Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 27 de agosto de 2012 Páx. 34147

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de concentración parcelaria de Berrande (Vilardevós-Ourense).

O artigo 5.2º do Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, dispón que os estudos de impacto ambiental se someterán ao trámite de información pública, durante trinta días hábiles, mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia. Na súa virtude,

RESOLVO:

Someter a información pública, polo prazo de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución, o estudo de impacto ambiental do proxecto de concentración parcelaria de Berrande (Vilardevós-Ourense).

Para os efectos informativos porase á disposición dos administrados que o soliciten a documentación correspondente ao proxecto para consulta nas oficinas desta dirección xeral, así como nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar e as posibles alegacións presentaranse durante o prazo sinalado, dirixidas ao director xeral de Desenvolvemento Rural, en calquera das oficinas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na súa nova redacción segundo a Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2012

Antonio Crespo Iglesias
Director xeral de Desenvolvemento Rural