Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 3 de agosto de 2012 Páx. 31157

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 20 de xullo de 2012 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

A Orde do 12 de agosto de 2010, publicada no Diario Oficial de Galicia do día 23, estableceu o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. Esta orde foi modificada pola do 29 de xullo de 2011, publicada no DOG do 9 de agosto, que revisa a oferta dalgúns centros para adaptala ás exixencias dos seus cadros de persoal.

Na actualidade é necesario revisar a oferta de unidades dalgúns centros, para adaptala ás necesidades efectivas da poboación escolar e a uns cadros de persoal que incidan na calidade da educación.

De conformidade co Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro. Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.

– Colexios de educación especial que se detallan no anexo II.

– Colexios rurais agrupados que se detallan no anexo III.

Segundo. Suprimir os centros que se relacionan no anexo IV desta orde.

Terceiro. Aos centros que como consecuencia das modificacións que se sinalan no apartado primeiro incrementen o número de postos de traballo, aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992 pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderán ser solicitados polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/1991, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

Cuarto. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

Quinto. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2012 e terán efectos do día 1 do mesmo mes.

Disposición derradeira única

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Modificación das unidades e postos das escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados

Unidades

Postos de traballo docentes

Código

Concello

Localidade

Denominación

INF

PRI

TOT

EI

EP

FI

FF

EM

EF

PT

AL

DO

OC

TOT

Coruña (A)

Abegondo

15000016

 

Abegondo

CEIP San Marcos

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Arteixo

15000363

 

Arteixo

CEIP Ponte dos Brozos

15

24

39

20

23

4

1

2

3

2

2

1

0

58

Arzúa

15000612

 

Santa María

CEIP de Arzúa

5

12

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Brión

15001847

 

Brión

CEIP de Pedrouzos

6

14

20

8

13

2

1

1

2

1

1

1

0

30

Cambre

15032426

 

O Temple

CEIP Graxal

6

11

17

8

10

2

1

1

2

1

1

0

0

26

Cariño

15011661

 

Cariño

CEIP Manuel Fraga Iribarne

3

10

13

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

22

Carnota

15002852

 

O Pindo

CEIP do Pindo

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Cedeira

15003054

 

Cedeira

CEIP Nicolás del Río

7

18

25

9

17

3

1

2

3

2

1

1

0

39

Cerdido

15003534

 

A Barqueira

CEIP da Barqueira

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Cesuras

15021780

 

Bragade

CEIP Plurilingüe Bragade

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

9

Coristanco

15002670

 

Erbecedo

CEIP Canosa-Rus

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

15003881

 

Traba

CPI Alcalde Xosé Pichel

3

8

11

4

7

2

1

1

1

1

1

0

0

18

Coruña (A)

15004976

 

A Coruña

CEIP Curros Enríquez

4

8

12

5

7

2

1

1

1

1

0

1

0

19

15025025

 

A Coruña

CEIP San Francisco Javier

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

15021792

 

A Coruña

CEIP Salgado Torres

6

11

17

8

10

2

1

1

2

2

1

1

0

28

15023363

 

Elviña

CEIP Manuel Murguía

3

4

7

4

4

1

0

1

1

1

0

0

0

12

15021536

 

A Coruña

CEIP Víctor López Seoane

4

12

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

15021721

 

A Coruña

CEIP de Zalaeta

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

15019323

 

A Coruña

CEIP Alborada

6

9

15

8

8

2

1

1

2

1

1

1

0

25

Fene

15023405

 

San Valentín

CPI A Xunqueira

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

0

15

15025633

 

Maniños

CEIP Os Casais

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

9

15020982

 

Barallobre

CEIP O Ramo

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

Ferrol

15024941

 

Doniños

CEIP A Laxe

2

3

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

7

15024227

 

Serantes

CEIP de Pazos

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

1

0

0

11

Fisterra

15007266

 

Sardiñeiro

CEIP Areouta

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Frades

15007400

 

Gafoi

CPI de Ponte Carreira

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

Laracha (A)

15007655

 

Caión

CEIP de Caión

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Laxe

15021160

 

Traba

EEI de Traba

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Mazaricos

15008714

 

Mazaricos

CPI da Picota

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

15008490

 

