Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 6 de novembro de 2012 Páx. 41613

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 9 de outubro de 2012, do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente XC-01314-O-2012 e dezasete máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar á imposición das sancións que tamén se citan.

Fáiselles saber o dereito que os asiste de alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran quince días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 25 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 9 de outubro de 2012

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial da Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto

cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

XC-01314-O-2012

9826-DVZ

Garda Civil 1525 P11649Z

Iván Galán González

47363791Y

Trav. Calvo Sotelo, 12-B

15011 A Coruña

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario para vehículos lixeiros de servizos que non cumpren algunha das condicións do art. 102.2 LOTT. (*)

12.3.2012; 17.15; N-550; 009,700

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.6 LOTT,

art. 197.1.6 ROTT,

art. 198.31 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01416-O-2012

3518-DBP

Garda Civil 1504 Z27752V

Lorenzo Agtrans, S.L.

B15936891

Lg. As Galanas, 14, 15886 Teo

A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

21.5.2012; 16.51; N-550; 82,500

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.9 LOTT,

art. 198.31 ROTT,

art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01498-O-2012

4216-DHC

Garda Civil 1504 I71832S

Distribuidor de Frutos Sureño, S.L.

B91401257

R/ Ramón María del Valle Inclán, 46

41309 La Rinconada, Sevilla

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista a obriga de levar no vehículo.

11.4.2012; 19.15; AC-256; 9

Art. 140.24 LOTT,

art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT,

art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

XC-01523-O-2012

9976-CXJ

Garda Civil 1504 A35144Y

Ramón Canosa Santos

76341436C

Estr. da Anchoa, s/n, 15151 Fisterra

A Coruña

Levar inserido un tacógrafo carecendo de precintos da placa de montaxe (ou levalos rotos ou deteriorados).

13.5.2012; 8.17; AC-840; 52,500

Art. 142.25 en

relación co

art. 141.5 LOTT,

art. 198.5 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

301 euros

XC-01727-I-2012

0556-BKV

Axente de inspección CO/008

José María Creo Barral

33279642E

Rúa Fonte dos Cabalos, 4-2º C

15129 Vimianzo, A Coruña

A desatención total ou parcial das instrucións ou requirimentos dos membros da inspección do transporte terrestre ou das forzas encargadas da vixilancia do transporte na estrada.

19.7.2012; 13.38

Art. 140.6 LOTT,

art. 197.6 ROTT

Art. 143.1.i) LOTT,

art. 201.1.i) ROTT

4.601 euros

XC-01812-O-2012

C-6139-CH

Garda Civil 1504 Z-27752-V

Avelino Ares García

32399921M

Rúa Nogueira, 1, 15168 Cambre

A Coruña

Non levar os extintores obrigatorios en relación co vehículo e/ou a carga.

6.6.2012; 8.08; N-550; 0047,000

Art. 141.24.7 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

1.001 euros

XC-01813-O-2012

C-6139-CH

Garda Civil 1504 Z-27752-V

Avelino Ares García

32399921M

Rúa Nogueira, 1, 15168 Cambre

A Coruña

Transportar mercadorías perigosas sen as correspondentes marcas para as materias perigosas para o ambiente.

6.6.2012; 8.07; N-550; 0047,000

Art. 140.25.6 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

2.001 euros

XC-01814-O-2012

C-6139-CH

Garda Civil 1504 Z-27752-V

Avelino Ares García

32399921M

Rúa Nogueira, 1, 15168 Cambre

A Coruña

Transporte de mercadorías perigosas sen a carta de porte preceptiva para as mercadorías perigosas transportadas.

6.6.2012; 8.05; N-550; 0047,000

Art. 140.25.4 LOTT,

art. 197 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT, art. 201 ROTT

2.001 euros

XC-01830-O-2012

0459-DPS

Garda Civil 1504 A35144Y

Transportes y Mudanzas Neno, S.L.

B36496669

Lugar de Novas-Atios 23

36418 O Porriño, Pontevedra

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

28.6.2012; 10.19; AC-400; 62,100

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.9 LOTT,

art. 198.31 ROTT,

art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01832-O-2012

0556-BKV

Garda Civil 1504 H74822F

José María Creo Barral

33279642E

Rúa Fonte dos Cabalos, 4-2º C

15129 Vimianzo, A Coruña

Exceso de peso sobre a MMA superior ao 25 % en vehículos de ata 10 tm. Exceso de peso superior ao 35 %.

15.5.2012; 8.21; SC-20; 2

Art. 140.19 LOTT,

art. 197.19 ROTT

Art. 143.1.h) LOTT,

art. 201.1.h) ROTT

4.600 euros

XC-01833-O-2012

0556-BKV

Garda Civil 1504 H74822F

José María Creo Barral

33279642E

Rúa Fonte dos Cabalos, 4-2º C

15129 Vimianzo, A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

15.5.2012; 8.45; SC-20; 2

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.9 LOTT,

art. 198.31 ROTT,

art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT, art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01843-O-2012

9567-BDN

Garda Civil 1504 I71832S

Eduardo Pedrares Mato

76508006R

Luaña-Nináns, s/n, 15281 Brión

A Coruña

Utilización dunha mesma folla de rexistro durante varias xornadas dando lugar á superposición de rexistros que impidan a súa lectura.

14.6.2012; 9.31; AC-550; 68,500

Art. 141.7 LOTT,

art. 198.7 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01847-O-2012

4686-DPH

Garda Civil 1503 T67277V

Transportes y Mudanzas Neno, S.L.

B36496669

Lugar de Novas-Atios 23

36418 O Porriño, Pontevedra

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

12.6.2012; 8.45; AP-9; 25,200

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.9 LOTT,

art. 198.31 ROTT,

art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01852-O-2012

H-6779-BBB

Garda Civil 1525 P-11649-Z

Autoenlace, S.L.

B70089164

R/ Cantábrico, 13, baixo

15002 A Coruña, A Coruña

Carencia de folla de ruta.

16.4.2012; 17.30; N-VI; 0586,300

Art. 141.22 LOTT,

art. 198.22 ROTT

Art. 143.1.e) LOTT,

art. 201.1.e) ROTT

1.001 euros

XC-01854-O-2012

1673-BBJ

Garda Civil 1500 M-99561-Y

Transportes Oza, S.L.

B15151863

Estrada de Razo, km 3-nº 20

15107 Carballo, A Coruña

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista a obriga de levar no vehículo.

1.6.2012; 8.30; AC-552; 0023,800

Art. 140.24 LOTT,

art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT,

art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

XC-01866-O-2012

2844-BLV

Garda Civil 1501 S-50713-X

Darriba Centro Logístico, S.L.

B15430515

Polígono Arco Iris-nave 8 este, s/n

15168 Sada, A Coruña

A carencia de follas de rexistro do aparello de control, da tarxeta de condutor ou dos documentos impresos obrigatorios que exista a obriga de levar no vehículo.

12.6.2012; 12.15; AC-524; 0001,000

Art. 140.24 LOTT,

art. 197.24 ROTT

Art. 143.1.g) LOTT,

art. 201.1.g) ROTT

2.001 euros

XC-01882-O-2012

6310-GJN

Garda Civil 1504 Z27752V

Transportes Arrive Is S-20, S.L.

B70302815

Isaac Peral (políg. O Espírito Santo), 14 B

15650 Cambre, A Coruña

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo de autorización.

20.6.2012; 8.50; N-550; 43,900

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.9 LOTT,

art. 198.31 ROTT,

art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros

XC-01907-O-2012

7286-GJX

Garda Civil 1504 Z-27752-V

Jorge Avelino Leis Porras

32826911T

O Birloque, 96 2 C, 15008 A Coruña

Realizar transporte público nun vehículo lixeiro ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdera á súa validez.

9.7.2012; 17.06; N-550; 0037,500

Art. 141.31 LOTT,

art. 140.1.9 LOTT,

art. 198.31 ROTT,

art. 197.1.9 ROTT

Art. 143.1.f) LOTT,

art. 201.1.f) ROTT

1.501 euros