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Dexketoprofeno 12,5 mg 40 comprimidos

Dexketoprofeno 12,5 mg 40 sobres solución/suspensión oral

Dexketoprofeno 12,5 mg 60 g xel

Dexketoprofeno 25 mg 20 comprimidos

Dexketoprofeno 25 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Dexketoprofeno 50 mg 6 inxectable xeral parenteral

Diacereína 50 mg 30 cápsulas

Diacereína 50 mg 60 cápsulas

Diazepam 5 mg 30 comprimidos

Diazepam/piridoxina 5 mg/10 mg 20 comprimidos

Diclofenaco 1 mg 5 ml colirio

Diclofenaco 10 mg/g 60 g emulsión cutánea

Diclofenaco 10 mg/g 60 g xel

Diclofenaco 100 mg 12 supositorio

Diclofenaco 100 mg 20 comprimidos liberación modificada

Diclofenaco 50 mg 20 comprimidos

Diclofenaco 50 mg 40 comprimidos

Diclofenaco 75 mg 6 inxectable xeral intramuscular

Diclofenaco/misoprostol 50 mg/0,2 mg 40 comprimidos

Dienogest/estradiol 2 mg/2 mg 28 comprimidos

Diltiazem 60 mg 30 comprimidos

Diltiazem 60 mg 60 comprimidos

Domperidona 1 mg 200 ml solución/suspensión oral

Domperidona 10 mg 30 comprimidos

Donepezilo 10 mg 28 comprimidos

Donepezilo 5 mg 28 comprimidos

Doxazosina 2 mg 28 comprimidos

Doxazosina 4 mg 28 comprimidos

Doxazosina 4 mg 28 comprimidos liberación modificada

Doxazosina 8 mg 28 comprimidos liberación modificada

Doxiciclina 100 mg 12 cápsulas

Doxiciclina 100 mg 30 cápsulas

Doxiciclina 50 mg 30 cápsulas

Doxorubicina 10 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Doxorubicina 50 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Drospirenona /etinilestradiol 3 mg/0,02 mg 28 comprimidos

Drospirenona/ etinilestradiol 3 mg/0,03 mg 63 comprimidos

Drospirenona/etinilestradiol 3 mg/0,02 mg 21 comprimidos

Drospirenona/etinilestradiol 3 mg/0,02 mg 63 comprimidos

Drospirenona/etinilestradiol 3 mg/0,02 mg 84 comprimidos

Drospirenona/etinilestradiol 3 mg/0,03 mg 21 comprimidos

Drospirenona/etinilestradiol 3 mg/0,03 mg 28 comprimidos

Drospirenona/etinilestradiol 3 mg/0,03 mg 84 comprimidos

Duloxetina 30 mg 28 cápsulas

Duloxetina 30 mg 7 cápsulas

Duloxetina 60 mg 28 cápsulas

Ebastina 10 mg 20 comprimidos

Ebastina 20 mg 20 comprimidos

Eberconazol 10 mg 30 g crema

Eberconazol 10 mg 60 g crema

Econazol 10 mg 40 g crema

Elcatonina 40 ui 10 inxectable xeral intramuscular

Elcatonina 40 ui 24 pulverizacións nasais

Eletriptán 20 mg 2 comprimidos

Eletriptán 20 mg 4 comprimidos

Eletriptán 40 mg 2 comprimidos

Eletriptán 40 mg 4 comprimidos

Emedastina 0,5 mg 5 ml colirio

Enalapril 10 mg 10 comprimidos

Enalapril 10 mg 28 comprimidos

Enalapril 10 mg 56 comprimidos

Enalapril 2,5 mg 10 comprimidos

Enalapril 20 mg 28 comprimidos

Enalapril 20 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Enalapril 5 mg 10 comprimidos

Enalapril 5 mg 60 comprimidos

Enalapril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Enalapril/lercanidipino 10 mg/10 mg 28 comprimidos

Enalapril/lercanidipino 20 mg/10 mg 28 comprimidos

Enalapril/nitrendipino 10 mg/20 mg 30 comprimidos

Epinefrina 0,15 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Epinefrina 0,3 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Epirubicina 10 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Epirubicina 100 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Epirubicina 150 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Epirubicina 20 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Epirubicina 200 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Epirubicina 50 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Eplerenona 25 mg 30 comprimidos

Eplerenona 50 mg 30 comprimidos

Eprosartan 600 mg 28 comprimidos

Eprosartan/hidroclorotiazida 600 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Eritromicina 20 mg 70 g xel

Eritromicina 20 mg 70 ml solución

Eritromicina 250 mg 24 cápsulas

Eritromicina 500 mg 12 comprimidos

Eritromicina 500 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Escitalopram 10 mg 28 comprimidos

Escitalopram 10 mg 56 comprimidos

Escitalopram 15 mg 28 comprimidos

Escitalopram 15 mg 56 comprimidos

Escitalopram 20 mg 15 ml solución/suspensión gotas

Escitalopram 20 mg 28 comprimidos

Escitalopram 20 mg 56 comprimidos

Escitalopram 5 mg 14 comprimidos

Escitalopram 5 mg 28 comprimidos

Esomeprazol 20 mg 14 cápsulas

Esomeprazol 20 mg 14 comprimidos

Esomeprazol 20 mg 28 cápsulas

Esomeprazol 20 mg 28 comprimidos

Esomeprazol 40 mg 14 cápsulas

Esomeprazol 40 mg 14 comprimidos

Esomeprazol 40 mg 28 cápsulas

Esomeprazol 40 mg 28 comprimidos

Espironolactona 100 mg 20 comprimidos

Espironolactona 25 mg 20 comprimidos

Espironolactona 25 mg 50 comprimidos

Estradiol 0,6 mg 80 g xel

Estradiol 25 mcg 8 parche transdérmico

Estradiol 50 mcg 12 parche transdérmico

Estradiol 50 mcg 4 parche transdérmico

Estreptomicina 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Estroncio, ranelato de 2000 mg 28 sobres solución/suspensión oral

