Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Luns, 17 de setembro de 2012 Páx. 36117

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2012-2013 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, os que resultan desprazados por falta de horario, o persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

En aplicación do disposto na base trixésimo terceira da Orde do 5 de xuño de 2012 (DOG do 15 de xuño) pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional ao profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo a esta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2012-2013 ao profesado referido anteriormente.

Segundo. A toma de posesión non poderá supoñer interrupción na prestación de servizos para os profesores interinos con nomeamento en vigor sempre que sexan nomeados interinos desde o inicio do curso 2012-2013.

No obstante o anterior, no caso das comisións de servizo os efectos serán do día 17 de setembro de 2012, sen prexuízo de que as comisións de servizo do profesorado que proceda de fóra da comunidade autónoma e os procedentes do estranxeiro teñan efectividade do 1 de setembro de 2012.

Para o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos administrativos e económicos serán do día 17 de setembro de 2012.

Terceiro. Os nomeamentos serán remitidos aos interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Quinto. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2012

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Colectivo

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Af

It

Bilingüe

Desprazado

Ordinaria

32428863J

Carballo Lorenzo, María Carmen

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590001-Filosofía

S

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 1 *

34934888G

Gómez Campos, José Manuel

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590001-Filosofía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36046462B

Espinosa De Soto, Juan Avelino

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

35435327D

Lemiña Patiño, Francisco

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590001-Filosofía

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36017473W

López Vilar, María Luisa Soledad

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36074565P

Sousa Rodríguez, Xose Bieito

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590001-Filosofía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32645009M

Carballo Cela, María del Mar

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590001-Filosofía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32811400Z

Bentos-Pereyra Rey, Elisa

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

N

Non

Suprimido

Ordinaria

76965388M

Blanco Fernández, Rubén

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32429966N

Miragaia Doldán, Manuel

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590001-Filosofía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

11945688V

Crespo González, Rosa

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33853583K

Besteiro Fernández, José Ramón

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590001-Filosofía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33264651G

Carretero Pasín, Ángel Enrique

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33853387D

Galocha Seivane, María dos Anxos

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34935402N

Rodríguez Vázquez, María Soledad

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35438370Q

Castro Paz, Ceferino

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

32838463Y

Vargas Novoa, Teresa

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590001-Filosofía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

76819985P

Leal Cacheda, Mónica

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

53171678W

Pérez González, Uxía

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32422396D

Suárez Varela, Juan Angel

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32633552W

Vidal Gómez, José Luis

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32767417F

Bouza Álvarez, Martín

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52482597R

Fuentes Nora, María Montserrat

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32611903L

Carreño Yáñez, Alejandro

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76343182H

Lata Patiño, Alfredo

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33302016V

Armesto Gurdiel, Amparo

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33225872A

Mayer Garea, Juan Jesús Francisco

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52450747Y

Crujeiras Lustres, María Josefa

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33845986Z

González López, María del Carmen

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34940852B

Álvarez Teixeira, Ana Isabel

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33251384P

Moreiras Ares, David

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53171236C

Atanes Barciela, Lois Xacobe

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33245347C

Fernández Rivas, Xesús Manuel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36048632L

Iglesias López, Isabel

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

10055461E

Arias Núñez, José Luís

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76721839A

López Fernández, Luis Miguel

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36069732M

Vilas López, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76569155Q

Rubal Saavedra, José Manuel

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32637673Y

Pita González, María Begoña

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

22680872C

Castellano Castillo, María Asunción

27056-Rábade

27011615-Cen. Pub. Santo Anxo

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34954721B

Barrio Suárez, María Cristina

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52491384W

Suárez Briones, Julio

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590001-Filosofía

S

N

Non

Expectativa

CS concelleiro*

35441300W

Álvarez Angueira, Manuel Luis

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32443321G

Rey Tato, Jesús

00001-A Coruña

00000001-Zona da Coruña

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78783842X

Freire Vázquez, Margarita Josefa

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32643293Z

Miranda García, Tomás

00003-Ferrol

00000003-Zona de Ferrol

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76403166H

Fraguela Docanto, Francisco José

00003-Ferrol

00000003-Zona de Ferrol

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34975741D

González Arribas, Brais

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33256606D

Varela Cambeiro, Irma Montserrat

00001-A Coruña

00000001-Zona da Coruña

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33841176B

Castro Baamonde, Jesús Ángel

00004-Lugo

00000004-Zona de Lugo

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36018269Q

Villar González, María Amparo

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32633797V

Álvarez Fernández, Antonio

00003-Ferrol

00000003-Zona de Ferrol

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33245627R

Mira Martínez, Manuel

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36045405N

Mariño López, Ánxela

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

09282980L

Burgos De Dios, María del Carmen

00005-Ourense

00000005-Zona de Ourense

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36026157S

Garrido Burgo, Maria Rosa dos Anxos

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590001-Filosofía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

06553648M

Sánchez Blázquez, María Milagros

00006-Pontevedra

00000006-Zona de Pontevedra

590001-Filosofía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34728146D

Franco Medeiros, María Josefa

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590002-Grego

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

52491216H

Pereira Morata, Xurxo

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32644509B

Boado Quijano, María Milagrosa

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590002-Grego

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33269586V

Rodríguez Villar, María Inmaculada

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590002-Grego

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11351543P

Alonso Serrano, Carmelo Antonio

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590002-Grego

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36147559T

Pedrido López, Óscar

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36068016Z

Pérez-Lozao Rodríguez, Fernando Ángeles

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590002-Grego

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76906161A

Bernárdez Vicente, María Fernanda

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590002-Grego

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47350816A

Lagoa Martínez, Daniel

32054-Ourense

32008902-IES A Carballeira-Marcos Valcárcel

590002-Grego

N

N

Non

Interino

Ordinaria

34253198B

Soba Tomás, María Yolanda

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590002-Grego

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

10810237F

Martín González, Beatriz

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590003-Latín

S

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 1 *

52482710E

Carballude Barros, Antonio

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590003-Latín

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32757773T

Pazos Pita, María de la Concepción

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590003-Latín

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32770817A

Rama Faya, María Carmen

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590003-Latín

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

46037898V

Serrano Santos, Olga

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590003-Latín

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

76403406M

Domínguez Ramil, Encarnación

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590003-Latín

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

76811186H

Ares González, José Manuel

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590003-Latín

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

35310691X

Cortegoso Calvar, María Jesús

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

33317365W

Goy Ferreiro, Elena

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34257041J

Rodríguez Arias, Clara

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33992963K

Fernández García, María del Carmen

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590003-Latín

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35566608Y

Roura Javier, Miryam

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53174541J

Sotelino Martínez, Alba

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76729080E

Barreira Rey, Irene

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78784114Y

Vilariño Mato, Eva María

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52453485F

López García, José Luís

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590003-Latín

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11406943R

Álvarez Baños, María Isabel

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590003-Latín

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

38543223F

Bouza Sanjurjo, María Consuelo Inés

00003-Ferrol

00000003-Zona de Ferrol

590003-Latín

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33258502L

Barreiro Tato, Xosé

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590003-Latín

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34965895F

Fernández Estévez, María Isabel

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34254345P

Mariño Baamonde, María Sol

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

34958576W

Quintairos Rodríguez, Ana María

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

76336771R

López Díaz, María Nieves

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33328521A

Turrion De Castro, Alicia Margarita

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34998875M

García Ochoa, María del Pilar

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

46909359P

González Iglesias, Ángel

15030-Coruña (A)

15025611-IES Monte das Moas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

07960914Q

Caro Castro, Inmaculada

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

46788837Y

Rodríguez Pena, Berta María

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32674456N

Paz Rodríguez, Raquel

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

15893978N

Leria Mateo, María Dolores

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

32794924Y

Pico Delgado, María Jesús

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33303695V

Corbelle Valiño, María del Mar

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33856083Z

Mendoza Méndez, María Carmen

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

32750230R

Toba Quintans, Purificación

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

77592632Q

Paz Rico, Rosa María

27048-Pontenova (A)

27016297-IES Enrique Muruais

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

73241564L

Antepazo Brun, Olaya

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

35311376M

San Luis Lorenzo, Rosa Montserrat

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

76565310N

Gutiérrez Fernández, Inés Clementina

27028-Lugo

27006528-IES As Mercedes

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

53164576F

Mourelo Barreiro, María Cristina

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

77596685K

Barreira García, Raquel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

47352051L

Collantes Lamas, Iria

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

77591989V

García Neira, Carmen

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

34971110R

Rodríguez Pinal, María Dolores

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33302809M

López Núñez, María Isabel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

76343039J

Mariño Moure, María Elena

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

44833840D

Cabanelas Pousa, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32761330S

Castro Barreiro, María del Pilar

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

44082773F

Verdullas Fernández, Julia

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34897821J

Rey Sierra, Ana María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34950460M

