Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012 Páx. 25070

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento de actas previas á ocupación para a instalación eléctrica refundido da L.A.T. 132 kV E/S á subestación Folgosa en Ribadeo e a súa modificación entre os apoios 29 e 31, nos termos municipais de Trabada e Ribadeo (expediente 005/2009 A.T.).

O día 2 de maio de 2012, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ditou resolución pola que se autoriza administrativamente, se declara, en concreto, de utilidade pública e se aproba o proxecto de execución do refundido da L.A.T. 132 kV E/S á subestación Folgosa en Ribadeo e a súa modificación entre os apoios 29 e 31 (DOG do 16.5.2012) que afecta os concellos de Trabada e Ribadeo na provincia de Lugo.

Esta declaración de utilidade pública, segundo o disposto no artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, implica a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e a súa urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954.

De acordo co anterior, esta xefatura territorial, en cumprimento do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, resolve convocar a todas as persoas afectadas coas cales non se chegou a un acordo, incluídas na relación de bens e dereitos que se insire como anexo á presente resolución e que se publica tamén no taboleiro de anuncios dos concellos de Trabada e Ribadeo, deducida da que se someteu a información pública no diario El Progreso do 9 de xuño de 2011, no Boletín Oficial da provincia de Lugo do 14 de xuño de 2011 e no Diario Oficial de Galicia do 14 de xuño de 2011, para que comparezan nos concellos sinalados como punto de reunión para, de conformidade co procedemento que se establece no citado artigo, levar a cabo o levantamento das actas previas á ocupación.

Desta convocatoria daráselles traslado aos interesados mediante a oportuna citación individual, na cal se sinalará día e hora para o levantamento das actas previas. Así mesmo, nos taboleiros de anuncios dos concellos de Trabada e Ribadeo, estará exposta a data do levantamento das actas. Todos os interesados, así como as persoas que sexan titulares de calquera clase de dereitos ou intereses sobre os bens afectados, deberán acudir persoalmente ou representados pola persoa debidamente autorizada, presentando os documentos acreditativos da súa titularidade; poderán ir acompañados dos seus peritos e dun notario pola súa conta (art. 52.3 da Lei de expropiación forzosa).

Así mesmo, advírteselles a todos os interesados que poderán formular alegacións por escrito nesta xefatura territorial (rolda da Muralla 70, Lugo) ata o momento do levantamento das actas previas, para os únicos efectos de corrixir os posibles erros cometidos na relación de bens e dereitos afectados (artigo 56.2 do regulamento da Lei de expropiación forzosa).

Esta publicación realízase igualmente, para os efectos que determina o artigo 59.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificado pola Lei 4/1999, cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, se ignore o lugar de notificación ou, intentada esta, non se puidese efectuar e así entender as dilixencias o Ministerio Fiscal segundo o establecido no artigo 5 da Lei de expropiación forzosa.

Lugo, 30 de maio de 2012

José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Concello de Trabada.

Parcela nº

Ref. catastral

Lugar

Propietario

Tipo cultivo

Afección

Apoio

Voo

Soterrado

Pol. nº

Parc. nº

Nome e apelidos

Enderezo

Superficie ocupada m2

Lonxitude m

Superficie afectada m2

Lonxitude m

Superficie afectada m2

1

3

120

Formigón

Javier Sánchez Rodríguez

Avda. Fisterra, nº 7-1º C, 15004 A Coruña

Pr

1

47,00

25,22

503,10

 

 

3

3

121

Formigón

Venancia Rancaño Fernández

Rúa Paxariños, nº 23, 27002 Lugo

Ma

2 e 3

91,00

683,8

22.556,20

 

 

Concello de Ribadeo.