Etofenamato 50 mg 60 g xel

Etoposido 100 mg 1 inxectable perfusión intravenosa

Etoposido 100 mg 10 inxectable perfusión intravenosa

Etoricoxib 120 mg 7 comprimidos

Etoricoxib 30 mg 28 comprimidos

Etoricoxib 60 mg 28 comprimidos

Etoricoxib 90 mg 28 comprimidos

Everolimus 0,25 mg 60 comprimidos

Exemestano 25 mg 30 comprimidos

Ezetimiba 10 mg 28 comprimidos

Famciclovir 125 mg 10 comprimidos

Famciclovir 250 mg 21 comprimidos

Famciclovir 500 mg 21 comprimidos

Famciclovir 750 mg 7 comprimidos

Famotidina 20 mg 20 comprimidos

Famotidina 20 mg 28 comprimidos

Famotidina 40 mg 10 comprimidos

Famotidina 40 mg 14 comprimidos

Famotidina 40 mg 28 comprimidos

Felodipino 5 mg 30 comprimidos liberación modificada

Fenofibrato 160 mg 30 comprimidos

Fenofibrato 200 mg 30 cápsulas

Fentanilo 100 mcg 5 parche transdérmico

Fentanilo 12 mcg 5 parche transdérmico

Fentanilo 25 mcg 5 parche transdérmico

Fentanilo 50 mcg 5 parche transdérmico

Fentanilo 75 mcg 5 parche transdérmico

Fenticonazol 20 mg 30 g crema

Fenticonazol 200 mg 3 óvulo/comprimido vaxinal

Fenticonazol 600 mg 1 óvulo/comprimido vaxinal

Ferro glicina sulfato 100 mg 50 cápsulas

Fexofenadina 120 mg 20 comprimidos

Fexofenadina 180 mg 20 comprimidos

Finasterida 5 mg 28 comprimidos

Fluconazol 100 mg 7 cápsulas

Fluconazol 150 mg 1 cápsulas

Fluconazol 150 mg 4 cápsulas

Fluconazol 200 mg 7 cápsulas

Fluconazol 200 mg/5 ml 35 ml solución/suspensión oral

Fluconazol 50 mg 7 cápsulas

Fluconazol 50 mg/5 ml 35 ml solución/suspensión oral

Flunarizina 5 mg 30 comprimidos

Flunarizina 5 mg 60 comprimidos

Fluocinolona acetónido/ciprofloxacino 0,25 mg/3 mg 10 ml líquido ótico

Fluocinolona, acetónido de 2 mg 15 g crema

Fluocinolona, acetónido de 2 mg 30 g crema

Fluocinonida 0,5 mg 30 g crema

Fluorouracilo 250 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Fluoxetina 20 mg 14 cápsulas

Fluoxetina 20 mg 14 comprimidos

Fluoxetina 20 mg 28 cápsulas

Fluoxetina 20 mg 28 comprimidos

Fluoxetina 20 mg 56 cápsulas

Fluoxetina 20 mg 60 cápsulas

Fluoxetina 20 mg 60 comprimidos

Fluoxetina 20 mg/5 ml 140 ml solución/suspensión oral

Flutamida 250 mg 50 comprimidos

Flutamida 250 mg 84 comprimidos

Flutamida 250 mg 90 comprimidos

Fluticasona 0,4 mg 28 pulverizacións nasais

Fluticasona 0,5 mg 30 g crema

Flutrimazol 10 mg 100 g xel

Flutrimazol 10 mg 30 g crema

Flutrimazol 10 mg 30 po

Flutrimazol 10 mg 30 solución

Flutrimazol 10 mg 60 g crema

Flutrimazol 100 mg 1 crema vaxinal

Fluvastatina 20 mg 28 cápsulas

Fluvastatina 40 mg 28 cápsulas

Fluvastatina 80 mg 28 comprimidos liberación modificada

Fluvoxamina 100 mg 30 comprimidos

Fluvoxamina 50 mg 30 comprimidos

Folinato de calcio 50 mg 1 inxectable xeral parenteral

Fosfomicina 1000 mg 1 inxectable xeral intramuscular

Fosfomicina 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Fosfomicina 2000 mg/sob 1 sobre suspensión oral

Fosfomicina 2000 mg/sob 2 sobres suspensión oral

Fosfomicina 250 mg/5 ml 120 ml suspensión oral

Fosfomicina 250 mg/5 ml 60 ml solución/suspensión oral

Fosfomicina 3000 mg 1 sobre solución/suspensión oral

Fosfomicina 3000 mg 2 sobres solución/suspensión oral

Fosfomicina 500 mg 12 cápsulas

Fosfomicina 500 mg 24 cápsulas

Fosinopril 20 mg 28 comprimidos

Fosinopril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Frovatriptán 2,5 mg 4 comprimidos

Furosemida 20 mg 5 inxectable xeral parenteral

Furosemida 40 mg 10 comprimidos

Furosemida 40 mg 30 comprimidos

Gabapentina 100 mg 30 cápsulas

Gabapentina 100 mg 90 cápsulas

Gabapentina 300 mg 30 cápsulas

Gabapentina 300 mg 90 cápsulas

Gabapentina 400 mg 30 cápsulas

Gabapentina 400 mg 90 cápsulas

Gabapentina 600 mg 90 comprimidos

Gabapentina 800 mg 90 comprimidos

Gadoteridol 279,3 mg 10 inxectable xeral intravenosa

Gadoteridol 279,3 mg 15 inxectable xeral intravenosa

Gadoteridol 279,3 mg 5 inxectable xeral intravenosa

Galantamina 4 mg 100 ml solución/suspensión oral

Glibenclamida 5 mg 100 comprimidos

Glibenclamida 5 mg 30 comprimidos

Gliclazida 30 mg 60 comprimidos liberación modificada

Glicosamina 1500 mg 20 comprimidos efervescentes

Glicosamina 1500 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Glicosamina 1500 mg 30 comprimidos efervescentes

Glicosamina 1500 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Glicosamina 1500 mg 40 comprimidos efervescentes

