Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2012 Páx. 26602

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012.

De conformidade co establecido no artigo 8 da Orde desta consellería do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2012, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Actividades Programa PIALE 2012

Lista de persoas seleccionadas

Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

32647622L

Susana María Aneiros Díaz

35323686X

María Fabiola Pilar Cintron Dapena

32650760Y

Francisca Josefa Pérez Bouza

32691401Y

Montserrat Fernández Carballeira

33547140F

Lucía Rielo Paz

36068524Q

María Amelia Pérez Moledo

44445762X

Rubén Febrero Quintairos

44468343M

Vicente Pérez Lamas

44461263D

Lucía Valado Cruz

44459618C

Ana María Nóvoa Vázquez

33315636K

Rosalía Pérez Gómez

78794479K

María José Brea Rodríguez

33348317L

Cristina Currás López

10888281N

María Ramona Suárez Álvarez

78798860D

María Severina Rabuñal Viturro

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

76563342E

María Rolle Insua

32648738P

Ana M. Rodríguez García

76556606W

María Luz Díaz García

33319158R

María Goretti Fernández Otero

76358666T

María Belén Meijide Gestal

36079342R

Rocío Carballeda Alonso

33995210Z

María del Carmen Pernas Fraga

34920851C

María Elisa Rodríguez Álvarez

36074409J

Rosa Lage Otero

52430422J

María Begoña Castro López

32759324X

Miguel Ángel López Raño

32615896X

Carmen Rodríguez Feijoo

79310991E

Montserrat Trillo Toba

39180176K

Nuria López Fernández

76778599E

María Nieves Gómez Figueira

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

07233553F

Inmaculada María Fernández y Teijeiro

76863622Z

Carlos Carrión Álvarez

36037507A

María Teresa Cerdeira Penelas

34967517L

Francisco Otero Janeiro

36127957V

Miguel Anxo Fernández Riveiro

76367978C

Gema Elena Lois Gómez

76345811W

José Manuel Facal Díaz

34992345F

Víctor Alfredo Pascual Vázquez

33305081T

María de la Paz Peña Villamide

33336823W

Yolanda Fernández González

33335400M

María José López Lugilde

32687564X

Beatriz Otero Esteban

32833994E

Sebastián Selas Díaz

08935645F

Juan José Díaz López

42065657Z

Balduino Montesino Ventura

44838767Z

Alba Alonso Álvarez

32815596R

Aniana María Díaz Gómez

32758836M

Fernando Mingote Rodríguez

32835662B

Sabela Fernández de la Vega Fernández

32754258G

Pilar Díaz Vázquez

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

44464337R

Manuel Bernárdez Rodríguez

52451838Q

Rosario Varela Fernández

33542790G

María Cristina Misiego Trabado

35454260J

Mónica Feijoo Pazos

76416235T

Javier Fachal Corbeira

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

33311249G

María Carmen Amado Fuentes

52452747M

Josefa Rey Martínez

32754910N

María Amparo Otero Sánchez

32430680J

Antonio Barba González

33241277K

Mercedes Mariño Paz

33242680K

María Elisa Santamarina Fernández

32424718P

María Ángeles Vidán Ortiz

36036458N

María Cristina Fernández Vázquez

32777720Y

María Begonia Iglesias Carballo

32421055W

María Jesusa Yolanda Cabana Torre

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

34988921X

Alicia Pérez Rodríguez

35558076F

Alejandro Mene Pazos

33289560G

Peregrina Pintos Testa

02621215C

Alfredo Garrido Navas

34977771S

Víctor E. Rodríguez Rodríguez

36175520Q

Osvaldo Lázaro Gutiérrez Pérez

36120270N

Marcos Lago Álvarez

33255610W

Inmaculada Mato Martínez

33275093G

Maribel Iglesias Baldonedo

32774586T

Manuel Torres Cubeiro

34918592S

Manuel Cid Fernández

34985095W

Susana Rodríguez Cougil

10848456T

María Carmen García Fernández

13087425B

Carmela García González

32659034T

María José Lanza López

32451934S

Benito Arbaizar Gil

34921694N

