Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 24 de maio de 2013 Páx. 18270

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para dar cumprimento na forma máis adecuada ao disposto na base cuarta da Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril), pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

resolve:

Primeiro. Facer pública no anexo I a relación de aspirantes admitidos que solicitaron tomar parte no mencionado procedemento selectivo.

Segundo. Declarar excluídos, polas causas que se especifican, aos aspirantes que figuran no anexo II.

Terceiro. No prazo de 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, os interesados poderán interpoñer as reclamacións previstas no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, de acordo co disposto na base cuarta, punto 2, da orde de convocatoria.

As reclamacións presentaranse en calquera das dependencias a que alude o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. En caso de que opte por presentar a reclamación ante unha oficina de Correos, farase en sobre aberto, para que sexa datada e selada polo funcionario de Correos antes de ser certificada.

Sen prexuízo do anterior, as reclamacións poderanse presentar a través de fax 881 99 92 41, no caso dos mestres e ao 981 54 54 84 no caso de inspectores de educación ou a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es, ou persoal.secundaria@edu.xunta.es segundo proceda.

Cuarto. O feito de figurar na relación de solicitantes non prexulga que se dean por válidas as condicións persoais do interesado que o lexitimen para participar no procedemento selectivo, cando da documentación que no seu momento teña que achegar non se deduza de maneira inequívoca o seu dereito a participar nel, conforme as exixencias da convocatoria.

Quinto. No caso dos mestres, o feito de que figure a localidade solicitada non implica que sexa a localidade do exame. Esta determinarase na resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fagan públicas as resolucións dos tribunais, polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares nos que se fará o acto de presentación e se celebrará a primeira proba prevista na base décimo primeira da convocatoria.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

510-Inspectores de educación

510600-Xeneralista

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

32430687C

Piay Guiance, Ángeles

F

S

S

2

32621972Z

Agra Rama, Rosario Susana

M

S

S

3

36039138R

Aguilar Madrazo, Juan

M

S

S

4

32800162T

Alonso Varela, Ana María

M

S

S

5

33315825A

Álvarez Arias, Jesús

M

S

S

6

34969546R

Álvarez Roales, Enrique

M

S

S

7

35259491P

Aramburu Núñez, María Ángeles

M

S

S

8

36093100M

Areal Alonso, Pedro Alberto

M

S

S

9

32632614F

Arias Arnoso, Andrés

M

S

S

10

33309533J

Armada Vigo, Marina

M

S

S

11

34977152V

Barandela Sandianes, María del Pilar

M

S

S

12

32819909J

Barderas Rey, Rubén

M

S

S

13

34950834B

Barreira Arias, Alberto José

M

S

S

14

35312726K

Barros Pardo, José Carlos

M

S

S

15

76576343M

Basanta Montenegro, José Eduardo

M

S

S

16

35557139J

Bellón López, Juan Alberto

M

S

S

17

36068790Y

Benavides Alonso, Daniel

M

S

S

18

33253801X

Betanzos Rego, Tobías

M

S

S

19

36061922S

Blanco Pérez, Margarita

M

S

S

20

44464920D

Bóveda González, María

M

S

S

21

35447368K

Bravo Doviso, Iván Ángel

M

S

S

22

32622160H

Callón Fernández, Miguel Ángel Luis

M

S

S

23

38844829Z

Calvo Cendán, Ana María

M

S

S

24

32746865V

Campos Espiñeira, Margarita

M

S

S

25

33311237S

Cantalapiedra Álvarez, Silvia

M

S

S

26

36041346R

Carrasco Mera, José Fernando

M

S

S

27

33305410F

Carreira Montes, Antonio Ovidio

M

S

S

28

34966402P

Castro Villalón, Elena María

M

S

S

29

33222533E

Coiradas Toba, Ana María

M

S

S

30

36091751J

Comesaña Paz, Alfredo

M

S

S

31

33310029A

Conde Iglesias, Camilo

M

S

S

32

36140330Q

Couñago Enríquez, Marina

M

S

S

33

36070179S

Da Vila Alonso, Ana María

M

S

S

34

32815333Z

Díaz Carballada, Paula María

M

S

S

35

76936426T

Díaz Peña, Juan Carlos

M

S

S

36

34255371E

Díaz Pérez, Gonzalo José

M

S

N

37

34996974J

Diéguez Ruibal, José Luis

M

S

S

38

35467776M

Dios Barreiro, Juliana

M

S

S

39

35550922Y

Domínguez Pérez, María Teresa

M

S

S

40

52471804H

Dono Campos, Lourdes

M

S

S

41

32450492E

Dorrego Lobón, Jaime

M

S

S

42

32625721Z

Fernández Cereijo, José Antonio

M

S

S

43

34989929Y

Fernández Ferro, María José

M

S

S

44

34947412Q

Fernández Guerra, Ernesto

M

S

S

45

11380886A

Fernández Menéndez, María Antonia

M

S

N

46

44462087M

Fernández Novoa, Judith

M

S

S

47

32638729G

Fernández Ocampo, María del Carmen

M

S

S

48

44458927L

Fernández Ordóñez, Iria

M

S

S

49

33311897P

Fernández Piñeiro, Manuel Antonio

M

S

S

50

34904879X

Fernández Rodríguez, Luis

M

S

S

51

34951270X

Fernández Ruiz, Luis María

M

S

S

52

07233553F

Fernández Teijeiro, Inmaculada María

M

S

S

53

33859582V

Ferreiro Carballido, Juan Luis

M

S

S

54

76414599C

Ferreiro Domínguez, María Yolanda

M

S

S

55

33857133Y

Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen

M

S

S

56

34946511N

Folgoso Rodríguez, José Manuel

M

S

S

57

34892008L

Frade Fraga, Antonio

M

S

S

58

32657838T

García Bastida, Antonio Jesús

M

S

S

59

33858736E

García Crecente, María Teresa

M

S

S

60

44252625G

García Díaz, Juan Luis

M

S

S

61

33318508H

García García, David Jorge

M

S

S

62

32430113K

García Sánchez, Daniel Emilio

M

S

S

63

32762244D

García Vila, Isabel

M

S

S

64

44449324F

Garrido Rivero, Rubén

M

S

S

65

37739611S

Giró París, Jordi

M

S

N

66

09374484Y

Gómez André, María Eugenia

M

S

S

67

36066845Q

Gómez Fuentes, Raquel

M

S

S

68

36120636X

González Comesaña, María Antonia

M

S

S

69

36072656P

González Escudero, María Esperanza

M

S

S

70

34930580C

González Ferreiro, Marta

M

S

S

71

43498420S

Guerrero Seijas, Alicia

M

S

S

72

32423352E

Herrero Casasola, María Lourdes

M

S

S

73

34894996V

Iglesias Nuño, Alfonso

M

S

S

74

76809874V

Jar Pereira, Luis

M

S

S

75

44077227G

Latas Calvo, Román

M

S

S

76

76819985P

Leal Cacheda, Mónica

M

S

S

77

32605011G

López Anca, Ángel

M

S

S

78

76401283K

López Bouza, María Teresa

M

S

S

79

53516140Q

López Menéndez, Lucía

M

S

S

80

36023890W

Lorenzo González, Armindo

M

S

S

81

42177320N

Lorenzo Prozzo, Gustavo

M

S

S

82

33271438Y

Lorenzo Torea, María Josefa

M

S

S

83

32621804F

Losada Cabanas, Manuel

M

S

S

84

32778750R

Martín Aláez, Francisco Javier

M

S

S

85

12363769G

Martín González, Faustino

M

S

S

86

34034276A

Martínez Soler, Dionisio

M

S

S

87

34954715M

Maseda Sabucedo, Manuela

M

S

S

88

34942828D

Menéndez Villalva, Alicia

M

S

S

89

34896906H

Mira Fernández, Iván

M

S

S

90

34913366X

Morais Gallego, José Pedro

M

S

S

91

32769838J

Morandeira Morandeira, Ana María

M

S

S

92

32823395A

Mourazos González, María Jesús

M

S

S

93

32429824P

Mouzo Fuentes, José Manuel

M

S

S

94

33851151G

Naveira Zapata, Raimundo José

M

S

S

95

34952214B

Neira González, Juan Luis

M

S

S

96

78780190S

Neira Pérez, Ramona

M

S

S

97

34986343P

Novoa Santos, Amancio

M

S

S

98

35303409L

Núñez Pintos, María Esther

M

S

S

99

33310490G

Pardo Regueiro, José Antonio

M

S

S

100

16792421Y

Pascual Carnicero, Antonia

M

S

S

101

44821619R

Pazos Presas, Ángel Luis

M

S

S

102

32630663B

Pena Bellón, José Carlos

M

S

S

103

36093373W

Pérez Estévez, María de Luján

M

S

S

104

32624550Q

Piñeiro Mourín, José Manuel

M

S

S

105

32766887Y

Plana Galán, María Beatriz

M

S

S

106

76413789S

Porta Rodríguez, María Pilar

M

S

S

107

36083289S

Portela Fernández, Marta

M

S

S

108

33841343V

Prado Castro, Santos María

M

S

N

109

09357714A

Prado Cueva, Manuel Enrique

M

S

S

110

35311454Z

Rafael Balsa, Mario

M

S

S

111

33317648D

Reija Santiso, Teresa

M

S

S

112

32749326V

Rial Rial, Ana María

M

S

S

113

02602077H

Risueño López, Jesús María

M

S

S

114

36035972D

Rivas Lago, María Teresa

M

S

S

115

34971186P

Rodríguez Bello, Luz María

M

S

S

116

76564091N

Rodríguez Costa, José

M

S

S

117

53172186G

Rodríguez Pérez, Ruth

M

S

S

118

33280363F

Rodríguez Rial, José

M

S

S

119

53160407R

Sánchez Suárez, Verónica

M

S

S

120

33851686X

Sanjurjo Gayoso, María Remedios

M

S

S

121

33277857P

Seco Fernández, Eduardo David

M

S

S

122

34251442A

Seoane Martínez, María Nieves

M

S

S

123

32651580K

Sixto San José, Belisario

M

S

S

124

32826971Z

Sobrino Josenje, Santiago

M

S

S

125

34722747S

Sola Limia, Alfonso Servando

M

S

S

126

33259745C

Sóñora Luna, Francisco

M

S

S

127

76329155K

Souto Rey, Josefa Guillermina

M

S

S

128

33304139R

Suárez Fernández, José Javier

M

S

S

129

32810052T

Taboada Martínez, Julita

M

S

S

130

35287849F

Tallón Fontao, María del Carmen

M

S

S

131

76572684A

Teijeiro Díaz, Pilar

M

S

S

132

32445857X

Trigas Verdini, Manuel

M

S

S

133

33857218E

Trigo Táboas, Manuel

M

S

S

134

11917832Z

Urtiaga Estévez, María Elena

M

S

S

135

36059127A

Valtierra Branera, Xosé Ramón

M

S

S

136

35563547G

Vaqueiro Romero, María Montserrat

M

S

S

137

33859957R

Vázquez Díaz, Cándido Valeriano

M

S

S

138

44455619T

Vázquez Guzmán, Marta

M

S

S

139

33314269B

Vázquez Varela, Francisco Javier

M

S

S

140

33289252H

Vázquez Vilanova, José Antonio

M

S

S

141

35997521Z

Veiga Alén, Matilde

M

S

S

142

34962939H

Velo Fernández, Juan Carlos

M

S

S

143

76908548K

Vicente Álvarez, Rosa María

M

S

S

144

32640783B

Vilela Castro, María del Pilar

M

S

N

145

32412958R

Villaverde López, Luis Miguel

M

S

S

146

32829034F

Viña Díaz, Sofía

M

S

S

597-Mestres

• Localidade de exame solicitada: A Coruña

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

53300657C

Añón Montes, Marta María

E

S

S

2

53302557B

Barallobre Barreiro, María

E

S

S

3

46915712J

Barral Regueiro, Tamara

E

S

S

4

47367089S

Blanco Girón, Marta

E

S

S

5

53300324D

Brandariz Castro, Sandra

E

S

S

6

76990494H

Carnero Prado, Susana

E

S

S

7

34899800Z

Carro Ramos, Sandra

E

S

S

8

34881211D

Chaves Eijo, Sandra

E

S

S

9

44483758X

Corderí Fernández, Patricia

E

S

S

10

34880259T

Couto Toro, Cristina

E

S

S

11

47362000D

Fernández Martínez, Romina

E

S

S

12

32696731T

Galdo Leal, Laura

E

S

S

13

32815544H

García García, Raquel

E

S

S

14

76623826Q

Gómez Sampayo, Mercedes

E

S

S

15

46914653N

González Llera, Inés

E

S

S

16

76412980B

Guerreiro de las Heras, Patricia María

E

S

S

17

32845689X

Lage Cobas, Manuel

E

S

S

18

46903499J

López Bergantiños, Ana Isabel

E

S

S

19

46919907E

López Sande, Zeltia

E

S

S

20

46916324G

Mallo Castro, Ana Belén

E

S

S

21

47365570Z

Maroño Boedo, Silvia

E

S

S

22

44187579W

Niño Piñeiro, Cristina

E

S

S

23

44468343M

Pérez Lamas, Vicente

E

S

S

24

32827294S

Pernas Cortiñas, Rosa María

E

S

S

25

47356623Z

Quintana Castro, Iria

E

S

S

26

44865697B

Rayón Fernández, Paloma

E

S

S

27

32696716P

Rodeiro Casas, María

E

S

S

28

44816307W

Sánchez Pampín, María José

E

S

S

29

76344139D

Santos González, Rosa Ermitas

E

S

S

30

46914962E

Touriñán Rodríguez, Ana María

E

S

S

31

53303878K

Vázquez Sánchez, Sandra

E

S

S

32

47375331T

Vázquez Seoane, Noelia

E

S

S

33

79336530P

Vila Rodríguez, Pamela

E

S

S

34

35577016H

Álvarez Fernández, Lorena

D

S

S

35

32696952Z

Castro Vidal, Lucía

D

S

S

36

76990753R

Couñago Álvarez, Ana

D

S

S

37

32707625S

De la Hoz Casares, Marta

D

S

S

38

44088198G

García Martínez, María Dolores

D

S

S

39

36086342D

Iglesias Costas, María Teresa

D

S

S

40

76417068M

Mato Raposo, Cristina

D

S

S

41

44844837N

Pérez Ouviña, Ángela

D

S

S

42

32817140G

Vázquez Álvarez, Ana

D

S

S

43

46897412K

Abeledo Álvarez, Laura

L

S

S

44

46898292G

Abruñedo Pérez, Beatriz

L

S

S

45

45847861Y

Abucide Castelao, Lucía

L

S

S

46

47401250K

Aguiar Vázquez, Alexia

L

S

S

47

32668929M

Agulló López, José Daniel

L

S

N

48

47363728N

Aldao Placer, Marta

L

S

S

49

32667753W

Aldea Filgueira, Rosalía

L

S

S

50

32677095Y

Allegue Rodríguez, Marta

L

S

S

51

34891163W

Aller Fernández, María Isabel

L

S

S

52

32714717T

Álvarez Dopico, Carmen

L

S

S

53

47382757C

Álvarez Puente, Gala

L

S

S

54

33339791A

Andón Castrillón, María José

L

S

S

55

45629172R

Andrade Vázquez, María Luisa

L

S

N

56

79337737L

Ansede Fariña, Noelia

L

S

S

57

32814725G

Añón Blanco, María del Carmen

L

S

S

58

47357199S

Añón Pena, Inés Margarita