Garrido Gómez, Elizabeth

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32445186Y

Freire Prado, María

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

78792156K

Sánchez Boquete, Félix

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32634818A

Gómez López, Fernando

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

44841463L

Busta Varela, Carmela

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32663720V

Alvariño Alvariño, María del Pilar

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

44820071V

Vega Santiago, Yolanda

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

76967254P

Rodríguez Queiruga, María Luisa

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

10055238Y

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

33191372A

Ferreiro Méndez, Ana María

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

50301770B

Ruiz del Arbol Fernández, Talida Maria Pilar

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

35310780F

Taracido Trunk, Marcos Hugo

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

36155411D

Lojo Sebio, Inés

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

53166994X

Fernández Franco, Yoana

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

79311025X

Freire Novo, María del Pilar

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32829318S

Rodríguez Paredes, Ana Aurora

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

45486363E

Capón García, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

36132598N

Fresco Barreira, Ana

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33334834Z

Gil Castro, María Jesús

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

79318554H

Canosa Trillo, María Jesús

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

34894356K

Sanmartín Fernández, Juan Carlos

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

34895223Z

Lorenzo Buyo, Alba

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

53171852S

Fuentes Ríos, Aránzazu

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

76368099A

Lema Porteiro, Lourdes

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32794717Y

Eimil Paz, Elisa

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32715245E

Ogorodnikova Ogorodnikova, Natalia

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

S

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32806115L

Martínez Mato, Mónica

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34262659L

Albo García, María Loreto

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

10090128M

Fernández Miguélez, Eva María

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35458163Y

Barreiro Sanmiguel, María Gema

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

10888518L

Rodríguez Méndez, Aída

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76862013S

Souto Espasandín, Mónica

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

53166135W

Vilariño Pérez, María del Rosario

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

09403990A

Suárez Fernández, Pilar Eugenia

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

52494516Y

Fernández Da Piedade, María Katia

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34898062R

Rama Morales, Francisco Javier

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36124837W

Espinosa Suárez, Paula María

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

47365888X

De Azevedo Pinto, Margarita

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76897053A

Taboada Conde, Luisa

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76407580Q

López Rivera, Dulce María

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15021767-IES Castro da Uz

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

12742527K

Macho Duque, Rosa Isabel

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36081611Q

Albertuz Carneiro, Francisco José

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76811955M

Iglesias Fervenza, María Lucía

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34980304H

Rodríguez Cayetano, Margarita

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76577277L

Eres Rigueira, Lucía

36018-Forcarei

36019323-IES Chano Piñeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33826159J

González Fernández, María Begoña

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32668001C

Veiga Torre, Emilia

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11403920Z

García Menéndez, Benjamín

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77596093G

López Fernández, Laura

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71871741F

Blanco Méndez, María del Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32648598Y

Lugilde Rodríguez, Isabel

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44075189J

Vázquez Pacho, María del Carmen

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36100806Y

Casar Edreira, Sonia

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33289455Z

Varela Cambeiro, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11399398T

García Menéndez, María Antonia

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32799466V

Villar Villarino, Ana María

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76779337R

Lago Fernández, Laura

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32833596S

Zea Álvarez, Francisco

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36059931W

Romero Vila, Rosa María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47357992A

Carro Moreira, Lucía

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32664094T

Vidal Marcote, María Belén

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53178370R

Aldazábal Elías, Olalla

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34262988A

Campo López, Ana María

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

06256801L

Pampano Benito, Marta

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

39451703X

Blanco De Saracho, Teresa

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11446168B

Arias Ramón, Ana Belén

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44468237Z

Telle Rodríguez, Sonia María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76826719A

Chamadoira Fortes, Sonia

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32669356H

Calvo Losada, María Ángeles

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32837750Y

Clemente Rodríguez, María

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34597979E

Villarino Cid, Dolores Emma

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11952376N

Roncero Martín, María Antonia

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76723104A

Míguez Soto, Sonia

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47360215H

Campañó Faraldo, Lucía Reyes

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76821348Z

Vidal Salomón, Marta

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33540785T

López Díaz, María Lorena

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34896979E

Corgo Riveiro, Marcos

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32840296E

Pérez Valcárcel, Laura

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47354433D

Piñeiro Piñeiro, Liliana

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32429394S

Tomás Botella, María del Carmen Ter

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33348196J

Álvarez Taboada, Ana

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33319709T

Fernández Fernández, María Eugenia

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35464361V

Rodríguez Lorenzo, María Teresa

36901-Illa de Arousa (A)

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33333751N

Rey López, María José

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33211252B

Rieiro Pazos, Herminia

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47353223H

González De Heredia Gómez, Andrea Elena

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36115094B

Herrero Pérez, Andrea

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34898886C

Tasende Criado, Marta

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

79322464H

Sousa Dopazo, Eva María

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36174044N

Maroño Carrera, Pamela

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53167382F

Infante Ruiz, María del Mar

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32687084J

Rodríguez Rodríguez, Zeltia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34636043K

Fernández Fernández, Eva

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44840313L

Sans Boga, Mercedes

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32818066X

Maneiro Vidal, Manuel

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34635629K

Benito Cantero, Ana

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44817199C

Isasi Freire, Alicia

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71507402B

Núñez Fernández, Rebeca

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

36045373A

Montes Posadas, Cristina

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

Ordinaria

36034353T

Vila Vázquez, María José

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

Ordinaria

10179143X

Martínez Villares, María Luisa

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33852997X

Parapar Salgado, María Rosa

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33191177S

Bernal Llorente, Inés

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

Interino

Ordinaria

10569202N

Coto Fernández, María Encarnación

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

CS concelleiro*

13746113W

García Méndez, María Trifina

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

Ordinaria

11404882X

Garrido Álvarez, María del Carmen

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33849691Q

Armesto Gurdiel, Carmen

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32422055J

Escudero Auge, María Dolores

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 2*

34939229K

Gutiérrez De Salvador, Ángel

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 1 *

33236120Q

Otero González, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

35282686L

Villanueva Iglesias, Carmen

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33813847Y

Rubinos Fernández, María José

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33268311F

Carou García, María Amelia

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33255610W

Mato Martínez, Inmaculada

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33276819M

García Gómez, Dolores Encarnación

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

50287496C

García Lastra Merino, María Montserrat

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33213355K

Valenzuela Viz, Sara

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

32617497R

López González, María Pilar Isabel

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33207872N

Picher Núñez, María Teresa Dorotea

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

32624172Y

Rodríguez Serantes, María Rosa

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

78784983R

Peña Barreiro, Juan Ramón

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

36123106L

Del Río Costas, Rosa de los Ángeles

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32605871J

Nieto Fontaíña, Laura

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

34951568D

Carrera Fortes, Ana María

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32423053E

Del Río Montero, María Dolores

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32646912E

Villares Díaz, María Mar

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

10068845C

Rivera Sánchez, María Esperanza

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32440894S

López Sabio, María Teresa

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

35449409S

Morado Acuña, María Celia

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34972576H

Vidal Sambreijome, María Nieves

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34963396S

Iglesias Lorenzo, Cristian

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

07940610K

Vázquez Martín, Carlos Julián

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35291056V

Del Castillo Fondevila, María Esther

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

32601076W

Carpente Calvo, Francisco Javier

15004-Ares

15000338-CPI Conde de Fenosa

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Interino

CS concelleiro*

76612399C

Hermida Cidre, Manuel

36047-Rodeiro

36008155-CPI de Rodeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32779741A

Rey Alonso, Juan José

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32842198S

Castro Platas, Fátima

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32809538S

Peón Mosquera, María Jesús

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

36066021C

Bernárdez Sobreira, Antonio

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

78790506G

Fernández Agrasar, Paula María

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

32658803E

Menor Parra, María del Carmen

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

34979100X

Menéndez Llorente, Adriangela Beatriz

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

44808091C

Pena Barreiro, Afonso

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

36123555P

Castro Pérez, Felipe

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

12736539J

Montes Balsa, Jesús Carlos

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

76969158A

Agrelo Tubío, Roberto Carlos

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

78792939E

González Fernández, María de las Nieves

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33273096P

Seoane Tarrío, Beatriz Eugenia

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44458960Y

Castro Toral, Patricia

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44908871Z

Llorente Gutiez, Rebeca

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36092434Y

Franco Álvarez, Margarita

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33270929A

Rodríguez Miras, Dolores

15066-Pino (O)

15019347-CPI Camiño de Santiago

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76575675G

Fernández Fernández, Eduardo

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34608183Z

Rosón González, María del Carmen

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32398204J

Montoya Pérez, Virtudes María

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34951195G

García Casla, Agustín Miguel

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34902591E

Vázquez Domínguez, Elisa

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33831236F

Silva Fernández, María del Carmen

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33849649C

Rodríguez González, Alfonso

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77597537E

Fernández López, Alejandro Daniel

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76865581H

García Romero, Vicente Martín

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33322952T

Núñez Castro, Cristina

27011-Castroverde

27002249-CPI de Castroverde

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34979966W

Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76710447L

Díaz Pérez, Carmen

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33811909T

Rivera Cela, Margarita Rafaela

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

10055618H

Bussieres Valcarce, Francisco José

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35321325H

Platero Fernández, Miguel

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32636329L

Loureiro Fraga, Víctor Manuel

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32838720X

Valiela Pérez, María Isabel

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33255781N

Fariña Pérez, Martín Federico

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

15242997T

Rozados Fernández, María Ángeles

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33036300C

Fernández Poch, Patricia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44462719Q

Rodríguez García, Óscar

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35456225T

Campos Viñas, Antonio

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32783453N

Paz Patiño, Luisa María

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34960665K

Campos Seijo, Francisco Borja

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

43792254R

Outeiriño Calle, María Pía

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33861619F

Nécega Rodríguez, María Teresa

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71502247P

Montiel Reyero, Carolina

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36111928L

Freire Agrafojo, María Nuria

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32431081T

López Sanjurjo, Rosa María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

45870329A

Capote Hernández, Leonel

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33540931P

Figueroa Paz, Adela Clorinda

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

25420582Q

Pérez Boo, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77593558E

Fiallega Gómez, Mónica

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33803043N

Vázquez Fernández, Ana María

27058-Saviñao (O)

27012450-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34999809L

Novoa Domínguez, Natalia

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77595480N

Vivero López, José

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36096782F

Pérez-Lozao Rodríguez, María Remedios

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44837263M

Loimil González, David

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34954570K

Romero Castro, José Javier

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76821533S

Fernández Alonso, Rafael

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34261359F

González García, María

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35554049M

Toro Cabaleiro, María Dolores

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32688997V

Martínez Millán, David

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36170450Y

Moreno Lamarca, Andrea

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53303246X

Fernández Piñeiro, Estefanía

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e Historia

N

N

Inglés

Expectativa

Ordinaria

34725262T

Rodríguez Fernández, Teresa

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35239877J

Villanueva Calvo, Inés

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

15384060G

Cuñarro Moure, María Elena

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76710477A

Del Real Pavón, Antonio

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36119470V

Garrido Alonso, Alejandro

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33260852T

Hervés Sayar, Enrique

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32791026H

Fernández Corral, María Mar

15030-Coruña (A)

