Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Mércores, 30 de xaneiro de 2013 Páx. 2608

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 17 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia na especialidade de Expresión Corporal (594449), aberto mediante o Anuncio do 10 de outubro de 2012, desta dirección xeral.

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo (coa relación definitiva de candidatos seleccionados e a relación definitiva de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación definitiva de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas, no anexo, por medio deste anuncio e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://www.edu.xunta.es/substitutoslistas) as puntuacións definitivas (coa relación definitiva de candidatos seleccionados, e a relación definitiva de candidatos non seleccionados, de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos definitivos do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas na especialidade de Expresión Corporal (594449), aberto mediante o Anuncio do 10 de outubro de 2012, desta dirección xeral (DOG do 26 de outubro).

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

594449 Expresión Corporal

Apelidos e nome

 

DNI

 

Gal.

 

Prox.

 

1.1.1

 

1.1.2

 

Total 1.1

(máx.5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1

 

Total: 1.2+1.3+1.4 (máx .5)

1.5.1

 

1.5.3

(máx 1)

Total 1.5

(máx 4)

Total 2.1

(máx.3)

2.3

(máx. 3)

Total

 

Candidatos seleccionados

Corral Alonso, Alicia

48561734V

5,5

 

 

 

0,50

0,50

1,00

0,60

1,00

1,60

 

1

9,10

Brea Salgueiro, Jorge

50877958A

Non

7

 

 

 

1,00

 

1,00

 

 

 

 

0,75

8,75

Blanco Dorrego, Alba

44468822R

Si

5

 

 

 

1,00

0,50

1,50

 

0,45

0,45

 

 

6,95

Calvo Pérez, Alexandra

52877970G

Non

5

0,50

0,50

0,75

6,25

Candidatos non seleccionados

Bernedo Tarragona, Diana

72731539L

Non

0

0,50

0,50

3,00

1,00

4,00

3,00

7,50

Gómez Caravaca, Agustina

34798941X

Non

0

 

1,167

1,167

0,50

 

0,50

1,00

1,00

2,00

 

 

3,67

Excluídos.

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Aceituno Gálvez, Mª Carmen

52555849K

594449

1

Arribas Castillo, Carmen

44382027P

594449

1

Fernández Romalde, Ada

32684199A

594449

4

Gallego Guijarro, Vicente

04603528D

594449

1

Garrido Monreal, Tania

50873439S

594449

4

Gastaldello, Fabiana

X8676619F

594449

1, 3

González Izquierdo, Jaime

02917036S

594449

1, 2

Jurado Serrano, Carmen

08880934I

594449

1

López Martínez, Carmen Alba

74654362L

594449

1

Nebot Gil, Manuel

52945993Q

594449

2, 5

Novas Coya, Amparo

73240140K

594449

1, 2

Piquero Soto, Mª Cristina

32887496Q

594449

1

Prior Fernández, Beatriz

45657717A

594449

1

Suárez Menéndez, Mª Cristina

53553240V

594449

1

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non validada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non achegou a titulación. No expediente non figura pagamento das taxas de expedición do título.