L

S

S

59

47350461Q

Arcas Mancebo, Ángela

L

S

S

60

47367561G

Ares Oliveira, Kristel

L

S

S

61

32650114G

Arias Pérez, María Ángeles

L

S

S

62

32705808S

Arnoso Gómez, Mónica

L

S

S

63

34984908E

Arribas Rodríguez, Pablo

L

S

S

64

32829909P

Asensio Juiz, Carolina

L

S

S

65

32826088M

Asorey Trigo, María

L

S

S

66

46902502M

Astray Filloy, Rosa María

L

S

S

67

34895520N

Astray Iglesias, Ana María

L

S

S

68

34881206G

Atadell Lavandeira, Sara

L

S

N

69

32397635L

Babío Rodríguez, María Dolores

L

S

S

70

46906737P

Balay Hermida, Verónica

L

S

S

71

46919912G

Bao Saiz, Viviana Mercedes

L

S

S

72

34273803P

Baquero Peña, Laura

L

S

S

73

47368086T

Barbeito Candal, Estíbaliz

L

S

S

74

33297770A

Barcala Iglesias, María Jose

L

S

S

75

32664219X

Barcia Rey, María Carmen

L

S

S

76

46903371T

Barral Seijas, Leticia

L

S

S

77

79324446E

Barreiro Gómez, María Belén

L

S

S

78

32706638V

Barro Fraga, Tamara

L

S

S

79

53169077T

Bartolomé Fernández, Paula

L

S

S

80

08932950A

Bermúdez Corrales, Lorena

L

S

S

81

46916129Q

Bermúdez García, María Luisa

L

S

S

82

18171988X

Bernal Anido, Cristina

L

S

S

83

44485348J

Bernárdez Rodríguez, Ana

L

S

S

84

53302408T

Berrocal Fariña, María

L

S

S

85

32836744N

Blanco Davila, María

L

S

S

86

32789302L

Blanco García, Berta

L

S

S

87

47376814B

Blanco Lamas, Belén

L

S

S

88

46913705F

Blanco López, Diego

L

S

S

89

47368009S

Blanco Sánchez, María Teresa

L

S

S

90

79335598L

Blanco Varela, Laura

L

S

S

91

79334131R

Bolón Canedo, Saleta

L

S

S

92

76823436D

Boo Solla, Silvia

L

S

S

93

47353486M

Bouzas Fraga, Ana María

L

S

S

94

46899650M

Bouzas Villamarín, Lucía

L

S

S

95

32841241R

Budiño Segade, Cristina

L

S

S

96

44829117R

Cabana Graña, Diego

L

S

S

97

47356532S

Cabanillas Trillo, Lucía

L

S

S

98

46913906R

Cabo Benedeti, Carlos

L

S

S

99

76417666M

Calaza González, Laura

L

S

S

100

79337097T

Calvelo Moledo, Rocío

L

S

S

101

52433061F

Calvo Varela, Joaquín

L

S

S

102

79331902A

Campos Lavandeira, Estefanía

L

S

S

103

79341325L

Cancela Torreira, Mónica

L

S

S

104

46913496M

Canedo Monasterio, Iria

L

S

S

105

47376678J

Cangado Fernández, Lorena

L

S

S

106

32715821T

Carballo Leira, Paula

L

S

S

107

79337466R

Carpente Eiroa, María Teresa

L

S

S

108

53309977W

Carro Freire, Cristina

L

S

S

109

76337012N

Carro Yáñez, Concepción

L

S

S

110

32658854G

Caruncho Prado, María Carmen

L

S

S

111

47357157L

Casal López, Juan

L

S

S

112

32703969Q

Casal Prieto, Lidia

L

S

S

113

32683178V

Casal Ramírez, Vanesa

L

S

S

114

79322291Y

Casanova Naveira, María Belén

L

S

S

115

32707391B

Casanova Veiga, Irene

L

S

S

116

44079358L

Castedo Pérez, Noelia

L

S

S

117

32666531E

Casteleiro Gómez, José Luis

L

S

S

118

47385521R

Castelo Suárez, Iria

L

S

S

119

47362185X

Castro Gómez, María Antonia

L

S

S

120

32843023N

Castro González, María Esther

L

S

S

121

46909682D

Castro Rodríguez, María Vanessa

L

S

S

122

33338742N

Cedrón Costa, Mónica

L

S

S

123

53164751K

Cereijo Pardo, Leticia

L

S

S

124

46898879Q

Conchado Castro, Noelia

L

S

S

125

46896859C

Conde López, Aránzazu

L

S

S

126

53168712A

Cordal Lagares, Eva

L

S

S

127

34896976L

Corgo Riveiro, María Isabel

L

S

S

128

34895901W

Corral Vázquez, Ana María

L

S

S

129

47361925A

Corrales Ferreiro, Lis María

L

S

S

130

32685629F

Cortes Casas, Elena María

L

S

S

131

47375233V

Couto Lema, Paula

L

S

S

132

36527529X

Creixell Rigol, Meritxell

L

S

N

133

52937020J

Creo Dosil, Yesika

L

S

S

134

79322886A

Crespo Naveira, Silvia Vanessa

L

S

S

135

34899629G

Cundíns Fernández, Saleta

L

S

S

136

32696357V

Currás Bello, Raquel

L

S

S

137

32710951Y

Currás Martínez, María

L

S

S

138

32808386J

Currás Pereira, María Lourdes

L

S

S

139

75070809M

Da Silva Palomares, Soraya Vanesa

L

S

S

140

47368716D

De Francisco García, Lucía

L

S

S

141

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

L

S

S

142

46918678N

De la Iglesia Ares, Patricia

L

S

S

143

32657163S

Díaz Abeijón, Mónica

L

S

S

144

33999838L

Díaz Blanco, Lucía

L

S

S

145

53305940J

Díaz Cernadas, Leticia

L

S

S

146

47377628C

Díaz Fernández, Mónica

L

S

S

147

32708212G

Díaz Fuentes, Alba

L

S

S

148

34899216M

Díaz Pedreira, María Vanessa

L

S

S

149

33343084F

Díaz Piñeiro, María Silvia

L

S

S

150

53306162M

Díaz Rodríguez, Adriana

L

S

S

151

10056883H

Díez Ferrera, María Esperanza

L

S

S

152

32688547G

Domínguez Cortizas, Sara

L

S

S

153

47373781Z

Dopico Palacios, Ledicia

L

S

S

154

47381150T

Eirís Vilariño, Ángela

L

S

S

155

44466225A

Escuredo Sabín, María Dolores

L

S

S

156

32835065N

Expósito Martínez, Ana Belén

L

S

S

157

46907468A

Facal Barreiro, Sandra

L

S

S

158

32673913K

Fachal Castro, María Lorena

L

S

S

159

30594204H

Fandiño Cernadas, Mercedes

L

S

S

160

53167560R

Fandiño Pena, Vanessa

L

S

S

161

53162237Z

Fernández Boan, María

L

S

S

162

32666153N

Fernández Fernández, María Teresa

L

S

S

163

32801653L

Fernández Gato, Emilia

L

S

S

164

47389669D

Fernández Gómez, Andrea

L

S

S

165

34890503D

Fernández Lodeiro, María del Mar

L

S

S

166

76713775N

Fernández Rodríguez, Ana María

L

S

S

167

53164215Z

Fernández Sande, Azahara

L

S

S

168

32791050L

Fernández Vázquez, María Dolores

L

S

S

169

33543796K

Ferreiro Santos, Lorena

L

S

S

170

46919447E

Fiaño Viñas, Anxela

L

S

S

171

33997653L

Flórez Seivane, María Guadalupe

L

S

S

172

79331023K

Fontaíña Barca, Anabel

L

S

S

173

32659912G

Fontao Barro, Luis Javier

L

S

S

174

32676286W

Fontela Ferreiro, Mónica

L

S

S

175

47369107D

Fraga Couselo, Noelia

L

S

S

176

32653814R

Fraga Martínez, Ana María

L

S

S

177

53165324L

Fraga Romero, Lucía

L

S

S

178

32794045R

Franco Álvarez, María Elena

L

S

S

179

32682595D

Freire Ramírez, Paula

L

S

S

180

47402240E

Freire Trashorras, Alejandra

L

S

S

181

47361195D

Frontela Fulgueira, Beatriz

L

S

S

182

47386096R

Fuentes Naya, Lidia

L

S

S

183

70519372S

Gabaldón Castellanos, Miriam

L

S

S

184

53304234D

Galán Dopico, Tatiana

L

S

S

185

47363463T

Galán Taboada, María

L

S

S

186

32817491X

Gándara Carro, Susana Aurora

L

S

S

187

47351298W

García Ares, Cecilia María

L

S

S

188

32809391Y

García Barbeito, Isabel

L

S

S

189

47380480C

García Calvo, Antía

L

S

S

190

79325715A

García Castro, Bibiana

L

S

S

191

32806562Y

García Couto, Sonia María

L

S

S

192

52430881N

García Mato, María Teresa

L

S

S

193

22916463E

García Pagán, Josefa

L

S

S

194

35313534R

García Quiben, Eva María

L

S

S

195

53308500C

García Silveira, María Raquel

L

S

S

196

47383529X

García Vales, Lourdes

L

S

S

197

46905548S

García de Dios Mardones, Miren Nerea

L

S

S

198

32708670W

Garrote Piñón, Rebeca

L

S

S

199

53301491A

Gómez Blanco, Verónica

L

S

S

200

32705121H

Gómez López, María Soledad

L

S

S

201

32840680S

Gómez Montes, Ana María

L

S

S

202

76418142K

Gómez Ramos, Carmen María

L

S

S

203

32695992C

Gómez Vázquez, María Esperanza

L

S

S

204

47386228H

González Antelo, Rebeca

L

S

S

205

32710006G

González Beceiro, Mariana

L

S

S

206

32809083C

González Brea, María Dolores

L

S

S

207

09415773X

González Carballal, José Miguel

L

S

N

208

32712439E

González Estévez, Lara

L

S

S

209

47381860C

González González, Cristina

L

S

S

210

47378598R

González Losada, Noelia

L

S

S

211

46902975H

González Muñiz, María Ángeles

L

S

S

212

79336687G

Grueiro González, Dolores

L

S

S

213

32704969G

Grueiro Pérez, Berta

L

S

S

214

47359134H

Guimarey Cedeira, Vanessa

L

S

S

215

32692289C

Hernández Rouco, Rubén

L

S

S

216

51453854W

Herrero Díaz, Diego

L

S

S

217

32708896K

Hinestrosa Aneiros, Lidia

L

S

S

218

53160218L

Iglesias Grande, Rosana

L

S

S

219

46903248S

Iglesias Pérez, Lucía

L

S

S

220

33545252M

Irago Mosquera, Laura

L

S

S

221

34881811B

Ladra Suárez, Marta

L

S

S

222

53162541L

Lago Fidalgo, Alexandra

L

S

S

223

32713878N

Lago Martínez, Lidia

L

S

S

224

79334647B

Lamas España, Yolanda

L

S

S

225

32687692T

Lamas Piñón, Ania

L

S

S

226

79334186X

Lavandeira Vidal, Isabel

L

S

S

227

32697757Z

Leira Martínez, Lucía

L

S

S

228

76364305G

Lema Blanco, María del Carmen

L

S

S

229

79339733Z

Lema Rodríguez, Tamara

L

S

S

230

79330337W

Lema Vázquez, Susana

L

S

S

231

47365893S

Llorente Coello, Rebeca

L

S

S

232

44809642F

López Adá, Sara

L

S

S

233

47371095L

López Amado, María

L

S

S

234

33995561C

López Boquete, María José

L

S

S

235

79334577X

López Campos, Karina

L

S

S

236

47378283P

López de Castro, María Teresa

L

S

S

237

34898132W

López Díaz, Eva María

L

S

S

238

47379181D

López Estévez, Elia

L

S

S

239

32844277R

López Expósito, Iria

L

S

S

240

53164097B

López García, Berta

L

S

S

241

53301462C

López Jul, Mónica

L

S

S

242

35319001V

López Maceiras, Marcos Luis

L

S

S

243

79326429G

López Parapar, Eva

L

S

S

244

32708277T

López Pérez, Raquel

L

S

S

245

47386127D

López Rama, Lucía

L

S

S

246

33341754B

López Reigosa, Lucía

L

S

S

247

47378728Q

López Suárez, Lucía

L

S

S

248

76351130P

López Yáñez, María Carmen

L

S

S

249

32809338E

Lorenzo Loureiro, Ana María

L

S

S

250

44488889N

Lorenzo Vila, Andrea

L

S

S

251

33342109K

Losada Balado, Lucía

L

S

S

252

76576017R

Loureiro Neira, Beatriz

L

S

S

253

32711344P

Louzán Quintela, Lara

L

S

S

254

33857968J

Lozano Díaz, Clara María

L

S

S

255

33337067Q

Lugilde Pardo, Begoña

L

S

S

256

53167670L

Maceiras Bermúdez, María Lucía

L

S

S

257

32828533N

Maceiras Leiro, María de los Ángeles

L

S

S

258

53302293T

Maceiras Martínez, Paula

L

S

S

259

47378274E

Maceiras Sánchez, Tania

L

S

S

260

11427041C

Majado Rosales, Inmaculada

L

S

S

261

32791956M

Mandia Muñoz, Irene Irma

L

S

S

262

76508067Q

Maneiro Pampín, María Teresa

L

S

S

263

32704472J

Manivesa Estévez, Marta

L

S

S

264

32713969B

Manso Ferreiro, Noelia

L

S

S

265

32672262A

Manso Lorenzo, María Balbina

L

S

S

266

34636606D

Mariño Remuiñán, Jacobo

L

S

S

267

44908873Q

Martín González, Alejandra

L

S

S

268

51424955Z

Martín Santos, Fátima

L

S

S

269

79335371E

Martínez García, María

L

S

S

270

32819305F

Martínez Hevia, Ana Belén

L

S

S

271

32646021M

Martínez Lamelas, María del Pilar

L

S

S

272

79333833W

Mato Cotelo, Raquel

L

S

S

273

47359517X

Mato Vázquez, Tania

L

S

S

274

32700463Y

Meijueiro Pérez-Mendaña, Sofía

L

S

S

275

32711317G

Meizoso Teijeiro, Tania

L

S

S

276

53160088G

Mejuto Vilas, María del Carmen

L

S

S

277

47351005P

Méndez Pintos, Laura

L

S

S

278

79332073J

Méndez Romero, Natalia

L

S

S

279

32703554S

Méndez Santalla, Vanesa

L

S

S

280

47374490X

Méndez Vázquez, Rosana

L

S

S

281

53167831L

Merelas Sánchez, Anxela

L

S

S

282

32699386X

Meroño Díaz, Nuria

L

S

S

283

10082779Q

Miranda Hevia, María Gloria

L

S

S

284

47371286A

Moldes Cruz, Iria

L

S

S

285

52433538R

Montans Cousillas, María José

L

S

S

286

79334758F

Monterroso Dopico, Rocío

L

S

S

287

53304312H

Moreiras Morandeira, Sandra

L

S

S

288

46917180D

Mosquera Sánchez, Montserrat

L

S

S

289

34891283F

Mouro Rodríguez, María Begoña

L

S

S

290

32711219K

Muíños Rodríguez, Fátima María

L

S

S

291

25721109W

Muñoz de Viguera, Carmen

L

S

N

292

32679475V

Neira Gregorio, Nuria

L

S

S

293

45845168G

Novio Fernández, Miriam

L

S

S

294

79336089G

Novo Villasuso, Araceli

L

S

S

295

78801167Q

Oanes Mato, Patricia

L

S

S

296

32688419Z

Ocampo Lagoa, María Sandra

L

S

S

297

32661851B

Ogando Piñeiro, María Ángeles

L

S

S

298

36149830V

Ortega Orge, Vanesa

L

S

S

299

33336192S

Otero Beceiro, Laura

L

S

S

300

32657129G

Otero Sánchez, Sara

L

S

S

301

34891119G

Otero Santos, Sonia

L

S

S

302

53169908A

Pais Filgueira, Iria

L

S

S

303

20258431P

Pais Rojo, María Pilar

L

S

S

304

44090381W

Pallares Fernández, Laura

L

S

S

305

47351506A

Pallas Calviño, María Noelia

L

S

S

306

47383077H

Parrado Rodríguez, Cristina Elena

L

S

S

307

53306205W

Pastoriza Amado, Nerea

L

S

S

308

47363173D

Patiño Carnota, Miriam

L

S

S

309

32656220S

Paz Allegue, Ángela María

L

S

S

310

53309806S

Pazos Carballal, Laura

L

S

S

311

76417385T

Pedre Lorenzo, María Teresa

L

S

S

312

32437080L

Pedreira Martínez, Rosa María

L

S

S

313

51416829F

Pena Vidal, Catuxa

L

S

S

314

54126509B

Penas Tizon, Lara

L

S

S

315

76415150L

Pereira Ferreira, Eva

L

S

S

316

32687155S

Pereira Muíño, José Antonio

L

S

S

317

32670304T

Pérez Cid, María Jesús

L

S

S

318

76360818J

Pérez Iglesias, María Dolores

L

S

S

319

34883492J

Pérez López, Rut

L

S

S

320

53480049N

Pérez Ramallo, Rosa María

L

S

S

321

32789280C

Pérez Ramos, María Mercedes

L

S

S

322

53309710B

Pérez Remeseiro, Patricia

L

S

S

323

53309709X

Pérez Remeseiro, Tamara

L

S

S

324

53168088T

Pérez Vázquez, Ana María

L

S

S

325

32797226P

Pintor Roibas, Oliva

L

S

S

326

53480511Z

Piñeiro Torres, María Eugenia

L

S

S

327

32699102W

Pita Freire, Soraya

L

S

S

328

32838796V

Pita Galdo, Jesús

L

S

S

329

32687627G

Porto Rodríguez, Silvia

L

S

S

330

44425252Q

Prada Vuelta, María Zaira

L

S

S

331

53167197Y

Prado Castro, Lucía

L

S

S

332

32708888J

Prego Barquín, Carla

L

S

S

333

47369182S

Presedo Arnoso, Alba

L

S

S

334

33344951B

Quindós Gutiérrez, Mónica

L

S

S

335

46918183T

Quintas García, Sonia

L

S

N

336

32770613Y

Rama Martínez, María del Pilar

L

S

S

337

32704484W

Ramil Fernández, Lara

L

S

S

338

47368727C

Ramírez Insua, Julia

L

S

S

339

78787673T

Ramos Lado, Eva María

L

S

S

340

32670176X

Redondo Carballo, María Begoña

L

S

S

341

47351929N

Restrebada Bodelo, Irene

L

S

S

342

79324952E

Rey Botana, Tatiana

L

S

S

343

44826304V

Rey Rodríguez, Silvia

L

S

S

344

53305077R

Rey Seijo, Marta

L

S

S

345

32698213X

Rico Lameiro, Alba

L

S

S

346

76368532E

Ríos Suárez, María del Carmen

L

S

S

347

77597509V

Rivadeneira Cordido, María Aurea

L

S

S

348

32804849H

Rivadulla Couso, María José

L

S

S

349

46903271S

Rivas Candal, Alba María

L

S

S

350

32690311C

Rivera Bermúdez, Sandra

L

S

S

351

32649427F

Rivera Fernández, María del Carmen

L

S

S

352

32706551E

Rodríguez Álvarez, María José

L

S

S

353

32829175X

Rodríguez Beneitez, María Aránzazu

L

S

S

354

32692292T

Rodríguez Calvo, Estefanía

L

S

S

355

53166624P

Rodríguez Comí, Olga

L

S

S

356

34898273M

Rodríguez Díaz, Nuria

L

S

S

357

32699640B

Rodríguez Fernández, Silvia

L

S

S

358

32708106J

Rodríguez García, Lucía

L

S

S

359

36149996E

Rodríguez Maquieira, Sandra

L

S

S

360

79333843N

Rodríguez Mariño, María Belén

L

S

S

361

34268808G

Rodríguez Moreiras, Myrian

L

S

S

362

76965690P

Rodríguez Pérez, Antonia María

L

S

S

363

32838042E

Rodríguez Rivas, Iria

L

S

S

364

15492091G

Rodríguez Rodríguez, Iris

L

S

S

365

53306707K

Rodríguez Rodríguez, Mª del Carmen

L

S

S

366

32707897B

Rodríguez Rodríguez, María

L

S

S

367

32844724B

Rodríguez Rodríguez, Olga

L

S

S

368

32695222D

Rodríguez Servia, Alexandra

L

S

S

369

32716324C

Rodríguez Veiga, Cristina

L

S

S

370

34635667J

Rodríguez Vila, David

L

S

S

371

79319273R

Roel Vázquez, José Antonio

L

S

S

372

53162987M

Román Rilo, Rebeca

L

S

S

373

47380890Q

Román Santos, Sabela

L

S

S

374

32711031V

Romero González, Nuria

L

S

S

375

32690483P

Romero Pérez, María Verónica

L

S

S

376

32704035J

Rubio Jerez, Marina

L

S

S

377

45847443W

Ruibal Bouza, Amaya

L

S

N

378

33996378D

Saá Novo, Ana Belén

L

S

S

379

46916895T

Saavedra Miño, Sonia

L

S

S

380

76732810A

Salgado Rodríguez, Elena

L

S

S

381

32684532Z

Sánchez Amor, María Carmen

L

S

S

382

44835607M

Sánchez Carrón, Cristina

L

S

S

383

46913400R

Sánchez Fraga, Lorena

L

S

S

384

53300328J

Sánchez Iglesias, María

L

S

S

385

53168528A

Sánchez Pardo, Eva María

L

S

S

386

47403066C

Sánchez Paz, Carlota

L

S

S

387

10083916A

Sánchez Rodríguez, Julia

L

S

S

388

39369805S

Sánchez Ruiz, Raquel

L

S

S

389

47385758P

Sánchez Sánchez, Sheila

L

S

S

390

32835851Q

Sánchez-Balgoma López, Ana Pilar

L

S

S

391

33280946S

Sanjurjo Amado, María Begoña

L

S

S

392

32654701Z

Sanjurjo García, María Fernanda

L

S

S

393

34888021B

Sanluis Tejado, María Oliva

L

S

S

394

32712344L

Sanmartín Fero, Sandra María

L

S

S

395

47374684C

Sanmartín Iglesias, Pedro Javier

L

S

S

396

32698987W

Santiago Blanco, Gemma María

L

S

S

397

32822891M

Santiso García, Irene

L

S

S

398

79339600L

Sedes Yáñez, Uxía

L

S

S

399

32659072S

Seijas Morandeira, María Isabel

L

S

S

400

53304493S

Sendón Domínguez, Yolanda

L

S

S

401

53309801X

Somoza Louro, Laura

L

S

S

402

79328624Z

Sordo Ferreiro, Javier

L

S

S

403

32696085K

Souto Derungs, Cristina

L

S

S

404

76417751K

Suárez Delgado, María del Carmen

L

S

S

405

53164132T

Suárez Méndez, Ana

L

S

S

406

79326065P

Suárez Moreira, Vanessa

L

S

S

407

47380195B

Suárez Neira, Jose

L

S

S

408

53305608A

Suárez Quinteiro, Isabel María

L

S

S

409

32696985R

Suárez Vilela, Xan Xosé

L

S

N

410

47369151F

Tenreiro Concheiro, María Noelia

L

S

S

411

45847087Z

Toja García, Nuria

L

S

S

412

32682982M

Tojo Santalla, Mónica

L

S

S

413

32845476G

Tomé Díaz, Selma Carolina

L

S

S

414

76870916V

Trasande Silva, Beatriz

L

S

S

415

78801087M

Trillo Carballo, Estefanía

L

S

S

416

32707503P

Varela Bouza, Alicia

L

S

S

417

32814669V

Varela Esmorís, Rocío

L

S

S

418

47363830E

Varela García, Enrique

L

S

S

419

76358240B

Varela Sueiro, Francisco Javier

L

S

S

420

53302949N

Vázquez Bujeiro, Miguel Ángel

L

S

S

421

47381990N

Vázquez Carneiro, María Estefanía

L

S

S

422

33279836D

Vázquez Fernández, María José

L

S

S

423

32414058C

Vázquez Grela, María Nieves

L

S

S

424

32655522F

Vázquez Parcero, María del Carmen

L

S

S

425

76415619M

Vázquez Rodríguez, María José

L

S

S

426

32713577X

Vázquez Sánchez, María

L

S

S

427

53307712Z

Vázquez-Gundín Paz, Julia

L

S

S

428

47364835S

Veiga Gago, Tania María

L

S

S

429

32690151K

Veiga Ramos, Sara

L

S

S

430

46906481M

Veiras Silveira, María Jesusa

L

S

S

431

34898313E

Viana Eiriz, María Lourdes

L

S

S

432

32660351Y

Vidal Franco, Jorge

L

S

S

433

32702777C

Vidal Galego, Carolina

L

S

S

434

46918610J

Vidal Vicente, Nuria

L

S

S

435

32829483L

Vigo Carballeira, Belén

L

S

S

436

32683952D

Vilasánchez Sanjuán, Celia María

L

S

S

437

09744367A

Villanueva Modino, Begoña

L

S

S

438

33326507J

Villapol Lombardero, Berta

L

S

S

439

32699990Q

Villar Bellón, María Araceli

L

S

S

440

33349935G

Villares García, María José

L

S

S

441

79333666L

Villaverde Carballo, María José

L

S

S

442

46916788P

Viqueira Campos, María Montserrat

L

S

S

443

32837331R

Viqueira Paz, Beatriz

L

S

S

444

32680881C

Zatón Juiz, Marta

L

S

S

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

32635678N

Somoza Quintero, José Antonio

E

S

S

2

76914516D

Pereira Santos, Elvi

D

S

S

3

76342711F

Vilela Castiñeira, Carmen María

D

S

S

4

76776619C

Agra Barreiro, María del Carmen

L

S

N

5

32663309C

Alonso Díaz, Víctor Manuel

L

S

S

6

76413243K

Anca Pena, Juan Ángel

L

S

S

7

32440159Q

Anta Díaz, Liliana Rosa

L

S

S

8

53527849H

Arango Fernández, Yago

L

S

S

9

76363817E

Ares Sánchez, María Jesús

L

S

S

10

71502576S

Arias Moldes, Flaminio Joaquín

L

S

S

11

32799557Q

Bértoa Aldao, María José

L

S

S

12

46906083K

Bértoa Rodríguez, Noelia

L

S

S

13

32816874Z

Blanco Fernández, Jorge

L

S

S

14

32842471N

Blanco Varela, Raquel

L

S

S

15

34892185N

Bouzas Seoane, Mari Carmen

L

S

S

16

47370152L

Cachaza Teijeiro, Lorenzo

L

S

S

17

53305565Y

Campello Fraga, Laura

L

S

S

18

32395547R

Cañas Pan, Amparo Consuelo

L

S

S

19

36130215K

Carrera Herrero, Iván

L

S

S

20

44427520F

Casal Álvarez, Raúl

L

S

S

21

44836265L

Casal Crego, Magdalena

L

S

S

22

79330062A

Casas Amado, Patricia

L

S

S

23

76578962W

Castro López, Carmen María

L

S

S

24

32667377V

Castro Vázquez, Cíntia

L

S

S

25

32661376L

Couto Sanmartín, Sesé

L

S

S

26

44820744T

Cruces García, José Fernando

L

S

S

27

32820446K

De León del Río, César

L

S

S

28

53163308G

Díaz García, Silvia

L

S

S

29

32710624R

Díaz Rodríguez, Paula

L

S

S

30

33542483L

Dorado Reboredo, José María

L

S

S

31

53301517Y

Estrada García, Belén María

L

S

S

32

11416309Y