15005233-IES Agra do Orzán

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76994656V

Giménez Fernández, Damián

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33994703J

Canoura Quintana, Francisco

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36171764D

De La Torre Rocafort, Andrea

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34263810C

Mazorra Rodríguez, Verónica

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53119134J

Pérez Cancelas, Álvaro

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77004982Q

Álvarez Martínez, Susana

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32646085T

Sautua López, José Ignacio

36022-Grove (O)

36020271-IES As Bizocas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47361187R

Peteiro Cruz, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76710476W

Del Real Pavón, Carmen María

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33332080C

Cabarcos Fernández, Ignacio

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53162004B

González Fernández, Javier

36022-Grove (O)

36020271-IES As Bizocas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36123278F

Penedo Fernández, José

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77007575X

Barreiro Viñas, Adrián

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76814302Y

Collazo García, Silvia

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53113539F

Iglesias Villaverde, María Teresa

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32652084L

Barcón Pajón, Ana María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32689369K

Pita Santalla, Vanessa

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77594638K

Orol Hermida, Xosé Antón

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Interino

Ordinaria

32647979P

González Luaces, Juan José

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33226105Y

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Interino

Ordinaria

32626005E

Beceiro Rifón, María Dolores

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33294266H

Pose Blanco, Ana María

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia

S

S

Non

Interino

Ordinaria

44080751D

Abal Couceiro, Ignacio

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

34636925Y

Roel López, Melchor

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Inglés

Substituto

Ordinaria

44478406V

Lorenzo Nespereira, Jacobo

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Francés

Desprazado

Ordinaria

32619343F

Cerdido Pintos, María Belén

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33246126V

Gómez Penín, Juan Manuel

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32684333E

Casas Ferreño, Natalia

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

36013482J

Peña Rey, Celia

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS concelleiro*

33271013H

Alfonso Torres, María José

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 2*

35249547T

Sesto Pérez, José Manuel

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 1 *

32807936T

Expósito García, Cristina

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

CS familiar 1*

33299638P

Candelero Landeira, Eva María

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33828830Q

Fernández Neira, Xesús

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

35993641K

Guitián Guitián, Antonio

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36113554N

Pérez Fernández, Esther

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

N

N

Non

Suprimido

Ordinaria

76967861V

Hermo Figueira, Susana M.

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33351731Y

Díaz Díaz, Xosé

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32843026S

Martín Alaez, Adrián

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

33256188M

Quireza Ramos, María Carmen

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

34953744T

García González, María Carmen

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

52450943H

López Suárez, Manuel Vicente

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

44810432S

Pereira Iglesias, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

76812089R

Cousido Piñeiro, María Dolores

27028-Lugo

27006528-IES As Mercedes

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33301984P

Eiras Lamas, María Jesús

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33858260Y

Núñez Quiroga, María Teresa

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

76711482L

Valeiras González, María Sira

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

49675753P

Stockheim Gómez, Michael

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

76363143S

Vázquez Lema, José Manuel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33839466A

Iglesias Fernández, José Luis

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

78793877V

Pensado Louzao, Ana

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33286510J

Cobas Cajuso, Pilar

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

44076299L

Torres Rivas, María Jesús

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33311459F

Varela López, Miguel Ángel

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33316672E

De Vicente Mato, Margarita

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33306397M

Balseiro Vispo, María Jesús

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

52472060K

Castelao Iglesias, María Jesús

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33312219P

Cortiñas Darriba, María José

27056-Rábade

27011615-Cen. Pub. Santo Anxo

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34909174G

Sánchez Pérez, María Pilar

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

78789967V

Vidal Fernández, Carolina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34976848N

Gómez Pardo, María Rosa

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35249158W

Gutiérrez Carballude, Elena Olga

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

35286748X

Pena Framiñán, Manuel

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

34996287Q

Rodríguez Ferro, Inmaculada

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

33994653D

Pérez Rouco, Verónica

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

34263739H

López Rodríguez, Pilar

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

78791196G

Mariño Pérez, Ana Belén

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

44806127B

Barca López, José María

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

44805254N

Urrutia Salgado, Rafael

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33297352E

Vila Baleato, Francisco

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

44461157H

Álvarez Silva, Rubén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33329834M

Vilariño Freire, Manuel

27040-Palas de Rei

27016352-IES de Palas de Rei

590006-Matemáticas

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

34979461A

Vázquez Guede, Amelia

32054-Ourense

32008902-IES A Carballeira-Marcos Valcárcel

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33333204V

López-Ron Martínez, Lidia Margarita

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

35460647Y

Oubiña Lodeiro, Mercedes

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33316400A

Pastur García, María Paloma

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

44456094S

De La Fuente Cobela, María Encina

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76572758P

Fernández Anllo, María del Carmen

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

34968024C

Fernández Dopazo, María Belén

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33301626H

Marzoa Tarrío, Laura

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

44465727B

Quintas Quintas, Manuel

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76897934X

Villa Martínez, Jorge

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

36118405X

Naz Fernández, Xosé Alfredo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76862949P

Couto Viñeglas, Óscar

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

10883072R

Ceñal Gutiérrez, María Teresa

27002-Alfoz

27016649-IES Alfoz - Valadouro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

44076853K

González García, Alicia

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

34983320K

López Pena, Ana María

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

44805206X

Anca Tardaguila, Susana

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

44806126X

Barca López, Maruxa

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

76817691Z

Guerra Blanco, Rosa María

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590006-Matemáticas

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

44085908Z

Díez Baamonde, Yolanda

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32694841L

Fraga Lamas, Verónica

15036-Ferrol

15021469-IES Leixa

590006-Matemáticas

S

S

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32669131T

Guerreiro Paz, Susana

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34888081W

Otero Ponte, Patricia

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33320261T

Andión Hermida, Carlos

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33336815V

García Díaz, María Belén

27011-Castroverde

27002249-CPI de Castroverde

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35317593N

Pintos Couto, María Teresa

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32807719J

Ponte Martínez, María Mercedes

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

52431884A

Varela Abelenda, María Teresa

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

78738290K

Pereiro Carbajo, Débora

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

77594762F

Cela Pérez, María Susana

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35306044D

Rodríguez Alonso, María Elena

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

78795915P

Barrera Cernadas, Inés

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76991429X

Álvarez García, Miguel Ángel

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76576124Q

Testa Ferreiro, María Montserrat

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76861016F

Acha Paz, Ana María

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35457038P

Trigo Trigo, Sandra María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76747404S

Pivida Vázquez, Marta

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76819213H

Fernández Barros, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76575052W

Noche Agras, José

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35473831B

García Rodríguez, Rebeca

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44453813B

Guede Vila, María del Carmen

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34896131W

Veiga Salgado, Silvia

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32679369A

Meitín Santamaría, Cristina

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

78794800C

Domínguez Martínez, María Virginia

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32821193D

Suárez Sánchez, Francisco Javier

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76825988P

Fernández Castro, Roberto

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

42178781R

De Las Casas Henríquez, Carmen María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34970070L

Baltar González, Cristina

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52931379F

Liñayo Antelo, José Ignacio

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33318580K

Peña Crecente, María del Mar

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35441001W

Gesteira Losada, María Esperanza

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35314280B

Camaño Piñeiro, Ana María

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33319563S

Fernández López, María José

15032-Curtis

15022620-IES de Curtis

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33288130T

Romero Baleirón, María del Carmen

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32651878C

Casal Segade, Ana María

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33321061H

Fernández Combo, Juan José

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34259989V

Souto Martínez, Fe

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33317973N

Rubinos Basanta, María Ángeles

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35299546C

Santiago Pazos, Margarita

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76618857S

García Conde, Francisco Alfonso

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

46903415K

Muíño Fernández, Carolina

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36090229D

Iglesias Núñez, María Beatriz

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52344730L

De Arriba Pastor, Raquel

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34964409Q

Camba Sánchez, José Manuel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35319591D

García Ozores, María Jesús

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

07872216Y

Carnicero González, Luis

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52434689W

Lema Negreira, Susana

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34986279J

Doval Pérez, María de los Reyes

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35310845A

Gómez Junquera, Julita María

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33313397J

Díaz Lodeiro, Ana

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15021767-IES Castro da Uz

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33286363G

Fernández Ramos, Montserrat

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76894436P

Lomba Martínez, María Nieves

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33860138K

Ferreiro Rozas, Antonio José

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33307083R

Ferreiro Fernández, Xosé

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

19974669C

Aparisi Miralles, Amalia Filomena

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35320391G

Besada Pereira, Rocío

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35312436F

Cordeiro Iglesias, Patricia

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35446487Z

González Meijide, Severino

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44451345G

Ferreño Coello, María José

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35298365N

Pampín González, María Luisa

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33994646W

Jul Rivas, Sara

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

02858420A

Cuesta Martín, María Dolores

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

25992202V

Morillas Casas, María Josefa

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78786602X

Vázquez Cuquejo, Berta

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77593120K

Iglesias García, Ana

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33994234G

Gómez Baño, Amara

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33268902T

Fariña Cores, Manuel Ramón

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34961741Q

Caneiro Ramos, Antonia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76821536H

