Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Mércores, 12 de decembro de 2012 Páx. 46374

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 30 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia na especialidade de Expresión Corporal (594449), aberto mediante o Anuncio do 10 de outubro de 2012 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 26 de outubro).

Finalizado o prazo para presentar a solicitude e realizada a baremación dos méritos, procede a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas no anexo deste anuncio e na páxina web (http://www.edu.xunta.es)
as puntuacións provisionais (coa relación provisional de candidatos seleccionados e a relación provisional de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos provisionais do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de Expresión Corporal (594449).

Segundo. Contra estas puntuacións provisionais e relación provisional de excluídos poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, ante o director xeral de
Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2012

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Excluídos

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Aceituno Gálvez, Mª Carmen

52555849K

594449

1

Arribas Castillo, Carmen

44382027P

594449

1

Bernedo Tarragona, Diana

72731539L

594449

4

Calvo Pérez, Alexandra

52877970G

594449

5

Fernández Romalde, Ada

32684199A

594449

4

Gallego Guijarro, Vicente

04603528D

594449

1

Garrido Monreal, Tania

50873439S

594449

4

Gastaldello, Fabiana

X8676619F

594449

1, 3

González Izquierdo, Jaime

02917036S

594449

1, 2

Jurado Serrano, Carmen

08880934I

594449

1

López Martínez, Carmen Alba

74654362L

594449

1

Nebot Gil, Manuel

52945993Q

594449

2, 5

Novas Coya, Amparo

73240140K

594449

1, 2

Piquero Soto, Mª Cristina

32887496Q

594449

1

Prior Fernández, Beatriz

45657717A

594449

1

Suárez Menéndez, Mª Cristina

53553240V

594449

1

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non validada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non achegou a titulación. No expediente non figura o pagamento das taxas de expedición do título.

ANEXO
594449 Expresión Corporal

Apelidos e nome 

DNI 

Gal. 

Prox. 

1.1.1 

1.1.2 

Total 1.1

(máx. 5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1 

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1 

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

Total 2.1

(máx. 3)

2.3

(máx. 3)

Total 

– Candidatos seleccionados

Corral Alonso, Alicia

48561734V

5,5

 

 

 

0,50

0,50

1,00

0,60

1,00

1,60

 

1

9,10

Brea Salgueiro, Jorge

50877958A

Non

7

 

 

 

1,00

 

1,00

 

 

 

 

0,75

8,75

Blanco Dorrego, Alba

44468822R

Si

5

 

 

 

1,00

0,50

1,50

 

0,45

0,45

 

 

6,95

– Candidatos non seleccionados

Gómez Caravaca, Agustina

34798941X

Non

0

 

1,167

1,167

0,50

 

0,50

1,00

1,00

2,00

 

 

3,67