Fernández González, Susana

L

S

S

33

32827666L

Fernández Quintáns, María Carmen

L

S

S

34

53305353R

Freán Bernedo, Basilio

L

S

S

35

32789921V

Friáns Prego, María Amparo

L

S

S

36

53160767Q

Fuentes Trigo, Pablo

L

S

S

37

32765589L

García Quelle, José Santiago

L

S

S

38

32664255T

García Quiza, María Julia

L

S

S

39

34898059K

Gómez Naya, Sonia

L

S

S

40

32645183H

González Bello, Alberto

L

S

S

41

78805705T

González López, Lucía

L

S

S

42

33307445H

González López, Sara

L

S

S

43

32708067C

González Souto, Carolina

L

S

S

44

44453574W

Grande Grande, Silvia

L

S

S

45

32680763V

Graña Varela, César José

L

S

S

46

32707457P

Infante Souto, Sofía Oriana

L

S

S

47

32655468E

Lafuente López, María Carmen

L

S

S

48

34271978T

Ledo Piñeiro, Sandra

L

S

S

49

32764819P

Leis Castro, María Carmen

L

S

S

50

76415424V

Leonardo Docanto, María

L

S

S

51

34892866A

Lista Caramés, Sandra

L

S

S

52

32821624A

Lista Robles, José Ángel

L

S

S

53

32651321S

López Calvo, Juan Antonio

L

S

S

54

47367592N

López Castro, Jorge

L

S

S

55

32831453B

Morchón Mosquera, Patricia

L

S

S

56

47353555M

Mosquera Villar, Laura María

L

S

S

57

45308028Y

Mullor Cholbi, Bárbara

L

S

S

58

44450383P

Muñoz Fernández, David

L

S

S

59

48111041D

Naylor García, María Natuska

L

S

N

60

32706791D

Noval Noval Fernández-Piñeyro, María del Carmen

L

S

S

61

34269411D

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

L

S

S

62

32670265F

Núñez García, Carolina

L

S

S

63

52935090S

Oliveira Hermo, Paloma

L

S

S

64

32659894D

Otero Romay, María del Mar

L

S

S

65

34899672R

Paradela García, Jessica Mª

L

S

S

66

76361467H

Pedreira del Río, Nuria Inés

L

S

S

67

32837359Y

Pérez Díaz, María Esther

L

S

S

68

32707032C

Pérez Filgueira, Nuria

L

S

S

69

46908614E

Pérez Riestra, Cecilia

L

S

S

70

47353712R

Pouso Suárez, Seila María

L

S

S

71

32818242W

Puig Sena, Beatriz

L

S

S

72

32672309G

Ramil Ferreiro, Ana

L

S

S

73

32755258S

Regueiro Pérez, Daniel

L

S

S

74

32751147K

Rey Seijo, María Isabel

L

S

S

75

32668279E

Rodríguez Domínguez, Ignacio

L

S

S

76

44816882W

Rodríguez Duarte, Cristina

L

S

S

77

32791986N

Rodríguez Ferreiro, Sandra María

L

S

S

78

32653421E

Rodríguez Pérez, María Beatriz

L

S

S

79

76409272Y

Ruiz Lamas, María Mercedes

L

S

S

80

32691589X

Sande Garrote, Iria

L

S

S

81

32667159Y

Sanmartín Couto, María Carmen

L

S

S

82

34972149M

Sixto Valcárcel, José

L

S

S

83

32671312L

Suárez Martínez, Marta

L

S

S

84

32673512B

Tenreiro Martínez, Cristina

L

S

S

85

76966246N

Tubío Froján, María Ángeles

L

S

S

86

32671331S

Valencia García, María Yolanda

L

S

S

87

33291183V

Varela Tembra, Juan José

L

S

S

88

47382756L

Vázquez Fernández, Patricia

L

S

S

89

32780618Y

Vázquez Lagares, María Yolanda

L

S

S

90

34637860K

Vázquez Martínez, Lucía

L

S

S

91

32717913E

Veiga Vergara, Daniel

L

S

S

92

76365433M

Verdía Andrade, María Luz

L

S

S

93

76405850B

Vila Mahía, Ana María

L

S

S

94

35463247F

Villanueva Oliveira, Rut María

L

S

S

95

44369558M

Vioque Rocha, Rocío

L

S

S

96

53161812A

Viqueira Castro, María Concepción

L

S

S

597036-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

47374028P

Abrodos Insua, Silvia

E

S

S

2

32632652E

Barros Fernández, María Luisa

E

S

S

3

X1592207D

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

E

S

S

4

46905650W

Chao Valle, Pilar

E

S

S

5

46905814M

Fernández Mosquera, Paula

E

S

S

6

76416912X

Franco Pena, María del Mar

E

S

S

7

44848323W

García Barreiro, Isabel

E

S

S

8

34891342C

García de la Fuente, Javier

E

S

S

9

53302746Q

García Rey, Almudena

E

S

S

10

33861651Q

Gil Calvo, María Dolores

E

S

S

11

46899367K

Ibáñez Valiña, María Carmen

E

S

S

12

53168530M

López López, Noelia

E

S

S

13

32792169B

Paz Rey, Alberto

E

S

S

14

77405078G

Pérez Carral, Santiago

E

S

S

15

79310191G

Rey Benlloch, María José

E

S

S

16

47365451X

Rivas León, Noela Emilia

E

S

S

17

33998054Y

Rodríguez Calderón, Laura

E

S

S

18

33334462X

Rodríguez Riveira, María Nieves

E

S

S

19

30558828Q

Rodríguez Veiga, María Carmen

E

S

S

20

32840823C

Sanmartín López, Isabel

E

S

S

21

33297693H

Vidal Dopazo, María José

E

S

S

22

36113283V

Alonso Doval, Raquel

D

S

S

23

32841869P

Camba Gómez, Roberto

D

S

S

24

32830954H

Cisneros Abuín, María Sandra

D

S

S

25

32634755D

Ocampo Beceiro, María Isabel

D

S

S

26

52931572Q

Ordóñez López, Judit

D

S

S

27

36101366Z

Souto André, Vanesa

D

S

S

28

32689974M

Agrafojo Ferreiro, Ángela

L

S

S

29

46911134N

Álvarez Pérez, Susana

L

S

S

30

32617175R

Ameijeiras Gradaille, José Carlos

L

S

S

31

47381517E

Anido Montero, Paula

L

S

S

32

45845889N

Antelo Canoura, Ana

L

S

S

33

36154144F

Arza López, María Alicia

L

S

S

34

79323059S

Baldomir Varela, Carmen María

L

S

S

35

76412047K

Balseiro Díaz, Raquel María

L

S

S

36

76576014K

Basanta Melgarejo, Marta

L

S

S

37

53169316D

Basanta Varela, Aida

L

S

S

38

53162549G

Blanco Fernández, Eva

L

S

S

39

76996229A

Bouzón Couñago, Marta

L

S

S

40

79334518C

Caaveiro Carballo, Noemi

L

S

S

41

32690379L

Cabanas Porto, Raquel

L

S

S

42

32638684M

Caínzos Bellas, José Cesareo

L

S

S

43

34637553J

Candia Meitín, Raquel

L

S

S

44

32713195L

Cano Corredoira, Rocío

L

S

S

45

35456108K

Canto Caamaño, María Dolores

L

S

S

46

33307051S

Carballeira González, María Luisa

L

S

S

47

47353991G

Carregal Sánchez, Adriana

L

S

S

48

32836315C

Carrillo Bermúdez, María Dolores

L

S

S

49

45847958B

Carro Méndez, Ana María

L

S

S

50

76363703T

Casal Muíño, Lucía

L

S

S

51

35301358S

Casalderrey Iglesias, María Begoña

L

S

N

52

32674296J

Castiñeira Vilariño, Patricia

L

S

S

53

76404130Q

Castro Sánchez, Isabel

L

S

S

54

47403536F

Cedeira Zas, María del Carmen

L

S

S

55

32692619M

Cendán Tojeiro, María Sandra

L

S

S

56

32822957W

Cepeda Losada, Raquel

L

S

S

57

52966024Z

Cifuentes Jiménez, Teresa

L

S

N

58

53168389W

Díaz Folgueira, Carolina

L

S

S

59

47361761T

Díaz Urbieta, María Paz

L

S

S

60

35313103F

Dios Abilleira, Montserrat

L

S

S

61

79314156J

Eirís Guillín, María José

L

S

S

62

53302402V

Fafián Seoane, María del Carmen

L

S

S

63

32709222W

Feal Díaz, Néstor

L

S

S

64

76928252Z

Fernández Bouzas, Noelia

L

S

S

65

46897243J

Fernández Caamaño, Guillermina

L

S

S

66

34894323B

Fernández López, María Teresa

L

S

S

67

32799402E

Ferreiro Costa, María José

L

S

S

68

47357443Y

Ferreiro Negreira, Águeda María

L

S

S

69

76416911D

Franco Pena, Noelia María

L

S

S

70

34899638J

Freire Lodeiro, Beatriz

L

S

S

71

32837629T

Fuentes Cabanas, Diego

L

S

S

72

47354183N

García Bruzos, María Isabel

L

S

S

73

76334650L

García Buño, María Amalia

L

S

S

74

79324949L

García Montes, María Mirian

L

S

S

75

53306547E

García Rodríguez, Alberto

L

S

S

76

32789041B

García Rodríguez, Emilia

L

S

S

77

32814353T

García Valiño, Olga

L

S

S

78

34893884D

Gestal Brandariz, Tamara

L

S

S

79

34974122T

Gómez del Valle Gómez, Paula

L

S

N

80

32631954Z

González López, Dolores Sagrario

L

S

S

81

32711619F

Graña Piñeiro, Ana

L

S

S

82

34951746A

Iglesias Crespo, María Elvira

L

S

S

83

44827457C

Lestón Mayo, Susana

L

S

S

84

36166007W

López Covelo, Ángela

L

S

S

85

46897455H

López Espiñeira, Marta

L

S

S

86

46898289R

López López, Laura

L

S

S

87

46912892E

López Souto, Pilar Begoña

L

S

S

88

76826156S

Lorenzo Vilas, María José

L

S

S

89

33323242Z

Lousas Rodríguez, Mª Isabel

L

S

S

90

47369963Z

Manivesa Blanco, Esther María

L

S

S

91

32688114P

Martínez Ardao, Marta María

L

S

S

92

32624674W

Martínez Palacios, María Elisa

L

S

S

93

44825554A

Mato Abad, Sara

L

S

S

94

33321825T

Mejuto Fernández, María Victoria

L

S

S

95

34888055E

Méndez Castro, María del Carmen

L

S

S

96

53167824N

Miraz Merelas, Andrea Carmen

L

S

S

97

79334139D

Mosquera Trigo, Reyes

L

S

S

98

32700139G

Otero Vence, Vanesa

L

S

S

99

46895724N

Pazos Ruiz, Marta

L

S

S

100

32698219Q

Pena Saavedra, Alba

L

S

S

101

47378587J

Pereira Vergara, Lorena

L

S

S

102

46912226T

Pérez Castro, Helena

L

S

S

103

32713751T

Permuy Damota, Paula

L

S

S

104

32663172K

Pita Basoa, María Belén

L

S

S

105

47388311P

Ponte Pose, Beatriz

L

S

S

106

47360953C

Prieto Tomé, Raquel

L

S

S

107

53309229J

Puente Blanco, Alba

L

S

S

108

34984020P

Quintás Quintás, María Luisa

L

S

S

109

34894162B

Radio Vidal, Elvira

L

S

S

110

46903602R

Ramudo Hermida, Belén

L

S

S

111

32819760W

Rodríguez Carro, María Paloma

L

S

S

112

71018390W

Rodríguez Díez, María Ángeles

L

S

S

113

32706075Y

Rodríguez Filgueiras, Francisco José

L

S

S

114

33343816A

Rosende Vázquez, Begoña

L

S

S

115

32714057F

Salgado Rodríguez, Ciro

L

S

S

116

76707860P

Sánchez Rodríguez, Concepción Dolores

L

S

S

117

32821302A

Sánchez Rodríguez, Sandra María

L

S

S

118

32815017C

Sande Eslava, Ana María

L

S

S

119

47364854B

Serna Abad, Paula

L

S

S

120

52430230M

Serra Cobas, Carmen Isabel

L

S

S

121

76414536A

Sierra Rego, María Belén

L

S

S

122

32670389Q

Sobrino Sánchez, Paula María

L

S

S

123

47354106G

Souto Coello, Verónica

L

S

S

124

79325124X

Suárez Villar, Dolores

L

S

S

125

78795790K

Tajes Rama, María Luisa

L

S

S

126

32691438C

Tenreiro Ramírez, Bibiana

L

S

S

127

44823096Y

Trillo Caamaño, Juan Luis

L

S

S

128

53486501R

Vázquez de la Iglesia, María

L

S

S

129

34896256N

Vázquez Lojo, Patricia

L

S

S

130

47370105H

Vázquez Pérez-Coleman, Iria de Lians

L

S

S

131

32836047M

Veiga Miramontes, Aurora

L

S

S

132

71941018P

Velasco de Vena, Lorena

L

S

N

133

47401500H

Villar Núñez, Lara

L

S

S

134

79332845A

Viña Pombo, Beatriz

L

S

S

597037-Educación Especial: Audición e Linguaxe

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

78785626T

Casal Montero, María Socorro

E

S

S

2

36098902B

Fernández Durán, Ana

E

S

S

3

78736247W

Graña Paz, Noelia

E

S

S

4

32654700J

Rodríguez Álvarez, María Teresa

E

S

S

5

33327380N

Salido Mera, María Belén

E

S

S

6

32800030Y

Fernández Sánchez, Ana María

D

S

S

7

32434157V

Vázquez Grela, María Sagrario