Manuel Felipe Garrido Rodríguez

34992842K

Rafael Veiga Cid

33322498Y

Óscar Gómez Paredes

33321130H

María Mercedes Fernández Rey

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

34958735T

María Teresa Pérez Martínez

32797154M

Gloria Rodríguez Doel

11958068T

Rosa María López Lorenzo

33280341P

Montserrat Iglesias Cao

76996146N

Pablo Couñago Castro

34928232H

Montserrat Novoa Rodríguez

78075600F

María Trilla Segura

34938608K

Manuela Casal Domínguez

34944878N

Francisco J. Novoa Pardo

71637932Q

Lucía San Miguel Briones

36124333G

María Paz Rodríguez Peleteiro

32694184Y

Patricia Lago Martínez

44449742B

Patricia Conde Cid

34978653T

Nuria Paz Novoa

34993336D

Rebeca Astorga Iglesias

3.1. Inglés oral para profesorado especialista.

52453285Z

María Nieves Lampón González

33819957K

Josefa Besteiro Boudón

35554883B

Ana Dolores Moure González

32763587H

María Asunción del Valle Cortinas

34963181F

María José Gómez Pérez

10058019G

Claudia Myriam Morán Sacristán

34956640K

Raquel Valencia Hermida

33853806Z

María José Pereira Vázquez

05347029N

María Blanca Fraga Lago

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

3.2. Francés para profesorado especialista.

11717559W

Miguel Blanco Lorenzo

35309681N

José Antonio Sánchez Barreiro

33233113E

Encarnación Martínez Botana

79335932P

Ana Fuentes García

34240943S

Manuela Rodríguez González

34726236P

Ramón Álvarez Losada

50209332X

David Quilon Aguilar

32430832G

Rosa María Rodríguez Caramazana

78732989X

Ana Portas Barreiro

35428170M

María Ángeles Vilas González

32805056H

José Ramón Chouciño Haz

11941766M

María Gago Martínez

33200477T

Diego Mayo Mayo

35438084Y

Francisco Javier Guimarey Mariño

33293720R

María José Varela Liñares

3.3. Inglés para profesorado non especialista.

36126537T

Marcos Javier González Pérez

32796971Y

María Isabel Fúster Rodríguez

34982902V

Cristina María Rodríguez Boado

11948334H

Nuria Trigueros Añíbarro

33849799D

José Manuel Corbelle Mejuto

36082561T

Beatriz E. Fernández Barciela

33837320L

Alejandro Álvarez Andrés

44465070K

Rita Campos López

32818117S

Leticia Ogando López

32788339E

Montserrat Bouzas Lamas

44844033J

Marta Valderrama Botana

33336243C

María Belén Arrojo Arrojo

22744959Y

José Ignacio García Verguizas

77008459C

María José Carballo Alonso

36135741G

Rosa María Ramilo Costas

33227619W

Lourdes Vila Amarelle

32673292K

Uxío Leira Luaces

76501624J

Esteban Lestón Fernández

36140280N

Eva Piña Rodríguez

32785266P

María Begoña Torreiro Anta

07866938H

Juan Ramón Torres Jiménez

33252641T

Julia María Blanco Álvarez

33265207P

María Paz González López

44085082Q

Ana Freijeiro Villanueva

34894680T

María José Martínez Rey

35320403Q

Manuel Conde Arosa

33844923D

Carmen Núñez Paños

76566207N

Josefa Lorenzo Sanjurjo

33305370J

María Carmen Rodríguez Álvarez

34957358A

Francisco Conde Cid

02238383T

Gema Cilleros Cembellín

36112770X

Ismael Pardo Vicente

34888106G

Ricardo Baamonde Couto

76858499C

Óscar Luis Pérez García

33329663H

María Luisa Felpeto González

30513390A

Antonio Cañas Delgado

33264235W

María José Lago Fiuza

32655637F

Aida Aneiros Corral

32758226Q

Susana María Díez Reigosa

35454601D

Olga Iglesias Soler

33260443M

Ramón Olegario Sampedro López

32657987B

Ana M. Martínez Rivera

34950092M

Raquel Mera Dios

34895402D

Isabel de la Puente Vaquero

32780798W

Beatriz Navarro Aguiar

16262250P

Aurentino Alonso Araújo

32817829A

María Rodríguez Louro

52500044Z

Beatriz Iglesias Gómez

52862091H

Sonia González Hernández

34923026X

María Nieves Prol Prol

32770299Z

Mario Simón García González

34997276Q

Paula Lorenzo Ruiz

76713339J

David Sanz Diéguez

33837695A

María Ana García Moreira

