Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 26 de abril de 2013 Páx. 13204

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola que se fai pública a formalización do contrato da subministración e instalación dun carro varadoiro sobre carrís e cabrestante para o porto pesqueiro de Laxe, actuación cofinanciada dentro da medida 3.3 do programa operativo do Fondo Europeo de Pesca nun 75 % (expediente 12/2012).

En cumprimento do disposto no artigo 154.2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, do texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería do Medio Rural e do Mar.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: administrativo, de subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración e instalación dun carro varadoiro sobre carrís e cabrestante para o porto pesqueiro de Laxe (A Coruña), actuación cofinanciada dentro da medida 3.3 do programa operativo do Fondo Europeo de Pesca nun 75 %

c) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http:/www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17544

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 118, do 21 de xuño de 2012.

e) División por lotes e número: non.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinaria e aberto non suxeito a regulación harmonizada.

4. Orzamento base de licitación:

Valor estimado: 179.200,00 euros.

Importe neto: 179.200,00 euros; importe total: 211.456,00 euros (IVE ao 18 %).

5. Adxudicación e formalización do contrato:

a) Data da resolución da adxudicación: 19 de marzo de 2013.

b) Adxudicataria: Proemisa, S.L. (NIF B46957817).

c) Importe: 191.180,00 euros (IVE ao 21 %).

d) Data de formalización do contrato: 1.4.2013.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: única oferta admitida á licitación.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2013

P.D. (Orde do 30.3.2012; DOG nº 70, do 12 de abril)
Francisco José Vidal-Pardo Pardo
Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural e do Mar