Parcela nº

Ref. catastral

Lugar

Propietario

Tipo cultivo

Afección

Apoio

Voo

Soterrado

Pol. nº

Parc. nº

Nome e apelidos

Enderezo

Superficie ocupada m2

Lonxitude m

Superficie afectada m2

Lonxitude m

Superficie afectada m2

4

6

193

Castros

Manuela Rancaño Fernández

Rego do Galo, nº 2, A Valboa-Trabada, 27665 Lugo

Pr

 

 

0,00

358,20

 

 

7

6

188

Ponte Crego

Ramona López Vega

Estrd. Xeral, 6-2º esq., San Cosme de Barreiros, 27790 Lugo

Ma

 

 

0,00

3,07

 

 

10

6

185

Ponte Crego

Luis Edrosa Iglesias

Avda. Calvo Sotelo, 44, Lourenzá, 27760 Lugo

Ma

 

 

50,88

2.341,46

 

 

12

6

183

O Veiguelo

Manuela Rancaño Fernández

Rego do Galo, nº 2, A Valboa-Trabada, 27665 Lugo

Ma

 

 

28,13

1.925,00

 

 

14

6

183

O Veiguelo

Manuela Rancaño Fernández

Rego do Galo, nº 2, A Valboa-Trabada, 27665 Lugo

Ma

 

 

1,19

413,20

 

 

30

17

85

Cerrados

César Varela Soto e Mariana Gloria Varela Soto

Couxela, Ribadeo, 27711 Lugo

Ma

 

 

126,08

3.970,00

 

 

44

17

38

Covos

Irmáns Cayón Fontán. Rpte.: Manuel Cayón Fontán

Avda. Lugo, 26, Cervo, 27891 Lugo

Ma

 

 

106,00

3.147,60

 

 

52

15

25

Marelle

José Antonio Díaz López

r/ Paco Lanza, 6-1º, Ribadeo, 27700 Lugo

Ma

 

 

16,54

556,40

 

 

53

15

26

Marelle

José Díaz Díaz

Pintor Fierros, 31A, Ribadeo, 27700 Lugo

Ma

12

47,00

44,09

1.205,80

 

 

54

15

27

Marelle

Hdos. José Ramón Ares Posada

Rúa dos Torques, 8, Lugo, 27002 Lugo

Ma

 

 

33,39

1.174,80

 

 

80

15

2

Rebolada

Benigno Rodríguez Salvatierra

r/ Ramón González, 6-1º esq., 27700 Ribadeo-Lugo

Ma

 

 

54,62

1.638,61

 

 

98

 

 

Paraguda

Rosa Rodríguez Martinez

As Anzas, s/n, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

(1/4) 17

22,50

106,00

3.471,00

 

 

100

 

 

Paraguda

Ricardo García Rodríguez

As Anzas, s/n, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

(1/2) 18

3,00

33,70

826,10

 

 

101

 

 

Paraguda

José Dorado Rodríguez

As Anzas, 7, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

(1/2) 18

3,00

9,00

405,00

 

 

119

15

457

Fraga Nova

José Ramón Fernández Fernández

As Anzas, 23, Covelas, 27714 Ribadeo-Lugo

Ma

 

 

0,00

0,30

 

 

124

15

452

Fraga Nova

María Elia Rodríguez Álvarez

As Anzas-Covelas, 15, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

89,33

 

 

125

15

451

Fraga Nova

María Elia Rodríguez Álvarez

As Anzas-Covelas, 15, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

94,48

 

 

126

15

450

Fraga Nova

Maria Josefa Rodríguez López

As Anzas-Covelas, 5, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

2,50

69,60

 

 

127

15

449

Fraga Nova

María Josefa Rodríguez López

As Anzas-Covelas, 5, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

7,35

117,40

 

 

128

15

448

Fraga Nova

María Josefa Rodríguez López

As Anzas-Covelas, 5, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

6,46

107,28

 

 

129

15

428

Fraga Nova

José Miranda López

Porto de Arriba, 9, Ribadeo, 27712 Lugo

Ma

19

31,00

50,75

1.088,15

 

 