72883509M

María Juncal Diago Ortega

32694581N

María Carmen Armada Rodríguez

32669828F

María Montserrat Penelas-Cortés Bellas

32785230H

María del Mar Vázquez Tenreiro

78792526T

María Yolanda Ares González

32806425F

Marta Mosquera Rivas

3.4. Francés para profesorado non especialista.

32419608G

Elisa González Díaz

10046369S

Rogelia Álvarez Diñeiro

33270715L

María del Pilar Tobar Quintanar

46651644P

Julia Torregrosa Sañudo

76350651N

María Pilar Caamaño Cancela

33309537V

Ana Belén López Pérez

52454271B

María Luisa Olveira Rama

36098115Y

Sara Lago Núñez

50287496C

María Montserrat García Lastra Merino

53173544M

Isabel Gómez Alonso

3.5. Lingua portuguesa.

33215029Q

José Carlos Vidal López

35433158W

María Dolores Faro Domínguez

32765735G

María Montserrat Collazo Trigo

32626251S

Xosé Francisco Carro Rodríguez

33232025S

María Pilar Reino Lampón

35317936X

María Raquel Covacho Mariño

76367656C

María Almudena Blanco Areas

32831267D

María Victoria Sánchez Regueiro

34942083T

María Concepción Álvarez Fernández

35423769C

Bernarda Rubianes Nogueira

3.6. Lingua alemá.

76358836D

María Luisa Deus Vázquez

34998263Z

Sonia García Novoa

76406925M

Nicasio Gradaille Peña

33835441A

Jorge del Río Carballada

34892567A

Verónica Mosquera Silva

– Lista de suplentes

1.1. PIALE. Inglés en infantil.

44480513P

Laura Cid Vázquez

33332788S

Mónica Alvite Alvite

53163818P

Marta Salgueiro Rilo

36160040S

Marina Amo Lacorzana

36082445E

Ana Isabel Vázquez Gil

76574206F

María Belén Pérez Vijande

44808894H

Natalia Iglesias González

34890003S

Natividad Varela García

1.2. PIALE. Inglés en primaria.

76717363N

Daniel Penelas Sánchez

44461013N

Javier Álvarez Reza

33339736V

Ana Belén Fernández Jacob

44823584B

Ana Andrea Suárez González

44480513P

Laura Cid Vázquez

33332788S

Mónica Alvite Alvite

32800699P

María Belén Rios Sánchez

36160040S

Marina Amo Lacorzana

33327420Y

Rocío Vilar Rodríguez

36082445E

Ana Isabel Vázquez Gil

76574206F

María Belén Pérez Vijande

34890003S

Natividad Varela García

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

33328279Z

José Ángel García García

53303246X

Estefanía Fernández Piñeiro

76996789B

Eva Abal Vidal

32823395A

María Jesús Mourazos González

36038939D

Marta Estrada Ibars

35309454S

Francisco Javier Fernández Graña

32813002Y

Julia Cea Cabanelas

33270132B

Ana María Bueno Lema

35283361G

Margarita Smyth Chamosa

33337519P

María José Saco Rodríguez

33268793Y

María de los Ángeles Miguéns Cristobo

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

35309858M

María del Carmen Outón Argibay

34971244C

Cecilia Martínez Iglesias

34897103P

Ángel Gago Calvo

1.4. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

33307026J

María José Ansede Prado

33351814C

Lorena Estrada Álvarez

44806374M

Lidia Brenlla López

33857991J

María Concepción Pérez Fernández

32447245H

Daniela Martínez Somoza

36082445E

Ana Isabel Vázquez Gil

36081981H

Guadalupe Pérez Lago

36142838V

Inmaculada C. Tapias Bravo

35557971V

Juan Carlos Caballero Alonso

76574206F

María Belén Pérez Vijande

76864020K

Carmen Salgado Cancela

34890003S

Natividad Varela García

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

35998378C

María Teresa Fernández Colmeiro Martínez

32419715L

Rosa Guarddón Fiaño

32615234S

María Josefa Martínez-Falero del Pozo

76816760A

Marta Fernández Padín

2.2. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

32636056E

María Gloria Rivas Rodríguez

15806703E

María Isabel Razquin Lizarraga

36144220L

Mónica Pérez Cortes

33336601X

Nuria María Pena Figueruelo

35307573C

Jacobo Benjamín Santos Solla

36108766P

María Isabel Cobas Fernández

33328279Z