Glicosamina 750 mg 20 comprimidos efervescentes

Glicosamina 750 mg 40 comprimidos efervescentes

Glicosamina 750 mg 60 comprimidos

Glicosamina 750 mg 60 comprimidos efervescentes

Glimepirida 1 mg 120 comprimidos

Glimepirida 1 mg 30 comprimidos

Glimepirida 2 mg 120 comprimidos

Glimepirida 2 mg 30 comprimidos

Glimepirida 3 mg 120 comprimidos

Glimepirida 3 mg 30 comprimidos

Glimepirida 4 mg 120 comprimidos

Glimepirida 4 mg 30 comprimidos

Goserelina 10,8 mg 1 inxectable xeral subcutánea

Granisetrón 1 mg 10 comprimidos

Haloperidol 10 mg 30 comprimidos

Haloperidol 2 mg 15 ml solución/suspensión oral

Haloperidol 2 mg 30 ml solución/suspensión oral

Hidroclorotiazida 50 mg 20 comprimidos

Hidroclorotiazida/amilorida 50 mg/5 mg 20 comprimidos

Hidroclorotiazida/amilorida 50 mg/5 mg 60 comprimidos

Hidrocortisona 10 mg 30 semisólido rectal

Hidrocortisona, butirato de 1 mg 30 g crema

Hidrocortisona, butirato de 1 mg 60 g crema

Hidrosmina 200 mg 60 cápsulas

Hidroxocobalamina 2500 mg 2 inxectable perfusión intravenosa

Ibuprofeno 20 mg 150 ml solución/suspensión oral

Ibuprofeno 20 mg 200 ml solución/suspensión oral

Ibuprofeno 200 mg 20 sobres solución/suspensión oral efervescente

Ibuprofeno 200 mg 24 comprimidos oral

Ibuprofeno 200 mg 30 comprimidos oral

Ibuprofeno 40 mg 100 ml solución/suspensión oral

Ibuprofeno 40 mg 150 ml solución/suspensión oral

Ibuprofeno 40 mg 30 ml solución/suspensión oral

Ibuprofeno 400 mg 30 comprimidos

Ibuprofeno 600 mg 20 comprimidos de liberación modificada oral

Ibuprofeno 600 mg 30 comprimidos

Ibuprofeno 600 mg 40 comprimidos

Ibuprofeno 600 mg 40 sobres solución/suspensión oral efervescente

Ibuprofeno 800 mg 40 comprimidos liberación modificada

Ibuprofeno con sal 400 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Ibuprofeno con sal 600 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Ibuprofeno con sal 600 mg 40 sobres solución/suspensión oral

Ibuprofeno lisina 200 mg/sob 20 sobres granulado oral

Ibuprofeno lisina 400 mg/sob 30 sobres granulado oral

Ibuprofeno lisina 600 mg/sob 40 sobres granulado oral

Ibuprofeno lisinato 600 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Ibuprofeno/codeína 400 mg/30 mg 30 comprimidos

Indapamida 1,5 mg 30 comprimidos liberación modificada

Indapamida 2,5 mg 30 comprimidos

Indometacina 100 mg 12 supositorio

Indometacina 25 mg 20 cápsulas

Indometacina 25 mg 50 cápsulas

Indometacina 75 mg 20 cápsulas liberación modificada

Iobitridol 658,1 mg 100 inxectable xeral intravenosa

Iobitridol 658,1 mg 500 inxectable xeral intravenosa

Iobitridol 767,8 mg 100 inxectable xeral intravenosa

Iobitridol 767,8 mg 150 inxectable xeral intravenosa

Iobitridol 767,8 mg 200 inxectable xeral intravenosa

Iobitridol 767,8 mg 500 inxectable xeral intravenosa

Ioduro potásico 0,2 mg 50 comprimidos

Irbesartán 150 mg 14 comprimidos

Irbesartán 150 mg 28 comprimidos

Irbesartán 300 mg 14 comprimidos

Irbesartán 300 mg 28 comprimidos

Irbesartán 75 mg 14 comprimidos

Irbesartán 75 mg 28 comprimidos

Irbesartán/hidroclorotiazida 150 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Irbesartán/hidroclorotiazida 300 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Irbesartán/hidroclorotiazida 300 mg/25 mg 28 comprimidos

Ispaghula (sementes de psyllium) 3500 mg 15 sobres solución/suspensión oral

Ispaghula (sementes de psyllium) 3500 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Ispaghula (sementes de psyllium) 3500 mg 30 sobres solución/suspensión oral efervescente

Itraconazol 100 mg 18 cápsulas

Itraconazol 100 mg 6 cápsulas

Ivabradina 5 mg 56 comprimidos

Ivabradina 7,5 mg 56 comprimidos

Ketazolam 15 mg 30 cápsulas

Ketazolam 30 mg 20 cápsulas

Ketazolam 45 mg 20 cápsulas

Ketoconazol 2% 30 g po tópica

Ketoconazol 20 mg 100 ml xel

Ketoconazol 20 mg 30 g crema

Ketoconazol 200 mg 10 comprimidos

Ketoconazol 200 mg 30 comprimidos

Ketoconazol 400 mg 5 óvulo/comprimido vaxinal

Ketoprofeno 25 mg 60 g xel

Ketoprofeno 50 mg 40 cápsulas

Ketorolaco 5 mg 5 ml colirio

Ketotifeno 0,25 mg 5 ml colirio

Lacidipino 4 mg 28 comprimidos

Lactitol 10000 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Lactitol 10000 mg 50 sobres solución/suspensión oral

Lactulosa 10000 mg 10 sobres solución/suspensión oral

Lactulosa 666 mg 200 ml solución/suspensión oral

Lactulosa 666 mg 800 ml solución/suspensión oral

Lamotrixina 100 mg 56 comprimidos

Lamotrixina 2 mg 30 comprimidos

Lamotrixina 200 mg 30 comprimidos

Lamotrixina 25 mg 21 comprimidos

Lamotrixina 25 mg 42 comprimidos

Lamotrixina 25 mg 56 comprimidos

Lamotrixina 5 mg 56 comprimidos

Lamotrixina 50 mg 42 comprimidos

Lamotrixina 50 mg 56 comprimidos

Lansoprazol 15 mg 28 cápsulas

Lansoprazol 15 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Lansoprazol 30 mg 14 cápsulas

Lansoprazol 30 mg 28 cápsulas

Lansoprazol 30 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Latanoprost 0,05 mg 2,5 ml 3 envases colirio

Latanoprost 0,05 mg 2,5 ml colirio

Leflunomida 10 mg 30 comprimidos

Leflunomida 20 mg 30 comprimidos

Lercanidipino 10 mg 28 comprimidos

Lercanidipino 20 mg 28 comprimidos

Letrozol 2,5 mg 30 comprimidos

Levetiracetam 1000 mg 30 comprimidos

Levetiracetam 100 mg/ml 300 ml solución/suspensión oral

Levetiracetam 250 mg 60 comprimidos

Levetiracetam 500 mg 60 comprimidos

Levocarnitina 300 mg 40 ml solución/suspensión oral

Levocetirizina 5 mg 20 comprimidos

Levodopa/carbidopa 100 mg/25 mg 100 comprimidos

Levodopa/carbidopa 100 mg/25 mg 100 comprimidos liberación modificada

Levodopa/carbidopa 200 mg/50 mg 100 comprimidos liberación modificada

Levodopa/carbidopa 250 mg/25 mg 120 comprimidos

Levodopa/carbidopa 250 mg/25 mg 60 comprimidos

Levodropropizina 6 mg 120 ml solución/suspensión oral

Levodropropizina 6 mg 200 ml solución/suspensión oral

Levodropropizina 60 mg 15 ml solución/suspensión gotas

Levofloxacino 250 mg 10 comprimidos

Levofloxacino 500 mg 10 comprimidos

Levofolinato de calcio 7,5 mg 30 comprimidos

Levosulpirida 25 mg 30 comprimidos

Levosulpirida 25 mg 60 comprimidos

Lidocaína 100 mg 1 inxectable xeral parenteral

Lidocaína 200 mg 1 inxectable xeral parenteral

Lidocaína 500 mg 1 inxectable xeral parenteral

Lincomicina 600 mg 1 inxectable xeral parenteral

Lisinopril 20 mg 28 comprimidos

Lisinopril 5 mg 60 comprimidos

Lisinopril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Loperamida 2 mg 10 cápsulas

