Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2012 Páx. 23487

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 132/2012, do 14 de xuño, polo que se dispón que cese José Luis Mira Lema como director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día catorce de xuño de dous mil doce,

DISPOÑO:

Que cese, por pase a outro destino, José Luis Mira Lema, como director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, catorce de xuño de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria