Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Luns, 31 de decembro de 2012 Páx. 49309

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2012 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2012 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia.

A aprobación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia ten a súa xustificación no desenvolvemento do que establecen o seu decreto de creación e os seus estatutos.

En consecuencia, por proposta da Axencia Tributaria de Galicia, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 27 de decembro de 2012, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia, nos termos que se sinalan no anexo.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2013.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 27 de decembro de 2012, relativo á aprobación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia, coa finalidade de cumprir o dito acordo, dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2012

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO II
Relación de equivalencias das prazas que se traspasan á Axencia Tributaria de Galicia

RPT DA D.X. DE TRIBUTOS E DE SERVIZOS PERIFÉRICOS

RPT DA AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

FUNCIONARIOS

FC.C05.00.000.15770.001

SECRETARIO/A DIRECTOR/A XERAL

FC.A02.00.000.15770.002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A

FC.C05.00.001.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC.A02.00.000.15770.005

AXUDANTE DE ADMINISTRACIÓN

FC.C05.00.002.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

FC.A02.00.000.15770.006

AXUDANTE DE ADMINISTRACIÓN

FC.C05.00.000.15770.007

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A02.00.000.15770.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C05.00.000.15770.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A02.00.000.15770.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C05.00.000.15770.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A02.00.000.15770.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C05.00.000.15770.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A02.00.000.15770.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C05.00.000.15770.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A02.00.000.15770.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C05.00.000.15770.010

SUBALTERNO/A

FC.A02.00.000.15770.050

SUBALTERNO/A

FC.C05.00.000.15770.015

XEFATURA SERVIZO DE ASESORAMENTO TRIBUTARIO

FC.A02.00.000.15770.055

XEFATURA DEPART. AUDITORÍA E CALIDADE

FC.C02.00.007.15770.004

LETRADO/A ASESOR/A

FC.A02.00.000.15770.075

ASESOR/A XURÍDICO/A

FC.C05.00.001.15770.001

SUBDIRECTOR/A XERAL DE IMPOSTOS CEDIDOS

FC.A02.00.001.15770.001

XEFATURA ÁREA INSPECCIÓN TRIBUTARIA

FC.C05.00.001.15770.013

XEFATURA SERVIZO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

FC.A02.00.001.15770.005

INSPECTOR/A-XEFE/A ADXUNTO/A

FC.C05.00.001.15770.005

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A02.00.001.15770.015

XEFATURA PLANS INSPECCIÓN

FC.C05.00.000.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.001.15770.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.001.15770.020

XEFATURA SERVIZO CENTRAL DE VALORACIÓNS

FC.A02.00.001.15770.030

XEFATURA DEPART. CENTRAL VALORACIÓNS

FC.C05.00.002.15770.001

SUBD.X. DE TAXAS, PREZOS E DEMAIS TRIBUTOS PROPIOS

FC.A02.00.002.15770.001

XEFATURA ÁREA XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.C05.00.002.15770.007

XEFATURA SECCIÓN

FC.A02.00.002.15770.010

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C05.00.001.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.002.15770.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.002.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.002.15770.021

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.002.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.002.15770.022

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.001.15770.007

XEFATURA SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.A02.00.002.15770.035

XEFATURA DEPART. CENTRAL XESTIÓN TRIB.

FC.C05.00.001.15770.017

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.002.15770.045

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.001.15770.004

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A02.00.003.15770.015

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C05.00.002.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.003.15770.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.003.15770.001

SUBDIRECTOR/A XERAL DE RECADACIÓN

FC.A02.00.004.15770.001

XEFATURA ÁREA RECADACIÓN

FC.C05.00.003.15770.005

XEFATURA SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN

FC.A02.00.004.15770.005

XEFATURA DEPART. CENTRAL DE RECADACIÓN

FC.C05.00.003.15770.006

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A02.00.004.15770.010

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C05.00.003.15770.012

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A02.00.004.15770.011

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C05.00.003.15770.008

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.004.15770.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.003.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A02.00.004.15770.021