Fuciños Asorey, Paula

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33268024L

Iglesias Martínez, Isabel

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36063592Y

Rodríguez Rogina, María José

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32791578H

Quiroga Castro, José Francisco

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32645544B

González Jove, Luis

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76861799P

García Gestoso, Ana Isabel

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32802911N

Tuñas Rodríguez, Analía

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

10069005L

López Terrón, Óscar Manuel

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77596098D

Seco Alejos, Montserrat

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

10068230A

Méndez Díaz, Aida Isabel

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47352285T

Dorrego López, Eduardo

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33851692Q

Chapel Gómez, Mariano

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32765847R

Arias Miguélez, Amalia María

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

79310661Z

López Bugeiro, Sonia Belén

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76572752W

Díaz López, María Dolores

15032-Curtis

15022620-IES de Curtis

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76811771M

Vilas Martínez, Mercedes

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35315468A

Lorenzo Estévez, María Esperanza

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

46908953Q

Sambade Nieto, Sandra

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76722849R

González Losada, Alicia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

08959691H

Fernández Pérez, José María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33319568C

González Otero, Mercedes

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52432258D

Antelo Pazos, Manuel

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78786916W

Vidal Lampón, María Victoria

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76569209R

Cabanas Oubiña, María Concepción

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76413048X

Otero Rodríguez, Manuel

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32651059Y

Torrente Boado, María Pilar

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33287717R

Vázquez Millán, María Begoña

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76360829R

Gómez Domínguez, Alberto Luis

36901-Illa de Arousa (A)

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33860108Z

Martínez Rodríguez, María Ángel

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34988917Y

Iglesias García, Ana Belén

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76623013P

Boán Fernández, Beatriz

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76418596S

Montero Aneiros, Cristina

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33996046E

Fernández Martínez, José Francisco

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33323933S

Lorenzo Vázquez, Mercedes

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32790594T

García Martínez, María Dolores

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33296258D

Del Campo Feijoo, Álvaro

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33322276Z

Carballas Pérez, Ana Isabel

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33314066S

Veiga Álvarez, Marco Eulogio

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76369478W

Pardal Varela, Marina

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36147594N

Rodríguez Amil, David

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76998988W

Vidal Costas, María

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44808450B

Fernández Otero, Alfonso Manuel

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32697112J

Pérez Calvo, Ana María

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33320858E

Rodríguez Gallego, María Elia

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44847288W

Fernández Casado, Rafael

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

Expectativa

Ordinaria

32831510E

Vidal Regueiro, María

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33294195Q

Villar Mosquera, José Manuel

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53111733H

Lamosa Torres, María Noelia

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76776457L

Rodríguez Abad, Ricardo

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

S

Non

Expectativa

Ordinaria

32785230H

Vázquez Tenreiro, María del Mar

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32701136N

Fuentes García, Alberto José

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34974282E

Montes Gómez, Pilar

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35249082H

Vilanova Díaz, María Luisa

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33995139N

Fraga Grueiro, Libertad

36901-Illa de Arousa (A)

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

79320860R

Mañana Presedo, Raquel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32811042R

Blanco Pose, Jesús

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33309159F

Arias Fuentes, Rafael

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44471440C

Gómez Zamora, María

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78787434Z

Valiño Rodríguez, María Cruz

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77400523A

Conde Estévez, Luisa

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76778960S

Martínez Morales, Ana María

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76872730Z

Picáns Villar, Matilde

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34260076N

Pérez Rodríguez, Roberto

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44819689A

Rodríguez Taboada, Marta

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

33344482W

Rodríguez Raposo, Ana Belén

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

S

N

Non

F. en prácticas

Ordinaria

73241894G

Blanco Chapela, Daniel

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

S

N

Non

F. en prácticas

Ordinaria

34876104P

González Sequeiros, Pablo

36009-Cañiza (A)

36015101-IES da Cañiza

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

07841986K

Rodríguez Sánchez, José Carlos

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

Non

Interino

Ordinaria

76804481Y

Pena Hevia, María Marta

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

32651823B

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

35976548V

Román Fernández, Francisco

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33268786E

Sorribas Chaves, María del Rosario

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

S

Non

Interino

Ordinaria

34255888X

Novo Presa, Carlos Felipe

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32655366N

Saavedra López, Jacinto Antonio

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33278435B

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

35457582T

García Sanz, María Beatriz

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590006-Matemáticas

N

S

Non

Interino

Ordinaria

32776730M

Mosquera Longueira, Xosé Antón

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

78784969X

Martínez Busto, Elisa

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33287897C

Suárez Fernández, Jorge

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33263779Y

Mirás Castelao, Gonzalo

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

S

N

Non

Expectativa

CS concelleiro*

36078915B

Vázquez Montero, María Cristina

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590007-Física e Química

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33827700J

Corral Vilar, Xosé Anxo

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e Química

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32400526N

Barbadillo Maran, Alfonso Javier

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34929183A

Campos Álvarez, Carlos

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590007-Física e Química

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36037810F

Rivera Carballo, María Dolores

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590007-Física e Química

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33259866A

Teira Rois, Jesús María

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e Química

S

N

Non

Suprimido

Ordinaria

76900239S

González Avión, Xosé Carlos

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590007-Física e Química

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

34971636K

Domarco López, Yolanda

32019-Carballiño (O)

32003001-IES Nº 1

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

76408601W

González Paz, Juan Carlos

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32654319T

Díaz Seoane, María Raquel

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

36098115Y

Lago Núñez, Sara

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33815005Z

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33994858F

Da Silva Sánchez, Iván

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e Química

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33276231S

Rial Castiñeiras, Rita Maria

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e Química

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32679929B

Graña Fernández, María Paula

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

76569184E

Fernández Nieto, María Josefa

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32636707Y

Lorenzo Eirín, María Pilar

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34889609N

Curros López, Jesús Antonio

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33290403L

Gosende Bragaña, María Belén

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32652613L

Guerreiro Paz, Isabel

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34896108W

Fernández Quintás, Eva

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

36070132Z

Domínguez Otero, María del Carmen

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590007-Física e Química

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

76408140R

Fraguela Docanto, Pablo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

76936197R

Pérez Fernández, María Paloma

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32815786F

Rodríguez Portela, Ricardo

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

32816418H

Prado Espiñeira, Roberto

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

35310910E

López Pérez, José Antonio

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33275103Z

Calveiro López, Matilde

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35451644L

Serantes Pombo, Isidoro

36901-Illa de Arousa (A)

36020283-IES da Illa de Arousa

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33287285Y

Sotelo Pardos, Alejandro

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32782376Q

Sánchez Pallas, María Begoña

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32783776J

Maciñeiras Núñez, Ángel Manuel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34991133Z

Oviedo Braña, Jaime Manuel

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34968739E

Campos González, María Jesús

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

77401365V

Cobas Paz, Cristina

36012-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32434987L

Freire Pérez De Juan, Luis

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32781270Z

Corona Aristu, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

24403986C

Besteiro Quintela, Fernando

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32794635Q

Massó Salgueiro, Félix

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33303769E

López González, Marina

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34918770D

Román Fernández, Benedicto

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76405155Y

Castro Piñeiro, Rosa María

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33254917E

González Gervasi, María Rosario

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32815933Q

Fernández Villarino, Laura

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34927405L

Díaz Iglesias, Gladys

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34989669E

Fernández López, Gumersindo

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33276033R

Rey Toja, María del Carmen

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71871098P

Fernández Fernández, María Pilar

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35296032W

Félix Chamosa, María Paz

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32637523V

Quintanilla Gayoso, María Teresa

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35417661F

Barreiro Correa, Rosa

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32692945D

Fernández Rego, Fernando

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34939029M

Ferreiro Sanmiguel, José Luis

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33849624H

Claro Iglesias, Ana María

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35309571V

Fernández Riádigos, María Jesús

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33318139V

Rodríguez Rivero, María Carmen

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35445566J

Guerrero Rey, María Dolores

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35318371P

Amado Serantes, Severino

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33260921T

Teijido López, María Alicia

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590007-Física e Química

S

N

Inglés

Expectativa

Ordinaria

34257222X

Piñeiro Arias, Rosa Ana

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33213745C

Vázquez Vázquez, Rita

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52452649E

Sieira Rivas, María Vicenta

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33278023J

Riveira Edreira, María Sara

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34937701B

Iglesias Novoa, Julia

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34966775J

Franco Gómez, Elisa Emilia

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34950320A

González Padrón, Benita

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32637270V

Leira Martínez, María Mercedes

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590007-Física e Química

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34982505B

Losada López, María del Carmen

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590007-Física e Química

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32823663H

García Rodríguez, Miguel

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

590007-Física e Química

S

N

Non

Interino

Ordinaria

35230578Y

Rodríguez-Triana Vázquez, Enrique

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590007-Física e Química

S

N

Non

Interino

Ordinaria

32408285C

García Garea, Hortensia María

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590007-Física e Química

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

35455356M

Aller Camiña, Gerardo

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590007-Física e Química

N

N

Inglés

Substituto

Ordinaria

44828533S

Losada Labraña, Juan

36059-Vila de Cruces

36020386-IES Marco do Camballón

590007-Física e Química

S

N

Inglés

Desprazado

Ordinaria

32774220W

Romero Rodríguez, Catalina

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32636070J

López Martínez, Luisa Juana

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS concelleiro*

52457968M

Piñeiro García, Xosé Lois

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36004932L

Bas López, Santiago

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Desprazado

CS familiar 1*

34960340H

González Serodio, María del Carmen

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Desprazado

CS familiar 1*

34897602R

Temes Casas, María

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33290746V

Quintela Sende, Rosa Perla

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32626306R

Fontenla González, Antonio Manuel

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

34952214B

Neira González, Juan Luis

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

44076260A

Torres Rivas, Begoña

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

76403035W

Ramil Blanco, Regina Francisca

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

35998778Y

Álvarez Leal, María Concepción

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33243176B

Iglesias Díaz, María Ángeles

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

32413842B

Álvarez Arcay, María Antonia

15030-Coruña (A)

