Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 2012 Páx. 23284

I. Disposicións xerais

Consellería do Mar

CORRECCIÓN de erros. Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé.

Advertidos erros na Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé, publicada no DOG núm. 144, do 28 de xullo de 2011, fanse as oportunas correccións:

– Na páxina 21.434, a letra b) do artigo 12.3.

Onde di: «b) Para acreditar o recollido no artigo 11.1.b), un certificado da entidade titular do plan de xestión en que se faga constar a porcentaxe dos días autorizados para o traslado de semente, a limpeza dos bancos marisqueiros, así como as actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción e os traballos de control, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros. No certificado incluirase:»

Debe dicir: «b) Para acreditar o recollido no artigo 11.1.b), un certificado da entidade titular do plan de xestión en que se faga constar a porcentaxe dos días dedicados ao traslado de semente, á limpeza dos bancos marisqueiros, así como ás actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción e aos traballos de control, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros. No certificado incluirase:»

– Nos anexos V e VI que quedan tal e como se publican a continuación.

missing image file
missing image file