Antes

CEIP Víctor Sáenz

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

9

Monfero

15009241

 

San Fiz

CPI Virxe da Cela

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Muxía

15009597

 

Coucieiro

CEIP de Vilarmide

1

5

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

10

Neda

15022577

 

Neda

CEIP de Maciñeira

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

Negreira

15010575

 

Negreira

CEIP O Coto

8

16

24

10

15

3

1

2

2

1

1

1

0

36

Oroso

15011567

 

Oroso

CEIP de Sigüeiro

9

18

27

12

17

3

1

2

3

2

1

1

0

42

Ortigueira

15011981

 

Ortigueira

CEIP José María Lage

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Padrón

15022322

 

Cruces

EEI da Escravitude

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ponteceso

15013230

 

Corme Porto

CEIP As Forcadas

2

3

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

1

8

Porto do Son

15013989

 

Queiruga

CEIP de Queiruga

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

15013977

 

Noal

CEIP Santa Irene

3

10

13

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

22

Ribeira

15024771

 

Carreira

CEP de Carreira

0

3

3

0

2

1

0

1

1

0

0

0

1

6

15014271

 

Artes

CEIP Plurilingüe de Artes

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Rois

15014738

 

Rois

CPI Plurilingüe dos Dices

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Sada

15032686

 

Mosteirón

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

3

12

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

Santa Comba

15015238

 

Santa Comba

CEIP Barrié de la Maza

6

13

19

8

12

2

1

1

2

2

1

1

0

30

Santiago de Compostela

15016085

 

A Enfesta

CEIP Arquitecto Casas Novoa

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

15021883

 

Santiago de Compostela

CEIP de Vite I

3

6

9

4

5

1

1

1

1

2

1

0

1

17

15016012

 

Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

5

6

11

6

5

1

1

1

1

1

0

0

1

17

15016292

 

Sabugueira

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

15022590

 

Villestro

CEIP de Roxos

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

16

Santiso

15016590

 

Visantoña

CEIP de Visantoña

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Sobrado

15016784

 

A Porta

CEIP Virxe do Portal

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

7

Teo

15017107

 

Lucí

CEIP da Ramallosa

4

16

20

5

15

3

1

1

2

1

1

1

0

30

15017041

 

Calo

CEIP A Igrexa-Calo

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Toques

15017314

 

A Capela

CEIP de Toques

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Val do Dubra

15018203

 

Bembibre

CPI de Bembibre

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Valdoviño

15018148

 

Valdoviño

CPI de Atios

4

12

16

5

11

2

1

1

2

1

1

0

0

24

Vimianzo

15019372

 

Vimianzo

CEIP San Vicenzo

3

12

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

15026789

 

Baíñas

CEIP Baíñas

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

10

Lugo

Abadín

27000010

 

Abadín

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

7

Alfoz

27013922

 

O Castro de Ouro

CEIP do Castro de Ouro

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

9

Baleira

27000319

 

A Esperela

CEIP Concepción López Rey

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Baralla

27007958

 

Baralla

CPI Luís Díaz Moreno

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Barreiros

27016224

 

San Cosme

CEIP de San Cosme

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Begonte

27014586

 

Baamonde

CEIP de Baamonde

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Cervantes

27002353

 

San Román

CPI de Cervantes

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

 

Castro de Rei

27001609

 

Castro de Rei

CEIP Ramón Falcón

2

4

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

Chantada

27003126

 

Chantada

CEIP Xoán de Requeixo

6

12

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Corgo (O)

27014847

 

O Corgo

CEIP Plurilingüe do Corgo

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Guitiriz

27005056

 

Parga

CEIP Santo Estevo de Parga

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Guntín

27005263

 

San Mamede de Lousada

CEIP de Lousada

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

27014008

 

Guntín de Pallares

CPI Tino Grandío

2

3

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

7

Incio (O)

27005469

 

San Pedro do Incio

CEIP Ricardo Gasset

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Lugo

27006334

 

Lugo

CEIP das Mercedes

5

8

13

6

7

2

1

1

1

1

1

0

1

21

27013673

 

Lugo

CEIP de Casas

6

8

14

8

7

2

1

1

1

1

1

0

1

23

27016728

 

