Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Xoves, 28 de febreiro de 2013 Páx. 6323

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 7 de febreiro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fan públicas varias resolucións correspondentes a solicitudes do Programa de promoción do emprego autónomo convocado pola Orde do 17 de febreiro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 25 de marzo).

No uso das competencias atribuídas a este departamento territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), intentada a notificación no último domicilio coñecido dos interesados sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que, no prazo de 10 días contados desde o seguinte ao da publicación deste edicto, comparezan persoalmente ou debidamente representadas na sede do Servizo de Promoción de Emprego da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar da Coruña, avenida Salvador de Madariaga, 9-1º, A Coruña (das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres) para ter coñecemento do contido daquelas, advertíndolles de que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Estas resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao de publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así mesmo, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante a Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1988, do 13 de xuño, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa e na Lei 30/1992, do 29 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Coruña, 7 de febreiro de 2013

Luis Alberto Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente: TR341D 2011/1260-1.

Nome: Mapi Verónica López Hernández.

DNI: 49203858-G.

Último enderezo coñecido: rúa José Amor López, 3-4º B, 15011 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 5 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/1396-1.

Nome: José Francisco Rocha García.

DNI: 79339769-G.

Último enderezo coñecido: rúa Julio Pérez Salas, 4-2º dereita, 15300 Betanzos (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 5 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/1972-1.

Nome: José María Fidalgo Couce.

DNI: 32630297-J.

Último enderezo coñecido: rúa Independencia, 1-3, 3º C-D, 15405 Ferrol (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2206-1.

Nome: Carlos Regueiro Rodríguez.

DNI: 32765279-P.

Último enderezo coñecido: avenida de Castilla, 6-2º D, 15300 Betanzos (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 18 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2523-1.

Nome: Margarita Vilariño Fernández.

DNI: 32701729-F.

Último enderezo coñecido: avda. de Vigo, 167, portal B, 2º esquerda, 15403 Ferrol (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 19 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2584-1.

Nome: Diego André da Costa Honorio Vinagre.

NIE: Y1521311-J.

Último enderezo coñecido: praza Padre Rubinos, 3-3º A, 15007 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 19 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2643-1.

Nome: María José Martínez Alonso.

DNI: 32799282-V.

Último enderezo coñecido: rúa Real, 11, 15600 Miño (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 19 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2773-1.

Nome: Sergio Soneira Fernández.

DNI: 79342505-A.

Último enderezo coñecido: avenida Flores, 1-2º esquerda, 15100 Carballo (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 20 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2804-1.

Nome: Susana Doldán Álvarez.

DNI: 32780243-E.

Último enderezo coñecido: avenida de Hércules, 104-1º, 15002 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 20 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2820-1.

Nome: José Ramón Astray Portos.

DNI: 76516799-P.

Último enderezo coñecido: rúa Eduardo Blanco Amor, 16-1º A, 15174 Culleredo (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 20 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/2893-1.

Nome: Carolina López Amor.

DNI: 47383060-R.

Último enderezo coñecido: rúa Europa, 25-5º D, 15007 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 20 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3013-1.

Nome: Iván Vicente Álvarez.

DNI: 44460299B.

Último enderezo coñecido: rúa de la Iglesia, 42-4º, 15402 Ferrol (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3176-1.

Nome: María Chao García.

DNI: 34635243-A.

Última dirección coñecida: rúa Salgado Torres, 5 baixo, 15008 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 21 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3284-1.

Nome: Virginia Cancelo Gutiérrez.

DNI: 45952268Q.

Último enderezo coñecido: avenida dos Ánxeles, 43, baixo 1, 15865 Brión (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data de resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3375-1.

Nome: Natalia Romarís Barca.

DNI: 32822322-B.

Último enderezo coñecido: rúa María Luisa Durán Marquina, 8, baixo, 15011 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 22 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3453-1.

Nome: Rosa María Cortés Ramírez.

NIE: X6662845-K.

Último enderezo coñecido: rúa Vila de Caión, 21-5º, 15100 Carballo (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3455-1.

Nome: María Mercedes Núñez Laíño.

DNI: 76967054-S.

Último enderezo coñecido: rúa Cuba, 2-3º, 15200 Noia (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desdestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3480-1.

Nome: Stella Fernández Guisasola.

DNI: 77412293-C.

Último domicilio coñecido: rúa Ínsua, 27, bloque 1, 1º dereita, 15401 Ferrol (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3515-1.

Nome: Mónica López Jiménez.

DNI: 72396422-N.

Último enderezo coñecido: rúa Ría de Ferrol, 13, 15142 Arteixo (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3836-1.

Nome: Manuel Antonio Millán Miranda.

DNI: 52458835-K.

Último enderezo coñecido: rúa Nove de Agosto, 13-6º D, 15960 Ribeira (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 25 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3890-1.

Nome: Verónica García Espinosa.

DNI: 46822291-H.

Último enderezo coñecido: lugar de Barreiros-Logrosa, s/n, 15830 Negreira (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/3914-1 e TR341D 2011/3915-1.

Nome: Sonia Moar Pedreira.

DNI: 53162758-Y.

Último enderezo coñecido: lugar Laxe-Rutis, 50, 15174 Culleredo (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 23011/3918-1.

Nome: Daniel José Esteves Sabino.

NIE: X8252754-D.

Último enderezo coñecido: paseo Avilés de Taramancos, 7, 15288 Noia (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 25 de xuño de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/3966-1 e TR341D 2011/3967-1.

Nome: Concepción Millares González.

DNI: 32800045-K.

Último enderezo coñecido: rúa Emilio González López, 19-6º A, 15011 (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 25 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3969-1.

Nome: Dafne Graciela Planchón Girones.

NIE: Y1245093-W.

Último enderezo coñecido: rúa Hórreo, 172, 15701 Santiago de Compostela.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 25 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/3971-1.

Nome: Enrique Noel Saravi Carrato.

NIE: Y1245001-W.

Último enderezo coñecido: rúa Hórreo 172, 15701 Santiago de Compostela.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 25 de xuño de 2011.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4101-1 e TR341D 2011/4102-1.

Nome: Evelin Catiana Rojas Rodríguez.

NIE: X6193424-F.

Último enderezo coñecido: rúa Chousa, 7-1º, 15620 Mugardos (A Coruña).

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4130-1 e TR341D 2011/4131-1.

Nome: Nataly Pazos Boquete.

DNI: 44846161-W.

Último enderezo conecido: rúa Campo da Fonte, 2-2º, 15897 Santiago de Compostela.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 26 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/4174-1.

Nome: Jorge Pereiro Domínguez.

DNI: 44824875-Z.

Último enderezo coñecido: rúa Ceidón, 9, 15680 Ordes (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 26 de xuño de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/4210-1.

Nome: Carlos Souto Lema.

DNI: 32835757-Z.

Último enderezo coñecido: calle Francisco Largo Caballero, 7-5º C, 15670 Culleredo (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 26 de xuño de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4578-1 e TR341D 2011/4579-1.

Nome: María Grial Montero Brandariz.

DNI: 47388952-M.

Último enderezo coñecido: rúa Menéndez Pelayo, 10-1º, 15005 A Coruña.

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4691-1 e TR341D 2011/4692-1.

Nome: Lizabeth del Carmen Sánchez Orejuela.

DNI: 49332690-J.

Último enderezo coñecido: rúa Manuel Deschamps, 13-3º J, 15011 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4709-1 e TR341D 2011/4710-1.

Nome: Patricia Limorte Vázquez.

DNI: 01179129-B.

Último enderezo coñecido: praza Bahía, 1, 15177 Olerios (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4775-1 e TR341D 2011/4776-1.

Nome: Jorge Rafael Mateo Presinal.

NIE: X9837384-P.

Último enderezo coñecido: avenida da Pasaxe, 33, 15009 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/4800-1.

Nome: Sergio Carrera López.

DNI: 32720705-P.