15005233-IES Agra do Orzán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

36002971J

Vega Movilla, Raquel Maria

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

35284592Q

Silva Gómez, Margarita Candelaria

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34924839Y

Fernández Fernández, María Milagros

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33264297H

Dosil Dosil, Rosa María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34958894K

Rodríguez Garrido, María Teresa

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

52450363J

Mariño Villa, María de la Encarnación

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

52433729P

Bértoa Naya, María Esther

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32830517H

Lorenzo Arenal, María Belén

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33854664K

Vidal Varela, Leonor

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33275867L

Piñeiro Susavila, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

32633272K

Abalde García, Nuria

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

52455985T

Crugeiras Martínez, María Jesús

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

32662428J

Fernández Baz, Ángeles

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

36116062J

Fernández González, Blanca

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33300879F

Montero Vilar, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

36120787T

San Martín Outeiral, David Abdón

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33280706M

Otero Martínez, Francisco Javier

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33293775X

Enjo Mallou, María del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

35465781B

Acuña Miguéns, Lourdes

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

32797277J

Freijido Román, María Teresa

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

32670024L

Martín Suárez, Noemí

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

36142251M

Ramada Zamora, Marta

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32776253B

Cortes Quinteiro, Marta María

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

34888215K

Casado Bravo, David

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32788637K

Varela López, María Isabel

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

77595756N

Sánchez Moreno, Nuria

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

36111127T

Puime Montero, Belén María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

35324030D

Fernández Zapata, Pablo María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

52499011Q

De La Torre Garel, Raquel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

78788932V

De La Iglesia García, María Luz

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33335716E

Rancaño Herrán, María

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76931613V

González Besada, Sandra

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

53164854D

De Toro Cacharrón, Xacobo Raúl

15004-Ares

15000338-CPI Conde de Fenosa

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33998683Z

López Álvarez, María

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44469464E

Casalderrey Vázquez, Carmen

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76809643Q

González Palmou, Olga

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33822351T

Lence Cortiñas, María Jesús

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36058676N

Ramos Villar, María del Carmen

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76352956V

Ferreiro Muíño, María Concepción

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34948138Y

Pavón Freire, Miguel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52482704Q

Rodríguez Sanmartín, María del Pilar

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

Non

Expectativa

Ordinaria

36008443B

Capelo Lago, José Carlos

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34872646T

González Muñoz, María Goretti

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44080747M

Dios González, Ana María

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33847145T

Fernández Castaño, Celia

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34942591W

Valcárcel López, Fátima

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76554352W

Carballeira Cascudo, María Jesús

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33262229C

Pandelo Lorenzo, María Ángeles

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44843631W

Guitián Astray, Luis

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36089846V

Pérez González, Luis Miguel

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36042823Y

Parada Santoro, María José

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35293529Y

Hermida Rivas, Bernardo

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32679611S

Perille Seoane, Marcos

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33333707Z

Pombo Rego, Xurxo

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76712451E

Freijedo Pérez, Marta María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36151934M

Robles Gómez-Reino, Ana María

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44474716F

Martín Bermejo, José Ángel

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78789156B

Álvarez Luces, Paula

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34995752X

Outumuro Pazos, Ana Begoña

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32408453G

Rial González, José Manuel

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

46910372D

Viqueira Gómez, Cristina María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

09398683D

Fernández Suárez, María del Rosario

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76622230F

Gómez Álvarez, Iria

27026-Láncara

27005913-CPI Ramón Piñeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32678936F

Palmero Aneiros, Ana

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36130696L

González Sotelo, Lourdes

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

79315822T

Vila Rodríguez, María Dolores

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32672888P

Hermida Mera, María Paula

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44085765D

Montes Diéguez, Susana

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53167067Z

Rey González, Magdalena

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

02547841Q

Ramos Martínez, Sergio

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33207637F

Mosquera Quinteiro, María Carmen

36017-Estrada (A)

36020258-IES Nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33214643K

Barrera Ramallo, Marcelino Antonio

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33205213K

Lemos Iglesias, María Manuela América

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Interino

Ordinaria

36011053E

Abal Lourido, María Amparo

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33223180W

Mariño Piñó, María José

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36003427D

Fernández-Arroyo Ferrer, Ángel Pedro Juan Onofre

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

76708581Q

López García, Beatriz

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

07866967R

Hernández Herrero, José Carlos

15030-Coruña (A)

15005233-IES Agra do Orzán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Interino

Ordinaria

33261069X

Rodríguez Sestayo, Magdalena

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36129299W

González Martínez, Leopoldo

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36057379A

Goyanes Hermo, Natalia

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

38100059F

Cosme De Avilés, Ana

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33855805N

Tosar López, María Paz

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33304630D

López Prada, María Inmaculada

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32655070S

Cabalar Fernández, Genoveva María

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

35449471P

Álvarez Garrido, Cristina

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

11429282F

Mojardín Vázquez, María Isabel

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

36086460N

Calvo Rodríguez, Luis

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

S

Non

Substituto

Ordinaria

36073650J

Taín Guzmán, Florentino

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

76996107L

Fervenza Couñago, Beatriz

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

32662697Y

Lamas Antón, Francisco Xosé

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

33283796J

Castelao Boga, María del Rosario

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

10072741Y

González Chapinal, José Antonio

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

76620650Z

Varela Otero, Elías

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

76866768D

Barreiro Fuentes, Berta

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

32824297P

Rico Fachal, Daniel

27048-Pontenova (A)

27016297-IES Enrique Muruais

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

32772824D

Pereira Gómez, María Dolores

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

32791392Q

Gómez Suárez, María José

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

44083269C

Ardá Guerra, María Cruz

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

33299740H

Pombo Pasín, Sandra

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

76811278H

Rodal Rodríguez, Josefa

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

32635883X

García Cela, María Natividad

27015-Cospeito

27002997-CPI Virxe do Monte

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

76417571W

Cerviño Gómez, María del Carmen

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

32827942L

Rivera Pérez, Iván

27048-Pontenova (A)

27016297-IES Enrique Muruais

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

44426294T

Vázquez Cordero, Belén

27044-Pastoriza (A)

27016716-IES Fonmiñá

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

44453108L

Borrajo Santos, Rubén

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

76995296J

Vaz Veiga, Mónica

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Inglés

Substituto

Ordinaria

34998415M

Naveran Ruido, Nuria

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Inglés

Desprazado

Ordinaria

35997392T

Moral Fernández, Fernando A.

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

35438718L

Estévez Barcala, María Haydee

15030-Coruña (A)

15025611-IES Monte das Moas

590009-Debuxo

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34599840C

Ucha López, Gumersindo

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590009-Debuxo

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36122960B

Gómez Sobreira, María José

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

Suprimido

CS familiar 2*

09790578F

Aller Arenas, María Isabel

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

N

N

Non

Suprimido

Ordinaria

32661336W

Acitores García, Marta María

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590009-Debuxo

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

44081707E

Lojo Costa, Águeda

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32821790P

Fidalgo De Lemos, María Helena

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

52862091H

González Hernández, Sonia

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

00668907K

Prieto Carrasco, María Carmen

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34930739H

Pérez Losada, María de los Ángeles

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590009-Debuxo

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

07227169V

Molina Martínez Risco, Laura María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35290344H

Iglesias González, Mario Alfonso

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33310298L

Vecino Varela, María José

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

28453363V

López Pallares, Ángel

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590009-Debuxo

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32675414G

Martín Romalde, María Isabel

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590009-Debuxo

N

S

Non

Definitivo

CS familiar 2*

47350365N

Sánchez Mata, Raquel

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

44083231M

Rivas Fernández, Juan

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

53164206M

Argiz Romaní, Teba

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

36142000F

Iglesias Carrera, María

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590009-Debuxo

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

36102513B

Rodríguez Romero, Víctor

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590009-Debuxo

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

33304631X

Jaureguizar Ortiz De Zárate, Francisco

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32814387B

Burgos Louro, Ana Belén

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35322174Q

Ferradas Otero, Susana Isabel

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35306842W

Barros Fortes, Inés

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76713503Q

Colmenero Torres, María Jesús

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36121855X

Ferrín Iglesias, María Xesús

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32838647Y

Téllez González, Elisa

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35568032G

Rodríguez Álvarez, Cristina

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33314977Y

Sánchez Corral, Pablo Benito

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44083952J

Yáñez Cid, Débora

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78732659W

Rios Cerviño, Francisco Jesús

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76861048Q

Arenaz Bua, Fernando

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76718328B

Garrido Pérez, Manuel

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76992142X

Duarte Suárez, Patricia

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

07871369X

López Sánchez, Adela Isabel

36009-Cañiza (A)

36015101-IES da Cañiza

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33331892Q

Fernández Fulgencio, María Paulina

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77593590P

Cal Vázquez, David Alonso

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36109446K

Suárez Villanueva, José Luis

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34978572B

Tabares Domínguez, María del Pilar

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44082404Y

Otero García, Tatiana

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53173643N

Vázquez Lorenzetti, Elsa Liliana

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

07867954E

Cortes Hernández, Eva María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

42074649J

Herrera Hernández, María Antonieta

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33301347S

Rey García, Manuel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76368187E

Iglesias Pereira, Patricia

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590009-Debuxo

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52491904Q

Davila Souto, José Luis

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32650400Z

Marín Rodríguez, Manuel Ángel

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35289754A

Pena Rodríguez, Manuel

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo

590009-Debuxo

S

N

Non

Definitivo

CS concelleiro*

76746915D

Lamas Álvarez, Juan José

32024-Celanova

32016625-IES de Celanova

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

45684031M

Sánchez Briz, María Elena

00001-A Coruña

00000001-Zona da Coruña

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53161428X

García Brea, Laura María

00001-A Coruña

00000001-Zona da Coruña

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32703918B

Fernández Bravo, María Cristina

00006-Pontevedra

00000006-Zona de Pontevedra

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33349950L

González Tella, Tania

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

07954337V

González Bustos, María Cristina

00001-A Coruña

00000001-Zona da Coruña

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32694581N

Armada Rodríguez, María Carmen

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590009-Debuxo

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33831680Z

Fernández López, Gonzalo Jaime

00004-Lugo

00000004-Zona de Lugo

590009-Debuxo

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32419167T

Calo García, María del Pilar

15030-Coruña (A)