Lugo

CEIP Illa Verde

6

10

16

8

9

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Mondoñedo

27006954

 

Mondoñedo

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

0

15

Monterroso

27020801

 

Esporiz

CEIP de Monterroso

3

7

10

4

6

1

1

1

1

1

0

1

0

16

Muras

27015876

 

Muras

CEIP de Muras

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Nogais (As)

27008148

 

As Nogais

CEIP das Nogais

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Outeiro de Rei

27008513

 

Outeiro de Rei

CEIP Laverde Ruíz

4

6

10

5

5

1

1

1

1

1

0

0

0

15

Paradela

27009347

 

Paradela

CEIP San Miguel

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Pastoriza (A)

27009608

 

Pastoriza

CEIP O Salvador

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Portomarín

27010520

 

Portomarín

CEIP Virxe da Luz

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

7

Páramo (O)

27016492

 

Adai

CEIP do Páramo

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Samos

27014240

 

Samos

CEIP de Samos

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Sober

27012474

 

Arroxo

CEIP Virxe do Carme

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Taboada

27012504

 

Carballo

CPI San Tomé do Carballo

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

Triacastela

27015979

 

Triacastela

CEIP Eduardo Cela Vila

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Vicedo (O)

27012887

 

O Vicedo

CEIP do Vicedo

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Vilalba

27015827

 

Román

CEIP Terra Chá

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Ourense

Amoeiro

32000356

 

Amoeiro

CEIP Ramón Otero Pedrayo

2

3

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

7

Baltar

32016236

 

Baltar

CEIP de Baltar

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Bande

32001002

 

Bande

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

7

Baños de Molgas

32001312

 

Baños de Molgas

CEIP de Baños de Molgas

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

 

Beariz

32001920

 

Beariz

CEIP de Beariz

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Blancos (Os)

32002043

Os Blancos

CEIP Plurilingüe dos Blancos

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Calvos de Randín

32002481

 

Calvos

CEIP Nosa Señora do Carme

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Carballeda de Avia

32015906

 

Carballeda

CEIP Pena Corneira

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

5

Carballeda de Valdeorras

32002781

 

Sobradelo

CPI Tomás Terrón Mendaña

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

32015025

 

Casaio

CEIP de Casaio

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Carballiño (O)

32002951

 

O Carballiño

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

9

18

27

12

17

3

1

2

3

2

1

1

0

42

Castrelo de Miño

32003503

 

Astariz

CEIP de Castrelo de Miño

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Castro Caldelas

32003643

 

Castro Caldelas

CPI Virxe dos Remedios

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Cenlle

32015918

 

Cenlle

CEIP Carmen García Carrasco

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Cortegada

32015268

 

Cortegada

CEIP Otero Novas

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

5

Cualedro

32004398

 

Cualedro

CEIP Vicente Risco

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Gomesende

32015645

 

O Pao

CEIP Rosalía de Castro

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Gudiña (A)

32005305

 

A Gudiña

CPI Laureano Prieto

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Laza

32015165

 

Laza

CEIP O Castiñeiro

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lobios

32006358

 

Lobios

CEIP do Xurés

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Montederramo

32015700

 

San Cosme

CEIP San Mamede

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Monterrei

32015657

 

Medeiros

CEIP de Medeiros

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Ourense

32008793

 

Ourense

CEIP Manuel Luís Acuña

2

6

8

2

5

1

1

1

1

2

0

0

1

14

32008847

 

Ourense

CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

6

9

15

8

8

2

1

1

2

1

1

0

1

25

32009165

 

Ourense

CEIP As Mercedes

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

32009360

 

Ourense

CPI José García García

2

5

7

2

5

1

0

1

1

2

0

0

0

12

Padrenda

32015177

 

Crespos

CPI de Padrenda-Crespos

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Peroxa (A)

32010121

 

Graíces

CEIP Roberto Blanco Torres

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Rairiz de Veiga

32011032

 

Rairiz de Veiga

CEIP Antonio Vázquez Vázquez

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

1

0

7

Riós

32015256

 

Riós

CEIP das Vendas da Barreira

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

5

Rubiá

32011901

 

