Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 24 de maio de 2012 Páx. 19598

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2012, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se emprazan os interesados no recurso contencioso-administrativo PO 320/2011, interposto por Ana Isabel Martínez González e outros.

A Dirección Xeral da Función Pública recibiu da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia providencia pola que se admite a trámite o recurso contencioso-administrativo PO 320/2011, interposto por Ana Isabel Martínez González, María del Pilar López Freire, Alberto Díaz Díaz, Francisco Javier Álvarez Núñez, M.ª Ilda Mera Oitavén, M.ª Jesús Novás Lorenzo, Natalia García Barreiro e M.ª Elena Enjamio Vázquez, contra a Resolución do 2 de xaneiro de 2011 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de decembro de 2010, que aproba a relación de postos de traballo nos departamentos da Administración da Xunta de Galicia, referentes aos procesos de consolidación da disposición transitoria décima do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia (DOG n.º 4, do 7 de xaneiro de 2011).

En consecuencia, esta dirección xeral acordou nesta data, e de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, a remisión do correspondente expediente administrativo á referida sala, o que se notifica para xeral coñecemento de todas as persoas interesadas no procedemento, e son emprazados para que poidan comparecer como parte nos autos na Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de 9 (nove) días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2012.

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública