Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Mércores, 10 de outubro de 2012 Páx. 38824

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2012 pola que se conceden as axudas da Orde do 7 de maio de 2012 pola que se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia para 2012, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013.

A Orde do 7 de maio de 2012 (DOG do 15 de maio) convocou, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia para 2012, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013. Esta orde desenvolve a Orde do 24 de xaneiro de 2012, pola que se establecen as bases do Programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG (DOG do 8 de febreiro).

Rematada a tramitación establecida na convocatoria, de acordo co establecido no artigo 7 da orde de convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Concederlles aos seguintes profesores-investigadores do Sistema Universitario de Galicia as axudas que a continuación se relacionan para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia para o ano 2012, en réxime de concorrencia competitiva, e na contía que se indica en cada caso.

Modalidade de grupos de referencia competitiva.

Nº exp.

Solicitante

Univ.

2012

2013

2014

2015

CN 2012/015

Álvarez López, Carlos José

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/269

Arias Sánchez, Pedro

UVigo

100.000

100.000

100.000

100.000

CN 2012/303

Blanco Álvarez, Jorge

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

CN 2012/130

Cao Abad, Ricardo

UDC

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/028

Carballeira Ocaña, Alejo

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/287

Castedo Ribas, Luis

UDC

100.000

100.000

100.000

100.000

CN 2012/118

Cerdán Villanueva, Mª Esperanza

UDC

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/322

Crecente Maseda, Rafael

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

CN 2012/180

De Uña Álvarez, Jacobo

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/305

Domínguez Martín, Jorge

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

CN 2012/045

Gómez Amoza, José Luis

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

CN 2012/054

Jiménez Aleixandre, Mª Pilar

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/285

Legido Soto, José Luis

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

CN 2012/309

Lois González, Rubén Camilo

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/249

Míguez Tabarés, José Luis

UVigo

80.000

80.000

80.000

80.000

CN 2012/197

Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

CN 2012/292

Pou Saracho, Juan Mª

UVigo

50.000

50.000

50.000

50.000

CN 2012/181

Samper Calvete, Francisco Javier

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

Modalidade de grupos con potencial de crecemento.

Nº exp.

Solicitante

Univ.

2012

2013

2014

CN 2012/156

Acosta Plaza, Eva

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/008

Alonso Ramos, Margarita

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/183

Andrade Couce, Mª Luisa

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/016

Arce Arce, Alberto

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/126

Becoña Iglesias, Elisardo

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/199

Bello Janeiro, Domingo

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/018

Benavente Martínez, Francisco Javier

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/327

Benedito Castellote, José Luis

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/124

Blanco Chao, Ramón

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/321

Cabaleiro Sobrino, Cristina

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/268

Cabeza Pereiro, Jaime

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/024

Cadaveira Mahía, Fernando

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/026

Cagiao Vila, Pilar

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/196

Cordero Rivera, Adolfo

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/277

Cruz Freire, José Manuel

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/031

De Miguel Domínguez, José Carlos

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/178

Del Río Otero, Coral

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/033

Díaz Fernández, Fernando

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/326

Díez Baños, Pablo

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/127

Fábregas Valcarce, Ramón

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/012

Fanego Lema, Teresa

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/169

Faraldo Cabana, Patricia

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/038

Ferreira Fernández, Antonio Javier

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/231

Fornella, Arno

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/301

García Gil, Soledad

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/299

García Jares, Carmen Mª

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/279

García Pino, Antonio

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/110

García Sánchez, Manuel

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/044

Gil Sotres, Fernando

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/047

Gómez Rodríguez, Faustino

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/251

Hermida Domínguez, Ramón Carmelo

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/302

Iglesias Rodríguez, José Gregorio

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/061

Ledo Andión, Margarita

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/065

López García, Xosé

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/155

Martínez Ubeira, Florencio

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/072

Mosquera Tallón, Víctor

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/074

Mouriño Mosquera, Antonio

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/078

Nogueira López, María da Alba

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/080

Otero Casal, Ana Mª

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/081

Palacios Martínez, Ignacio Miguel

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/294

Pérez Guerra, Javier

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/315

Pérez Muñuzuri, Alberto

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/084B

Pérez Pereira, Miguel

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/304

Quiroga Berdeal, Mª Isabel

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/125

Rey Álvarez, Alfonso

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/145

Rey Méndez, Manuel

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/011

Rodríguez Blas, Mª Teresa

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/088

Rodríguez Sandiás Alfonso

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/208B

Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/237

Rodríguez-Moldes Rey, Isabel

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/003

Roig Rechou, Blanca-Ana

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/227

Romaní Martínez, Luis F.

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/092

Sabaté Planes, Dolors

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/317

Sánchez Trigo, Mª Elena

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/097

Santos Zas, Margarita

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/283

Serna Bermúdez, Pedro

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/004

Soengas Fernández, José Luis

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/112

Soler Baena, Ana

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/184

Terán Moldes, Mª del Carmen

UVigo

17.500

35.000

17.500

CN 2012/100

Torres Feijó, Elías José

USC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/291

Veiga Barbazán, Mª del Carmen

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/189

Vidal Romaní, Juan Ramón

UDC

17.500

35.000

17.500

CN 2012/254

Vilán Vilán, José Antonio

UVigo

17.500

35.000

17.500

Modalidade de redes.