135

15

424

Roda

Álvaro Fojo Díaz

As Anzas, 15, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

90,25

 

 

148

15

411

Xunto Auron

José Fdez. Fdez. (rpta. Pilar Fdez. Loredo)

Montero Ríos, 74-3º C, 27002 Lugo

Ma

 

 

0,00

45,30

 

 

149

15

409

Xunto Auron

José Mª Barrera Castro

As Anzas-Covelas, 16, Ribadeo

Ma

 

 

0,00

143,30

 

 

152

15

407

Roda

María Virtudes Fernández Fojo

Avda. Galicia, 22-24, planta 6, Ribadeo, 27700 Lugo

Ma

(1/4) 21

5,25

63,50

1.608,00

 

 

155

15

406

Roda

Santiago Tena Paz

c/ Zurbarán, 7-5º C, Madrid, 28010 Madrid

Ma

(3/4) 21

15,75

42,20

773,90

 

 

156

15

405

Roda

Francisco Parga Ballesteros

Avda. Brasilia, 17, 28028 Madrid

Ma

 

 

80,50

1.476,50

 

 

159

15

398

Roda

José Ignacio Cabrera Calvo Sotelo e Margarita Orejas Valdes

Maestro Chapi, 38, Madrid, 28016 Madrid

Ma

 

 

82,60

1.954,60

 

 

161

15

641

Cruz do Norte

José Ignacio Cabrera Calvo Sotelo e Margarita Orejas Valdes

Maestro Chapi, 38, Madrid, 28016 Madrid

Ma

 

 

0,00

159,30

 

 

162

15

571

Roda

José Ignacio Cabrera Calvo Sotelo e Margarita Orejas Valdes

Maestro Chapi, 38, Madrid, 28016 Madrid

Ma

22

54,00

52,44

1.579,15

 

 

165

15

564

Roda

Ricardo García Rodríguez

As Anzas, s/n, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Pr

 

 

139,00

4.925,50

 

 

169

19

225

Colmeas

Ángel Fernández Fojo

As Anzas, 6, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

5,71

729,06

 

 

172

19

221

Colmeas

Santiago Tena Paz

c/ Zurbarán, 7-5º C, Madrid, 28010 Madrid

Ma

 

 

0,00

14,94

 

 

173

19

214

Bao Horta

María Teresa Fernández Fernández

Rúa Ramón González, 20-22, baixo, 27700 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

0,00

793,29

 

 

176

19

213

Bao Horta

José María Barrera Castro e María Pilar Martínez Fernández

As Anzas-Covelas, 16, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

46,70

 

 

177

19

218

Colmeas

Ángel Fernández Fojo

As Anzas, 6, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

2,70

259,60

 

 

178

19

217

Colmeas

Ángel Fernández Fojo

As Anzas, 6, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

6,46

210,94

 

 

179

19

216

Colmeas

José Rodríguez Iglesias

Covelas As Anzas, 1, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

11,44

410,90

 

 

181

19

215

Colmeas

Hdos. Antonio Monasterio López

As Anzas, 8, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

1,76

506,63

 

 

182

19

215

Colmeas

Hdos. Antonio Monasterio López

As Anzas, 8, Covelas-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

63,31

2.318,00

 

 

185

19

203

Rebordelo

Pilar Albite Ledo

r/ San Francisco, 18, 27700 Ribadeo, Lugo (Bar Anselmo)

Ma

 

 

0,00

40,05

 

 

186

19

650

Penatraba

CMVMC Monte Cordal Representante: Ricardo García Rguez.

As Anzas, 10, Covelas, 27714 Ribadeo

Ma

 

 

0,00

17,98

 

 

187

19

603

A Granda

CMVMC Monte Cordal Representante: Ricardo García Rguez.

As Anzas, 10, Covelas, 27714 Ribadeo

Ma

 

 

0,00

4,02

 

 

188

19

204

Cobreira

CMVMC Monte Cordal Representante: Ricardo García Rguez.

As Anzas, 10, Covelas, 27714 Ribadeo

Ma

 

 

124,12

4.629,91

 

 

194

19

607

Cobreira

CMVMC Monte Cordal Representante: Ricardo García Rguez.

As Anzas, 10, Covelas, 27714 Ribadeo

Ma

23

47,00

113,52

2.980,21

 

 

195

19

624

Cobreira

CMVMC Monte Cordal Representante: Ricardo García Rguez.

As Anzas, 10, Covelas, 27714 Ribadeo

Ma

24, 25

25,00

168,39

5.028,98

 

 

196

19

625

Cobreira

CMVMC Monte Cordal Representante: Ricardo García Rguez.

As Anzas, 10, Covelas, 27714 Ribadeo

Ma

26

47,00

153,21

4.548,42

 

 

197

19

320

Costa do Bispo

Matilde López Santamarina

Río Mesa, 5, es. C2, pI. 8, pt. 2, Torremolinos, 29620 Málaga

Ma

 

 

1,36

204,60

 

 

199

19

319

Corta

José Martínez Fojo. Rpte: María Magdalena López Fernández

Centro San Vicente de Paul. Rúa da Luz, 3, 27002 Lugo

Ma

 

 

89,37

2.571,18

 

 

201

19

323

Colmeas

Francisco Parga Ballesteros

Avda. Brasilia, 17, 28028 Madrid

Ma

 

 

0,00

27,04

 

 

206

19

373

Menda

María del Carmen Fojo Martínez

Covelas Vilela-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

473,85

 

 

207

19

373

Menda

María del Carmen Fojo Martínez

Covelas Vilela-Ribadeo, 27714 Lugo

Mb

 

 

47,89

1.192,07

 

 

209

 

 

Carboeira

María del Carmen Fojo Martínez

Covelas Vilela-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

28,00

 

 

210

 

 

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

41,70

693,00

 

 

211

 

 

Carboeira

José Martínez Fojo. Rpte: María Magdalena López Fernández

Centro San Vicente de Paul. Rúa da Luz, 3, 27002 Lugo

Ma

 

 

0,00

654,00

 

 

212

 

 

Carboeiro

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

87,00

 

 

214

 

 

Carboeira

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

2,00

 

 

215

 

 

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

148,00

 

 

216

 

 

Carboeira

Antonio Fernández Fernández

Rosalía de Castro, 16, pI. 1, pt. A, Ribadeo, 27700 Lugo

Ma

 

 

30,00

724,10

 

 

217

 

 

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

110,30

 

 

219

 

 

Carboeira

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

5,30

171,00

 

 

220

 

 

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

1,00

84,00

 

 

239

4

15

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Pr

 

 

50,13

1.456,48

 

 

241

4

11

Estivos

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Pr

27

28,00

73,00

1.422,40

 

 

242

4

14

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Pr

 

 

29,43

634,73

 

 

244

4

12

Pigueira

Hrds. Josefa Suárez Millares

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Pr

 

 

34,60

892,30

 

 

247

19

405

Ceibos

José Ramón Lombardero Álvarez

A Pega, 1, Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

 

 

16,90

413,00

 

 

248

 

 

Ceibos

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

60,00

 

 

249

 

 

Corgos

María del Carmen Fojo Martínez

Covelas Vilela-Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

16,20

352,50

 

 

250

 

 

Corgos

Antonio Fernández Fernández

Rosalía de Castro, 16, pI.1, pt. A, Ribadeo, 27700 Lugo

Ma

 

 

7,80

251,00

 

 

251

 

 

Corgos

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

59,50

 

 

265

19

484

Costa de Rego

Justo Barcia Vidal

A Eirexa, 18, Vilaselán, 27710 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

0,00

79,00

 

 

266

19

503

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

0,00

259,86

 

 

267

19

503

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

27,60

827,70

 

 

269

19

503

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

21,30

638,00

 

