Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Xoves, 6 de setembro de 2012 Páx. 35387

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 20 de xullo de 2012, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se fan públicas varias resolucións correspondentes a expedientes de reintegro de axudas e subvencións do Programa para a promoción do emprego autónomo, xestionadas nesta xefatura territorial.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), intentada a notificación no último domicilio coñecido dos interesados sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que, no prazo de dez (10) días contados desde o seguinte ao da publicación deste edicto, comparezan persoalmente ou debidamente representadas no Servizo de Promoción do Emprego da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Vigo, rúa Concepción Arenal, 8-2º (das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres) para ter coñecemento do contido daquela, advertíndoas de que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que as asiste para interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderá interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Vigo, 20 de xullo de 2012

Carmen Bianchi Valcarce
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/47-5.

Nome: Nuria María Saborido Cifuentes.

DNI: 36103751-F.

Último enderezo coñecido: avenida Alcalde Portanet, 24-7º C. Vigo, 36210 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/48-5.

Nome: Nuria María Saborido Cifuentes.

DNI: 36103751-F.

Último enderezo coñecido: avenida Alcalde Portanet, 24-7º C. Vigo, 36210 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/53-5.

Nome: Pedro Miguel Carrera Gonçalves.

DNI: 35575030-X.

Último enderezo coñecido: rúa Amado Garra, 7-1º. Ponteareas, 36860 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/54-5.

Nome: Pedro Miguel Carrera Gonçalves.

DNI: 35575030-X.

Último enderezo coñecido: rúa Amado Garra, 7-1º. Ponteareas, 36860 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/126.

Nome: Carmen Sofía da Silva Matos.

NIE: X189528G.

Último enderezo coñecido: rúa Compostela, 1, baixo. Tui, 36700 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/127-5.

Nome: Carmen Sofía da Silva Matos.

NIE: X189528G.

Último enderezo coñecido: rúa Compostela, 1, baixo. Tui, 36700 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro de axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/156-5.

Nome: Alberto Charle Crespo.

DNI: 36071734-Y.

Último enderezo coñecido: rúa Urzáiz, 94-2º D. Vigo, 36204 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/157-5.

Nome: Alberto Charle Crespo.

DNI: 36071734-Y.

Último enderezo coñecido: rúa Urzáiz, 94-2º D. Vigo, 36204 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/160-5.

Nome: Vanesa Faro Tellado.

DNI: 34877359-K.

Último enderezo coñecido: rúa dos Carballos, 8-3º B. Ponteareas, 36860 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/161-5.

Nome: Vanesa Faro Tellado.

DNI: 34877359-K.

Último enderezo coñecido: rúa dos Carballos, 8-3º B. Ponteareas, 36860 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/175-5.

Nome: Mónica González Ferradas.

DNI: 53112441-J.

Último enderezo coñecido: rúa Illas Alvedosas, 4, baixo. Arcade, Soutomaior, 36690 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/229-5.

Nome: Zulima Rosario Sainza Fernández.

DNI: 53187253-Y.

Último enderezo coñecido: avenida Castelao, 63-9º A. Vigo, 36210 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/230-5.

Nome: Zulima Rosario Sainza Fernández.

DNI: 53187253-Y.

Último enderezo coñecido: avenida Castelao, 63-9º A. Vigo, 36210 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/245-5.

Nome: José Francisco de Jesús Pardal.

DNI: 76867323-N.

Último enderezo coñecido: rúa Sagasta, 21-2º C. Pontecesures, 36649 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 14.b) da Orde do 20 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2006.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/265-5.

Nome: Viviana Pérez Coello.

DNI: 77003415-J.

Último enderezo coñecido: avenida Julián Valverde, 6. Sabarís, Baiona, 36393 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2011/266-5.

Nome: Viviana Pérez Coello.

DNI: 77003415-J.

Último enderezo coñecido: avenida Julián Valverde, 6. Sabarís, Baiona, 36393 Pontevedra.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamentou a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Contido da resolución: procedencia do reintegro da axuda.