15027897-CIFP Paseo das Pontes

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34905194A

Ferreiro Pérez, Encarnación

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34258744Z

Rego García, Ana

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590010-Francés

N

S

Non

Desprazado

Ordinaria

76858648P

Pouso González, Carmen

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32749490C

Rodríguez Ferreiro, María Teresa

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32823884D

Fernández Macías, Sara

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

44149220F

Mejuto Sende, Irene

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

47437994B

Muíño Raña, Beatriz

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

39012121G

Marrondo Montero, María Carmen

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590010-Francés

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

36048216V

Oliva Levanti, María Francisca

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590010-Francés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

35426128X

Gavieiro Gavieiro, María Isabel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590010-Francés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

44078535R

Pérez Conde, Juan Antonio

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

76356979S

Vales Maceira, María Francisca

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

35245955L

Rodríguez Moldes, Rosa María Peregrina

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32700300G

Rodríguez Mouriz, Silvia

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

13709648S

Martínez Fuentevilla, María Pilar

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33271259B

Ríos Quintas, María Pilar

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

X3316919C

Odet , Isabelle Chantal

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590010-Francés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34929118F

Cobo Rodríguez, María Pilar

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590010-Francés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34599827F

Hernández Raposo, María de la Visitación

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590010-Francés

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

10074673Y

Vidal Álvarez, Etelvina

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590010-Francés

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

76619739T

Grande Fernández, Elva

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34903964S

Villar Seara, María

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

77592829Y

Ballesteros Andrade, Paula

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35309232T

García Moledo, Clementina

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

36053817Y

Vicente Álvarez, Marina

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590010-Francés

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

34898673Z

Rey Criado, María

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590010-Francés

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32682657W

López López, Sandra

15036-Ferrol

15006778-CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33997306V

Veiga Levray, María Isabel

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

X5236572R

Piberne , Sabrina Karine Annick

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

36133292Q

Barcón Pajuelo, Marta

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

77008459C

Carballo Alonso, María José

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76621312D

Meixide Fernández, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

33314362N

Sánchez Beres, María Carmen

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590010-Francés

N

S

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33247702Y

Otero Blanco, María del Carmen

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35294384X

Lores Casalderrey, Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36128980M

Argiz Pérez, Ana María

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

11414810W

Méndez Fernández, María Elena

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32681194B

Muíños Fraga, María Sonia

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32674236E

Huerga Suárez, Gloria

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

52470975V

Porto Rey, María Jesús

15038-Frades

15007400-CPI de Ponte Carreira

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44817095P

Rey Conde, María del Pilar

15057-Noia

15990121-Extensión EOI de Noia

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44462859H

Vázquez Gómez, Sonia

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

X2080266P

Dumesnil , Sarah

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76933229T

Sánchez Parada, Sandra

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33549795V

Pons Gayoso, Elena

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33292128L

Neo Vázquez, Bienvenido

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34255512W

Cereijido López, María Laura

27034-Navia de Suarna

27007788-CPI Doutor Daniel Monje

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33296528A

Pérez Álvarez, Lucía

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76992849G

Sánchez González, Antonia

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

11955861R

Escudero Pedrero, María Cristina

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33311609L

Veiga López, María José

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34983024R

Cadavid Pérez, Susana

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33856678B

Fernández Díaz, Amalia

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76810850G

Villamayor Pérez, Lucía

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78787512T

Pérez Romero, Lucía

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32873487R

Vallina Pascual, Noelia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44820917N

Sánchez Gigirey, María Carina

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33222021Q

Neira Lamas, Rosa María

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

10897022J

Pérez Inés, María Elena

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

46913691Q

Gómez Lago, David

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76367149L

Trillo Trillo, María Milagros

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36026988H

Pintos Andrés, María del Carmen

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71507882P

Pérez Arias, Milagros

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32696452C

Toval Porta, Alejandro

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

X3363163B

Maugan , Gaelle Aimee Marie

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77402873F

Ardariz García, Ana Sofía

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

51887188Q

Legazpi Buide, María de las Mercedes

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35316789J

Ruibal Ordóñez, Juan

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33205589Y

Guerra Sotelo, María Teresa

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44087722B

Corbal Vidal, Susana

36022-Grove (O)

36020271-IES As Bizocas

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32698732T

Tojeiro Luaces, Isabel

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52937050C

Vázquez Duarte, Verónica

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32612718Y

Cagiao Rodríguez, María del Carmen

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34986331L

Piñeiro Ferreira, José Luis

27048-Pontenova (A)

27016297-IES Enrique Muruais

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76342029S

Rey Souto, María Dolores

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33856105J

Fraga Pérez, Alfonso

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590010-Francés

N

S

Non

Expectativa

Ordinaria

34949126M

Fernández Nogueiro, María Sol

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35301038V

Domínguez Muíños, Rosalina

32009-Barco de Valdeorras (O)

32990112-Extensión EOI O Barco

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76893047E

Troncoso Rodríguez, Asunción

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34992663A

Crespo Álvarez, María Milagros

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

40455765F

Núñez Siota, Manuel

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47365858A

Fernández Llamas, Patricia

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35550920G

Táboas Alonso, María Dolores

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590010-Francés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76578466N

García Fernández, María Luz

00004-Lugo

00000004-Zona de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35578468K

Urceira Garrido, Adelaida

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71123535Z

Gaspar García, Silvia

00005-Ourense

00000005-Zona de Ourense

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44833833W

Torreira Otero, Rosa María

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34966225S

Mourín Macía, Marta

00006-Pontevedra

00000006-Zona de Pontevedra

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44818732N

Neira Cerdeira, María

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32613119Q

Viñas Cortizas, María Concepción

00003-Ferrol

00000003-Zona de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

X1632786Q

Vaucanson Harguindey, Laetitia

00002-Santiago de Compostela

00000002-Zona de Santiago de Compostela

590010-Francés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36157414B

Santamariña Rivera, Raquel

00007-Vigo

00000007-Zona de Vigo

590010-Francés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33249501B

López Regueiro, Julia

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

51659208N

García Martínez, María Magdalena

36045-Redondela

36990134-Extensión EOI de Redondela

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33310325T

Cadórniga Varela, Ana María

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36089898T

Gundín Ozores, Ángeles

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS concelleiro*

76622961W

López Rodríguez, Raquel

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32447191X

Núñez Prego, María Luisa Victoria

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32756358B

De Azpiazu Armada, María Jesús

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32442876L

Zaera González, Lourdes

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

13299513Q

Oulego Prado, Ana Isabel

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

09772285E

Pérez Laorden, Sonsoles

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32788122N

Couselo García, Isabel

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590011-Inglés

N

N

Non

Suprimido

Ordinaria

76509486D

Escurís Figueira, Vicente

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590011-Inglés

N

N

Non

Suprimido

Ordinaria

32840909Z

Lavandeira Rojo, Sonia

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

76413827F

Peña Lombao, Juan José

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590011-Inglés

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

76990253F

García Giráldez, Ana Belén

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590011-Inglés

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33327874T

Vila López, José Ignacio

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

35302455P

Hernández Otero, María del Mar

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

36111892Y

García Pérez, Sonia María

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33274957Y

Sande Blanco, Ana Isabel

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32654994P

Fernández Vargas, Marta María

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

35463050V

Daporta Santiago, María Rosa

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

36045002T

Gómez Fernández, María del Carmen

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

78796981Q

Fernández Carril, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

78794408L

Andrés Casal, Amelia

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

33294795H

Rama Martínez, María del Mar

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32806331M

López Caramés, Cristina

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32662149X

Meizoso Arnoso, Ana Lorena

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32829325E

Sierra Vales, María Ángeles

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

76817050V

Faílde Porto, Susana

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

32758217F

Fernández Rodríguez, María Dolores

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

32793705Y

Conesa Mariño, Mónica

15030-Coruña (A)

15025611-IES Monte das Moas

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 2*

32680573B

Tenreiro Díaz, Laura

15036-Ferrol

15006778-CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33255110P

Torres González, Ana María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32641826L

Martínez Rodríguez, María Dolores

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33270077W

Brea González, Olga

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32806650W

Ares Sánchez, María Victoria

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32419715L

Guarddón Fiaño, Rosa

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32815945M

Castro Fernández, Elena

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590011-Inglés

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34989000C

Iglesias García, María Ángela

32054-Ourense

32016765-CIFP Portovello

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

76966272S

Olveira Lema, María José

15073-Ribeira

15990125-Extensión EOI de Ribeira

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

79321484G

Rodríguez Barca, María Encarnación

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

33341536T

Lama Giménez, María

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34259905W

Vázquez Núñez, María José

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35279553Z

González Prieto, Rosa María de las Nieves

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32449418Y

Fernández Méndez, Soraya

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

35294442E

San Segundo Fernández, María Luisa

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

34956497Q

González Rodríguez, Consuelo

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32802641H

Seijas Millares, Juan José

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32645090V

Villamor Canelas, María Adoración

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32708155Q

López Río, Marina

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32750339H

Varela Núñez, Mercedes

15019-Carballo

15990117-Extensión EOI de Carballo

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

34591880H

González Durán, María Fe

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

33204457R

Janeiro Caramés, María Lourdes

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590011-Inglés

S

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

32427484Z

Domínguez Ferreño, Isabel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590011-Inglés