 

270A

19

503

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

29(1/4)

12,00

12,40

369,50

 

 

270C

19

503

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

 

 

8

77

271

19

492

Entre Camiños

Jesús Barcia Vidal

Os Garitos, 3, 27700 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

 

 

30

295

272

19

493

Entre Camiños

José Martínez Fojo. Rpte: María Magdalena López Fernández

Centro San Vicente de Paul. Rúa da Luz, 3, 27002 Lugo

Ma

 

 

 

 

44

443

273

19

494

Entre Camiños

Eduardo Fernández Suárez

Reinante, 37, Ribadeo, 27700 Lugo

Ma

 

 

 

 

44

443

274

19

495

Entre Camiños

José Mª Pereiro Rego

Estrada Ferreira, Vilamor, 7, Cangas-Foz, 27892 Lugo

Ma

 

 

 

 

44

443

277

19

499

Carboeira

Hrds. Jesús Vidal López

Os Carboeiros-Covelas, Ribadeo, 27714 Lugo

Pr

 

 

 

 

32

321

297

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

 

 

0

26

298

 

 

Veiga Grande

Eva Mª Alonso Díaz

A Devesa-Ribadeo, 27796 Lugo

Ma

 

 

 

 

8

60

299

 

 

Veiga Grande

José Ignacio García García

Fundación Prin Astur, 7, pI. 2, pt. C, Oviedo, 33012 Asturias (985 23 64 21)

Ma

 

 

 

 

11

99

301

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

 

 

14

142

302

 

 

Veiga Grande

José Ignacio García García

Fundación Prin Astur, 7, pI. 2, pt. C, Oviedo, 33012 Asturias (985 23 64 21)

Ma

 

 

 

 

10

95

303

 

 

Veiga Grande

Eva Mª Alonso Díaz

A Devesa-Ribadeo, 27796 Lugo

Ma

 

 

 

 

8

73

308

 

 

Veiga Grande

Justo Barcia Vidal

A Eirexa, 18,Vilaselán, 27710 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

 

 

0

7

309

 

 

Veiga Grande

Rita Martínez Iglesias

O Vilar, s/n, 27714 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

 

 

25

245

311

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

 

 

13

128

312

 

 

Veiga Grande

Eva Mª Alonso Díaz

A Devesa-Ribadeo, 27796 Lugo

Ma

 

 

 

 

19

187

314

 

 

Veiga Grande

José Barcia Vidal

Luanco, 13-4º C, 33207 Gijón, Asturias

Ma

 

 

 

 

16

164

315

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

31(1/2)

21,00

 

 

15

151

316

 

 

Veiga Grande

Rita Martínez Iglesias

Vilar, s/n, 27714 Ribadeo, Lugo

Ma

31(1/2)

21,00

24,20

726,20

 

 

317

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

6,50

193,60

 

 

318

 

 

Veiga Grande

Antonio Barcia Vidal

Monte Gamonal, 40, pI. 2, pt. 9, Oviedo, 33012 Asturias

Ma

 

 

13,80

414,50

 

 

319

 

 

Veiga Grande

José Ignacio García García

Fundación Prin Astur, 7, pI. 2, pt. C, Oviedo, 33012 Asturias (985 23 64 21)

Ma

 

 

11,50

344,30

 

 

320

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

10,10

303,80

 

 

321

 

 

Veiga Grande

Rita Martínez Iglesias

Vilar, s/n, 27714 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

25,40

761,00

 

 

322

 

 

Veiga Grande

José Ignacio García García

Fundación Prin Astur, 7, pI. 2, pt. C, Oviedo, 33012 Asturias (985 23 64 21)

Ma

 

 

11,80

354,00

 

 

323

 

 

Veiga Grande

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

9,30

279,00

 

 

324

 

 

Veiga Grande

Justo Barcia Vidal

A Eirexa, 18, Vilaselán, 27710 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

10,70

320,40

 

 