Nº exp.

Solicitante

Univ.

2012

2013

CN 2012/142

Álvarez Villamarín, Clara

USC

60.000

60.000

CN 2012/210

Cabeza Gras, Óscar

UDC

60.000

60.000

CN 2012/259

Caeiro Rodríguez, Manuel

UVigo

60.000

60.000

CN 2012/312

Casanueva Freijo, Felipe

USC

60.000

60.000

CN 2012/323

Crecente Maseda, Rafael

USC

60.000

60.000

CN 2012/179

Dubert García, Francisco

USC

60.000

60.000

CN 2012/170

Fernández del Olmo, Miguel

UDC

60.000

60.000

CN 2012/314

Guitián Rivera, Enrique

USC

60.000

60.000

CN 2012/108

Iglesias Briones, Mª Jesús

UVigo

60.000

60.000

CN 2012/069

Loza García, Mª Isabel

USC

60.000

60.000

CN 2012/013

Martinón Sánchez, José Mª

USC

60.000

60.000

CN 2012/077

Nieto Roig, Juan José

USC

60.000

60.000

CN 2012/217

Pazos Sierra, Alejandro

UDC

60.000

60.000

CN 2012/316

Quintela Estévez, Peregrina

USC

60.000

60.000

CN 2012/290

Sánchez Palomino, Mª Dolores

UDC

60.000

60.000

CN 2012/319

Vilares Ferro, Manuel

UVigo

60.000

60.000

Modalidade de agrupacións estratéxicas.

Nº exp.

Solicitante

Univ.

2012 (*)

2012 (Feder)

2012 (FPL)

2013 (FPL)

CN 2012/201

Beiras García-Sabell, Ricardo

UVigo

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

CN 2012/211

Cao Abad, Ricardo

UDC

250.000

117.958,62

132.041,38

250.000

CN 2012/148

Diéguez González, Carlos

USC

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

CN 2012/151

Félix Lamas, Paulo

USC

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

CN 2012/260

González Prelcic, Nuria

UVigo

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

CN 2012/149

Pérez Meirás, Mª Dolores

USC

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

CN 2012/273

Rodríguez de Lera, Ángel

UVigo

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

CN 2012/229

Simal Gándara, Jesús

UVigo

250.000

117.958,58

132.041,42

250.000

(*) O importe de 2012 desagrégase entre Feder e fondos propios libres, mentres que o importe de 2013 só inclúe fondos propios libres.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou rexeitadas.

Terceiro. En todas as modalidades de axuda a subvención será librada a través da universidade á cal pertenza o solicitante, de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a universidade correspondente expida, na data límite do 30 de novembro do exercicio correspondente á anualidade de que se trate, a certificación expresiva da realización do gasto e do pagamento acompañada dunha memoria explicativa do logro dos obxectivos de consolidación e estruturación do grupo ou rede. Ademais, cando a axuda teña cofinanciamento do Feder, a universidade correspondente deberá presentar nesa mesma data límite os documentos xustificativos dos gastos e dos pagamentos, ou un informe de auditoría de acordo co establecido no artigo 60 do Regulamento 1083/2006 (CE), asinado por un auditor do Rexistro Oficial de Auditores de Contas. Este informe deberá certificar tanto a regularidade da solicitude do beneficiario como describir o labor desenvolvido e os resultados.

En caso de cofinanciamento do Feder, tamén deberá achegarse unha relación das publicacións, dos actos e das reunións en que se fixese publicidade do dito cofinanciamento.

En cumprimento da normativa relativa ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, as universidades deberán manter unha separación contable adecuada para os gastos relacionados coa axuda que facilite a «pista de auditoría». Ademais, deberán conservar a documentación por un período de tres anos a partir do peche do programa operativo, tal como se define no artigo 89.3 do Regulamento 1083/2006, do Consello. Os gastos deberán xustificarse con facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente e os pagamentos cos xustificantes das transferencias bancarias ou documentos acreditativos dos pagamentos realizados.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado perante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que no prazo improrrogable de dez días a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Para efectuar o último pagamento, o beneficiario presentará unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para o mesmo proxecto, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou dos seus organismos, entes ou sociedades.

Cuarto. O incumprimento por parte dos beneficiarios de calquera das bases establecidas na orde da convocatoria suporá a perda do dereito a percibir a axuda correspondente.

Quinto. Dado que os pagamentos das anualidades se realizan co cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) 2007-2013, os beneficiarios das axudas deberán cumprir os requisitos de publicidade que establece o artigo 8 do Regulamento 1828/2006, do 8 de decembro; tamén o establecido no Regulamento 1083/2006, polo que se que establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo de Social Europeo e ao Fondo de Cohesión; e no Regulamento 1080/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, así como cumprir os requisitos de xustificación que estableza esa mesma normativa.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira.

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria