Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Martes, 17 de abril de 2012 Páx. 13677

II. Autoridades e persoal

c) Substitucións

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 110/2012, do 16 de abril, polo que se encarga o despacho de asuntos da Presidencia, durante a ausencia do seu titular, ao conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Con motivo da ausencia do presidente da Xunta de Galicia, por mor dunha viaxe aos Estados Unidos Mexicanos, é necesario prover a súa substitución durante o tempo de duración desta.

Polo tanto, en uso das atribucións que me confire o artigo 26.7 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único.

Durante a ausencia do presidente da Xunta de Galicia, con motivo da súa viaxe aos Estados Unidos Mexicanos, encárgaselle o despacho de asuntos da Presidencia, desde o día 17 de abril ata o seu regreso, ao conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Santiago de Compostela, dezaseis de abril de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente