Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 25 de xuño de 2012 Páx. 25196

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 15 de xuño de 2012 pola que se adxudica destino definitivo ao persoal laboral fixo da Xunta de Galicia da categoría 001 (camareiro/a limpador/a, axudante de cociña, pasador/a de ferro e outras) do grupo V, que superou os procesos selectivos convocados polas ordes do 21 de febreiro de 2006 (DOG núm. 81, do 27 de abril).

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 4 de xuño de 2012 (DOG núm. 107, do 6 de xuño), ao cal foi citado o persoal que superou os procesos selectivos para o ingreso na categoría 001 (camareiro/a limpador/a, axudante de cociña, pasador/a de ferro e outras) do grupo V, convocados polas ordes do 21 de febreiro de 2006 (DOG núm. 81, do 27 de abril), esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicarlle con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde ao persoal laboral fixo da Xunta de Galicia que superou os procesos selectivos convocados polas ordes do 21 de febreiro de 2006 (DOG núm. 81, do 27 de abril), para o ingreso na categoría 001 (camareiro/a limpador/a, axudante de cociña, pasador/a de ferro e outras) do grupo V, polas quendas de promoción interna e cambio de categoría, e acceso libre.

Segundo. O prazo de toma de posesión comezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento, e será de tres días hábiles se o posto radica na mesma localidade da residencia habitual do/a traballador/a ou dun mes se radica en localidade distinta e supón un cambio efectivo de residencia debidamente xustificada.

O cesamento deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde poderase interpor reclamación administrativa, ante a Consellería de Facenda, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte o da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 120 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2012

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO

Promoción interna.

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Grupo

Categ.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Titulación

Observacións

1

34992224R

Grande Feijoo, Margarita

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

2

33334273M

Regueira López, Mónica

292

TRC994080127001031

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia de maiores A Milagrosa (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

Acceso libre.

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Grupo

Categ.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Titulación

Observacións

1

33848965A

Fernández Lamela, Fe

211

TRC994040227001029

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Paradai

Servizos periféricos

Lugo

2

76570935W

Álvarez Fernández, María del Carmen

62

EDC994010127150005

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Virxe do Monte (Cospeito)

Servizos periféricos

Cospeito

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

3

33811305V

Sánchez López, María del Carmen

168

TRC994021027001047

TR

Axudante de cociña

V

001

Complexo Residencial Xuvenil Lug

Servizos periféricos

Lugo

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

4

35428502S

Hermida Ferrín, Rosario

107

EDC994010136320006

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Santa Lucía (Moraña)

Servizos periféricos

Moraña

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

5

36077577F

Vázquez Domínguez, Ana Nuria

409

PEC994030136560104

PE

Axudante de cociña

V

001

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

Réxime quendas, complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

6

32748618E

Rico Picón, María Rosa

158

EDC994090215770075

ED

Axudante de cociña

V

001

CEE Manuel López Navalón

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

Segundo convenio

Complemento salarial de singularidade por penosidade.

7

76565617C

Fernández Cid, Manuela

72

EDC994010127500005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Gregorio Sanz (Ribadeo)

Servizos periféricos

Ribadeo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

8

76862752H

Coucheiro Gestoso, María de la Fe

315

TRC994080136170024

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia de maiores (A Estrada)

Servizos periféricos

A Estrada

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

9

76572006S

Díaz López, Ana María

383

TRC994090127560214

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

10

35287577B

Lourido Peón, Encarnación

325

TRC994080136260057

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Marín)

Servizos periféricos

Marín

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

11

76707465G

González Rivero, María Milagros

366

TRC994080227001102

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

12

33326714J

Lamas Fariñas, María del Carmen

367

TRC994080227001115

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

13

76986243E

González Carballo, María de las Nieves

410

PEC994030136560106

PE

Axudante de cociña

V

001

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

Réxime quendas, complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

14

33861298P

Vázquez Castro, María José

61

EDC994010127150003

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Virxe do Monte (Cospeito)

Servizos periféricos

Cospeito

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

15

36077907S

Faro Pereira, Marisa

217

TRC994040336560040

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil de Coia

Servizos periféricos

Vigo

16

76811511K

Gómez Gómez, Gladis

311

TRC994080136001097

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

17

35321666Z

González Bugallo, María Carmen

312

TRC994080136001098

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

18

36101624L

González Hermida, Josefina

183

TRC994021036560021

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia Xuvenil Altamar

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

19

76342395J

Martínez García, Magdalena

33

EDC994010115400007

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha)

Servizos periféricos

A Laracha

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

20

33824638X

Rodríguez Rodríguez, María del Carmen

169

TRC994021027001056

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Complexo Residencial Xuvenil Lug