Loperamida 2 mg 20 cápsulas

Loratadina 1 mg 120 ml solución/suspensión oral

Loratadina 10 mg 20 comprimidos

Lorazepam 1 mg 25 comprimidos

Lorazepam 1 mg 30 comprimidos

Lorazepam 1 mg 50 comprimidos

Lorazepam 1 mg 60 comprimidos oral

Lorazepam 2 mg 30 comprimidos oral

Lorazepam 5 mg 20 comprimidos

Lormetazepam 1 mg 30 comprimidos

Lormetazepam 2 mg 20 comprimidos

Lormetazepam 2,5 mg/1 ml 20 ml solución oral

Lornoxicam 4 mg 20 comprimidos

Lornoxicam 4 mg 30 comprimidos

Lornoxicam 8 mg 20 comprimidos

Lornoxicam 8 mg 30 comprimidos

Losartán 100 mg 28 comprimidos

Losartán 12,5 mg 7 comprimidos

Losartán 25 mg 28 comprimidos

Losartán 50 mg 28 comprimidos

Losartán/ hidroclorotiazida 100 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Losartán/hidroclorotiazida 100 mg/25 mg 28 comprimidos

Losartán/hidroclorotiazida 50 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Lovastatina 20 mg 28 comprimidos

Lovastatina 40 mg 28 comprimidos

Magaldrato 2000 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Manidipino 10 mg 28 comprimidos

Manidipino 20 mg 28 comprimidos

Meloxicam 15 mg 12 supositorio

Meloxicam 15 mg 20 comprimidos

Meloxicam 7,5 mg 20 comprimidos

Memantina 10 mg 112 comprimidos

Memantina 20 mg 56 comprimidos

Memantina 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 28 comprimidos

Memantina 5 mg 100 ml solución/suspensión oral

Mepivacaína 54 mg 1 inxectable xeral parenteral

Mesalazina 1000 mg 100 sobres granulado de liberación prolongada

Mesalazina 1000 mg 14 aplicacións líquido rectal

Mesalazina 1000 mg 50 sobres granulado de liberación prolongada

Mesalazina 500 mg 100 comprimidos

Metamizol 1000 mg/sob 10 sobres granulado oral

Metamizol 2000 mg 5 inxectable xeral parenteral

Metamizol 2000 mg 5 sobres solución/suspensión oral

Metamizol 2000 mg/amp 6 inxectable parenteral

Metamizol 2500 mg/amp 5 inxectable parenteral

Metamizol 500 mg 12 cápsulas oral

Metamizol 500 mg 20 cápsulas oral

Metamizol 500 mg/sob 20 sobres granulado oral

Metamizol 575 mg 10 cápsulas

Metamizol 575 mg 20 cápsulas

Metformina 1000 mg 30 comprimidos oral

Metformina 1000 mg 50 comprimidos

Metformina 1000 mg/sob 30 sobres po oral

Metformina 850 mg 50 comprimidos

Metformina 850 mg/sob 30 sobres po oral

Metformina/ pioglitazona 15 mg/850 mg 56 comprimidos

Metformina/ sitagliptina 50 mg/1000 mg 56 comprimidos

Metilfenidato 10 mg 30 comprimidos

Metilfenidato 20 mg 30 comprimidos

Metilfenidato 5 mg 30 comprimidos

Metilprednisolona 20 mg 1 inxectable xeral parenteral

Metilprednisolona 20 mg 3 inxectable xeral parenteral

Metilprednisolona 40 mg 1 inxectable xeral parenteral

Metilprednisolona 40 mg 3 inxectable xeral parenteral

Metilprednisolona aceponato 1 mg 50 g emulsión cutánea

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 30 g crema

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 30 g pomada

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 30 g ungüento

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 50 solución

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 60 g crema

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 60 g pomada

Metilprednisolona, aceponato de 1 mg 60 g ungüento

Metoclopramida 1 mg 250 ml solución/suspensión oral

Metoprolol 100 mg 40 comprimidos

Metotrexato 50 mg 1 inxectable xeral parenteral

Metronidazol 250 mg 20 comprimidos

Metronidazol 7,5 mg 30 g xel

Mexestrol 160 mg 30 comprimidos

Mexestrol 160 mg 30 sobres solución/suspensión oral

Micofenolato mofetilo 250 mg (180) 100 cápsulas

Micofenolato mofetilo 250 mg (180) 100 comprimidos

Micofenolato mofetilo 500 mg (360) 50 comprimidos

Miconazol 20 mg 40 solución/suspensión oral

Miglitol 100 mg 30 comprimidos

Miglitol 100 mg 90 comprimidos

Miglitol 50 mg 30 comprimidos

Miglitol 50 mg 90 comprimidos

Miocamicina 250 mg/5 ml 120 ml solución/suspensión oral

Miocamicina 600 mg 12 comprimidos

Miocamicina 600 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Miocamicina 900 mg 12 sobres solución/suspensión oral

Mirtazapina 15 mg 60 comprimidos dispersables oral

Mirtazapina 15 mg 30 comprimidos

Mirtazapina 15 mg 30 comprimidos bucodispersables/liotabs

Mirtazapina 15 mg 60 comprimidos

Mirtazapina 15 mg 66 ml solución/suspensión oral

Mirtazapina 30 mg 30 comprimidos

Mirtazapina 30 mg 30 comprimidos bucodispersables/liotabs

Mirtazapina 45 mg 30 comprimidos

Mirtazapina 45 mg 30 comprimidos bucodispersables/liotabs

Mitoxantrona 20 mg 1 inxectable perfusión intravenosa

Mizolastina 10 mg 20 comprimidos liberación modificada

Moclobemida 150 mg 100 comprimidos

Moclobemida 150 mg 30 comprimidos

Moclobemida 300 mg 30 comprimidos

Moclobemida 300 mg 60 comprimidos

Modafinilo 100 mg 30 comprimidos

Modafinilo 100 mg 60 comprimidos

Molsidomina 2 mg 30 comprimidos

Molsidomina 2 mg 60 comprimidos

Molsidomina 4 mg 30 comprimidos

Mometasona 0,05 mcg 140 pulverizacións nasais

Mometasona 1 mg 30 g crema

Mometasona 1 mg 30 solución

Mometasona 1 mg 60 g crema

Mometasona 1 mg 60 ml solución

Mononitrato de isosorbida 20 mg 40 comprimidos

Mononitrato de isosorbida 20 mg 80 comprimidos

Mononitrato de isosorbida 40 mg 20 comprimidos

Mononitrato de isosorbida 40 mg 40 comprimidos

Mononitrato de isosorbida 60 mg 30 comprimidos liberación modificada

Morfina 10 mg 1 inxectable xeral parenteral

Morfina 10 mg 10 inxectable xeral parenteral

Morfina 20 mg 12 comprimidos efervescentes

Moxifloxacino 400 mg 5 comprimidos

Moxifloxacino 400 mg 7 comprimidos

Mupirocina 20 mg 15 g pomada

Mupirocina 20 mg 30 g pomada

Naltrexona 50 mg 14 comprimidos

Naltrexona 50 mg 28 comprimidos

Naproxeno 250 mg 30 cápsulas

Naproxeno 500 mg 40 comprimidos

Naproxeno sódico 550 mg 10 comprimidos

Naproxeno sódico 550 mg 40 comprimidos

Nebivolol 5 mg 28 comprimidos

Nebivolol/hidroclorotiazida 5 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Nebivolol/hidroclorotiazida 5 mg/25 mg 28 comprimidos

Nicardipino 30 mg 60 cápsulas

Nicardipino 40 mg 60 cápsulas liberación modificada

Nifedipino 10 mg 50 cápsulas

Nifedipino 20 mg 60 comprimidos liberación modificada

Nimodipino 30 mg 100 comprimidos

Nimodipino 30 mg 30 comprimidos

Nitrendipino 20 mg 30 comprimidos

Nitroglicerina 10 mg 30 parches transdérmicos

Nitroglicerina 10 mg 7 parches transdérmicos

Nitroglicerina 15 mg 30 parches transdérmicos

Nitroglicerina 15 mg 7 parches transdérmicos

Nitroglicerina 5 mg 30 parches transdérmicos

Nitroglicerina 5 mg 7 parches transdérmicos

Norfloxacino 400 mg 14 comprimidos

Octreotida 0,05 mg 5 inxectable xeral parenteral

Octreotida 0,1 mg 5 inxectable xeral parenteral

Octreotida 0,5 mg 5 inxectable xeral parenteral

Octreotida 1 mg 1 inxectable xeral parenteral

Ofloxacino 200 mg 10 comprimidos

Ofloxacino 200 mg 20 comprimidos

Olanzapina 10 mg 28 comprimidos

Olanzapina 10 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Olanzapina 10 mg 56 comprimidos

Olanzapina 10 mg 56 comprimidos bucodispersables/liotabs

Olanzapina 15 mg 28 comprimidos

Olanzapina 15 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Olanzapina 2,5 mg 28 comprimidos

Olanzapina 20 mg 28 comprimidos

Olanzapina 20 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Olanzapina 5 mg 28 comprimidos

Olanzapina 5 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Olanzapina 7,5 mg 28 comprimidos

Olanzapina 7,5 mg 56 comprimidos

Olmesartán medoxomilo 10 mg 28 comprimidos

Olmesartán medoxomilo 20 mg 28 comprimidos

Olmesartán medoxomilo 40 mg 28 comprimidos

Olmesartán medoxomilo/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Olmesartán medoxomilo/hidroclorotiazida 20 mg/25 mg 28 comprimidos

Olmesartán medoxomilo/hidroclorotiazida 40 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Olmesartán medoxomilo/hidroclorotiazida 40 mg/25 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino 20 mg/5 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino 40 mg/10 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino 40 mg/5 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino/htz 20 mg/5 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino/htz 40 mg/10 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino/htz 40 mg/10 mg/25 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino/htz 40 mg/5 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Olmesartán/amlodipino/htz 40 mg/5 mg/25 mg 28 comprimidos

