Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Martes, 16 de outubro de 2012 Páx. 39415

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2012 pola que se anuncian dous procedementos abertos, mediante tramitación ordinaria, para a contratación das subministracións correspondentes aos expedientes 28/12 e 29/12.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2. Enderezo: edificio de Xerencia, Servizos Centrais Campus As Lagoas-Marcosende.

3. Localidade e código postal: 36310 Vigo.

4. Teléfono: 986 81 37 67.

5. Telefax: 986 81 38 57.

6. Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de remate do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 28/12.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: núcleo de rede IMS para plataforma SDR-IPTV.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1. Enderezo: Centro de Investigación AtlanTIC no Campus das Lagoas-Marcosende en Vigo.

2. Localidade e código postal: Vigo 36310.

e) Prazo de entrega: un mes.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) CPV (CPV: 32000000-3 e CPA: 26-1).

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación:

1. Oferta: 50 puntos.

2. Calidade técnica: 50 puntos. De acordo co establecido na folla resumo de características.

4. Valor estimado do contrato: 99.997 €.

5. Orzamento base de licitación: a) Importe neto: 99.997 € + 20.999,37 € de IVE.

6. Garantías exixidas: provisional: non se exixe. Definitiva: 5 % importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: os que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no apartado 13 da folla resumo de características.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

b) Modalidade de presentación: papel 3, sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2. Enderezo: edificio de Xerencia. Servizos Centrais, planta baixa, As Lagoas-Marcosende.

3. Localidade e código postal: Vigo 36310.

4. Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas.

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na sala de xuntas do edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende, 2ª planta.

c) Localidade e código postal: 36310 Vigo.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario, aproximadamente 1.000 euros.

11. Outras informacións: Feder 2010. UNVI10-1E-1458. Finánciase parcialmente con fondos Feder nun 70 %, no marco dos programas operativos rexionais do obxectivo de competividade Rexional e Emprego de programación. Data límite para executar a aplicación dos fondos: 31.12.2012.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

2. Enderezo: edificio de Xerencia, Servizos Centrais, Campus As Lagoas-Marcosende.

3. Localidade e código postal: 36310 Vigo.

4. Teléfono: 986 81 37 67.

5. Telefax: 986 81 38 57.

6. Correo electrónico: alabel@uvigo.es

7. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://tablon2.uvigo.es/listado_expedientes.asp

8. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de remate do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 29/12.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: control de instalación do animalario.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non procede.

d) Lugar de execución/entrega:

1. Enderezo: animalario no Campus das Lagoas Marcosende en Vigo.

2. Localidade e código postal: Vigo 36310.

e) Prazo de entrega: 30 días.

f) Admisión de prórroga: non procede.

g) CPV: CPV: 32000000-3 e CPA: 26-1.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación:

1. Prezo: 50 puntos.

2. Calidade da oferta: 40 puntos.

3. Ampliación da garantía: 5 puntos.

4. Redución do prazo de entrega: 5 puntos.

4. Valor estimado do contrato: 45.000 €.

5. Orzamento base de licitación: a) Importe neto 45.000 € + 9.450 € de IVE.

6. Garantías exixidas: provisional: non se exixe. Definitiva: 5 % importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: os que se indican na folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no punto 13 da folla resumo de características.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

b) Modalidade de presentación: papel 3, sobres A, B e C.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

2. Enderezo: edificio de Xerencia, Servizos Centrais, planta baixa, As Lagoas-Marcosende.

3. Localidade e código postal: Vigo 36310.

4. Enderezo electrónico: alabel@uvigo.es

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas.

a) Descrición: sesión pública para sobres B e C na sala de xuntas do edificio de Xerencia e Servizos Centrais da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: As Lagoas-Marcosende, 2ª planta.

c) Localidade e código postal: 36310 Vigo.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratista da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario, aproximadamente 1.000 euros.

11. Outras informacións: Feder 2010. UNVI10-1E-1450. Finánciase parcialmente con fondos Feder nun 70 %, no marco dos programas operativos rexionais do obxectivo de competividade Rexional e Emprego de programación. Data límite para executar a aplicación dos fondos 31.12.2012.

Vigo, 8 de outubro de 2012

P.D. (Resolución do 5.9.2011, DOG do 14 de setembro)
Manuel Fernández Jauregui
Xerente da Universidade de Vigo