Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2012 Páx. 31266

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 4 de xullo de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio da presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 0046-0002-79-0002098393 do Banco Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2012

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Basante Barral, José Manuel

44820494A

Fra. 201001424

22.3.2010

368,86

Bello Rodríguez, José Ángel

035480595J

Fra. 200904741

16.10.2009

356,39

Costa Bras, Paulino

0X7519931N

Fra. 201200927

28.2.2012

378,45

De Oliveira Monteagudo, Guillermina

076869966X

Fra. 200905673

9.12.2009

356,39

Dos Anjos Machado, Mª Silvana

X1168252J

Fra. 201101779

26.4.2011

356,39

Gómez Fernández, Fernando

036156541N

Fra. 200902677

9.6.2009

356,39

Gómez Rodríguez, Miguel Ángel

044824948H

Fra. 200902421

20.5.2009

320,61

González Fernández, Javier

044826989N

Fra. 200902673

9.6.2009

356,39

Hernández Jiménez, Faustino

33299850J

Fra. 201101879

3.5.2011

320,61

Juncal Bello, María Asunción

032320427E

Fra. 200903983

28.8.2009

392,17

López García, Sara

032617019Y

Fra. 201000612

4.2.2010

368,86

Lougzili --- Said

X01715841H

Fra. 200904823

21.10.2009

712,78

Lougzili --- Said

X01715841H

Fra. 201000608

4.2.2010

331,83

Milara Fernández, Juan

X01449091E

Fra. 201200960

2.3.2012

378,45

Moimenta Prieto, Manuel

076826392K

Fra. 200902447

22.5.2009

320,61

Montero Ares, Inés

35486856H

Fra. 201000840

16.2.2010

331,83

Mosquera Ramos, Miguel

052938377J

Fra. 200902709

9.6.2009

320,61

Nimo Fernández, Roberto Carlos

044827411C

Fra. 201000603

4.2.2010

715,45

Noenlle Becerra, Pedro

045871124Q

Fra. 200905674

9.12.2009

1.025,59

Oliveira Costa, Gilson

X08707278F

Fra. 200904818

21.10.2009

1.025,59

Pérez Calviño, Alberto

045860338V

Fra. 201001429

23.3.2010

715,45

Piñeiro Iglesias, Samuel

044830255N

Fra. 201000620

4.2.2010

427,95

Sadat Noorullah

Y00850265R

Fra. 201201939

14.5.2012

351,01

Santiago Iglesias Suárez

33247216A

Fra. 200801650

26.3.2008

307,98