Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2012 Páx. 31220

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 11 de xullo de 2012, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente OU-00285-O-2012 e catorce máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Fáiselles saber o dereito que os asiste de alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran quince días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 25 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Ourense, 11 de xullo de 2012

José Enrique Rivera Sáez
Xefe do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Ourense

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-hora-estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

OU-00285-O-2012

9608-BZD

Garda Civil 3200 G24802M

Ancho Díez, S.L.

B54560867

General Cosido 1

03201 Elche/Elx, Alicante/Alacant

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

24.1.2012; 10.01; A52; 0132,00

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT,

Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00552-O-2012

7054-FSK

Garda Civil 3203 L24919Z

Jumangi Food Broquer, S.L.

B53678223

Reconquista, 54, 03803 Alcoy/Alcoi, Alicante/Alacant

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario para vehículos lixeiros de servizos que non cumpren algunha das condicións do art. 102.2 LOTT. (*).

14.3.2012; 18.14; A-52; 0181,000

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.6 LOTT,

Art. 197.1.6 ROTT, Art. 198.31

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00562-O-2012

6149-FZC

Garda Civil 3201 I12849B

Manuel Atrio Taboada

34979767X

Lg. Gradeira 7, 32930 Toén, Ourense

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

23.3.2012; 12.50; N525; 0220,000

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT,

Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00572-O-2012

6382-BZJ

Garda Civil 3203 V46236Y

Revestimientos Manuel Doval, S.L.

B32260598

Progreso, 83-local Y, 32003 Ourense (Ourense)

Exceso de peso sobre a m.m.a. superior ao 25 % en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 35 %.

2.4.2012; 11.43; A-52; 132

Art. 140.19 LOTT, Art. 197.19 ROTT

Art. 143.1.h LOTT, Art. 201.1.h ROTT

4.600 euros

OU-00573-O-2012

8063-CYW

Garda Civil 3203 T10323A

Fátima Epouse Abdelaziz

X3760769Q

San Sebastián 1, 32630 Xinzo de Limia, Ourense

Exceso de peso sobre a m.m.a. superior ao 25 % en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 35 %.

3.4.2012; 21.02; N-532; 4,500

Art. 140.19 LOTT, Art. 197.19 ROTT

Art. 143.1.h LOTT, Art. 201.1.h ROTT

4.600 euros

OU-00579-O-2012

8846-DBL

Garda Civil 3201 L82181K

Logística Ourense, S.L.

B32396236

Polígono San Cibrao-Sector C-rúa 6-parcela 18

32911 San Cibrao das Viñas, Ourense

Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non ter realizado a primeira calibraxe do tacógrafo dixital despois de transcorrer máis de 2 semanas tras a instalación ou tras a matriculación se esta é posterior.

10.4.2012; 19.00; A-52; 232

Art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00588-O-2012

6531-DDS

Garda Civil 3201 A47914C

Carmen Milagros Paredes Matienzo

51465293X

Viriato 5, 8010 Madrid, Madrid

A carencia da documentación en que debe materializarse os contratos de transporte de mercadorías asinados con transportistas ou operadores.

17.3.2012; 19.30; A-52; 217

Art. 141.19 LOTT, Art. 198.19 ROTT

Art. 143.1.e LOTT, Art. 201.1.e ROTT

1.001 euros

OU-00638-O-2012

OU-4928-U

Garda Civil 3203 V46236Y

José Manuel Bande Pivida

34980027V

Bacelo, 2, 32224 Arnoia (A), Ourense

A carencia da documentación en que debe materializarse os contratos de transporte de mercadorías asinados con transportistas ou operadores.

23.4.2012; 20.15; A-52; 132

Art. 141.19 LOTT, Art. 198.19 ROTT

Art. 143.1.e LOTT, Art. 201.1.e ROTT

1.001 euros

OU-00643-O-2012

2945-BJN

Garda Civil 3200 G24802M

Explotaciones Forestales Calvo, S.L.U.

B49247513

Portillo San Andrés, 16, 49600 Benavente, Zamora

Exceso de peso sobre a m.m.a superior ao 15 % en vehículos de máis de 20 t. Exceso de peso superior ao 32 %.

23.4.2012; 8.50; A-52; 210

Art. 140.19 LOTT, Art. 197.19 ROTT

Art. 143.1.h LOTT, Art. 201.1.h ROTT

4.406 euros

OU-00648-O-2012

9707-BDP

Garda Civil 3203 V46236Y

Pérez Lacal Bus, S.L.

B18929182

Cl Granada, s/n Polígono Asegra, 18210 Peligros

Granada

Realizar transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de máis de 9 prazas, sen levar a bordo do vehículo o orixinal da copia certificada (autorización de transporte).

20.4.2012; 9.50; A52; 0143,000

Art. 142.9 LOTT, Art. 199.9 ROTT

Art. 143.1.b LOTT, Art. 201.1.b ROTT

201 euros

OU-00702-O-2012

6531-DDS

Garda Civil 3201 M30803D

Carmen Milagros Paredes Matienzo

51465293X

Viriato 5, 28010 Madrid, Madrid

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

17.3.2012; 19.38; A52; 0217,000

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT,

Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00709-O-2012

8324-DMT

Garda Civil 3203 B38216U

Refrescos de Galicia, S.L.U.

B32420218

Avda. Celanova 68 baixo, 32890 Barbadás, Ourense

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

6.3.2012; 16.20; OU-1103; 0001,000

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT,

Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00711-O-2012

4110-CBH

Garda Civil 3201 T12849B

Manipulados y Retractilados Doble A, S.L.

B83092940

Cl. Finlandia 24, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

29.3.2012; 20.01; A52; 0202,000

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT,

Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00728-O-2012

5628-HGP

Garda Civil 3201 M30803D

Manuel Vilar Figueiral

44451131C

Río Támega 39-2º dta., 32001 Ourense, Ourense

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

24.4.2012; 13.22; OU-05;14 0001,514

Art. 141.31 LOTT, Art. 140.1.9 LOTT,

Art. 198.31 ROTT, Art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f LOTT, Art. 201.1.f ROTT

1.501 euros

OU-00756-I-2012

OU-7668-M

Axente de inspección OU/015

Francisco López Alonso e Hijos, S.L.

B32210791

Parque Empresarial, P-15, 32630 Xinzo de Limia

Ourense

A desatención nos casos legalmente establecidos aos requirimentos formulados pola Administración para que se emenden as deficiencias constitutivas de infracción.

13.6.2012; 9.05

Art. 140.7 LOTT, Art. 197.7 ROTT

Art. 143.1.i LOTT, Art. 201.1.i ROTT

4.601 euros