Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Xoves, 11 de abril de 2013 Páx. 10939

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se adxudica destino definitivo ao persoal laboral fixo da Xunta de Galicia da categoría 002 (ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE) do grupo II, que superou os procesos selectivos convocados polas ordes do 21 de febreiro de 2006 (DOG núm. 57, do 22 de marzo).

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 8 de marzo de 2013 (DOG núm. 51, do 13 de marzo), a que foi citado o persoal que superou os procesos selectivos para o ingreso na categoría 002 (ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE) do grupo II, convocados polas ordes do 21 de febreiro de 2006 (DOG núm. 57, do 22 de marzo), esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde ao persoal laboral fixo da Xunta de Galicia que superou os procesos selectivos convocados polas ordes do 21 de febreiro de 2006 (DOG núm. 57, do 22 de marzo), para o ingreso na categoría 002 (ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE) do grupo II, polas quendas de promoción interna e cambio de categoría, e acceso libre.

Segundo. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se o posto radica na mesma localidade da residencia habitual do/a traballador/a ou dun mes se radica en localidade distinta e supón un cambio efectivo de residencia debidamente xustificado.

O cesamento deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde poderase interpor reclamación administrativa ante a Consellería de Facenda no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 120 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2013

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO
Promoción interna

Apelidos e nome

DNI

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Grupo/categ.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Titulación

Observacións

Fernández López, Rosa Mª

33234520A

46

TRC994080215770028

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia asistida de maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

B12 = 1.090,44 €. Funcións de coordinación, complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Otero García, María

77594143D

14

TRC994080036560567

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Brid Álvarez, Ebenecer

11411666D

3

TRC994050115001330

ATS/DUE

TR

II-002

Centro de atención a persoas con discapacidades

(A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Villar Blanco, Concepción

36050250G

4

TRC994080036560052

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Ruibal Pazos, Ángeles

35306681W

11

TRC994080036560067

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Acceso libre

Apelidos e nome

DNI

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Grupo/categ.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Titulación

Observacións

López García, Josefa

33996467Y

47

TRC994090127560022

ATS/DUE

TR

II-002

Centro de atención a persoas con discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Domínguez Meijón, María

77403063J

10

TRC994080036560065

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

García Infante, Maricel

32840965R

30

TRC994080115570028

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia asistida de maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Rivera Camba, Diego

44470219H

13

TRC994080036560566

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Muradás López, Montserrat

76926697T

12

TRC994080036560560

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Martín Iglesias, Raquel

44805072Z

1

EDC994010236001140

ATS

ED

II-002

Aulas E.E. centro público provincial (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

Segundo convenio

Itinerante, complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

Blanco Nóvoa, María José

44478495Z

29

TRC994080115570027

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia asistida de maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Vázquez Torrado, Rebeca

32691782L

19

TRC994080115350015

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Álvarez Puga, María José

33316429D

35

TRC994080215770016

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia asistida de maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Rodríguez Rodríguez, Ana María

33347128A

50

TRC994090127560028

ATS/DUE

TR

II-002

Centro de atención a persoas con discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Rodeiro Freijomil, Raquel

76417918G

2

EDC994090115350024

ATS

ED

II-002

CEE Terra de Ferrol (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

Segundo convenio

Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación.

García Iglesias, Amparo Sonia

32666165R

16

TRC994080115350009

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Costas Valverde, María Inés

77003639F

7

TRC994080036560057

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Penabad Penabad, Sonia

32691346C

18

TRC994080115350011

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Bernárdez Diéguez, María Rita

32437066M

28

TRC994080115570026

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia asistida de maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Pedrouzo Ulloa, María Belén

76714271W

6

TRC994080036560056

ATS/DUE

TR

II-002

Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

López Pena, María del Carmen

32675771Q

15

TRC994080115350007

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia de maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.

Regueiro Barreiro, María Lucía

44826792E

39

TRC994080215770021

ATS/DUE

TR

II-002

Residencia asistida de maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

B12 = 1.090,44 €. Complemento salarial de singularidade por penosidade. Complemento salarial de singularidade de especial dedicación. Complemento salarial de singularidade por perigosidade.