Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Martes, 26 de febreiro de 2013 Páx. 5757

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2013 pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes que se relacionan.

Unha vez intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, mediante esta resolución, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto deste anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 61 da LRX-PAC. Advírteselles aos interesados de que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución obxecto de recurso, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución. O expediente ponse de manifesto aos interesados neste centro directivo, sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

Nome/razón social

Programa de axudas

Data de resolución

Órgano que dita
a resolución

Notificación

AF008.2001.1.335

Neoatlan, S.L.

Axudas a proxectos empresariais de investimento (Resolución do 11 de marzo de 2005, DOG núm. 58, do 28 de marzo)

17.1.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

AF008.2001.1.381

Red Industrial de Ferrallas Colaboradoras Ferrosnet, S.L.

Axudas a proxectos empresariais de investimento (Resolución do 11 de marzo de 2005, DOG núm. 58, do 28 de marzo)

9.1.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

AF010.2001.1.37

Peritus Milenium, S.L.

Apoios financeiros sobre o investimento e gastos de implantación do proxectos Emprendedor (Resolución do 13 de xullo de 2001, DOG núm. 142, do 23 de xullo)

19.12.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

AF010.2001.1.72

Gespafit Sport, S.L.

Apoios financeiros sobre o investimento e gastos de implantación do proxectos Emprendedor (Resolución do 13 de xullo de 2001, DOG núm. 142, do 23 de xullo)

16.11.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG103.2008.1.30

Marmolería Matanzas Hermanos, S.L.

Proxectos de investimento para a innovación ou mellora tecnolóxica das pemes (Resolución do 5 de febreiro de 2009, DOG núm. 31, do 13 de febreiro)

16.11.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG104.2008.1.49

Núñez Ebanistas, S.L.

Proxectos dirixidos a mellorar a organización das pemes mediante consultoría de proceso e implantación de ferramentas de xestión de proceso, soporte e cadros de mando (Resolución do 5 de febreiro de 2009, DOG núm. 31, do 13 de febreiro)

29.10.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG107.2012.1.23

Pereira Vázquez, María Monserrat

Axudas do Igape aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores (Resolución do 11 de xuño de 2012, DOG núm. 115, do 18 de xuño)

5.12.2012

Dirección da Área de Competitividade

Resolución de arquivamento

IG107.2012.1.110

Boullosa Díaz, Eloy

Axudas do Igape aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores (Resolución do 11 de xuño de 2012, DOG núm. 115, do 18 de xuño)

23.11.2012

Dirección da Área de Competitividade

Resolución de arquivamento

IG107.2012.1.111

Boullosa Díaz, Eloy

Axudas do Igape aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores (Resolución do 11 de xuño de 2012, DOG núm. 115, do 18 de xuño)

23.11.2012

Dirección da Área de Competitividade

Resolución de arquivamento

IG113.2007.1.6

Management & Commisioning, S.L.

Proxectos tractores de empresas desenvolvedoras de software en código aberto (Resolución do 9 de marzo de 2007, DOG núm. 59, do 23 de marzo, e Resolución do 10 de abril de 2007, DOG núm. 74, do 17 de abril)

19.12.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG113.2007.1.7

Management & Commisioning, S.L.

Proxectos tractores de empresas desenvolvedoras de software en código aberto (Resolución do 9 de marzo de 2007, DOG núm. 59, do 23 de marzo, e Resolución do 10 de abril de 2007, DOG núm. 74, do 17 de abril)

19.12.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.1.311

Grupo Leipazaja, S.L.

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio)

26.10.2012

Dirección da Área de Competitividade

Resolución de arquivamento

IG133.2010.1.362

Fundación Puerto de Vigo

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio)

19.12.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.1.391

Proxecta Espacios Únicos, S.L.

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio)

16.11.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG148.2008.1.26

Tiig Montajes, S.L.

Axudas a incentivos á formación empresarial (Resolución do 12 de marzo de 2008, DOG núm. 55, do 18 de marzo)

30.11.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución declarativa de caducidade de procedemento de incumprimento

IG162.2008.1.47

Euro Divan, S.L.

Axudas ao acceso e á adecuación do financiamento das pemes. Liña 1: programa de apoio ao circulante (Resolución do 4 de novembro de 2008, DOG núm. 215, do 5 de novembro)

15.10.2012

Dirección Xeral do Igape

Rectificación por erro de resolución de concesión de axuda

IG162.2008.1.4531

Legido Souto, Juana María

Axudas ao acceso e á adecuación do financiamento das pemes. Liña 1: programa de apoio ao circulante (Resolución do 4 de novembro de 2008, DOG núm. 215, do 5 de novembro)

16.11.2012

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total