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C05.00.003.15770.014

XEFATURA GRUPO

FC.A02.00.004.15770.025

XEFATURA GRUPO

FC.C05.00.003.15770.015

XEFATURA GRUPO

FC.A02.00.004.15770.026

XEFATURA GRUPO

FC.C05.00.000.15770.034

XEFATURA GRUPO

FC.A02.00.004.15770.027

XEFATURA GRUPO

FC.C99.10.000.15001.001

XEFE/A TERRITORIAL

FC.A29.10.000.15001.001

DELEGADO/A

FC.C99.10.000.15001.070

XEFATURA SECCIÓN VI

FC.A29.10.000.15001.003

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.049

XEFATURA NEGOCIADO (HABILITACIÓN)

FC.A29.10.000.15001.004

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC.C99.10.000.15001.050

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.15001.005

XEFATURA SECCIÓN I

FC.C99.10.000.15001.051

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.15001.006

XEFATURA SECCIÓN II

FC.C99.10.000.15001.003

POSTO BASE GRUPO A2

FC.A29.10.000.15001.008

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.15001.004

POSTO BASE GRUPO A2

FC.A29.10.000.15001.009

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.15001.005

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.010

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.006

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.011

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.009

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.014

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.010

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.007

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.012

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.017

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.018

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.030

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.019

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.008

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.15001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.013

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.029

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.034

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.037

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.038

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.029

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.042

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.043

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.034

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.044

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.045

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.037

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.047

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.038

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.048

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.049

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.050

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.15001.051

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.043

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.15001.060

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.15001.044

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.15001.061

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.15001.052

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.090

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.053

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.091

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.055

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.092

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.121

XEFATURA GRUPO

FC.A29.10.000.15001.095

XEFATURA GRUPO

FC.C99.10.000.15001.060

XEFATURA SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.A29.10.000.15001.100

XEFATURA DEPART. XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.C99.10.000.15001.109

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A1

FC.A29.10.000.15001.105

XEFATURA DE UNIDADE

FC.C99.10.000.15001.062

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A1

FC.A29.10.000.15001.106

XEFATURA DE UNIDADE

FC.C99.10.000.15001.063

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A2

FC.A29.10.000.15001.110

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.15001.066

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.15001.112

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.067

XEFATURA SECCIÓN III

FC.A29.10.000.15001.113

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.068

XEFATURA SECCIÓN IV

FC.A29.10.000.15001.114

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.069

XEFATURA SECCIÓN V

FC.A29.10.000.15001.115

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.089

XEFATURA SECCIÓN

FC.A29.10.000.15001.117

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.103

XEFATURA SECCIÓN

FC.A29.10.000.15001.118

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.072

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.125

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.073

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.126

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.077

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.127

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.078

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.128

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.105

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.129

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.065

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.15001.145

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.071

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.150

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.074

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.151

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.075

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.152

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.076

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.153

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.081

INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.15001.160

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.15001.082

INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.15001.161

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.15001.085

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.15001.165

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.15001.086

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.15001.166

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.15001.087

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.15001.167

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.15001.091

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.175

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.095

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.A29.10.000.15001.180

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.C99.10.000.15001.098

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.15001.186

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.15001.099

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.15001.187

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.15001.100

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.15001.189

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.15001.104

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.195

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.079

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.196

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.108

XEFATURA SERVIZO DE RECADACIÓN

FC.A29.10.000.15001.200

XEFATURA DEPART. DE RECADACIÓN

FC.C99.10.000.15001.110

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.15001.210

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.111

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.15001.211

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.15001.112

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.215

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.113

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.216

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.116

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.15001.217

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.001

XEFE/A TERRITORIAL

FC.A29.10.000.27001.001

DELEGADO/A

FC.C99.10.000.27001.082

XEFATURA SECCIÓN

FC.A29.10.000.27001.003

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.27001.025

XEFATURA NEGOCIADO (HABILITACIÓN)

FC.A29.10.000.27001.004

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC.C99.10.000.27001.026

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.27001.005

XEFATURA SECCIÓN I

FC.C99.10.000.27001.028

XEFATURA SECCIÓN III

FC.A29.10.000.27001.006

XEFATURA SECCIÓN II

FC.C99.10.000.27001.002

POSTO BASE GRUPO A1

FC.A29.10.000.27001.009

POSTO BASE SUBGRUPO A1

FC.C99.10.000.27001.005

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.27001.011

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.006

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.27001.012

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.007

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.27001.013

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.008

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.27001.014

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.018

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.27001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.004