Olopatadina 1 mg 5 ml colirio

Omeprazol 10 mg 14 cápsulas

Omeprazol 10 mg 28 cápsulas

Omeprazol 20 mg 14 cápsulas

Omeprazol 20 mg 28 cápsulas

Omeprazol 20 mg 1 cápsulas

Omeprazol 40 mg 14 cápsulas

Omeprazol 40 mg 28 cápsulas

Ondansetrón 4 mg 10 comprimidos bucodispersables/liotabs

Ondansetrón 4 mg 15 comprimidos

Ondansetrón 4 mg 6 comprimidos

Ondansetrón 8 mg 10 comprimidos bucodispersables/liotabs

Ondansetrón 8 mg 15 comprimidos

Ondansetrón 8 mg 6 comprimidos

Oxcarbazepina 300 mg 100 comprimidos

Oxcarbazepina 60 mg 250 ml solución/suspensión oral

Oxcarbazepina 600 mg 100 comprimidos

Oxibutinina 5 mg 60 comprimidos

Pantoprazol 20 mg 14 comprimidos

Pantoprazol 20 mg 28 comprimidos

Pantoprazol 40 mg 14 comprimidos

Pantoprazol 40 mg 28 comprimidos

Paracetamol 100 mg 30 ml solución/suspensión oral

Paracetamol 100 mg 60 ml solución/suspensión oral

Paracetamol 1000 mg 20 comprimidos

Paracetamol 1000 mg 20 comprimidos efervescentes

Paracetamol 1000 mg 20 sobres solución/suspensión oral

Paracetamol 1000 mg 20 sobres solución/suspensión oral efervescente

Paracetamol 1000 mg 40 comprimidos

Paracetamol 1000 mg 40 comprimidos efervescentes

Paracetamol 1000 mg 40 sobres solución/suspensión oral efervescente

Paracetamol 1000 mg 8 comprimidos efervescentes

Paracetamol 1000 mg/sob 40 sobres solución oral

Paracetamol 24 mg 120 ml solución/suspensión oral

Paracetamol 325 mg 24 comprimidos dispersables oral

Paracetamol 500 mg 12 comprimidos dispersables oral

Paracetamol 500 mg 16 comprimidos dispersables oral

Paracetamol 500 mg 20 comprimidos

Paracetamol 500 mg 20 comprimidos efervescentes oral

Paracetamol 500 mg 24 cápsulas oral

Paracetamol 650 mg 20 comprimidos efervescentes oral

Paracetamol 650 mg 20 comprimidos

Paracetamol 650 mg 40 comprimidos

Paracetamol/codeína 500 mg/30 mg 20 comprimidos

Paracetamol/codeína 500 mg/30 mg 20 comprimidos efervescentes

Paracetamol/codeína 500 mg/30 mg 20 sobres solución/suspensión oral efervescente

Paroxetina 10 mg 30 comprimidos oral

Paroxetina 20 mg 14 comprimidos

Paroxetina 20 mg 28 comprimidos

Paroxetina 20 mg 56 comprimidos

Paroxetina 30 mg 14 comprimidos

Paroxetina 30 mg 28 comprimidos

Paroxetina 33 mg/1 ml 20 ml solución oral

Paroxetina 40 mg 28 comprimidos

Pentazocina 30 mg 1 inxectable parenteral

Pentoxifilina 400 mg 60 comprimidos liberación modificada

Pentoxifilina 600 mg 60 comprimidos liberación modificada

Perindopril 2 mg 30 comprimidos

Perindopril 4 mg 30 comprimidos

Perindopril 8 mg 30 comprimidos

Perindopril/indapamida 2 mg/0,625 mg 30 comprimidos

Perindopril/indapamida 4 mg/1,25 mg 30 comprimidos

Permetrina 50 mg 40 g crema

Permetrina 50 mg 70 g crema

Piketoprofeno 18 mg 60 g xel

Piketoprofeno 20 mg 100 ml líquido uso tópico

Pimecrolimus 10 mg 30 g crema

Pimecrolimus 10 mg 60 g crema

Pioglitazona 15 mg 28 comprimidos

Pioglitazona 15 mg 56 comprimidos

Pioglitazona 30 mg 28 comprimidos

Pioglitazona 30 mg 56 comprimidos

Piracetam 800 mg 20 comprimidos

Piracetam 800 mg 60 comprimidos

Pirantel 250 mg/5 ml 30 ml solución/suspensión oral

Piroxicam 20 mg 20 comprimidos

Piroxicam 5 mg 60 g xel

Pitavastatina 1 mg 28 comprimidos

Pitavastatina 2 mg 28 comprimidos

Pitavastatina 4 mg 28 comprimidos

Pramipexol 0,088 mg 30 comprimidos

Pramipexol 0,18 mg 100 comprimidos

Pramipexol 0,18 mg 30 comprimidos

Pramipexol 0,7 mg 100 comprimidos

Pramipexol 0,7 mg 30 comprimidos

Pravastatina 10 mg 28 comprimidos

Pravastatina 20 mg 28 comprimidos

Pravastatina 40 mg 28 comprimidos

Prednicarbato 2,5 mg 30 g crema

Prednicarbato 2,5 mg 30 g pomada

Prednicarbato 2,5 mg 30 g ungüento

Prednicarbato 2,5 mg 60 g crema

Prednicarbato 2,5 mg 60 g pomada

Prednicarbato 2,5 mg 60 g ungüento

Prednicarbato 2,5 mg 60 solución

Prednisona 10 mg 30 comprimidos

Prednisona 30 mg 30 comprimidos

Prednisona 5 mg 30 comprimidos

Prednisona 5 mg 60 comprimidos

Procaína 100 mg 1 inxectable xeral parenteral

Proteinsuccinilato férrico 40 mg 20 solución/suspensión oral

Proteinsuccinilato férrico 40 mg 30 solución/suspensión oral

Proxesterona 100 mg 30 cápsulas

Proxesterona 200 mg 15 cápsulas

Pseudoefedrina/ebastina 120 mg/10 mg 10 cápsulas

Quetiapina 100 mg 60 comprimidos

Quetiapina 150 mg 60 comprimidos

Quetiapina 200 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral

Quetiapina 200 mg 60 comprimidos

Quetiapina 25 mg 6 comprimidos

Quetiapina 25 mg 60 comprimidos

Quetiapina 300 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral

Quetiapina 300 mg 60 comprimidos

Quetiapina 400 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral

Quetiapina 50 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral

Quinapril 20 mg 28 comprimidos

Quinapril 40 mg 28 comprimidos

Quinapril 5 mg 60 comprimidos

Quinapril/hidroclorotiazida 10 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Quinapril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Quinapril/hidroclorotiazida 20 mg/25 mg 28 comprimidos

Rabeprazol 10 mg 28 comprimidos

Rabeprazol 20 mg 14 comprimidos

Rabeprazol 20 mg 28 comprimidos

Raloxifeno 60 mg 28 comprimidos

Ramipril 1,25 mg 28 comprimidos

Ramipril 10 mg 28 comprimidos

Ramipril 2,5 mg 28 comprimidos

Ramipril 5 mg 28 comprimidos

Ranitidina 150 mg 20 comprimidos efervescentes

Ranitidina 150 mg 28 comprimidos

Ranitidina 300 mg 14 comprimidos

Ranitidina 300 mg 28 comprimidos

Ranitidina 50 mg 5 inxectable xeral parenteral

Reboxetina 4 mg 20 comprimidos

Reboxetina 4 mg 60 comprimidos

Repaglinida 0,5 mg 90 comprimidos

Repaglinida 1 mg 90 comprimidos

Repaglinida 2 mg 90 comprimidos

Rifampicina 300 mg 24 cápsulas

Rifampicina/isoniazida 300 mg/150 mg 60 comprimidos

Risedronato 30 mg 28 comprimidos oral

Rifaximina 20 mg/ml 60 ml solución/suspensión oral

Risperidona 0,5 mg 20 comprimidos

Risperidona 0,5 mg 28 comprimidos

Risperidona 0,5 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 0,5 mg 56 comprimidos

Risperidona 0,5 mg 56 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 0,5 mg 60 comprimidos

Risperidona 1 mg 100 ml solución/suspensión oral

Risperidona 1 mg 20 comprimidos

Risperidona 1 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 1 mg 30 ml solución/suspensión oral

Risperidona 1 mg 56 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 1 mg 60 comprimidos

Risperidona 2 mg 20 comprimidos

Risperidona 2 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 2 mg 56 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 2 mg 60 comprimidos

Risperidona 25 mg/amp 1 inxectable intramuscular

Risperidona 3 mg 20 comprimidos

Risperidona 3 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 3 mg 56 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 3 mg 60 comprimidos