Servizos periféricos

Lugo

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

21

34916622T

Sousa González, María Carmen

182

TRC994021036560013

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia Xuvenil Altamar

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

22

35290136V

Moledo Piñeiro, Ana María

322

TRC994080136260051

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Marín)

Servizos periféricos

Marín

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

23

44822634G

Iglesias Rey, José

284

TRC994080115770064

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

24

76612555S

Fernández Mourelo, María Luisa

379

TRC994090127560206

TR

Axudante de cociña

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

25

33852649F

Abraira Castro, Blanca

368

TRC994080227001117

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

26

32628858T

Pantín Fernández, María José

261

TRC994080115350148

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade.

27

76623122W

Melle Losada, María Carmen

390

TRC994090127560224

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

28

33840582S

Campo Iglesias, María Balbina

392

TRC994090127560227

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

29

34256927Z

Vila Álvarez, Rosa María

70

EDC994010127350004

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Luis Díaz Moreno (Baralla)

Servizos periféricos

Baralla

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

30

44807538L

Suárez Penas, María Pilar

50

EDC994010115810005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP A Igrexa-Calo (Teo)

Servizos periféricos

Teo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

31

33263443S

Lorenzo Pampín, María del Carmen

285

TRC994080115770067

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

32

76564552J

Rivas López, María Esther

297

TRC994080127085044

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

33

34916733L

Cid Cortizo, Purificación

213

TRC994040232001037

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Antela

Servizos periféricos

Ourense

34

30596576K

Buján Vázquez, José Ignacio

1

PR8994050136001135

PR

Axudante de cociña

V

001

Centro Galego de Tecnificación Deportiva

Secretaría Xeral para o Deporte-Servizos periféricos

Pontevedra

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

35

76557508F

Fernández Louzao, María Jesús

198

TRC994040127650030

TR

Axudante de cociña

V

001

Escola Infantil de Celeiro

Servizos periféricos

Viveiro

36

34946495L

Domínguez Álvarez, Rosa María

205

TRC994040136560024

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Bouzas

Servizos periféricos

Vigo

37

33288156A

Beiroa Rey, María Isabel

209

TRC994040215770034

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Vite

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

38

32630453P

Paz Rodríguez, María Beatriz

159

TRC993020115001006

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Casa do Mar da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

39

32682272P

Fernández García, Susana María

255

TRC994080115350135

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade.

40

76701275R

Iglesias Alonso, Benito

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

41

33349014A

Armesto Rodríguez, María Belén

71

EDC994010127390004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP de Palas de Rei

Servizos periféricos

Palas de Rei

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

42

33261564E

Campos Martínez, Ofelia

191

TRC994040115770025

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Santa Susana

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

43

35323067N

Sabarís Castro, María Teresa

313

TRC994080136001102

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

44

52435797Y

García Varela, Jorge L.

246

TRC994080115190031

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

45

32786298M

Barreiro Martínez, Emilia

207

TRC994040215001023

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Elviña

Servizos periféricos

A Coruña

46

76358675D

Cabanas Cachaza, María Rosa

8

EDC994010115080005

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Cruz de Sar (Bergondo)

Servizos periféricos

Bergondo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

47

36014723N

Sánchez Pereira, María del Pilar

374

TRC994080236560338

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia asistida de maiores (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

48

76617742G

Novoa González, María Pilar

186

TRC994030132001112

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de menores A Carballeira

Servizos periféricos

Ourense

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

49

36090791L

García Rivas, Josefina

223

TRC994040536560022

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Complexo Administrativo de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

50

76362818N

Tedín Aren, Adela

142

EDC994010236350050

ED

Camareiro/a-limpador/a

V

001

CPI de Panxón (Nigrán)

Servizos periféricos

Nigrán

Segundo convenio

Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

51

34915285C

Rivera Ribao, Concepción

306

TRC994080132001136

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores Nª Sª Miragres (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

52

33307998L

Varela Blanco, María Josefa

134

EDC994010227160004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Eloísa Rivadulla (Chantada)

Servizos periféricos

Chantada

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

53

78780001X

Plata Blanco, Manuela

38

EDC994010115550006

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP O Coto (Negreira)

Servizos periféricos

Negreira

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

54

36045781C

Perello González, María del Carmen

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

55

33308018Q

Buján Sancosmed, Olga

380

TRC994090127560211

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

56

52452137Q

Montemuíño Bretal, Juan Manuel

286

TRC994080115770068

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

57

33306873K

Souto González, Lucía

139

EDC994010227640004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Antón Insua Bermúdez (Vilalba)

Servizos periféricos

Vilalba

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

58

78791482Z

Oliveira Figueroa, María Dolores

127

EDC994010215640004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP de Flavia (Padrón)

Servizos periféricos

Padrón

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

59

32839227B

Fuste Paris, Eva María

218

TRC994040415001019

TR

Axudante de cociña

V

001

Escola Infantil Santa Mª de Oza

Servizos periféricos

A Coruña

60

34891953X

Lamas Lamas, Manuela Clara

278

TRC994080115570267

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia asistida de maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

61

34252319Y

Rodríguez Ferreiro, María Luisa

369

TRC994080227300024

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia de maiores (Monforte de Lemos)

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

62

33834151R

Espiñeira Rodríguez, María Teresa

27

EDC994010115310003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP de Teixeiro (Curtis)

Servizos periféricos

Curtis

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

63

35998894F

Pazos Arias, María Gloria

340

TRC994080136560110

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (O Meixoeiro-Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

64

33854728Q

Arnau Fraga, Aurora

197

TRC994040127650021

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil de Celeiro

Servizos periféricos

Viveiro

65

35306283H

Acuña Blanco, Milagros

215

TRC994040236001026

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil O Toxo

Servizos periféricos

Pontevedra

66

33842251M

Fernández González, Clara

398

TRC994090127560233

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

67

35421785Z

Carballeira Martínez, María del Carmen

214

TRC994040236001025

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil O Toxo

Servizos periféricos

Pontevedra

68

34870046E

Rodríguez Pérez, Carmen

110

EDC994010136340005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves)

Servizos periféricos

As Neves

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

69

36021484B

Gil Oliveira, María Rosa Margarita

342

TRC994080136560112

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (O Meixoeiro-Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

70

36077861S

Castro Alonso, María Margarita

206

TRC994040136560026

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Bouzas

Servizos periféricos

Vigo

71

34966869S

Gómez Fernández, Domingo

150

EDC994010532001005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Seixalbo (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

72

77591849S

García Otero, María Dolores

64

EDC994010127250003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Pedro Caselles Rollán (Xove)

Servizos periféricos

Xove

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

73

33827425Z

Paredes Abel, Ana

137

EDC994010227430005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP da Pastoriza

Servizos periféricos

A Pastoriza

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

74

34992222E

Iglesias Padrón, Diana

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

75

36104117M

Mariño Pérez, Francisca Victoria

376

TRC994080236560345

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia asistida de maiores (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

76

76815464H

González Munín, María Cruz

212

TRC994040232001035

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Antela

Servizos periféricos

Ourense

77

33328366D

López López, Elena

381

TRC994090127560212

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

78

36032835T

Fernández Álvarez, Piedad

334

TRC994080136560098

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (O Meixoeiro-Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

79

35288600E

Barreiro Lorenzo, María del Pilar

310

TRC994080136001090

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

80

33350595C

Díaz Ramil, Lidia

77

EDC994010127640005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Manuel Mato Vizoso (Vilalba)

Servizos periféricos

Vilalba

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

81

44827124D

González Iglesias, María Inmaculada

189

TRC994040115001017

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil As Mariñas

Servizos periféricos

A Coruña

82

33794667P

Rey Rey, Edita

138

EDC994010227560007

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Frei Luis de Granada (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

83

76569912Z

Sierra González, María Asunción

60

EDC994010127130003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP de Cervo

Servizos periféricos

Cervo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

84

76618726E

López Armesto, Carmen

382

TRC994090127560213

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

85

33816006A

García Rodil, Jimena

76

EDC994010127590004

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Santo Tomé de Carballo (Taboada)

Servizos periféricos

Taboada

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

86

33337894S

Varela Abuin, María Marta

67

EDC994010127300005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Monforte de Lemos

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

87

36075653S

Duarte Abollo, Laura

157

EDC994090136560018

ED

Axudante de cociña

V

001

CEE Saladino Cortizo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Segundo convenio

Complemento salarial de singularidade por penosidade.

88

33229162G

Maroño Berdomas, Anuncia

14

EDC994010115120005

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Antonio Orza Couto (Boqueixón)

Servizos periféricos

Boqueixón

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

89

33304613S

Castro Taboada, María Luisa

73

EDC994010127500006

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Gregorio Sanz (Ribadeo)

Servizos periféricos

Ribadeo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

90

76865236H

Padín Blanco, Juan Manuel

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

91

76622175K

Calvo Rubio, María Jesús

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

92

33833079X

Fernández Vidal, Elisa

384

TRC994090127560215

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

93

33319821C

Arias Pérez, Ana María

385

TRC994090127560217

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

94

36057916B

Fernández González, Juana

331

TRC994080136560095

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (O Meixoeiro-Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

95

35298831H

Sobral Boullosa, María Florentina

314

TRC994080136001103

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

96

46902858Q

Trigo Noya, María Teresa

9

EDC994010115080008

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Cruz do Sar (Bergondo)

Servizos periféricos

Bergondo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

97

76399085P

Vázquez Serantes, Mercedes

65

EDC994010127250004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Pedro Caselles Rollán (Xove)

Servizos periféricos

Xove

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

98

76574083E

López Valledor, María Carmen

133

EDC994010227160003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Eloísa Rivadulla (Chantada)

Servizos periféricos

Chantada

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

99

76562313M

Gesto Ferreiro, María Ángeles

66

EDC994010127290004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo)

Servizos periféricos

Mondoñedo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

100

34941080D

Salgado Gómez, Carmen

343

TRC994080136560113

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (O Meixoeiro-Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

101

32634241R

Varela López, María Rosario

257

TRC994080115350139

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

102

33251584R

Alcalde Carou, Ana María

44

EDC994010115710005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Rianxo)

Servizos periféricos

Rianxo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

103

32752982Q

Rodríguez Ferreiro, María Lucía

201

TRC994040136260030

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil de Marín

Servizos periféricos

Marín

104

32668264F

Pereira Anidos, Iria

55

EDC994010115860003

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Atios (Valdoviño)

Servizos periféricos

Valdoviño

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

106

33259965X

Vázquez Turnes, María de las Mercedes

13

EDC994010115120004

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Antonio Orza Couto (Boqueixón)

Servizos periféricos

Boqueixón

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

107

76502405N

Rouco Quiñoy, María Luz

238

TRC994080115001075

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

108

36068233R

Lago Alonso, María Lourdes

153

EDC994011036560004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP das Chans-Bembrive (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

109

76565528T

Rozas García, María Carmen

300

TRC994080127085051

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

110

76355335G

Iglesias Blanco, María Dolores

124

EDC994010215580006

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Ordes)

Servizos periféricos

Ordes

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

111

44449059H

Corral Sorribas, Mª Almudena

96

EDC994010132740003

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Virxe da Saleta (San Cristovo de Cea)

Servizos periféricos

San Cristovo de Cea

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

112

36075166B

Mintegui Herrera, María Olga

113

EDC994010136380003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Antonio Palacios (O Porriño)

Servizos periféricos

O Porriño

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

113

76965133A

Queiruga Miniño, María José

291

TRC994080115770079

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

114

52453560J

Mayan Piñeiro, Caridad

12

EDC994010115110006

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Praia Xardín (Boiro)

Servizos periféricos

Boiro

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

115

32616729S

Varela López, Ildefonsa

251

TRC994080115350128

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

116

33255455P

Nogueira Rodríguez, Josefina

290

TRC994080115770078

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

117

36013550N

Alonso Docampo, María Carmen

401

TRC994090136440248

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

118

33830115J

Pestaña Álvarez, Concepción

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

119

76345661J

Cambón Viña, María Dolores

122

EDC994010215290005

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Alcalde Xosé Pichel (Coristanco)

Servizos periféricos

Coristanco

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

120

36005090Q

Corral Alonso, Julia

370

TRC994080236560299

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia asistida de maiores (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

121

32627244L

Gómez Cheda, María Josefa

15

EDC994010115150003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Eladia Mariño (Cabanas)

Servizos periféricos

Cabanas

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

122

32696987A

Santalla González, Yoana

250

TRC994080115350125

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

123

32632718L

Pérez Oria, María Paz

260

TRC994080115350146

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade.

124

33848000G

Arrojo González, Ángeles

386

TRC994090127560218

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

125

32642986Y

Castro Real, María Belén

56

EDC994010115860005

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Atios (Valdoviño)

Servizos periféricos

Valdoviño

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

126

33231112E

Seoane Pardo, Ana María

130

EDC994010215810004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP A Ramallosa (Teo)

Servizos periféricos

Teo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

127

76570758D

Bardasco Pérez, María del Carmen

387

TRC994090127560220

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

128

33257223M

Lobato Cutrín, María Isabel

131

EDC994010215810005

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP A Ramallosa (Teo)

Servizos periféricos

Teo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

129

33261767H

Míguez Ramos, María

208

TRC994040215770028

TR

Axudante de cociña

V

001

Escola Infantil Vite

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

130

76354886S

Liñares García, María Rosa

245

TRC994080115190027

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia de maiores (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