D

S

S

8

71522860J

Aller Gutiérrez, Elena

L

S

N

9

47367675A

Alonso Castro, Rocío

L

S

S

10

53307284T

Alonso Pose, Ángela

L

S

S

11

79337127F

Amado Ceán, María del Carmen

L

S

S

12

03448714W

Andrés Rubio, Ana Catalina

L

S

S

13

53305091S

Arias Nogueira, María Ángeles

L

S

S

14

53160099S

Bao Rodríguez, Patricia

L

S

S

15

47380042L

Becerra Deben, Alba

L

S

S

16

47381284L

Bericochea Álvarez, Diana

L

S

S

17

47368194Q

Blanco Martín, Beatriz

L

S

S

18

53166898Y

Bodega Pedreira, María

L

S

S

19

32837537T

Brantuas Villaverde, Carina Virginia

L

S

S

20

32829057F

Bravo López, Susana

L

S

S

21

32706597E

Breijo Calvo, Gemma

L

S

S

22

44843829Q

Brenlla Gerpe, David

L

S

S

23

47356328H

Caamaño Louro, Beatriz

L

S

S

24

53164492S

Cabado Ares, María

L

S

S

25

76417822T

Cáceres Romero, Blanca Isabel

L

S

S

26

47358755F

Caínzos Justo, Miguel

L

S

S

27

32683140W

Calvo García, Paula

L

S

S

28

47388433S

Calvo Varela, Jessica

L

S

S

29

76369072X

Cambre Agrelo, María Dolores

L

S

S

30

46899292S

Candal García, Natalia

L

S

S

31

53307203B

Candal Otero, Alejandra

L

S

S

32

76367658E

Canosa Castiñeira, Ramón

L

S

S

33

32691197D

Carballido Román, Olalla

L

S

S

34

46905920L

Casado Portillo, Vanessa

L

S

S

35

32709544W

Castaño López, Laura

L

S

S

36

53303066Z

Castelo Brea, Yago

L

S

S

37

76367912T

Castiñeiras Verdes, María Patricia

L

S

S

38

47371673E

Castro Fernández, Iria

L

S

S

39

47356796A

Cives Valdomar, Ana Rosa

L

S

S

40

53300153E

Collazo Varela, Fátima

L

S

S

41

46897840N

Cómitre Couto, Julia Georgina

L

S

S

42

79329396G

Costa Pereira, María

L

S

S

43

53308476L

Crespo Vilas, Raquel

L

S

S

44

32833410J

Cuns Muñiz, Isabel María

L

S

S

45

53301032G

Des Casal, Estefanía

L

S

S

46

53166757A

Díaz Buján, Óscar

L

S

S

47

52450549S

Díaz Fernández, José Antonio

L

S

S

48

46915690Z

Diego Durán, Vanessa Dolores

L

S

S

49

79331325R

Domínguez Domínguez, Leticia

L

S

S

50

32706429S

Dopazo Couto, Natalia

L

S

S

51

32699823X

Eiroa Breijo, Catherine

L

S

S

52

79334287L

Eiroa Núñez, Alba

L

S

S

53

53302402V

Fafián Seoane, María del Carmen

L

S

S

54

47376581P

Fagil Barral, Sara

L

S

S

55

53304609Q

Fandiño Blanco, Jessica

L

S

S

56

47354138J

Fandiño Blanco, María Concepción

L

S

S

57

32429417S

Fariña Pedreira, María Leonor

L

S

S

58

53164693D

Fernández Carballeira, Diego

L

S

S

59

32832076J

Fernández Pardiñas, María del Carmen

L

S

S

60

33541813Q

Fernández Traseira, Carmen Dolores

L

S

S

61

47377422K

Fernández Vázquez, Belén

L

S

S

62

32657380W

Fery Portilla, María Lourdes

L

S

S

63

32840021T

Fontal Alonso, Eugenio Jose

L

S

S

64

32699020N

Freire Cuíñas, Rocío

L

S

S

65

32594416N

Freire Freire, María Elena

L

S

S

66

76418194G

Freire López, Silvia

L

S

S

67

46911276Q

Fuertes Ferreiro, Alicia

L

S

S

68

53301126Y

García Castro, Antía Sabela

L

S

S

69

53308068W

García Fernández, Laura

L

S

S

70

76578508P

García González, Eva María

L

S

S

71

53306605B

García López, Adriana

L

S

S

72

53302707T

García Pena, Ariadna

L

S

S

73

32834764X

García Yáñez, Natalia

L

S

S

74

76417426H

Garrote Armada, Nuria

L

S

S

75

33538601R

Gómez Carballido, Fátima

L

S

S

76

76725368J

González Domínguez, Sandra

L

S

S

77

53304261J

González Lago, Carolina

L

S

S

78

53303945L

González Lesta, Carlota

L

S

S

79

33351574X

González Pin, Paloma

L

S

S

80

47384620C

González Ruiz, Antía

L

S

S

81

80063642K

Gragera López, Sara

L

S

S

82

46901186T

Grela Rama, Irene

L

S

S

83

32709849P

Hernández Veiga, Marta

L

S

S

84

32699493W

Iglesias Rodríguez, Cristina

L

S

S

85

32763347P

Lema Pérez, Josefa Aurelia

L

S

S

86

77595824B

Lestegás González, Andrea

L

S

S

87

34882452P

Lombardía Lorenzo, Cristina

L

S

S

88

53167932M

López Bermúdez, Fátima

L

S

S

89

32818282L

López Calvete, Rebeca

L

S

S

90

34898410G

López Fernández, Cristina Odila

L

S

S

91

34895384Z

López Iglesias, Iria

L

S

S

92

32688504F

López Nebril, Cristina

L

S

S

93

79337905A

López Varela, Estela María

L

S

S

94

32842399D

Maceiras Varela, Mónica

L

S

S

95

32693644H

Manteiga Armada, Vanesa

L

S

S

96

47385251F

Marques Naveiras, Elisa

L

S

S

97

09393314E

Martí Calzón, Cristina

L

S

S

98

71769534N

Martínez García, María Luisa

L

S

S

99

32406739S

Martínez Lago, María Clara

L

S

N

100

53303609M

Martínez Prego, Jorge

L

S

S

101

44484072W

Masid Fernández, María Victoria

L

S

S

102

47371496Y

Mata Ares, Marta

L

S

S

103

53307454D

Millares Corral, Alba

L

S

S

104

32830700V

Mitchell Mosteiro, Marta

L

S

S

105

47354989J

Montes Garrido, Vanessa Mercedes

L

S

S

106

32705954T

Mosquera Durán, Almudena

L

S

S

107

46896221A

Mosquera Fernández, Ana Isabel

L

S

S

108

46909886Y

Mosquera Rodríguez, Eva

L

S

S

109

32419877C

Mosquera Rodríguez, María Iberia

L

S

S

110

35324866V

Mugarra Fernández-Roel, Sonsoles

L

S

S

111

32691426P

Naya Téllez, María Emilia

L

S

S

112

46905064Z

Novoa Blasco, Ángel

L

S

S

113

79314845N

Pacoret Rodríguez, Claudina María

L

S

S

114

53301425Y

Palomanes Carreira, Lucía

L

S

S

115

47368778W

Pedreira Díaz, Noelia

L

S

S

116

32834061C

Pena Álvarez, María del Mar

L

S

S

117

76415870A

Pena Martínez, Zaida

L

S

S

118

47380961H

Pérez Bermúdez, María Teresa

L

S

S

119

53300272A

Pérez Bregua, Emma

L

S

S

120

32711508B

Pérez Piñeiro, Area

L

S

S

121

32711157M

Pérez Prieto, Lara

L

S

S

122

32693998G

Picos López, Carlota

L

S

S

123

32845415N

Prado Espiñeira, Javier

L

S

S

124

53162887C

Prado Rico, Pamela

L

S

S

125

32661853J

Prieto Rego, Marta

L

S

S

126

44809428T

Raviña Gómez, Beatriz

L

S

S

127

32825729Z

Reborido Gómez, Marta

L

S

S

128

44136487Q

Reimúndez Rodríguez, Beatriz Soledad

L

S

S

129

53308670Y

Rey Pita, Marta

L

S

S

130

53165004K

Ríos Vila, Verónica

L

S

S

131

47356603V

Rivas Mallo, María Pilar

L

S

S

132

32649824J

Rivas Martínez, María Belén

L

S

S

133

34896626Z

Rodríguez Eliz, María Concepción

L

S

S

134

47367090Q

Rodríguez Fariña, Laura

L

S

S

135

53304510D

Rodríguez Quintela, Estefanía

L

S

S

136

52392961L

Rodríguez Ruiz, Lidia

L

S

S

137

32839516R

Roldán Prieto, Patricia Suevia

L

S

S

138

33343815W

Rosende Vázquez, Marta

L

S

S

139

32824292A

Sánchez Lista, Sonia María

L

S

S

140

32820942B

Sánchez Planas, Pablo

L

S

S

141

33996748B

Sánchez Tojo, Sandra

L

S

S

142

53303746G

Taboada Dopazo, Leticia

L

S

S

143

47380679N

Taboada Rodríguez, Tamara

L

S

S

144

34637095S

Vale López, Abel

L

S

S

145

53305455B

Vázquez Pardo, Esther

L

S

S

146

32805975V

Vázquez Vázquez, Marta

L

S

S

147

32681310N

Ventureira Carrascosa, Noemí

L

S

S

148

03791724J

Vilajoana García, Nuria

L

S

S

149

79328421H

Vilela Silva, Patricia

L

S

S

150

53306608Z

Villar Veres, Delia

L

S

S

151

76417206M

Yebra Pita, Paula

L

S

S

• Localidade de examen solicitada: Lugo

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33541295G

Álvarez Alonso, Sandra

E

S

S

2

76938084W

Álvarez González, Manuela

E

S

S

3

33539038R

Bello Morado, Margarita

E

S

S

4

33546227Z

Casanova Díaz, Ricardo

E

S

S

5

33997093B

Fernández Gradaille, Ruth

E

S

S

6

44483775G

Lamas Álvarez, Rita

E

S

S

7

33345148R

López Valiña, Covadonga

E

S

S

8

33552750M

Neira Somoza, Paula

E

S

S

9

33543001P

Novo Varela, Laura

E

S

S

10

34880246X

Ramos Couso, Beverly

E

S

S

11

33857218E

Trigo Táboas, Manuel

E

S

S

12

33333110S

Vecino Rodríguez, Olga

E

S

S

13

33338150H

Bravo Fraiz, Marta

D

S

S

14

33537805X

Correa Pardo, Ana María

D

S

S

15

34637400K

Abel Flores, Ángela

L

S

S

16

34272291Z

Aira Páez, Iria

L

S

S

17

33553140G

Alameda López, Mirian

L

S

S

18

33546618Z

Alonso Sangil, Elisa

L

S

S

19

33537700C

Álvarez Díaz, Mónica

L

S

S

20

45428962Y

Álvarez Fernández, María Natalia

L

S

S

21

34881510D

Álvarez Fernández, Soraya

L

S

S

22

46741267T

Álvarez García, Eva

L

S

S

23

35576889Y

Álvarez Guerrero, Cristian Manuel

L

S

S

24

34636938L

Álvarez Iglesias, Elena

L

S

S

25

33349585E

Álvarez López, Natalia

L

S

S

26

09444356G

Álvarez Prieto, María José

L

S

S

27

34263536E

Álvarez Rodríguez, Ángela

L

S

S

28

34266163G

Álvarez Rodríguez, María Jesús

L

S

S

29

33539591W

Álvarez Valle, Sara

L

S

S

30

33310032Y

Álvarez Vázquez, José Ángel

L

S

S

31

77597577Q

Amado Otero, María Paz

L

S

S

32

11433163R

Andrés Busto, Leticia

L

S

S

33

33348925Y

Anido Cruz, Elena

L

S

S

34

76576331Q

Ares Álvarez, Ethel Esther

L

S

S

35

33546143E

Arias Paz, Laura

L

S

S

36

33347717V

Arias Penín, Vanesa

L

S

S

37

33554887A

Armas Prieto, Jorge

L

S

S

38

33551933Q

Armesto López, María

L

S

S

39

76944527M

Arredondas Rodríguez, Úrsula

L

S

N

40

33313313K

Ballón Marey, Francisco Ángel

L

S

S

41

33329058B

Barja Cabana, Sonia

L

S

S

42

78798094W

Barrio Cabado, Susana

L

S

S

43

33320471A

Basadre Basadre, Miguel Ángel

L

S

S

44

33546664Z

Batán López, Eva

L

S

S

45

33333749X

Becerra Lage, Alberto

L

S

S

46

76580889C

Bello Seoane, Henar

L

S

S

47

33555761A

Bellón Rodríguez, Patricia

L

S

S

48

34636178H

Ben Fraga, María José

L

S

S

49

35485372Y

Blanco Antón, Laura

L

S

S

50

33329094R

Blanco Darriba, Cecilia

L

S

S

51

33318733J

Blanco de la Fuente, Vanessa María

L

S

S

52

34882325L

Blanco Fernández, Eva

L

S

S

53

76575208C

Blanco Ferreiro, María José

L

S

S

54

76580223K

Blanco García, Alba

L

S

S

55

79328130A

Blanco Hermida, Laura

L

S

S

56

33993805N

Blanco Pernas, María Luisa

L

S

S

57

77594608Z

Blas Río, Mª Carmen

L

S

S

58

33543452E

Bouso Parga, Mirian

L

S

S

59

33545719N

Cabanas Escolante, Rocío

L

S

S

60

76582028D

Cabanas Meilán, Belén

L

S

S

61

34880130D

Cal Mignone, Tania

L

S

S

62

76576315T

Campo Villanueva, Noelia

L

S

S

63

32691251V

Campos García, Olalla

L

S

S

64

33559065H

Cancela Cendán, Yéssica

L

S

S

65

33553769N

Cancela Maseda, María Beatriz

L

S

S

66

76580633V

Cao Álvarez, Sandra

L

S

S

67

33553862J

Carballal Lence, Patricia

L

S

S

68

33338633H

Carballido Prieto, Margarita

L

S

S

69

33331728J

