Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 9 de agosto de 2012 Páx. 32082

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 18 de xullo de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, polo que se procede a dar publicidade á Resolución do 13 de xullo de 2012 que convoca procedemento de mobilidade interna para ocupar vacantes correspondentes ao persoal estatutario fixo das categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e persoal de xestión e servizos do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

De acordo co establecido nas bases dos procedementos de traslados internos, dentro das institucións sanitarias de atención especializada do Servizo Galego de Saúde, aprobadas pola Administración e as organizacións sindicais con representación na Mesa Sectorial do Servizo Galego de Saúde, con data do 23 de decembro de 2009, e tras as negociacións mantidas coas seccións sindicais do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña que deron como resultado a sinatura da presente convocatoria do 13 de xullo de 2012,

RESOLVO:

Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna do persoal estatutario fixo nas categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e de persoal de xestión e servizos do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

As bases íntegras da citada convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios do complexo hospitalario.

As solicitudes e a documentación anexa que conteña a xustificación dos requisitos e méritos alegados deberán presentarse no rexistro do complexo hospitalario dentro do prazo que comezará ao día seguinte da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 30 de setembro de 2012.

Así mesmo, poderán presentarse a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Contra esta resolución e as bases do procedemento poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación nos termos dos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

A Coruña, 18 de xullo de 2012

Alfredo García Iglesias
Xerente de Xestión integrada da Coruña