Rubiá

CEIP Virxe do Camiño

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Sarreaus

32012425

Sarreaus

CEIP de Sarreaus

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Vilamartín de Valdeorras

32013958

 

Vilamartín de Valdeorras

CEIP Xosé Manuel Folla Respino

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Vilar de Barrio

32014151

 

Vilar de Barrio

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

5

Vilardevós

32014501

 

Vilardevós

CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

1

3

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

 

Vilariño de Conso

32015141

Vilariño de Conso

CEIP de Vilariño de Conso

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Xunqueira de Ambía

32005691

 

Xunqueira de Ambía

CEIP Padre Crespo

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Pontevedra

Baiona

36000302

 

Santa Cristina da Ramallosa

CEP de Sabarís

0

6

6

0

5

1

1

1

1

1

0

0

1

11

Bueu

36000326

 

Beluso

CEIP Montemogos

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

1

0

15

Caldas de Reis

36000405

 

Caldas de Reis

CPI Alfonso VII

3

12

15

4

11

2

1

1

2

1

1

0

0

23

Cangas

36000879

 

Cangas

CEIP Nazaret

6

11

17

8

10

2

1

1

2

1

1

1

0

27

Cotobade

36001550

 

Carballedo

CEIP de Carballedo

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Estrada (A)

36002347

 

A Estrada

CEIP Pérez Viondi

8

18

26

10

17

3

1

2

3

2

1

1

0

40

36014854

 

Oca

CEIP de Oca

2

3

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

7

Forcarei

36003111

 

Forcarei

CEIP Nosa Señora das Dores

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

Fornelos de Montes

36003388

 

Fornelos de Montes

CEIP Doutor Suárez

3

5

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

1

14

Gondomar

36017703

 

Donas

CEIP Souto-Donas

3

8

11

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

18

Grove (O)

36003832

 

O Grove

CEIP Valle-Inclán

3

12

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

Marín

36004460

 

Ardán

CEIP de Ardán

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Mondariz-Balneario

36005087

 

Mondariz-Balneario

CEIP Nosa Señora de Lourdes

1

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Mos

36005245

 

Mos

CEIP Mestre Martínez Alonso

4

8

12

5

7

2

1

1

1

1

0

0

1

19

Pazos de Borbén

36014684

 

Nespereira

EEI de Outeiro

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Poio

36007199

 

Poio

CEIP Isidora Riestra

3

12

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

Ponte Caldelas

36015536

 

Tourón

CEIP Plurilingüe A Reigosa

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Ponteareas

36007370

 

Guláns

CEIP Feliciano Barrera

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

36007497

 

Ponteareas

CEIP Nosa Señora dos Remedios

6

16

22

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

34

36007539

 

Ponteareas

CEIP Fermín Bouza Brey

6

22

28

8

21

3

1

2

3

2

1

1

0

42

Pontevedra

36006778

 

Ponte Sampaio

CEIP de Ponte Sampaio

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

36006195

 

Lourizán

CEIP A Carballeira

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

36006420

 

Pontevedra

CEIP Campolongo

1

20

21

1

19

3

1

1

3

2

1

1

0

32

Salceda de Caselas

36008489

 

Santa María de Salceda

CEP Altamira

0

21

21

0

20

3

1

2

3

2

1

1

0

33

Tomiño

36009494

 

Tebra

CEIP de Tebra

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

Tui

36014775

 

Guillarei

CEIP Plurilingüe de Guillarei

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

36009895

 

Tui

CEIP Nº 2

6

16

22

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

34

Vigo

36010423

 

Vigo

CEIP Valle-Inclán

2

6

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

36015241

 

Vigo

CEP Celso Emilio Ferreiro

0

12

12

0

11

2

1

1

2

1

0

1

0

19

36010691

 

Valadares

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

0

11

11

0

10

2

1

1

2

1

0

1

0

18

36010678

 

Teis

CEIP Paraixal

1

4

5

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

10

36009962

 

Matamá

CEIP Otero Pedrayo

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

1

0

15

36010137

 

Candeán

CEIP da Igrexa-Candeán

2

5

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Vila de Cruces

36012183

 

As Cruces

CEIP Nosa Señora da Piedade

3

8

11

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

18

Vilaboa

36013588

 