José Ángel García García

53303246X

Estefanía Fernández Piñeiro

52470392D

Rosa María Mato Oliveira

76996789B

Eva Abal Vidal

33293179N

Jesús Iglesias Torres

32782169Q

Juan Carlos Linares Regueira

34966055Y

Julio Pérez Formoso

32813002Y

Julia Cea Cabanelas

33337519P

María José Saco Rodríguez

36038816R

Margarita Cachaza Valeiro

33268793Y

María de los Ángeles Miguéns Cristobo

35309858M

María del Carmen Outón Argibay

32620070K

Mercedes Martínez González

34971244C

Cecilia Martínez Iglesias

34897103P

Ángel Gago Calvo

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

34267105A

Raquel García Rodríguez

33307026J

María José Ansede Prado

33351814C

Lorena Estrada Álvarez

44806374M

Lidia Brenlla López

36164952M

Marta Diéguez Lorenzo

32449597R

Ana Balado González

76710166Z

Gonzalo Fernández Alberte

47380267Z

Irene Raña Amido

52932981E

Ángela Paz Codesido

36082445E

Ana Isabel Vázquez Gil

76574206F

María Belén Pérez Vijande

34908891C

Emilia Teresa Fraga González

76715378M

Javier Pérez Gallego

34890003S

Natividad Varela García

3.1. Inglés para profesorado especialista.

32663261H

Mercedes Cristina Bermejo Rivera

33307026J

María José Ansede Prado

33849533L

María Luz Seco Chao

32407305Y

María Milagros C. Paz Canalejo

44814336D

María Esther Costal Vilanova

35998378C

María Teresa Fernández Colmeiro Martínez

76410416T

Crisanta Bustabad Pérez

32624136Q

María Teresa Inmaculada Díaz Sánchez

53171836E

Beatriz Araújo Vázquez

35442809Q

Socorro Goldar Pazos

44474736G

María Isabel Rodríguez Martínez

32691582A

Laura Viñas Mayo

33857991J

María Concepción Pérez Fernández

34881211D

Sandra Chaves Eijo

32764832K

Ester Muñiz Míguez

76816760A

Marta Fernández Padín

76864020K

Carmen Salgado Cancela

3.2. Francés para profesorado especialista.

44807768L

Mª Teresa de J. Rey Rey

32873487R

Noelia Vallina Pascual

35281145L

Dolores Carballo Davila

34907094V

Rosa Álvarez Cardoso

34720272R

José Nogueiras Meno

35455715L

Francine Sánchez Otero

78738075J

Patricia Caride Rivas

32796650F

María Azucena Nantón Blanco

76621312D

Manuel Meixide Fernández

36082445E

Ana Isabel Vázquez Gil

32417054A

María Jesús Quintáns Rodríguez

34965993J

Francisco González López

36141357P

Ana María Lourido Novas

76578466N

María Luz García Fernández

36133292Q

Marta Barcón Pajuelo

3.3. Inglés para profesorado non especialista.

33337519P

María José Saco Rodríguez

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

34888183N

María Alejandra de la Iglesia Ramos

78736365M

Adoración Vanessa Rivas Fervenza

76573375G

María Fernanda Follana Neira

32844882P

José Manuel Tallos Caldeiro

34977152V

María del Pilar Barandela Sandianes

35309858M

María del Carmen Outón Argibay

32782970N

María de las Mercedes Lago Valo

33316818F

José Ignacio Vila Alonso

53169781Z

Helga Vázquez Regueira

34971244C

Cecilia Martínez Iglesias

34897103P

Ángel Gago Calvo

34255337B

Ana Isabel Sogo López

34965993J

Francisco González López

33992078X

Ángel Pérez Arenas

52500049L

Eva María Vérez Cotelo

34966055Y

Julio Pérez Formoso

33300219Z

Natalia Ceinos Fabeiro

34894542T

Sibila Vanesa González Fernández

52470801G

María Teresa Andújar Abeledo

43656065H

Concepción Cristina Santana Méndez

44454242A

Patricia Doval Rodríguez

3.4. Francés para profesorado non especialista.

34997101W

María José Prada Prada

35248134J

Dolores Varela Salgado

34888183N

María Alejandra de la Iglesia Ramos

34977152V

María del Pilar Barandela Sandianes

33233868H

Marina López Fidalgo

3.5. Lingua portuguesa.

76570133M

Eladia Diéguez Vázquez

33263054V

María del Pilar Gato Otero

34977152V

María del Pilar Barandela Sandianes

36160884P

Andrés Xosé Salter Iglesias