Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Xoves, 28 de febreiro de 2013 Páx. 6346

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

CÉDULA do 7 de febreiro de 2013, da Xefatura Comarcal de Ferrol, pola que se fai pública unha relación de notificacións de incoación de expedientes sancionadores (PESAN1 2012/000981-1 e catorce máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícase ás persoas que a seguir se relacionan a incoación e trámite de audiencia dos expedientes instruídos por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro.

Os interesados dispoñen dun prazo de quince días a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, para presentaren ante a Xefatura Comarcal do Mar de Ferrol as alegacións que coiden pertinentes.

Os expedientes relacionados deseguido atópanse á disposición dos interesados na Xefatura Comarcal do Mar de Ferrol, praza Camilo José Cela, s/n, 6º andar, 15403 Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/000981-1.

Denunciado: Bruno Couce Vila.

DNI: 32687725X.

Enderezo: avda. Redes, nº 1, Ares.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001069-1.

Denunciado: José Francisco López Bustabad.

DNI: 32683920T.

Enderezo: r/ Emilia Pardo Bazán, bloque 47, portal 54-1º C, Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001072-1.

Denunciado: Alejandro López Bustabad.

DNI: 32710216F.

Enderezo: r/ Emilia Pardo Bazán, bloque 47, portal 54-1º C, Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001101-1.

Denunciado: Alejandro López Bustabad.

DNI: 32710216F.

Enderezo: r/ Emilia Pardo Bazán, bloque 47, portal 54-1º C, Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001102-1.

Denunciado: Marino Noguerol López.

DNI: 32699417H.

Enderezo: r/ Ponte de Caranza, P-C, nº 24-1º esq., Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001103-1.

Denunciado: Marco Antonio Rodeiro Piñeiro.

DNI: 32687165W.

Enderezo: r/ Río Xubia-San Xoán, Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001104-1.

Denunciado: Ignacio Rodríguez Perille.

DNI: 32715363W.

Enderezo: r/ A Buída, nº 29, Neda.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001105-1.

Denunciado: José Fernando González Rey.

DNI: 32677955S.

Enderezo: r/ Ramón del Valle-Inclán, nº 17-1º, Neda.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001064-1.

Denunciado: Miguel Cabana Liñeiro.

DNI: 32655845P.

Enderezo: trav. da Pedreira, nº 1, Mugardos.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001066-1.

Denunciado: Marino Noguerol López.

DNI: 32699417H.

Enderezo: r/ Ponte de Caranza, P-C, nº 24-1º esq., Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001110-1.

Denunciado: Enrique Jiménez Jiménez.

DNI: 32687385S.

Enderezo: r/ Travesía de Neda, nº 11-DC, Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001125-1.

Denunciada: Jessica Sixto Sánchez.

DNI: 32719339E.

Enderezo: r/ Cadaval, nº 18-1º, Narón.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001136-1.

Denunciado: Marco Antonio Rodeiro Piñeiro.

DNI: 32687165W.

Enderezo: estrada de San Xoán, nº 31-33, 4º D, Ferrol.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001156-1.

Denunciado: Fernando Martínez Rañales.

DNI: 32680003Q.

Enderezo: r/ Peteiro, nº 59, Mugardos.

Nº de expediente: PESAN1 2012/001157-1.

Denunciado: Vicente Romaus Piñeiro.

DNI: 32640287K.

Enderezo: r/ Pexegueiro, nº 1-2º, Mugardos.

Ferrol, 7 de febreiro de 2013

David Escudero Dans
Xefe comarcal de Ferrol