Carballo Besteiro, María Beatriz

L

S

S

70

33813744H

Carmona Álvarez, María Dolores

L

S

S

71

76581462H

Carnero Franco, Sonsoles

L

S

S

72

33346931J

Carreira Sierra, Verónica

L

S

S

73

77595536E

Carreja López, Orlando

L

S

S

74

34278813G

Castedo Lombao, Iria

L

S

S

75

34880710Z

Castelo Bouza, Silvia

L

S

S

76

32677374D

Castro Castro, Sara

L

S

S

77

76623111Z

Castro Rodríguez, David

L

S

N

78

33351276B

Castro Souto, María del Carmen

L

S

S

79

39457403Y

Cazorla González, Alba Sabela

L

S

S

80

33547046M

Cereijo López, Iria

L

S

S

81

76415669D

Chao Miño, Cristina

L

S

S

82

32709159P

Cives Negreira, Sara

L

S

S

83

44487740J

Conde Lorenzo, Lucía

L

S

S

84

76576096B

Conde Rodríguez, María Jesús

L

S

S

85

33346820V

Corredoira Varela, Eva María

L

S

S

86

44090615Y

Costa Blanco, Lorena

L

S

S

87

33559013N

Cuba Veiga, Uxía

L

S

S

88

33541472C

Cupeiro Falcón, Sonia María

L

S

S

89

33549314L

Dacal Parajua, Tatiana

L

S

S

90

33553570C

Darriba Rodríguez, Lucía

L

S

S

91

33351165S

De la Sierra García, Zaida María

L

S

S

92

47021911K

Del Cura Díaz, Noelia

L

S

S

93

33998367C

Díaz Campo, María Inés

L

S

S

94

33335205V

Díaz Darriba, Raquel

L

S

S

95

33331143A

Diéguez Paz, Marina

L

S

S

96

77594872W

Domínguez Losada, Lorena

L

S

S

97

33543808X

Domínguez Vila, Cristina

L

S

S

98

39454907V

Donís Quintairos, Laura

L

S

S

99

79328115B

Dopico Fernández, Elisabet

L

S

S

100

33547728C

Durán Crespo, Katia

L

S

S

101

34882018B

Durán Riveira, María Virllilia

L

S

S

102

34882681F

Enríquez Ramírez, Raquel

L

S

S

103

34637925V

Escalera de la Iglesia, Lucía

L

S

S

104

33548782Q

Escudero Barahona, Mirta

L

S

S

105

33552462Q

España Casares, Noelia

L

S

S

106

33333288D

Estar López, María Pilar

L

S

S

107

33347835C

Estebo Castrelo, María Isabel

L

S

S

108

33341502N

Expósito Castro, Orpidia

L

S

S

109

32710010P

Fachal Mella, Vanesa

L

S

S

110

71512606V

Fariñas Vázquez, Patricia María

L

S

S

111

50227535C

Feito Mera, María Victoria

L

S

S

112

53517614H

Feito Rodríguez, Silvia

L

S

N

113

33350838X

Fernández Aldegunde, Lucía

L

S

S

114

33544903R

Fernández Ares, Diego

L

S

S

115

35468202V

Fernández Arines, Clara María

L

S

S

116

33349180P

Fernández Blanco, María José

L

S

S

117

33559649G

Fernández Braña, Alba

L

S

S

118

33556151W

Fernández Castro, Eva

L

S

S

119

76574819E

Fernández Díaz, María Fe

L

S

S

120

33555127J

Fernández Doncel, Andrea

L

S

S

121

76941268N

Fernández Fernández, Inés

L

S

S

122

33545684T

Fernández Fresnedo, Begoña

L

S

S

123

33550425A

Fernández Gayoso, Marta

L

S

S

124

32769489D

Fernández Gómez, María del Carmen

L

S

S

125

09442332G

Fernández Pérez, Andrea

L

S

S

126

77594891K

Fernández Prada, Silvia

L

S

S

127

76580303D

Fernández Rodríguez, Marta

L

S

S

128

33346124B

Fernández Vázquez, Verónica

L

S

S

129

32715071D

Fernández Viso, Ana

L

S

S

130

33535909T

Ferreirós Prado, Alma Vanesa

L

S

S

131

33997702E

Ferro Fernández, Ana María

L

S

S

132

77594929J

Fiallega Villarino, Rosa María

L

S

S

133

34271477M

Fierro Rodríguez, Sonia

L

S

S

134

34268027M

Figueiras Olmo, Ana Belén

L

S

S

135

34880021S

Fra Otero, Amanda

L

S

S

136

34882763C

Fraga González, Noelia

L

S

S

137

33319116M

Freire Paz, Pilar

L

S

S

138

76574393X

Gallardo Rodríguez, Lorena

L

S

S

139

33310299C

Gallego Gómez, María Isabel

L

S

S

140

33350574E

García Burgo, María Ángeles

L

S

S

141

33551499L

García Calaza, Tamara

L

S

S

142

34636814X

García Cao, Lorena

L

S

S

143

34880554L

García Couso, Lucía

L

S

S

144

33547011Q

García Crespo, Marta

L

S

S

145

39425196E

García Deiros, Dina

L

S

N

146

33560933T

García Gómez, Sara

L

S

S

147

76623328R

García Janeiro, Patricia

L

S

S

148

33537947Z

García López, Javier

L

S

S

149

33550495G

García Louzao, Dolores

L

S

S

150

34880926T

García Mesa, Gloria

L

S

S

151

71516838V

García Pérez, Cristian

L

S

S

152

76829796K

García Piñeiro, Ana Belén

L

S

S

153

33343753D

García Vázquez, Yanira

L

S

S

154

33998570Q

Gil Basanta, Mónica

L

S

S

155

33536313J

Gil Fojaca, Lorena

L

S

S

156

32704328F

Giz González, María Josephine

L

S

S

157

76580390G

Goás Bello, Tania

L

S

S

158

33539302N

Gómez Cuíña, Iván

L

S

S

159

33550363X

Gómez Fernández, Álvaro

L

S

S

160

33350764M

Gómez Méndez, Rocío

L

S

S

161

34882309A

Gómez Pardo, Lina

L

S

S

162

34637944J

Gómez Pernas, María del Carmen

L

S

S

163

33553541Z

Gómez Trastoy, Teresa

L

S

S

164

33542508K

González Abelaira, María

L

S

S

165

76943029W

González Fernández, Greta

L

S

S

166

33998025T

González Fernández, Leticia

L

S

S

167

76624235B

González Fernández, María Belén

L

S

S

168

33999040A

González Fernández, María Carmen

L

S

S

169

33558349S

González Galán, Ángela

L

S

S

170

76579061D

González González, Fe

L

S

S

171

33555133L

González López, Eva

L

S

S

172

37391605E

González Martínez, María del Pilar

L

S

N

173

33548379G

González Pérez, Catia

L

S

S

174

34265697K

González Rivada, Sandra

L

S

S

175

76581981P

González Rodríguez, Sandra María

L

S

S

176

34261958P

González Sousa, Amada

L

S

S

177

76582786P

Goyos Alonso, Katia

L

S

S

178

33307553B

Goyos Paz, María de los Ángeles

L

S

S

179

34883547E

Hermida Campo, Alejandra María

L

S

N

180

34638654X

Hermida Otero, Daniel

L

S

S

181

32703192K

Hermida Pico, Rocío

L

S

S

182

34881813J

Hermida Porto, Vanesa

L

S

S

183

33351458D

Iglesias Arias, María Nerea

L

S

S

184

33546495Y

Iglesias Lombao, María

L

S

S

185

33993047J

Iglesias Pillado, María Belén

L

S

S

186

33307349Z

Ignacio Cancela, Inés

L

S

S

187

34261191T

Janeiro González, María Isabel

L

S

S

188

33341436S

Lage Guitián, Lucía

L

S

S

189

76575187E

Lago Fernández, Susana

L

S

S

190

45428041M

Lastra Marques, María Isolina

L

S

S

191

79335072E

Leal Iglesias, Raquel

L

S

S

192

33335485K

Legaspi Devesa, Alejandro José

L

S

S

193

33546814A

Leiro González, Sara

L

S

S

194

44841942S

Lema Regueiro, Sara

L

S

S

195

33997922N

Lestegas Pacheco, Beatriz

L

S

S

196

33348081J

Liste Santos, Eva

L

S

S

197

33558406A

Liz Díaz, Tania

L

S

S

198

33351709F

Lobeiras López, María Elena

L

S

S

199

33557343K

López Alonso, Alba

L

S

S

200

33545367M

López Buján, Noelia

L

S

S

201

33557260F

López Cabanas, Silvia

L

S

S

202

76620133A

López Chousa, Olalla

L

S

S

203

33326336A

López Conde, Sonia

L

S

S

204

34880893J

López Cuadrado, Aida

L

S

S

205

33550770A

López Dorado, Mireya

L

S

S

206

45434776R

López Fernández, María del Rocío

L

S

S

207

11428911G

López Fernández, Marta

L

S

S

208

33847886M

López González, Purificación

L

S

S

209

77595855L

López Iglesias, Carmen

L

S

S

210

39457807L

López López, Iria

L

S

S

211

33344388T

López López, Olaya

L

S

S

212

33542553C

López Méndez, Iria

L

S

S

213

33555581F

López Méndez, Tamara

L

S

S

214

33340350X

López Neira, Mónica

L

S

S

215

46946225M

López Rivero, Rebeca

L

S

S

216

33542711V

López Roibás, Susana

L

S

S

217

33997095J

López Vale, Aida

L

S

S

218

33540683J

López Vidal, Inara

L

S

S

219

33557992A

López Vila, María Elena

L

S

S

220

77593996T

López-Leitón Peino, Alejandra

L

S

S

221

33347195R

Losada Blanco, Elena Manuela

L

S

S

222

76580126Q

Loureiro Rey, Marta

L

S

S

223

33339629W

Lourés Illán, Jesús Ángel

L

S

S

224

34882653W

Lousas Rubiños, Marta

L

S

S

225

33553208A

Luaces Otero, María

L

S

S

226

33537611T

Luna Gómez, José Ángel

L

S

S

227

33350334N

Maciñeiras Abelleira, Rocío

L

S

S

228

76939793D

Madarro Fernández, Luz

L

S

N

229

34267361Y

Mariño Campos, Soraya

L

S

S

230

71900426B

Martín Saiz, Beatriz

L

S

S

231

33548468R

Martínez Álvarez, María de los Milagros

L

S

S

232

79336481M

Martínez Arango, Cristina

L

S

S

233

76582018E

Martínez Cortiñas, Lorena

L

S

S

234

33554377E

Martínez Díaz, Iria

L

S

S

235

44084104G

Martínez Garre, Fuensanta

L

S

S

236

34636422D

Martínez Luaces, Ana Vanesa

L

S

S

237

36175171N

Martínez Otero, Laura

L

S

S

238

77597248D

Martínez Pena, Elena

L

S

S

239

34881060L

Maseda Fernández, Mónica

L

S

S

240

34267998E

Meijide Fernández, Eva María

L

S

S

241

33541699V

Meilán Jacome, Tais

L

S

S

242

47370700S

Mella Blanco, Verónica

L

S

S

243

33539732M

Méndez Blanco, Tamara

L

S

S

244

33555992G

Méndez López, Tatiana

L

S

S

245

53184567B

Modino Pérez, Sara

L

S

S

246

33549732T

Mondelo Coria, Carla

L

S

S

247

33552409D

Monteserín Gallego, María de las Mercedes

L

S

S

248

76581449M

Morado Carreiras, Ana

L

S

S

249

44473414Q

Mosquera Fernández, Luis Antonio

L

S

S

250

33351449T

Mourenza Fernández, María Esther

L

S

S

251

34883472Q

Muíña Veiga, Patricia

L

S

S

252

33343377R

Neira Martín, Sara

L

S

S

253

76572388Y

Novo Díaz, Emma

L

S

S

254

34635519A

Novo Pérez-Sindín, Isabel

L

S

S

255

33544107X

Novo Vázquez, María Victoria

L

S

S

256

33550577V

Novo Vázquez, Patricia

L

S

S

257

33536129J

Núñez Abuín, Elena

L

S

S

258

33317336L

Núñez Castro, Mónica

L

S

S

259

34272036N

Núñez Chao, María

L

S

S

260

34265926C

Olmo Luaces, Dolores

L

S

S

261

33550451Y

Ónega Castro, Lucía

L

S

S

262

76581107P

Orosa López, Cristina Elena

L

S

S

263

34637129A

Otero Cao, Olaia

L

S

S

264

77596137W

Otero Casabella, María Rosa

L

S

S

265

33326651L

Otero López, Elva

L

S

S

266

53117554C

Parada de la Fuente, Sandra

L

S

S

267

71522771Q

Paradelo Rodríguez, Susana

L

S

S

268

33553535P

Páramo Iglesias, María Beatriz

L

S

S

269

76581015P

Pardiñas Paz, Ana María

L

S

S

270

33551922M

Paredes Díaz, María

L

S

S

271

33552801X

Patiño Núñez, Lorena Aitana

L

S

S

272

33548933Y

Paz Rego, Mónica

L

S

S

273

33306472B

Paz Saavedra, Juan Carlos

L

S

S

274

77597579H

Pedrosa Piris, María Almudena

L

S

S

275

77409780Z

Peixoto Álvarez, Rocío

L

S

S

276

78785891N

Penas Taboada, María del Carmen

L

S

S

277

34882508H

Pérez Casas, Lucía

L

S

S

278

76581592X

Pérez Díaz, Lucía

L

S

S

279

33544128P

Pérez López, Sabela

L

S

S

280

33537185B

Pérez Novo, María Vanesa

L

S

S

281

33349849X

Pérez Somoza, Patricia

