Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 188 Martes, 2 de outubro de 2012 Páx. 37834

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 10 de setembro de 2012 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012/13.

De conformidade co establecido no artigo 16 da Orde desta consellería do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio), pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de centros plurilingües de Galicia, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros plurilingües que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Centros autorizados

 

Cód. centro

Centro

Idioma

Materia

Observacións

Curso

Ensino

1

15000016

CEIP San Marcos

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

2

 

15004009

CPR Calasancias

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

15004009

 CPR Calasancias

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

ESO

3

15004198

CPR Hijas de Jesús

Inglés

Coñecemento do Medio

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

4

15004526

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

5

15005701

CEIP San Pedro de Visma

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

6

15006456

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Só Música

1º Ed. Primaria

Educación primaria

7

15009810

CEIP Ricardo Tobío

Inglés

Educación Artística

Só Música

1º Ed. Primaria

Educación primaria

8

15010794

CPR Jaime Balmes

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

9

15014799

CEIP de Pumar-Urdilde

Inglés

Educación Artísitica

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

10

15015482

CPR San Pelayo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

11

15019359

CEIP Monte dos Postes

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

12

15021846

CEIP San Xoán de Filgueira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

13

15024771

CEP de Carreira

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

14

 

15024951

CEIP de Louro

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

15024951

CEIP de Louro

Inglés

Educación Física

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

15

27005056

CEIP Santo Estevo de Parga

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

16

 

27006437

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

27006437

CPR San José

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

ESO

17

27011287

CEIP Riotorto

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

18

27016406

CEIP de Covas

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

19

32002973

CPR Sagrado Corazón

Inglés

Educación Artística

Música e Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

20

32008033

CEIP de Luintra

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

21

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

22

36001550

CEIP de Carballedo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

23

 

36006641

CPR Calasancio

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

36006641

CPR Calasancio

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

ESO

24

36006699

CPR Sagrado Corazón de Xesús

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

25

36009895

CEIP nº 2 de Tui

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

26

36010216

CPR Divino Salvador

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

27

36010472

CEIP Ría de Vigo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

28

 

36010824

CPR Monterrey

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

36010824

CPR Monterrey

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

ESO

29

 

36010848

CPR San Fernando

Inglés

Coñecemento do Medio

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

36010848

CPR San Fernando

Inglés

Educación Artística

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

30

36011099

CPR Labor

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

31

 

 

 

 

36011181

CPR Mariano

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

36011181

CPR Mariano

Inglés

Educación Física

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

36011181

CPR Mariano

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

1º ESO

ESO

36011181

CPR Mariano

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

ESO

36011181

CPR Mariano

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

ESO

32

36011361

CPR San José de la Guía

Inglés

Educación Física

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

33

36011750

CPR Don Bosco

Inglés

Coñecemento do Medio

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

34

36014209

CPR Andersen Augalonga

Inglés

Educación Física

 

1º Ed. Primaria

Educación primaria

35

36014854

CEIP de Oca

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

36

36016991

CEP de Riomaior

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

37

36018033

CPR Vigo

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

38

36018422

CEIP de Atios

Inglés

Educación Artística

Só Plástica

1º Ed. Primaria

Educación primaria

39

36020271

IES As Bizocas

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

1º ESO

ESO