Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23988

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2012, da Dirección Xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC), pola que se anuncia a formalización da contratación do servizo consistente no desenvolvemento de novas funcionalidades no sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex), cofinanciado con cargo ao Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e ao Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), polo procedemento aberto e con pluralidade de criterios.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, CIXTEC.

b) Dependencia que tramita o expediente: Departamento de Xestión Económica e Réxime Interno do CIXTEC.

c) Número de expediente: 12-005.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.cixtec.es

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizo.

b) Descrición do obxecto: desenvolvemento de novas funcionalidades no sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex), cofinanciado con cargo ao Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e ao Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

c) CPV: 72212000-4.

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 10.4.2012.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: pluralidade de criterios.

4. Valor estimado do contrato: 84.000,00 euros.

5. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: 84.000,00 euros. Importe total: 99.120,00 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 23.5.2012.

b) Data de formalización do contrato: 28.5.2012.

c) Contratista: Altia Consultores, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 75.600,00 euros. Importe total: 89.208,00 euros.

e) Ventaxas da oferta adxudicataria: oferta máis ventaxosa unha vez aplicados os criterios de valoración recollidos no prego.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2012

M. Mauro Fernández Dabouza
Director xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable