Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 11 de decembro de 2012 Páx. 46252

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2012, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 3 de xullo de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, cofinanciadas polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (Diario Oficial de Galicia número 129, do 6 de xullo).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 23.2 da Resolución do 3 de xullo de 2012, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, cofinanciadas polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012, procédese á publicación das subvencións que se concederon por esta xefatura territorial con base na citada resolución.

Finalidade da axuda: fortalecer e consolidar o movemento asociativo de mulleres, por ser un elemento indispensable na promoción da igualdade de oportunidades, a través das seguintes liñas:

Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar os gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e das súas federacións.

Liña 2: promoción de hábitos de vida saudables, destinada a compensar os gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvolvemento de actividades destinadas a esta finalidade.

Liña 3: promoción de accións de prevención da violencia de xénero, así como de atención (protección, asistencia e/ou acompañamento) a mulleres que a sofren, destinada a compensar gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvolvemento de programas dirixidos a calquera destas finalidades.

Norma reguladora: Resolución do 3 de xullo de 2012, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, cofinanciadas polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Crédito orzamentario: 70.408,16 euros.

Partida orzamentaria: 04.40.313B.480.0.

Entidades beneficiarias da subvención e importe concedido a cada unha delas: ver o anexo.

Ourense, 20 de novembro de 2012

Luis Ortiz Álvarez
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Crédito asignado: 70.408,16 €.

Subvencións concedidas:

Liña 1: consolidación do movemento asociativo

CIF

Entidade

Importe

G32278954

Asociación de Mulleres Rurais Pena da Sela, Amfar-Dadín

600,00 €

G32362279

Federación de Asociacións de Mulleres Anaral

598,00 €

G32014334

Asociación de Viúvas María Andrea

2.700,00 €

G32152563

Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas

2.640,00 €

G32237869

Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense-Femuro

2.138,84 €

G32362816

Federación Provincial de Mulleres Rurais As Burgas

1.360,00 €

G32350555

Asociación de Mulleres Rurais Alumear

2.430,00 €

G32261679

Asociación de Mulleres Arandeira

2.400,00 €

G32213704

Asociación de Mulleres e de Consumo Tres de Maio

247,50 €

V32218612

Centro de Animación Rural de Mulleres da Veiga

201,60 €

G32174062

Asociación de Mulleres Rurais Clarexar de Palmés

703,80 €

G32325219

Asociación de Mulleres Rurais San Martiño

558,60 €

Importe total subvencions liña 1

16.578,34 €

Liña 2: promoción de hábitos de vida saudables

CIF

Entidade

Importe

G32207516

Asociación de Mulleres Anel

2.670,00 €

G32354227

Asociación de Mulleres Algueirada

2.670,00 €

G32204307

Asociación de Mulleres Rurais Portas Abertas

1.105,00 €

G32375909

Asociación de Mulleres Rurais San Pedro

2.310,00 €

G32182156

Asociación de Mulleres Rurais Novas Vivenzas

318,50 €

G32246399

Asociación de Mulleres Rurais A Revolta

322,00 €

G32305377

Asociación de Mulleres Rurais A Arracada

393,60 €

G32369951

Asociación de Mulleres Rurais A Esperanza

316,00 €

G32234486

Asociación Cultural de Mulleres, Consumidores e Usuarios Santa Águeda

500,00 €

G32253833

Asociación de Mulleres Rurais A Madanela

504,00 €

G32284747

Asociación de Mulleres Rurais e de Consumo País de Riós

1.312,00 €

G32354177

Asociación de Mulleres Rurais Florecer

765,00 €

G32293508

Asociación de Mulleres Rurais Santa Rita

912,00 €

G32379794

Asociación de Mulleres Rurais de Solveira

2.581,00 €

G32182040

Asociación de Mulleres Rurais Xesta

828,00 €

G32369605

Asociación de Mulleres Rurais As Abelairas

420,00 €

G32303877

Asociación de Mulleres Rurais Os Picotiños

2.250,00 €

G32287336

Asociación de Mulleres Rurais O Recuncho

547,50 €

G32349813

Asociación de Mulleres Rurais A Carballa

1.365,00 €

G32203648

Asociación de Mulleres Rurais Amuruco

1.032,00 €

G32302614

Asociación de Mulleres Rurais Lumieira

1.032,00 €

G32184723

Asociación de Mulleres Rurais Xuncos

935,00 €

G32302168

Asociación de Mulleres Rurais de Maceda

600,00 €

G32170532

Asociación de Mulleres Rurais Santa María de Salamonde

903,00 €

G32373151

Asociación de Mulleres Rurais Vagalume

745,50 €

G32337990

Asociación de Mulleres Rurais Lansbricae

924,00 €

G32259996

Asociación de Mulleres Rurais Amencer

792,00 €

G32246985

Asociación de Mulleres Rurais San Martiño de Nogueira

957,00 €

G32281289

Asociación de Mulleres Rurais As Olas

943,00 €

G32220642

Asociación de Mulleres Rurais Santa Cristina

1.131,00 €

G32303802

Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense-Affou

2.700,00 €

G32163461

Asociación de Mullleres Rurais Nosa Señora do Portal

1.230,00 €

G32411670

Asociación de Mulleres Rurais O Patio de Melo

377,40 €

G32233512

Asociación de Mulleres Rurais Entre Nós

1.780,00 €

G32236648

Asociación de Mulleres Rurais Abelenda das Penas

675,00 €

G32387698

Asociación de Mulleres Rurais Fonte do Sapo

574,00 €

G32321358

Asociación de Mulleres Rurais As Chás

780,00 €

G32399792

Asociación de Mulleres Rurais O Toural

1.340,00 €

G32378911

Asociación de Mulleres Rurais Santa Eulalia de Montes

1.360,00 €

G32362741

Asociación de Mulleres Rurais Santa María de Tamagos

605,42 €

G32298168

Asociación de Mulleres Rurais As Candelas

210,00 €

G32258881

Asociación de Mulleres Rurais e de Consumo O Cruceiro

1.580,00 €

G32233017

Asociación de Mulleres Rurais Santa María de Macendo

1.305,00 €

G32245342

Asociación de Mulleres Rurais Xestas e Toxos

2.900,00 €

G32369696

Asociación de Amigos da Cultura e do Ocio Aires Nosos

2.250,00 €

G32278756

Asociación de Mulleres Rurais de Sarreaus

1.278,90 €

G32115594

Asociación de Mulleres Rurais Campiñas

800,00 €

Importe total subvencións liña 2

53.829,82 €