Último enderezo coñecido: rúa Alcacer, 23, 15600 Pontedeume (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 2 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/4904-1.

Nome: Óscar Espantoso Íñiguez.

DNI: 34895210-R.

Último enderezo coñecido: rúa Hortensias, 6-3º D, 15008 A Coruña.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como autónomo.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4279-1 e TR341D 2011/4280-1.

Nome: María Paula Álvarez Vidal.

DNI: 32772914-F.

Último enderezo coñecido: rúa Federico Tapia, 37-3º, 15005 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 27 de xuño de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4373-1 e TR341D 2011/4374-1.

Nome: Constantin Andrei Timofte.

NIE: X8459833-L.

Último enderezo coñecido: rúa Home Santo, 68-1º, 15703 Santiago de Compostela.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4528-1 e TR341D 2011/4529-1.

Nome: María Nieves Seijas Segade.

DNI: 53160750-E.

Último enderezo coñecido: rúa Villa de Negreira, 19-1º, 15011 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 28 de xuño de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4553-1 e TR341D 2011/4554-1.

Nome: Antonio Gómez Orosa.

DNI: 32791364-B.

Úitimo enderezo coñecido: rúa San Diego, 4 baixo, 15009 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecmento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 28 de xuño de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4557-1 e TR341D 2011/4558-1.

Nombre: Blanca María González González.

DNI: 13795972-C.

Último enderezo coñecido: lugar Mangoño-Salto, 23, 15388 Oza dos Ríos (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4576-1 e TR341D 2011/4577-1.

Nome: Antía Montero Brandariz.

DNI: 47435319-G.

Último enderezo coñecido: rúa Menéndez Pelayo, 10-1º, 15005 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/4906-1, TR341D 2011/4907-1 e TR341D 2011/4908-1.

Nombre: Javier Quintela Fernández.

DNI: 32844593-H.

Último enderezo coñecido: rúa Manuel Azaña, 1-12º A, 15670 Culleredo (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/asistencia técnica/subvención para formación.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 2 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/5017-1, TR341D 2011/5018-1, TR341D 2011/5019-1 e TR341D 2011/520-1.

Nome: Gevorg Ananyan.

NIE: Y1242063-P.

Último enderezo coñecido: rúa O Cobo, 46-3º B, 15630 Miño (A Coruña).

Tipo de ayudas: subvención polo establecemento como autónomo/asistencia técnica/subvención para formación/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/5063-1 e TR341D 2011/5064-1.

Nome: Antonio Emilio Amado Anido.

DNI: 32635103-N.

Último enderezo coñecido: estrada de Castilla, 341-3º B, 15404 Ferrol (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/5100-1 e TR341D 2011/5101-1.

Nome: Óscar García García.

DNI: 79319935-L.

Último enderezo coñecido: rúa Real, 35-2º, 15003 A Coruña.

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 4 de xullo de 2012.

Nº de expediente: TR341D 2011/5207-1.

Nome: Tonu Mariana.

NIE: X5273095-T.

Último enderezo coñecido: rúa Mestra Paquita Zuloaga, 2-2º B, 15300 Betanzos (A Coruña).

Tipo de axuda: axuda excepcional.

Contido da resolución: desestimatoria. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data da resolución: 6 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/5224-1 e TR341D 2011/5225-1.

Nome: Mustapha Laghmich.

NIE: X6740077-L.

Último enderezo coñecido: rúa Méndez Núñez, 2 baixo, 15960 Ribeira (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónomo/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 4 de xullo de 2012.

Nº de expedientes: TR341D 2011/1614-01 e TR341D 2011/1615-1.

Nome: Lucía Salgado Calzada.

DNI: 45684092-C.

Último enderezo coñecido: travesía de Cacheiras, 17-1º D, 15883 Teo (A Coruña).

Tipo de axudas: subvención polo establecemento como autónoma/axuda excepcional.

Contido das resolucións: desestimatorias. Aplicación da disposición adicional cuarta da orde reguladora.

Data das resolucións: 23 de xullo de 2012.