Vilaboa

CPI do Toural

2

7

9

2

6

1

1

1

1

1

0

0

0

13

Vilagarcía de Arousa

36015263

 

Rubiáns

CEIP de Rubiáns

3

6

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

ANEXO II
Modificación dos colexios de educación especial

Código

Concello

Denominación

Unidades

Postos de traballo

EM

EF

PT

AL

DO

A Coruña

15005385

Coruña (A)

CEE María Mariño

14

0

0

14

3

1

15005336

Coruña (A)

CEE Nosa Señora do Rosario

11

0

0

0

11

0

15027745

Santiago de Compostela

CEE A Barcia

8

1

1

9

3

1

Ourense

32015463

Ourense

CEE Miño

10

1

1

10

3

0

Pontevedra

36010733

Vigo

CEE Saladino Cortizo

12

1

2

13

2

1

ANEXO III
Modificacións dos colexios rurais agrupados (CRA)

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

EI

EP

EI

EP

EF

FI

EM

PT

AL

DO

Total

A Coruña

 

15032212

Cabana de Bergantiños

CRA Os Remuíños

Cesullas

4

1

5

1

1

1

1

0

1

0

10

Cundíns

Anos

Corcoesto

Neaño

 

15026480

Coristanco

CRA Novo Mencer

Rabadeira

4

1

5

1

1

1

1

1

0

0

10

Oca

San Paio

Castrobó

Xaviña

Intégrase neste CRA a EEI de Oca, código 15019414, do concello de Coristanco.

15032480

 

Culleredo

Almeiras (A Choeira)

5

0

6

0

1

1

1

0

1

0

10

Celas (Vinxeira Pequena)

Sésamo

Ledoño

15032492

Dodro

CRA de Dodro

Laíño

4

0

5

0

1

1

1

0

1

0

9

Lestrove

San Xoán de Laiño (Bexo)

Vigo

15026111

Narón

CRA de Narón

Trasancos

8

3

11

3

1

1

1

1

0

1

19

Pedroso (As Congostas)

O Val (Quinta)

Sedes (A Feira do Trece)

Castro (Nelle)

Narón (Domirón)

15027848

Ponteceso

CRA Nosa Señora do Faro

Campara

7

1

9

1

1

1

1

0

1

0

14

Tella

Froxán

Pazos

Tallo

Mens

Trabe

Campelo, O

15026157

Santa Comba

CRA de Santa Comba

Boaña de Arriba

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

8

Freixeiro

Mallón (S.Cristovo)

Os Picotos

15026169

Teo

CRA de Teo

Reis

7

2

9

2

1

1

1

1

0

1

16

Cacheiras

Recesende

A Casalonga

Raxó

Pontevedra

 

36024069

Ponteareas

CRA A Picaraña

A Portela

8

0

10

0

1

1

1

1

1

0

15

San Mateo de Oliveira

Areas

Pías

Parada (Xinzo)

Ribadetea

Ganade (Areas)

A Feira (Moreira)

Intégrase neste CRA a EEI de San Mateo de Oliveira, código 36014519, do concello de Ponteareas.

 

36024112

Tui

CRA Mestra Clara Torres

A Igrexa (Baldráns)

11

0

14

0

1

1

1

1

1

1

20

Pexegueiro

O Souto (Guillarei),

Os Gaios (Areas)

Caldelas de Tui

Malvas

Ponte Internacional (Randulfe)

A Cancela

Ribadelouro

ANEXO IV
Centros suprimidos

Provincia

Código

Concello

Denominación

A Coruña

15008957

Mesía

EEI de Mesía

15021044

Padrón

EEI de Herbón

Lugo

27016480

 Abadín

CEIP de Moncelos

27013971

Chantada

EEI de Chantada

27007892

Negueira de Muñiz

CEIP de Negueira de Muñiz

Ourense

32016595

Larouco

EEI de Larouco

Pontevedra

36015433

Campo Lameiro

EEI de Cerdeiras

36014830

Catoira

EEI de Abalo

36016280

Guarda (A)

EEI de Cividáns

36014465

Pontevedra

EEI da Meán

36014155

Vigo

EEI El Nogal

36016671

Vigo

EEI Rúa Palencia