Risperidona 37,5 mg/amp 1 inxectable intramuscular

Risperidona 4 mg 28 comprimidos oral

Risperidona 4 mg 56 comprimidos oral

Risperidona 4 mg 28 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 4 mg 30 comprimidos

Risperidona 4 mg 56 comprimidos bucodispersables/liotabs

Risperidona 4 mg 60 comprimidos

Risperidona 50 mg/amp 1 inxectable intramuscular

Risperidona 6 mg 30 comprimidos

Risperidona 6 mg 60 comprimidos

Rivastigmina 1,5 mg 112 cápsulas

Rivastigmina 1,5 mg 28 cápsulas

Rivastigmina 1,5 mg 56 cápsulas

Rivastigmina 2 mg 120 ml solución/suspensión oral

Rivastigmina 3 mg 112 cápsulas

Rivastigmina 3 mg 56 cápsulas

Rivastigmina 4,5 mg 112 cápsulas

Rivastigmina 4,5 mg 56 cápsulas

Rivastigmina 4,6 mg 30 parche transdérmico

Rivastigmina 4,6 mg 60 parche transdérmico

Rivastigmina 6 mg 112 cápsulas

Rivastigmina 6 mg 56 cápsulas

Rivastigmina 9,5 mg 60 parche transdérmico

Roflumilast 500 mcg 30 comprimidos

Ropinirol 0,25 mg 12 comprimidos

Ropinirol 0,25 mg 126 comprimidos

Ropinirol 0,25 mg 84 comprimidos

Ropinirol 0,5 mg 21 comprimidos

Ropinirol 0,5 mg 84 comprimidos

Ropinirol 1 mg 21 comprimidos

Ropinirol 1 mg 28 comprimidos

Ropinirol 1 mg 84 comprimidos

Ropinirol 2 mg 28 comprimidos

Ropinirol 2 mg 84 comprimidos

Ropinirol 5 mg 84 comprimidos

Rosuvastatina 10 mg 28 comprimidos

Rosuvastatina 20 mg 28 comprimidos

Rosuvastatina 5 mg 28 comprimidos

Roxitromicina 150 mg 12 comprimidos

Roxitromicina 300 mg 7 comprimidos

Rupatadina 10 mg 20 comprimidos

Salbutamol 0,4 mg 100 ml solución/suspensión oral

Selexilina 5 mg 20 comprimidos

Selexilina 5 mg 50 comprimidos

Sertaconazol 20 mg 100 g xel

Sertaconazol 20 mg 30 g crema

Sertaconazol 20 mg 30 po

Sertaconazol 20 mg 30 solución

Sertaconazol 20 mg 40 semisólido vaxinal

Sertaconazol 20 mg 60 g crema

Sertaconazol 500 mg 1 óvulo/comprimido vaxinal

Sertralina 100 mg 30 comprimidos

Sertralina 20 mg 60 ml solución/suspensión oral

Sertralina 50 mg 30 comprimidos

Sevelamero 800 mg 180 comprimidos

Silodosina 4 mg 30 cápsulas

Silodosina 8 mg 30 cápsulas

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos

Simvastatina 20 mg 28 comprimidos

Simvastatina 40 mg 28 comprimidos

Simvastatina/ezetimiba 20 mg/10 mg 28 comprimidos

Simvastatina/ezetimiba 40 mg/10 mg 28 comprimidos

Sitagliptina 100 mg 28 comprimidos

Sitagliptina 100 mg 56 comprimidos

Sodio cloruro 45 mg 1 inxectable xeral parenteral

Sodio cloruro 90 mg 1 inxectable xeral parenteral

Sotalol 160 mg 30 comprimidos

Sotalol 80 mg 30 comprimidos

Sulfato de bario sen axentes en suspensión 1000 mg 200 ml solución/suspensión oral

Sulpirida 200 mg 36 comprimidos oral

Sulpirida 200 mg 12 comprimidos

Sulpirida 25 mg/5 ml 200 ml solución/suspensión oral

Sulpirida 50 mg 20 comprimidos oral

Sulpirida 50 mg 30 comprimidos oral

Sulpirida 50 mg 30 cápsulas

Sumatriptán 50 mg 4 comprimidos

Sumatriptán 6 mg 2 inxectable xeral subcutánea

Tamoxifeno 10 mg 100 comprimidos

Tamoxifeno 10 mg 30 comprimidos

Tamoxifeno 20 mg 30 comprimidos

Tamoxifeno 20 mg 60 comprimidos

Tamsulosina 0,4 mg 30 cápsulas liberación modificada

Tamsulosina 0,4 mg 30 comprimidos liberación modificada

Telmisartán 20 mg 28 comprimidos

Telmisartán 40 mg 28 comprimidos

Telmisartán 80 mg 28 comprimidos

Telmisartán/hidroclorotiazida 40 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Telmisartán/hidroclorotiazida 80 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Telmisartán/hidroclorotiazida 80 mg/25 mg 28 comprimidos