325

 

 

Veiga Grande

Rita Martínez Iglesias

Vilar, s/n, 27714 Ribadeo, Lugo

Ma

 

 

11,60

347,20

 

 

326

 

 

Quebradoiro

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

11,90

356,00

 

 

327

 

 

Quebradoiro

José Ignacio García García

Fundación Prin Astur, 7, pI. 2, pt. C, Oviedo, 33012 Asturias (985 23 64 21)

Ma

 

 

10,00

301,80

 

 

328

 

 

Quebradoiro

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

10,00

300,40

 

 

329

 

 

Quebradoiro

Rita Martínez Iglesias

Vilar, s/n, 27714 Ribadeo, Lugo

Ma

32

28,00

41,61

1.249,00

 

 

330

 

 

Quebradoiro

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

14,30

428,50

 

 

331

 

 

Quebradoiro

José Ignacio García García

Fundación Prin Astur, 7, pI. 2, pt. C, Oviedo, 33012 Asturias (985 23 64 21)

Ma

 

 

17,50

523,50

 

 

332

 

 

Quebradoiro

María Barcia Vidal

A Pastoriza, 8, Ove-Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

 

 

21,00

586,80

 

 

333

 

 

Quebradoiro

Pedro Mª Barcia Vidal

Covelas Vilela, s/n, Ribadeo, 27714 Lugo

Ma

 

 

11,70

274,80

 

 

335

27

183

Quebradoiro

Manuel Jesús García Fernández Mosquera

Vilandriz, 32, Ribadeo, 27796 Lugo

Ma

 

 

0,00

145,50

 

 

339

27

182

Do Vueolo

Francisco García Soto

A Palmeira, 21, Ove-Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

 

 

12,60

334,80

 

 

340

27

181

Quebradoiro

Carlos Jesús Fernández Fernández

Seixadelo, 2, Ove-Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

 

 

21,10

557,90

 

 

Isabel Roig Bergantiños

Rúa Peneireiro, 22, Arillo-Oleiros

 

 

Alejandro Nicolás Roig Bergantiños

Rúa Peneireiro, 22, Arillo-Oleiros

 

 

Fco. Javier Roig Bergantiños

Glorieta La Paz, 4-4º, A Coruña

 

 

343

27

178

Quebradoiro

Manuel Jesús García Fernández Mosquera

Vilandriz, 32, Ribadeo, 27796 Lugo

Ma

 

 

92,80

2.766,50

 

 

344

27

177

Quebrado

María Isabel Arias López

O Chao de Ove, s/n, Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

33 (1/4)

4,75

20,10

606,70

 

 

349

27

124

Acevedo

Celia López Maseda

O Chao de Ove, s/n, Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

 

 

69,30

2.078,30

 

 

351

27

125

Acevedo

María Isabel Arias López

O Chao de Ove, s/n, Ribadeo, 27713 Lugo

Ma

 

 

32,30

970,60

 

 

361

26

494

Os Chaos

MVMC de Piñeira exp. 21/75. Representante: Domingo Soto Fernández

Morugullón-Piñeira, Ribadeo, 27710 Lugo

Ma

37

31,00

57,11

1.708,00

 

 

362

26

452

Os Chaos

MVMC de Piñeira exp. 21/75. Representante: Domingo Soto Fernández

Morugullón-Piñeira, Ribadeo, 27710 Lugo

Ma

 

 

195,00

5.653,00

 

 

363

28

555

Os Chaos

MVMC de Piñeira exp. 21/75. Representante: Domingo Soto Fernández

Morugullón-Piñeira, Ribadeo, 27710 Lugo

Ma

38

28,00

74,50

2.475,00

 

 

364

26

497

Os Chaos

MVMC de Piñeira exp. 21/75. Representante: Domingo Soto Fernández

Morugullón-Piñeira, Ribadeo, 27710 Lugo

Ma

39, 40, 41 e 42

109,00

817,00

23.818,70