S

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

33312241F

Rodríguez Fernández, Gloria Zulema

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

CS humanitaria 1 *

34944455A

Fernández Otero, Rosa María

15019-Carballo

15990117-Extensión EOI de Carballo

590011-Inglés

N

N

Non

Reincorporación

Ordinaria

35257894K

Gutiérrez Rodríguez Moldes, Jacobo Juan

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

32651872Z

Miranda Vigo, María Montserrat

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

32768247D

Naveira Mollón, Mónica

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 3*

35320790N

Balea Durán, María

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

36050976V

Olea Teijeiro, Florencio Antonio

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

36119440X

Codina Blasco, Sandra María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

76969361E

Gómez Rial, Lucía María

36010-Catoira

36001252-CPI de Progreso

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

32665028Z

Rodis Martínez, Manuel

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33336985A

Gómez Rodríguez, María José

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33287193Y

Giao Sánchez, Rosa

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

32659448T

Quiza Varela, Teresa

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

53170604D

Cazorla Torrado, Luisa

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

32666195P

Bouza López, Silvia

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33295113Z

Cobas García, Matilde

15059-Ordes

15990126-Extensión EOI de Ordes

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

33329812Y

Graña Seoane, María del Pilar

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590011-Inglés

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

76937647W

Bedia Méndez, María Teresa

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

11423846E

Rodríguez Galarraga, Ana Luz

32058-Pereiro de Aguiar (O)

32020771-EPAPU de Pereiro de Aguiar

590011-Inglés

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32797200M

Fernández Méndez, María Mónica

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

35310735P

Carracedo Fontenla, María de la O

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590011-Inglés

S

S

Non

Definitivo

CS familiar 1*

35309349W

Lorenzo Fontenla, Esther María

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590011-Inglés

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

36095338N

Crespo Ubierna, María de los Ángeles

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590011-Inglés

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

77592600F

Montero López, María Jesús

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

45430691X

Pérez Torres, Jesusa

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33296255Y

Barros Cerviño, Silvia María

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76934525P

Alonso Gasalla, Irene Ángela

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

52455046G

Vázquez Hermida, María del Carmen

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33291309M

Rivas Castro, Olga

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36117927S

Vázquez Domínguez, Begoña

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36112001T

Souto Moure, Alejandra Inmaculada

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44086392S

Pérez Agulla, Sabela

36038-Pontevedra

36990125-Extensión EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76575285M

Seoane Vázquez, Ana Isabel

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76367603J

Faya Castro, María José

15059-Ordes

15990126-Extensión EOI de Ordes

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

39720089D

Regueiro Leis, Natalia

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52451491Z

González Vinagre, Carmen María

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53164917A

Gómez Fernández, Alejandro

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53112059E

Calvo Iglesias, Lara María

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52457191X

Arnoso Fernández, Ana Ruth

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32641218D

Vizoso Blanco, Andrés Juan

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76409258S

Alvelo Salgueiro, María Belén

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36042072Z

González De Castro, María Consuelo

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36087135C

Bello Costal, Constantino Donilo

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35555710X

Rodríguez Gregores, Jesús

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77592669F

Pérez Pelegrín, María del Rosario

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36074079M

Rodríguez Núñez, Teresa

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33850795Q

Valledor Núñez, María Isabel

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32772045N

Varela Vázquez, María Olga

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32763587H

Del Valle Cortinas, María Asunción

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32765133T

Gondell Delgado, María Yolanda

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32764253V

Pardo Corral, Minia

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33266354M

Villaverde Vázquez, Julio

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36067634T

Iglesias Falque, María del Carmen

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35442809Q

Goldar Pazos, Socorro

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36069201A

García Pérez, Cristina

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

72256069M

Amedo Fouce, María del Carmen

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36063977T

Pérez Fernández, María Jesús

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35445698F

Dios Suárez, Manuela

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52613930G

García González, María Lucía

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36055029E

Izquierdo Castro, María José

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33303554Z

Sampayo Fernández, María de la Paz

32087-Vilamarín

32016285-IES de Vilamarín

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35544641G

Coto Rodríguez, María Raquel

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

79310515Y

Lagoa Freire, Elena María

15085-Touro

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33257675C

Iglesias Atanes, María Carmen

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33262685Q

García García, María

15045-Mazaricos

15008714-CPI da Picota

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33271269K

Campaña Abuín, Roxer

32054-Ourense

32016765-CIFP Portovello

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36079129H

Camaño Rial, Carlos

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32764596S

López Caamaño, Domingo

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34963518E

Atanes López, María Luisa

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33257154M

Rúa Barcia, María Dolores

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36047956X

Iglesias Torres, Ana María

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36083618E

Frade Llobet, Patricia

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35319017X

Sieiro Pérez, Rosa Ana

36047-Rodeiro

36008155-CPI de Rodeiro

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36072657D

Martínez Dios, Ana del Pilar

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76928264A

Liñares Villardefrancos, Susana

36017-Estrada (A)

36990126-Extensión EOI da Estrada

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33307551D

García Barrio, María Dolores

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44831808R

Mirón Blanco, María Pilar

15056-Negreira

15990129-Extensión EOI de Negreira

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32647345H

Aneiros López, Antonio

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33298421X

Martínez Becerra, Sonia María

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32680151A

Galdo López, Antonio

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76622352Z

Sánchez López, María Mercedes

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32841794W

Mato de las Heras, Susana

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34934705M

Caride Ogando, Manuel

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33225779W

Loroño Pérez, María del Carmen

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53165862M

Rodríguez Manso, Laura

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76546620K

López González, María de las Nieves

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34994149V

García Fernández, Carolina

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36163334C

García Arias, María Jesús

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76617956B

García Prieto, María Begoña

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33257200M

Mato Baneira, María Aurora

15057-Noia

15990121-Extensión EOI de Noia

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34994065W

Valeiras Lorenzo, Andrea

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

75750945P

Moreno Rodríguez, Ana María

36038-Pontevedra

36990125-Extensión EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32787694K

Anido Canedo, Julio

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34897092C

Fernández Rodríguez, Carmen María

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32832841L

García Otero, Tania

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33263685G

Pérez Alonso, Rosalía

15057-Noia

15990121-Extensión EOI de Noia

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

78782598P

Domínguez Arufe, María Cristina

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52450991C

Pérez Fariña, Benedicto

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32772064P

Fernández Prieto, Concepción

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32444557K

Lista Rodríguez, María Carmen

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34890567G

Castro Barral, María Mercedes

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33351243R

Méndez López, Vanesa

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590011-Inglés

N

S

Non

Expectativa

Ordinaria

32438946E

López Pallas, María Amable

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76517557F

Pérez Tubío, María Peregrina

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77403289D

Abalo Ozores, Elba

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

46911725M

Luaces Ensá, Cristina

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

X6045762M

Barry Murphy, Deirdre

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34872290N

Rúa Iglesias, Lucía

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34894507B

Vázquez Fente, María Cristina

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36061387D

González Comesaña, Margarita

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32764916J

Abeledo Penas, Susana María

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33852985K

Maseda Francos, María Cruz

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32808697W

Manteiga Gómez, María Dolores

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44810140E

De Salvador Agra, Xabier Xosé

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35466226L

Fraga Vicente, María Elena

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33342459A

Gómez Queizán, Laura

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36079695D

Martínez García, María

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

47364553D

Pazos Vázquez, Paula María

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32657760Z

Otero Mariñas, María Dolores

15022-Cedeira

15990127-Extensión EOI de Cedeira

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32639294V

Pena Bonome, María Isabel

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76353945V

Pardo Busto, María Isabel

27040-Palas de Rei

27016352-IES de Palas de Rei

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36059474M

Domínguez Peixoto, Cesáreo Segundo

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34972967H

Álvarez Paz, Eva

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36152791B

Tizón Couto, David

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

15246679W

Pasabant Quintián, Mikel

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36152789D

Tizón Couto, Beatriz

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32791313Y

Vérez Jáuregui, María Fernanda

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76926100R

Nodar Jiménez, Lucía

15023-Cee

15990122-Extensión EOI de Cee

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76716967F

Fernández Fernández, Mónica

32009-Barco de Valdeorras (O)

32990112-Extensión EOI O Barco

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53169932G

Rosales Damil, Sonia

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

77593326C

Gayoso Rodríguez, Rocío

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32679804R

Sánchez Muíño, Miguel Ángel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33332787Z

Fernández Bermúdez, Angelina Gema

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32691582A

Viñas Mayo, Laura

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32841768E

Míguez Martínez, Noelia

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33327073G

Castro Baamonde, María del Pilar

15073-Ribeira

15990125-Extensión EOI de Ribeira

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33991852Z

Vázquez Rouco, Sandra

36017-Estrada (A)

36990126-Extensión EOI da Estrada

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76905086D

Lago García, Natalia

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44452756N

Fernández Fernández, María

32054-Ourense

32015050-CIFP A Farixa

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33265068F

Villar González, María Rosa

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32780583V

Sánchez González, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44828880V

Del Río Rodríguez, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32689252L

Galdo Vizoso, Diana

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76929050F

Costas García, Vanesa

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52432459A

Garrido Aláez, María de las Mercedes

15023-Cee

15990122-Extensión EOI de Cee

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36103821P

Rodríguez Domínguez, Mónica

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32657389B

Santiago López, María del Pilar

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52937144E

Triñanes López, María Luisa

15073-Ribeira

15990125-Extensión EOI de Ribeira

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76621102Y

Rigueira Rey, Susana

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33539435F

Castro Baamonde, Marcela

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36172655A

González Barreiro, Ana

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33350944R

Gaute Montes, Verónica

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32668084B

Sobrido Julías, Alejandra

27058-Saviñao (O)