Terazosina 1 mg 150 ml solución/suspensión oral

Terazosina 2 mg 15 comprimidos

Terazosina 5 mg 28 comprimidos

Terazosina 5 mg 30 comprimidos

Terbinafina 10 mg/g 30 g crema

Terbinafina 250 mg 14 comprimidos

Terbinafina 250 mg 28 comprimidos

Terbutalina 1,5 mg/5 ml 180 ml solución/suspensión oral

Terbutalina 2,5 mg 50 comprimidos

Terfenadina 60 mg 20 comprimidos

Terfenadina 60 mg 30 comprimidos

Testosterona 50 mg 30 xel

Ticlopidina 250 mg 20 comprimidos

Ticlopidina 250 mg 50 comprimidos

Timolol 2,5 mg 3 ml colirio

Timolol 5 mg 3 ml colirio

Timolol/latanoprost 5 mg/50 mcg 2,5 ml 3 envases colirio

Timolol/latanoprost 5 mg/50 mcg 2,5 ml colirio

Tioconazol 280 mg 12 solución

Tizanidina 2 mg 30 comprimidos

Tizanidina 4 mg 30 comprimidos

Tobramicina 100 mg 1 inxectable xeral parenteral

Tobramicina 3 mg 5 ml colirio

Tobramicina 50 mg 1 inxectable xeral parenteral

Tolterodina 2 mg 56 comprimidos

Tolterodina 4 mg 28 cápsulas liberación modificada

Topiramato 100 mg 60 comprimidos

Topiramato 200 mg 60 comprimidos

Topiramato 25 mg 60 cápsulas

Topiramato 25 mg 60 comprimidos

Topiramato 50 mg 60 comprimidos

Torasemida 10 mg 30 comprimidos

Torasemida 10 mg 5 inxectable xeral intravenosa

Torasemida 2,5 mg 30 comprimidos

Torasemida 20 mg 5 inxectable xeral intravenosa

Torasemida 5 mg 30 comprimidos

Tramadol 100 mg 10 ml solución/suspensión gotas

Tramadol 100 mg 20 comprimidos liberación modificada cada 12 h

Tramadol 100 mg 30 ml solución/suspensión gotas

Tramadol 100 mg 5 inxectable xeral parenteral

Tramadol 100 mg 60 cápsulas liberación modificada cada 12 h

Tramadol 100 mg 60 comprimidos liberación modificada cada 12 h

Tramadol 150 mg 20 comprimidos liberación modificada cada 12 h

Tramadol 150 mg 60 cápsulas liberación modificada cada 12 h

Tramadol 150 mg 60 comprimidos liberación modificada cada 12 h

Tramadol 200 mg 20 comprimidos liberación modificada cada 12 h

Tramadol 200 mg 60 cápsulas liberación modificada cada 12 h

Tramadol 200 mg 60 comprimidos liberación modificada cada 12 h

Tramadol 50 mg 20 cápsulas

Tramadol 50 mg 60 cápsulas

Tramadol 50 mg 60 cápsulas liberación modificada cada 12 h

Tramadol/paracetamol 37,5 mg/325 mg 20 comprimidos

Trandolapril 0,5 mg 28 cápsulas

Trandolapril 2 mg 28 cápsulas

Tretinoína 10 mg 100 cápsulas

Triflusal 300 mg 30 cápsulas

Triflusal 300 mg 50 cápsulas

Trimetazidina 20 mg 60 comprimidos

Tropisetrón 5 mg 5 cápsulas

Troxerutina 100 mg 200 ml solución/suspensión oral

Valaciclovir 1000 mg 21 comprimidos

Valaciclovir 500 mg 10 comprimidos

Valaciclovir 500 mg 42 comprimidos

Valsartán / amlodipino 160 mg/10 mg 28 comprimidos

Valsartán / amlodipino 160 mg/5 mg 28 comprimidos

Valsartán 160 mg 28 comprimidos

Valsartán 320 mg 28 comprimidos

Valsartán 40 mg 14 comprimidos

Valsartán 40 mg 28 comprimidos

Valsartán 80 mg 28 comprimidos

Valsartán/amlodipino/htz 160 mg/10 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Valsartán/amlodipino/htz 160 mg/10 mg/25 mg 28 comprimidos

Valsartán/amlodipino/htz 160 mg/5 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Valsartán/amlodipino/htz 160 mg/5 mg/25 mg 28 comprimidos

Valsartán/hidroclorotiazida 160 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Valsartán/hidroclorotiazida 160 mg/25 mg 28 comprimidos

Valsartán/hidroclorotiazida 320 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Valsartán/hidroclorotiazida 320 mg/25 mg 28 comprimidos

Valsartán/hidroclorotiazida 80 mg/12,5 mg 28 comprimidos

Vancomicina 1000 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Vancomicina 500 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Venlafaxina 150 mg 14 cápsulas liberación modificada oral

Venlafaxina 150 mg 30 cápsulas liberación modificada

Venlafaxina 150 mg 30 comprimidos liberación modificada

Venlafaxina 225 mg 30 comprimidos liberación modificada

Venlafaxina 37,5 mg 30 cápsulas liberación modificada

Venlafaxina 37,5 mg 60 comprimidos

Venlafaxina 50 mg 30 comprimidos

Venlafaxina 75 mg 14 cápsulas liberación modificada oral

Venlafaxina 75 mg 30 cápsulas liberación modificada

Venlafaxina 75 mg 30 comprimidos liberación modificada

Venlafaxina 75 mg 60 comprimidos

Vincristina 1 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Vincristina 2 mg 1 inxectable xeral intravenosa

Xemfibrozilo 600 mg 60 comprimidos

Xemfibrozilo 900 mg 30 comprimidos

Xentamicina 20 mg 1 inxectable xeral parenteral

Xentamicina 40 mg 1 inxectable xeral parenteral

Xentamicina 80 mg 1 inxectable xeral parenteral

Zafirlukast 20 mg 60 comprimidos

Ziprasidona 10 mg 240 ml solución/suspensión oral

Zolmitriptán 2,5 mg 6 comprimidos bucodispersables/liotabs

Zolpidem 10 mg 30 comprimidos

Zolpidem 5 mg 30 comprimidos

Zopiclona 7,5 mg 30 comprimidos

2. Produtos sanitarios:

Algodón enrolado mestura 1000 g

Algodón enrolado mestura 250 g

Algodón enrolado mestura 500 g

Algodón enrolado puro 1000 g

Algodón enrolado puro 250 g

Algodón enrolado puro 500 g

Algodón rama mestura 1000 g

Algodón rama mestura 250 g

Algodón rama mestura 500 g

Algodón zigzag mestura 100 g

Algodón zigzag mestura 200 g

Algodón zigzag mestura 50 g

Algodón zigzag puro 100 g

Algodón zigzag puro 200 g

Algodón zigzag puro 50 g

Esparadrapo 10 m×10 cm

Esparadrapo 5 m×1,5 cm

Esparadrapo 5 m×10 cm

Esparadrapo 5 m×2,5 cm

Esparadrapo 5 m×5 cm

Esparadrapo hipoalérxico 10 m×10 cm

Esparadrapo hipoalérxico 5 m×1,25 cm

Esparadrapo hipoalérxico 5 m×2,5 cm

Esparadrapo hipoalérxico 5 m×5 cm

Esparadrapo hipoalérxico flexible 10 m×10 cm

Esparadrapo hipoalérxico flexible 5 m×5 cm

Gasa algodón hidrófilo non estéril 1 m2

Gasa algodón hidrófilo non estéril 1/2 m2

Gasa algodón hidrófilo non estéril 1/4 m2

Gasa esteril algodón hidrófilo compresas 100 u

Gasa esteril algodón hidrófilo compresas 25 u

Gasa esteril algodón hidrófilo compresas 50 u

Para os restantes medicamentos e produtos sanitarios non incluídos nestes conxuntos de intercambio ou agrupacións homoxéneas de medicamentos aplicarase o disposto no Nomenclátor oficial de produtos financiados polo Sistema Nacional de Saúde.