Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Mércores, 3 de abril de 2013 Páx. 9820

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Estatística

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2013 pola que se fai pública a formalización do contrato do servizo para a realización dos traballos de recollida da información para a enquisa de poboación activa en Galicia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Instituto Galego de Estatística (IGE).

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo Técnico-Xurídico e de Contratación.

c) Nº de expediente: 2013/640.1/24411/02.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=18283

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: realización dos traballos de recollida da información para a enquisa de poboación activa en Galicia.

c) Medio e data de publicación do anuncio de licitación:

Diario Oficial de la Unión Europea, do 19 de decembro de 2012.

Boletín Oficial del Estado nº 310, do 26 de decembro de 2012.

Diario Oficial de Galicia nº 243, do 21 de decembro de 2012.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, multicriterio e harmonizado.

4. Valor estimado do contrato: 595.041,32 €.

5. Orzamento base de licitación: importe neto: 297.520,66 €. Importe total: 360.000,00 €.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 8 de febreiro de 2013.

b) Data de formalización do contrato: 1 de marzo de 2013.

c) Contratista: Obradoiro de Socioloxía, S.L. CIF: B15030190.

d) Importe de adxudicación: importe neto 280.000,00 €. Importe total: 338.800,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta máis vantaxosa ao obter a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2013

José Antonio Campo Andión
Director do Instituto Galego de Estatística