27012450-CPI Dr. López Suárez

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

53173408F

Hernández Crespo, Manuel Jerónimo

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34989514M

Conde Pardo, Patricia

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33304747B

Teijeiro Gato, María Mercedes

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34915090D

Álvarez Fernández, Clara Mª Sara

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32685557G

Noya Dopazo, José Ignacio

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

590011-Inglés

N

N

Non

Expectativa

CS concelleiro*

76619191G

Gómez Neira, María Asunción

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32435300X

Rodríguez Salgueiro, Raimundo

15023-Cee

15990122-Extensión EOI de Cee

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

76400334S

Iglesias Blanco, Francisco

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590011-Inglés

S

N

Non

Interino

Ordinaria

32629806M

Currás López, Jesús

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36041101D

Janeiro Portabales, María Concepción

36035-Nigrán

36990132-Extensión EOI de Nigrán

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36046736D

Marty Pazos, Pedro

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32766888F

Castro López, María Jesús

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33254323A

Rivas Romero, María Mercedes

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33861919P

Fraga Fernández, María del Carmen

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32656501C

Díaz Bravo, Nuria María

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590011-Inglés

S

N

Non

Interino

Ordinaria

35320306B

Magariños Moa, María Isabel

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590011-Inglés

S

N

Non

Interino

Ordinaria

52496831K

Becerra Pintos, Concepción

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

34893286D

Mariño Pego, Ana María

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36119916A

Comesaña Mancebo, Carmen

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

52459335S

Vélez Fernández, María Dolores

36038-Pontevedra

36990125-Extensión EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

77403986Q

Muras Matalobos, Sonia

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32675918W

Roger Quiroga, Enrique

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32770545F

Sexto Sexto, Susana

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

46915277S

Calvelo Bellón, María Isabel

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

36058745N

Figueroa González, Ana Isabel

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

35456249R

Seco Pérez, Milagros

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

35569628J

García Piñeiro, Estefanía

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32754245Z

Montes Rodríguez, María Raquel

32009-Barco de Valdeorras (O)

32990112-Extensión EOI O Barco

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

32443465X

Morado Sobrido, María Elena

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

44079800R

Portela Yáñez, María Luisa

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33333874C

Álvarez Torneiro, María Emilia

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

27458605D

González Tarque, Cristina María

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

76369953V

Lendoiro Esmoris, Margarita

36035-Nigrán

36990132-Extensión EOI de Nigrán

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

76413505F

Vivero López, Patricia

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33348107Q

Candal Díaz, Gloria

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

590011-Inglés

S

N

Non

Interino

Ordinaria

34940571Y

Blanco Fernández, Elisa

32019-Carballiño (O)

32990114-Extensión EOI Carballiño

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33351406A

Vázquez Rojo, Alexia

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

33329113C

Rouco Regueiro, Daniel

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

Interino

Ordinaria

35460841Q

Mosquera Patiño, María Sandra

36045-Redondela

36990134-Extensión EOI de Redondela

590011-Inglés

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

50323184N

Martínez Pico, José Nemesio

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590011-Inglés

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

36099796P

Aller Longueira, María

32085-Verín

32990113-Extensión EOI Verín

590011-Inglés

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

76816785M

Iglesias Gómez, Teresa

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590011-Inglés

N

N

Non

Substituto

Ordinaria

33861860H

Iturralde Caballero, Antonio Alberto

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590011-Inglés

S

N

Non

Substituto

Ordinaria

36085115R

Iglesias Ferrón, Juan Luis

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590011-Inglés

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76821129W

Correa Folgar, María del Carmen

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590012-Alemán

N

S

Non

Interino

Ordinaria

33282590A

Gento Lorenzo, Andrés

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590012-Alemán

N

S

Non

Expectativa

Ordinaria

32702402J

Luaces Torre, Ilda

00005-Ourense

00000005-Zona de Ourense

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34967338R

Fernández Villanueva, María Dolores

00005-Ourense

00000005-Zona de Ourense

590016-Música

N

N

Non

Suprimido

Ordinaria

36106966W

Vázquez Martínez, David

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590016-Música

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32650041T

Piñeiro Carregado, María Victoria

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590016-Música

N

N

Non

Desprazado

CS familiar 2*

76938171C

Ron Cancio, María José

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590016-Música

S

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32802734L

Pazos Castelos, María Pilar

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590016-Música

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

02544408X

Rubio Moratilla, Ana

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590016-Música

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

76570107W

Vidal Varela, Almudena

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590016-Música

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

36084235H

Mejía Gallego, Ana

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590016-Música

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

44452321Z

Fernández Domínguez, Eva

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590016-Música

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

35440453Y

Jorge Castro, Teresa

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

36116069C

Pino Bañón, Clara Eugenia

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

36124032W

Comesaña Dopeso, Ángel

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590016-Música

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

34871674V

Sestelo Longueira, Raquel Ofelia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590016-Música

S

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32675866L

Julias Piñeiro, Mónica

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590016-Música

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

34951945H

Iglesias Rodríguez, Antonio

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590016-Música

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33326580V

Sal Vázquez, Yolanda

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590016-Música

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

33327113K

Pérez Sánchez Orozco, Lara

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76995276Q

Rodríguez Goberna, María José

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

11079678A

Domínguez Daponte, María Jesús

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

76412884F

López Hevia, Cristina

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

11442936E

Vegas Viña, Ana Isabel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

36127360H

Barreiro Iglesias, Marta

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32670097T

López Vigo, Olga

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

11079533L

Hernández García, Alba María

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44429408D

Álvarez Vidal, Marta

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34999224D

De Andrés Iglesias, Roberto

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32683509A

Ramil Ferreiro, Marta

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33279215D

Suárez Núñez, Clara María

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32807267K

Sierra Vales, María Carmen

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590016-Música

S

N

Inglés

Expectativa

CS familiar 1*

32650390G

Seijo Grueiro, Rosalía María

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

76970362B

Gey Piñeiro, Raquel

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33344132C

Trastoy Cuba, María Jesús

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36131403J

Justo Herrero, Ana

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35313926W

Pena Paz, José Luis

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

50708773Y

Ureña Lara, María Rosario

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

52932123S

Fernández Sánchez, David

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71875235M

Sustaeta Fernández, María Vicenta

27044-Pastoriza (A)

27016716-IES Fonmiñá

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

35464808G

Valle Torres, María Isabel

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

32693427P

Ramil Ferreiro, Verónica

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33279939C

Portela López, Eva María

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

09739079M

Iriso Delicado, María Teresa

27015-Cospeito

27002997-CPI Virxe do Monte

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

09423138S

Cao García, María Paloma

27058-Saviñao (O)

27012450-CPI Dr. López Suárez

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

36115298P

Rodríguez Malga, Ofelia

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

71430442D

González Franco, Cristina

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590016-Música

N

N

Non

Expectativa

Ordinaria

34999313Y

Muñoz Osorio, Beatriz

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

44430724Z

Blanco Aparicio, Lidia

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590016-Música

S

N

Non

Expectativa

Ordinaria

33313752T

Real Veiga, Bruno

00004-Lugo

00000004-Zona de Lugo

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33817361R

Quintela Bermúdez, Nieves

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

34936702R

Álvarez Quintana, Manuel

32054-Ourense

32015050-CIFP A Farixa

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

CS humanitaria 2*

78736365M

Rivas Fervenza, Adoración Vanessa

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32790462Y

Navas Aranda, José

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32825662Q

Medín Cagiao, Paula

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

32673292K

Leira Luaces, Uxío

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590017-Educación Física

N

N

Non

Desprazado

Ordinaria

33318741K

Prieto López, Carlos David

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

32755659W

Haz Garrido, José Alfredo

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 2*

35309828K

Lemos Jorge, Mónica

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

32783299L

Franco Parguiña, María Merced

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 2*

34997174Y

Lorenzo Fernández, Cristian

32054-Ourense

32015050-CIFP A Farixa

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS humanitaria 1 *

32831303E

Taboada Lesta, Diego

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

32706317H

Gaiera Gamboa, Julia Fabiana

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

10067553Q

Alfaro Balsa, Antonio

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS humanitaria 1 *

33280338M

Figueira Rodríguez, Xabier

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

32814257L

Martínez Pérez, Alfredo Luis

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 3*

36092194L

Campos Castro, Modesto

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

08982184V

Suárez Vázquez, José Carlos

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590017-Educación Física

S

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

36160520N

Seijo Souto, Dorinda

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

52481145K

Couso Folgueiras, José Manuel

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 2*

79315456W

Andújar Casais, Miguel Ángel

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

52497867E

Touriño Campelo, Emilia

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33329929P

Zuluaga Díaz, Roberto

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590017-Educación Física

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 2*

33279516B

Morlán Vites, María José

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

33319286Z

Seoane Casanova, María Berta

27040-Palas de Rei

27016352-IES de Palas de Rei

590017-Educación Física

N

N

Non

Definitivo

CS familiar 1*

32676566Y

Pérez Caaveiro, Alejandra María

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32794892C

Domínguez Montiel, Ana Cristina

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590017-Educación Física

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33319142P

Barreiro Pardo, Javier

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76967137Y

López Fernández, Gustavo Adrián

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76815792R

López Rodríguez, Jesús

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

77594758A

López-Leitón Ramos, María Jesús

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

44077655H

Ferreira Somoza, Montserrat

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590017-Educación Física

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32664271Q

Doce Caruncho, José Antonio

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32825097A

Díaz Santos, Paula María

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590017-Educación Física

S

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32824091D

Piñeiro Pereira, Leonardo

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

33328915Y

De Andrés Vázquez, Jesús

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

35321837R

Taboada Solla, Marta

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

76934321B

Rey Rodríguez, Enrique

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

32871757L

Pérez Rodríguez, Pablo

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590017-Educación Física

N

N

Non

Expectativa

CS familiar 1*

34954635V</