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.27001.017

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.012

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.013

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.024

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.27001.029

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.022

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.27001.040

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.27001.023

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.27001.041

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.27001.065

XEFATURA GRUPO

FC.A29.10.000.27001.065

XEFATURA GRUPO

FC.C99.10.000.27001.030

XEFATURA SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.A29.10.000.27001.070

XEFATURA DEPART. XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.C99.10.000.27001.034

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.27001.076

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.27001.035

XEFATURA SECCIÓN III

FC.A29.10.000.27001.077

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.27001.036

XEFATURA SECCIÓN IV

FC.A29.10.000.27001.078

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.27001.027

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.27001.079

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.27001.038

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.085

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.039

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.086

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.040

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.087

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.033

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.27001.095

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.27001.041

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.100

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.042

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.101

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.043

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.102

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.046

INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.27001.110

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.27001.048

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.27001.115

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.27001.049

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.27001.116

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.27001.053

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.120

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.057

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.A29.10.000.27001.125

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.C99.10.000.27001.058

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.A29.10.000.27001.126

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.C99.10.000.27001.061

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.27001.130

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.27001.063

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.135

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.074

XEFATURA SERVIZO DE RECADACIÓN

FC.A29.10.000.27001.140

XEFATURA DEPART. DE RECADACIÓN

FC.C99.10.000.27001.029

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.144

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.083

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.150

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.27001.084

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.27001.151

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.001

XEFE/A TERRITORIAL

FC.A29.10.000.32001.001

DELEGADO/A

FC.C99.10.000.32001.074

XEFATURA SECCIÓN

FC.A29.10.000.32001.003

XEFATURA SECCIÓN

FC.C99.10.000.32001.034

XEFATURA NEGOCIADO (HABILITACIÓN)

FC.A29.10.000.32001.004

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC.C99.10.000.32001.033

XEFATURA SECCIÓN DE ASUNTOS XERAIS E PERSOAL

FC.A29.10.000.32001.005

XEFATURA SECCIÓN I

FC.C99.10.000.32001.036

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.32001.006

XEFATURA SECCIÓN II

FC.C99.10.000.32001.050

XEFATURA SECCIÓN IV

FC.A29.10.000.32001.007

XEFATURA SECCIÓN III

FC.C99.10.000.32001.082

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.008

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.002

POSTO BASE GRUPO A1

FC.A29.10.000.32001.009

POSTO BASE SUBGRUPO A1

FC.C99.10.000.32001.003

POSTO BASE GRUPO A2

FC.A29.10.000.32001.010

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.32001.004

POSTO BASE GRUPO A2

FC.A29.10.000.32001.011

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.32001.005

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.32001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.32001.007

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.32001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.32001.009

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.32001.017

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.32001.010

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.32001.018

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.32001.011

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.32001.019

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.32001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.029

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.037

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.038

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.029

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.32001.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.031

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.32001.050

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.32001.032

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.32001.051

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.32001.130

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.A29.10.000.32001.080

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C99.10.000.32001.040

XEFATURA SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.A29.10.000.32001.085

XEFATURA DEPART. XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.C99.10.000.32001.042

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A2

FC.A29.10.000.32001.090

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.32001.046

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.32001.091

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.048

XEFATURA SECCIÓN III

FC.A29.10.000.32001.092

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.052

XEFATURA SECCIÓN V

FC.A29.10.000.32001.094

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.037

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.32001.095

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.081

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.32001.096

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.065

XEFATURA SECCIÓN

FC.A29.10.000.32001.097

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.056

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.105

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.076

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.106

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.044

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.32001.120

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.054

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.125

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.057

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.126

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.038

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.127

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.061

INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.32001.130

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.32001.063

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.32001.135

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.32001.039

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.140

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.069

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.A29.10.000.32001.145

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.C99.10.000.32001.071

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO

FC.A29.10.000.32001.150

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.32001.072

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.32001.151

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.32001.058

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.156

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.078

XEFATURA SERVIZO DE RECADACIÓN

FC.A29.10.000.32001.160

XEFATURA DEPART. DE RECADACIÓN

FC.C99.10.000.32001.080

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.32001.165

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.32001.086

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.32001.171

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.001

XEFE/A TERRITORIAL

FC.A29.10.000.36001.001

DELEGADO/A

FC.C99.10.000.36001.079

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.36001.004

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.031

XEFATURA NEGOCIADO (HABILITACIÓN)

FC.A29.10.000.36001.005

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC.C99.10.000.36001.033

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.36001.006

XEFATURA SECCIÓN

FC.C99.10.000.36001.035

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.007

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.036

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.008

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.003

POSTO BASE GRUPO A2

FC.A29.10.000.36001.010

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.36001.004

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.005

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.007

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.018

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.008

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.019

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.009

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.010

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.021

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.022

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.013

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.023

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.021

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.006

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36001.025

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36001.012

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.034

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.024

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.042

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36001.043

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.029

SUBALTERNO/A

FC.A29.10.000.36001.056

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.36001.039

XEFATURA SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.A29.10.000.36001.080

XEFATURA DEPART. XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.C99.10.000.36001.041

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A2

FC.A29.10.000.36001.086

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.36001.044

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.36001.087

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.047

XEFATURA SECCIÓN III

FC.A29.10.000.36001.088

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.049

XEFATURA SECCIÓN IV

FC.A29.10.000.36001.089

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.050

XEFATURA SECCIÓN V

FC.A29.10.000.36001.090

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.034

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.36001.092

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.054

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.095

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.052

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.096

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.055

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.097

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.043

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.36001.110

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.051

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.115

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.053

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.116

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.056

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.117

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.060

INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.36001.125

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.36001.062

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.36001.130

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.36001.066

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.135

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.070

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.A29.10.000.36001.140

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.C99.10.000.36001.072

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.36001.145

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.36001.073

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.36001.146

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.36001.075

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.150

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.077

XEFATURA SERVIZO DE RECADACIÓN

FC.A29.10.000.36001.160

XEFATURA DEPART. DE RECADACIÓN

FC.C99.10.000.36001.083

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.36001.166

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36001.084

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.170

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.085

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36001.171

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.001

XEFE/A TERRITORIAL

FC.A29.10.000.36560.001

DELEGADO/A

FC.C99.10.000.36560.035

XEFATURA NEGOCIADO (HABILITACIÓN)

FC.A29.10.000.36560.003

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC.C99.10.000.36560.036

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.36560.004

XEFATURA SECCIÓN I

FC.C99.10.000.36560.038

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.36560.005

XEFATURA SECCIÓN II

FC.C99.10.000.36560.071

XEFATURA SECCIÓN

FC.A29.10.000.36560.006

XEFATURA SECCIÓN III

FC.C99.10.000.36560.083

XEFATURA SECCIÓN DE VALORACIÓNS

FC.A29.10.000.36560.007

XEFATURA SECCIÓN IV

FC.C99.10.000.36560.089

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.36560.008

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.040

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.041

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.061

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.012

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.062

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.013

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.096

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.014

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.004

POSTO BASE GRUPO A2

FC.A29.10.000.36560.015

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.36560.101

XEFATURA GRUPO

FC.A29.10.000.36560.016

XEFATURA GRUPO

FC.C99.10.000.36560.006

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.017

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.008

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.018

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.009

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.019

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.010

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.011

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.021

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.012

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.022

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.013

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.023

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.014

POSTO BASE GRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.023

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.025

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.029

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.A29.10.000.36560.026

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.024

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.037

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.039

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.042

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.A29.10.000.36560.043

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.043

XEFATURA SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.A29.10.000.36560.170

XEFATURA DEPART. XESTIÓN TRIBUTARIA

FC.C99.10.000.36560.044

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A1

FC.A29.10.000.36560.175

XEFATURA DE UNIDADE

FC.C99.10.000.36560.045

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A1

FC.A29.10.000.36560.176

XEFATURA DE UNIDADE

FC.C99.10.000.36560.046

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A2

FC.A29.10.000.36560.180

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.36560.047

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A DE GRUPO A2

FC.A29.10.000.36560.181

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC.C99.10.000.36560.049

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.36560.182

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.050

XEFATURA SECCIÓN III

FC.A29.10.000.36560.183

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.052

XEFATURA SECCIÓN IV

FC.A29.10.000.36560.184

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.053

XEFATURA SECCIÓN V

FC.A29.10.000.36560.185

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.055

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.190

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.056

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.191

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.057

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.192

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.059

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.193

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.048

XEFATURA SECCIÓN I

FC.A29.10.000.36560.205

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.058

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.208

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.063

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.213

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.066

INSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.36560.220

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.36560.068

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.36560.225

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.36560.069

SUBINSPECTOR/A TRIBUTARIO/A

FC.A29.10.000.36560.226

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC.C99.10.000.36560.073

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.230

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.077

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.A29.10.000.36560.235

XEFATURA FACULTATIVO/A SUPERIOR

FC.C99.10.000.36560.079

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.36560.240

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.36560.080

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.36560.242

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.36560.081

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.A29.10.000.36560.243

XEFATURA SECCIÓN FACULTATIVO/A TÉCNICO/A

FC.C99.10.000.36560.085

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.250

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.087

XEFATURA SERVIZO DE RECADACIÓN

FC.A29.10.000.36560.255

XEFATURA DEPART. DE RECADACIÓN

FC.C99.10.000.36560.090

XEFATURA SECCIÓN II

FC.A29.10.000.36560.261

XEFATURA DE EQUIPO

FC.C99.10.000.36560.091

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.265

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36560.092

XEFATURA NEGOCIADO

FC.A29.10.000.36560.266

XEFATURA NEGOCIADO

LABORAIS

FC.C99.10.000.15001.200

AUXILIAR DE ARQUIVO

FC.A29.10.000.15001.300

AUXILIAR DE ARQUIVO

FC.C99.10.000.15001.201

TELEFONISTA

FC.A29.10.000.15001.305

TELEFONISTA

FC.C99.10.000.15001.202

MOZO/A

FC.A29.10.000.15001.310

MOZO/A

FC.C99.10.000.36560.033

MOZO/A

FC.A29.10.000.36560.310

MOZO/A

ANEXO IV
Relación de equivalencias das prazas que non se traspasan á Axencia Tributaria de Galicia

RPT ANTIGA

RPT NOVA

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

FC.C99.10.000.15001.011

POSTO BASE GRUPO C1

FC.C03.00.030.15001.035

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.15001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C03.00.030.15001.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.15001.120

XEFATURA GRUPO

FC.C03.00.030.15001.045

XEFATURA GRUPO

FC.C99.10.000.15001.130

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C03.00.030.15001.050

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C99.10.000.15001.131

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C03.00.030.15001.051

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C99.10.000.27001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C03.00.030.27001.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C03.00.030.32001.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.024

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C03.00.030.32001.041

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.007

POSTO BASE GRUPO C1

FC.C03.00.030.36560.035

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.36560.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C03.00.030.36560.040

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36560.145

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C03.00.030.36560.050

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

FC.C99.10.000.15001.045

XEFATURA SECCIÓN

FC.C08.00.005.15001.010

XEFATURA SECCIÓN

FC.C99.10.000.15001.046

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C08.00.005.15001.015

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.047

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C08.00.005.15001.016

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.15001.048

XEFATURA GRUPO

FC.C08.00.005.15001.020

XEFATURA GRUPO

FC.C99.10.000.27001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C08.00.005.27001.010

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC.C99.10.000.27001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C08.00.005.27001.015

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.27001.024

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C08.00.005.27001.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.32001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C08.00.005.32001.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.32001.035

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C08.00.005.32001.015

XEFATURA NEGOCIADO

FC.C99.10.000.36001.023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C08.00.005.36001.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C08.00.005.36001.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC.C99.10.000.36001.027

PORTEIRO/A MAIOR

FC.C08.00.005.36001.015

PORTEIRO/A MAIOR

FC.C99.10.000.36001.028

SUBALTERNO/A

FC.C08.00.005.36001.020

SUBALTERNO/A

FC.C99.10.000.36001.032

XEFATURA SECCIÓN

FC.C08.00.005.36001.025

XEFATURA SECCIÓN

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file