Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Venres, 6 de xullo de 2012 Páx. 27147

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 15 de xuño de 2012, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente XC-00053-O-2012 e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o xefe territorial ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante o director xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, os interesados deberán aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Caixa Galicia, de Caixanova ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará no Servizo de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 15 de xuño de 2012

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial da Coruña

ANEXO

-Expediente

-Matrícula

-Denunciante

-Persoa sancionada

-DNI/CIF

-Último enderezo coñecido

-Infracción cometida

-Data-Hora-Estrada-p.q.

-Precepto

cualificador

-Precepto

sancionador

-Sanción

imposta

XC-00053-O-2012

3783-FFK

Garda Civil 1500 D64627A

Mintra, S.L.

B27166412

Viñas da Veiga, 7

27740 Mondoñedo, Lugo

Exceso nos tempos máximos de condución diaria ata un 20% (sobre 10 horas). Máis de 10.30 a 11.00 horas.

15.11.2011; 18.58.00; AC-551, 1

Art. 142.3 LOTT.

Art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT.

Art. 201.1.c) ROTT

325 euros

XC-02474-O-2011

3374-FCB

Garda Civil 1504 I-54077-K

Transportes Riazor, S.A.

A15202666

Polígono Arco Iris, Soñeiro, 54

15168 Sada, A Coruña

Exceso nos tempos máximos de condución diaria ata un 20% (sobre 10 horas). Máis de 10.00 a 10.30 horas.

20.9.2011; 17.33.00; AC-544; 0003,500

Art. 142.3 LOTT.

Art. 199.3 ROTT

Art. 201.1.c) ROTT.

Art. 143.1.c) LOTT

301 euros

XC-02638-O-2011

9102-FDM

Garda Civil 1502 Q-97183-H

Frigo Costacanela, S.L.

B21418637

r/ Romero, 10

21400 Ayamonte, Huelva

Minoración ata o 20% nos períodos de descanso diario obrigatorio (sobre 9 horas). Menos de 8.00 a 7.12 horas.

30.8.2011; 11.57.00; AC-441; 0006,000

Art. 142.3 LOTT.

Art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT.

Art. 201.1.c) ROTT

400 euros

XC-02740-O-2011

4836-DLW

Garda Civil 1503 W-04047-P

Feliciano Otero Amoedo

35233583K

Bértola-O Rial, 5

36141 Vilaboa, Pontevedra

Minoración ata o 20% nos períodos de descanso diario obrigatorio (sobre 9 horas). Menos de 9.00 a 8.00 horas.

11.11.2011; 8.30.00; AC-566; 13,700

Art. 142.3 LOTT.

Art. 199.3 ROTT

Art. 143.1.c) LOTT.

Art. 201.1.c) ROTT

301 euros

XC-02840-O-2011

2014-BCP

Garda Civil 1503 N-41519-R

Transportes Oza, S.L.

B15151863

Oza Encrucillada, 13

15106 Carballo, A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo pesado carecendo de autorización, sempre que esta se solicitase acreditando o cumprimento de todos os requisitos exixidos para o seu outorgamento, no prazo máximo de 15 días contados desde a notificación do inicio do expediente sancionador.

18.10.2011; 17.30.00; AP-9; 1M

Art. 142.8 LOTT.

Art. 199.8 ROTT

Art. 143.1.b) LOTT.

Art. 201.1.b) ROTT

201 euros