131

76710297F

Rodríguez Mateo, Ana María

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

132

11360698D

Álvarez Martínez, Avelina

190

TRC994040115001019

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil As Mariñas

Servizos periféricos

A Coruña

133

34962435C

Bernárdez Taboada, María Jesús

85

EDC994010132190008

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Calvo Sotelo (O Carballiño)

Servizos periféricos

O Carballiño

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

134

44456498M

Gil Pereira, Begoña

49

EDC994010115810004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP A Igrexa-Calo (Teo)

Servizos periféricos

Teo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

135

08797862V

Maruenda Martín, María Amelia

320

TRC994080136260049

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Marín)

Servizos periféricos

Marín

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

136

76566080T

Ainse Martínez, Ana Celedonia

295

TRC994080127085041

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

137

32669312C

Torrente Varela, Margarita

249

TRC994080115350122

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

138

33850817S

Núñez Fernández, Delio

388

TRC994090127560221

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

139

78732068D

Loira Costas, Pilar

406

TRC994090136440261

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

140

35430144R

Nogueira Rodiño, Ana María

120

EDC994010136590007

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP da Lomba (Vilagarcía de Arousa)

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

141

33827432K

Alvite Rodríguez, Cursina

389

TRC994090127560222

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

142

78784015E

Sánchez Barco, Rosario

395

TRC994090127560230

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

143

35443369R

Fernández Fernández, María Carmen

117

EDC994010136510004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP da Bandeira (Silleda)

Servizos periféricos

Silleda

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

144

35050176Q

Flores García, Ana Aurora

220

TRC994040436560023

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Relfas

Servizos periféricos

Vigo

145

76706989B

Míguez Castro, María Consuelo

93

EDC994010132450003

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI Terra de Maside

Servizos periféricos

Maside

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

146

76807554C

Otero Piñeiro, María Carmen

98

EDC994010136080004

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP O Castrillón-Coiro (Cangas)

Servizos periféricos

Cangas

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

147

32814514T

Pazos Marzoa, Ana María

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

148

33284257Z

Vilares Salvado, María Eva

52

EDC994010115840005

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Fonte Díaz (Touro)

Servizos periféricos

Touro

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

149

32778948S

Suárez Castelo, María Carmen

244

TRC994080115001095

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

150

35307161E

Carballa Cochón, Lucía

317

TRC994080136260046

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (Marín)

Servizos periféricos

Marín

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

151

09780158Y

Nicolás Andrés, María Belén

391

TRC994090127560226

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

152

33318665Z

Otero Lago, Emma

393

TRC994090127560228

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

153

76339109Q

Landeira Fraga, Carmen

53

EDC994010115850003

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Viaño Pequeno (Trazo)

Servizos periféricos

Trazo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

154

34894253X

Leis Limideiro, Lucía

7

EDC994010115080004

ED

Axudante de cociña

V

001

CPI de Cruz de Sar (Bergondo)

Servizos periféricos

Bergondo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

155

34261595J

Rodríguez González, Maura

68

EDC994010127300006

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Monforte de Lemos

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

156

76506504V

Piñeiro Vázquez, María Estrella

283

TRC994080115660034

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Residencia de maiores (A Pobra do Caramiñal)

Servizos periféricos

A Pobra do Caramiñal

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

157

44808997Y

Seijo Sánchez, José Ramón

2

EDC994010115010003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP San Marcos (Abegondo)

Servizos periféricos

Abegondo

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

158

35304547F

Álvarez del Río, Isabel

104

EDC994010136290006

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP de Reibón (Moaña)

Servizos periféricos

Moaña

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

159

35289705T

Carballal Aguete, Amadora

105

EDC994010136290007

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP de Reibón (Moaña)

Servizos periféricos

Moaña

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

160

32790647F

Mira Devesa, Silvia María

59

EDC994010115920003

ED

Axudante de cociña

V

001

CEIP Labarta Pose (Zas)

Servizos periféricos

Zas

Segundo convenio

Xornada irregular, segundo acordo co comité intercentros do 10 de xuño de 2008.

161

32687526H

Ezquerro Sueiras, Eloísa

Excedencia voluntaria por incompatibilidade

162

34920747P

García Fernández, Josefa

216

TRC994040332001021

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Escola Infantil Virxe de Covadonga

Servizos periféricos

Ourense

163

53165635P

Pereira Ayude, Antonio Jesús

237

TRC994080115001070

TR

Axudante de cociña

V

001

Residencia de maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

164

09746936L

Rodríguez López, Lorenza

394

TRC994090127560229

TR

Camareiro/a-limpador/a

V

001

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

165

35322613H

Hernández Rivas, Andrés

Excedencia voluntaria por incompatibilidade