L

S

S

282

34882586G

Pillo Hermida, Cristina

L

S

S

283

34880839M

Prado López, Noemí

L

S

S

284

33329680N

Prieto Fernández, Marta

L

S

S

285

33548683D

Prieto Pazos, Patricia

L

S

S

286

33996991R

Quelle Maseda, Mónica María

L

S

S

287

34883129H

Ramos Rivas, Martina

L

S

S

288

34635654T

Rapa Ricoy, María Elisa

L

S

S

289

76577413V

Rego García, Begoña

L

S

S

290

34881397B

Rego Martínez, Diego

L

S

S

291

76577587F

Rego Trastoy, María

L

S

S

292

34270831A

Regueiro López, Ana

L

S

S

293

33327333B

Regueiro Roca, Josefina

L

S

S

294

33836468H

Requeijo Pernas, María Sol

L

S

S

295

33555031D

Rey Centeno, Alba

L

S

S

296

46905844N

Rey Fernández, Mª Belén

L

S

S

297

79338310V

Rey Fraga, Iria

L

S

S

298

36143487E

Rey Regueiro, Carlota

L

S

S

299

33998710H

Rivas Campo, Rocío

L

S

S

300

33336884V

Rivas Laso, Marta

L

S

S

301

76938988D

Rodil Patricio, María Araceli

L

S

S

302

35479198L

Rodríguez Abelairas, Enrique Alejandro

L

S

S

303

34271022X

Rodríguez Álvarez, Melisa

L

S

S

304

33553602Y

Rodríguez Capón, Sara

L

S

S

305

33535989B

Rodríguez Castiñeira, Cristina

L

S

S

306

76938652H

Rodríguez da Costa, María Carlota

L

S

S

307

76573266X

Rodríguez Falcón, María José

L

S

S

308

33552031E

Rodríguez García, Alba

L

S

S

309

33343318B

Rodríguez López, Rocío

L

S

S

310

09446274J

Rodríguez Murias, Sheila

L

S

S

311

33551018K

Rodríguez Rodríguez, María

L

S

S

312

34272102D

Rodríguez Rodríguez, Sonia

L

S

S

313

34253899E

Rodríguez Saco, María José

L

S

S

314

78791507Q

Rodríguez-Trelles Moreno, Irene

L

S

S

315

33548726Y

Rouco Guerreiro, Noemi

L

S

S

316

33553826T

Rouco Ramos, Inmaculada

L

S

S

317

08956854X

Saborit Hernández, Esperanza

L

S

S

318

34638982Q

Sacido López, Diego

L

S

S

319

33554177Y

Sahb El Khataouat Mellouki, Jihan

L

S

S

320

33999799A

Salgueiro Rodríguez, Verónica

L

S

S

321

33547709R

Sampedro López, Alba

L

S

S

322

33334689F

Sancha Graña, Generosa

L

S

S

323

33541777A

Sánchez Castro, Ana

L

S

S

324

33538025T

Sánchez Castro, Marta

L

S

S

325

34881090A

Sánchez Díaz, Sonia

L

S

S

326

33556543A

Sánchez Martínez, Lorena

L

S

S

327

33346771Z

Sánchez Novo, Paula Cristina

L

S

S

328

33345718L

Sancosmed Díaz, María

L

S

S

329

32706649M

Santalla Pérez, Silvia

L

S

S

330

34636300W

Seijo González, Verónica

L

S

S

331

78803265K

Seoane Vilariño, María

L

S

S

332

33549712A

Serén Pájaro, Silvia

L

S

S

333

76582126S

Sordo Reigosa, María

L

S

S

334

33548294B

Souto López, Gemma

L

S

S

335

33552230Z

Souto Varela, Lucía

L

S

S

336

34249704J

Taboada Carballo, María Flor

L

S

S

337

33543123S

Teijeiro Pumariño, Rebeca

L

S

S

338

33553063L

Teijeiro Rodríguez, Manuel

L

S

S

339

33539077V

Teijeiro Teijeiro, María

L

S

S

340

33334266K

Tejeda Pérez, María Josefa

L

S

S

341

47360890A

Torreiro Gende, María de la Paz

L

S

S

342

33551007X

Trabado Capón, Alba María

L

S

S

343

14607392T

Trasancos Soto, Marta María

L

S

S

344

33335168A

Uzquiano Díaz, Sonia

L

S

S

345

33345176Y

Valle Lovelle, Raquel

L

S

S

346

33340155E

Valle Regueiro, Fátima

L

S

S

347

33349125E

Varela Abelairas, Tania

L

S

S

348

32711098S

Varela Deive, Lucía

L

S

S

349

33547834B

Varela Díaz, Olalla

L

S

S

350

33538570Q

Varela España, Águeda

L

S

S

351

33554848X

Vázquez Fernández, Vanesa

L

S

S

352

33536754V

Vázquez Gómez, Beatriz

L

S

S

353

33346972P

Vázquez López, José Manuel

L

S

S

354

33342829M

Vázquez López, Vanessa

L

S

S

355

34271863T

Vázquez Martínez, Lucía

L

S

S

356

33350105J

Vázquez Teijeiro, María Isabel

L

S

S

357

77596244V

Veiga Alonso, Sara

L

S

S

358

33543488N

Veiga Barreiro, Natalia

L

S

S

359

33555572K

Veiga Martínez, Sandra

L

S

S

360

33553253W

Ventura Blanco, María

L

S

S

361

77593372C

Vidal Armada, Eva María

L

S

S

362

33550353T

Vidal Trashorras, Alba

L

S

S

363

33538997Y

Vila Pardellas, Vanesa

L

S

S

364

33549330N

Vila Randulfe, Lidia

L

S

S

365

33997975L

Vilasa Abad, Laura

L

S

S

366

76582661K

Villamiel Gallo, Silvia

L

S

S

367

33539700L

Yáñez Ramil, Pablo

L

S

S

368

33999166Z

Zubillaga Fernández, Laura

L

S

S

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33544002C

Abel Cabarcos, David

L

S

S

2

33550982P

Abel Marqués, José Antonio

L

S

S

3

47304840G

Almonte de Gomes, Rosalía

L

S

S

4

76621736L

Alvaredo Vázquez, Dolores

L

S

S

5

53516942J

Álvarez Fernández, Nuria

L

S

S

6

33331244N

Andrade Gandoy, María José

L

S

S

7

33547148S

Arias Fernández, Pablo

L

S

S

8

33545548W

Arias Prado, Alba

L

S

S

9

33559077F

Arrojo Vázquez, Raquel

L

S

S

10

33326631E

Barja Enríquez, María José

L

S

S

11

34270430Q

Boado Casas, Diana

L

S

S

12

34884417H

Bouza Cando, Antonio

L

S

S

13

33325716G

Brao Gómez, Hortensia

L

S

S

14

33314305R

Campoy Vázquez, Ariel

L

S

S

15

33345585R

Carballeira Cillero, Cristina

L

S

S

16

33550317X

Carballeira Seoane, María

L

S

S

17

33541420Z

Carballo López, Ana Isabel

L

S

S

18

33336344Y

Castiñeira López, Leticia

L

S

S

19

33994361Q

Castro Ruiz, Eva María

L

S

S

20

33332400H

Corral Valín, Alicia

L

S

S

21

76573570S

Corveiras Otero, Pablo

L

S

S

22

09422077N

Cuervo Fernández, Noelia

L

S

S

23

33323498V

Díaz Ares, Cristina

L

S

S

24

34880056G

Díaz López, María Soledad

L

S

S

25

33348436T

Díaz Otero, María Pilar

L

S

S

26

02917833F

Fernández García, Almudena

L

S

N

27

71651379P

Fernández García, Beatriz

L

S

N

28

33552641B

Fernández Guizán, Rocío

L

S

S

29

09442831C

Fernández Vijande, Aida

L

S

S

30

33860389L

Fernández Villarino, María Isabel

L

S

S

31

76572604S

Ferreiro Carreiras, María

L

S

S

32

33351452A

Folgueiras Varela, Diego

L

S

S

33

33535491L

Francos Vázquez, Mª Teresa

L

S

S

34

34256474K

Gallardo López, María Carmen

L

S

S

35

33317036H

García Calaza, Susana

L

S

S

36

76581830H

García Fernández, Jorge

L

S

S

37

34881336L

García Martínez, Sandra

L

S

S

38

71641420P

García Nicolás, Nuria

L

S

S

39

33997000X

García Taracido, Benjamín Abel

L

S

S

40

76622219L

Gayo Fernández, Patricia

L

S

S

41

33320164H

Gómez Fernández, Carmen María

L

S

S

42

76944752T

González González, Ana

L

S

N

43

76623669C

González González, María del Mar

L

S

S

44

76573525Q

Graña Iglesias, Rocío

L

S

S

45

33349782N

Hurtado Sanjurjo, Manuel

L

S

S

46

33545635C

Iglesias Álvarez, Monserrat

L

S

S

47

33546410J

Jul Rodríguez, María de los Ángeles

L

S

S

48

33347758N

Legaspi Castro, Ana Belén

L

S

S

49

33535991J

Leivas Rodríguez, Norberto

L

S

S

50

33334546W

López Álvarez, María Montserrat

L

S

S

51

76582137A

López Balseiro, Lorena

L

S

S

52

33554460J

López Corral, Eduardo

L

S

S

53

33551349F

López Díaz, Karina

L

S

S

54

33542330G

López Díaz, Mónica

L

S

S

55

33321388T

López López, María Begoña

L

S

S

56

76580242V

López López, Nuria

L

S

S

57

33337188E

López Mato, Ana Isabel

L

S

S

58

34882674T

López Rodríguez, Adara

L

S

S

59

33346589Q

Marcos Martínez, María del Rocío

L

S

S

60

33323624M

Martín Merino, Aitor

L

S

S

61

71898887J

Martínez Rodríguez, Alba

L

S

N

62

33344258P

Méndez Lombao, Amalia

L

S

S

63

33537271M

Méndez Mazoy, María Irene

L

S

S

64

34882270X

Méndez Mejuto, María de la Cruz

L

S

S

65

76576033V

Méndez Rodríguez, María Belén

L

S

S

66

53515276A

Mon Blach, Ventura

L

S

S

67

76573562F

Muíña Álvarez, Ana Isabel

L

S

S

68

33556366X

Navaza Lence, Ana

L

S

S

69

33328811V

Núñez Rodríguez, María Jesús

L

S

S

70

33538065V

Otero Arias, Andrea

L

S

S

71

33993046N

Parapar Infante, María Luisa

L

S

S

72

76576509X

Paredes Cora, María del Mar

L

S

S

73

32679472Z

Paz Basanta, Ángela

L

S

S

74

33346348M

Penelas Varela, María Teresa

L

S

S

75

33548519Y

Penelo Gayoso, Alba

L

S

S

76

33310149P

Pérez López, José Carlos

L

S

S

77

34635870D

Pérez Martín, Silvia

L

S

S

78

33537940F

Pérez Vivero, Nuria

L

S

S

79

33996486W

Piñón Mariño, Cristina

L

S

S

80

34273120S

Prado Aguado, Xoan

L

S

N

81

33550039P

Rodríguez Buide, Lorena

L

S

S

82

33541189J

Rodríguez Fernández, Verena

L

S

S

83

33342289V

Rodríguez López, Marcos

L

S

S

84

33286743Q

Rodríguez Villamor, José Manuel

L

S

S

85

76579948E

Sánchez López, Pilar

L

S

S

86

76804952V

Sánchez Vázquez, Raquel

L

S

S

87

33542145A

Santos Sousa, Judith

L

S

S

88

33554619B

Serén Ansedes, Isabel

L

S

S

89

34270329F

Suárez García, Diego

L

S

S

90

33547195Q

Taboada López, Noemí

L

S

S

91

34265410X

Vázquez Pérez, Noelia

L

S

S

92

53179870Y

Vázquez Rodríguez, Manoel Iago

L

S

S

93

33329483E

Vázquez Santos, Rubén

L

S

S

94

33327009D

Vázquez Vázquez, Cristina

L

S

S

95

33333771D

Vázquez Vázquez, Silvia

L

S

S

96

33326772W

Veloso Blanco, José Luis

L

S

S

97

32702666R

Vilela Leira, María José

L

S

S

98

34882922H

Villares Sánchez, David Ángel

L

S

S

99

77593520F

Villarino López, Enrique David

L

S

S

100

77596763F

Vivero Casabella, Míriam

L

S

S

597036-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33542327R

Álvarez Fernández, Eva

E

S

S

2

33318060F

Alvariño Rozas, Montserrat

E

S

S

3

33310727B

Castro Rodríguez, Margarita

E

S

S

4

33543353S

Díaz López, Laura

E

S

S

5

33349729M

Dopazo Sánchez, Jesús

E

S

S

6

33545418X

Fernández Castedo, Alba María

E

S

S

7

33845087N

Fernández Otero, José Antonio

E

S

S

8

33348921W

Fole López, Ana Belén

E

S

S

9

33350153S

Gómez Niño, Verónica

E

S

S

10

76569265B

González Eiroa, María Remedios

E

S

S

11

52933839Y

Mieites Bastida, María de Loreto

E

S

S

12

33328957W

Moirón González, María José

E

S

S

13

32666799Z

Pereiro González, Mª del Camino

E

S

S

14

76620005J

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

E

S

S

15

33329376F

Somoza López, María Rocío

E

S

S

16

33537484B

Carballo Vázquez, José Luis

D

S

S

17

33331976P

Sánchez Pérez, Sandra María

D

S

S

18

33561834G

Silva Rivera, Iris

D

S

S

19

33348033B

Abelleira Sánchez, Paula

L

S

S

20

33556695V

Abraldes Cancela, Pamela

L

S

S

21

71501932S

Álvarez Cuadrado, Natalia

L

S

S

22

71506627H

Álvarez Lana, Manuela

L

S

S

23

76939536M

Álvarez Lastra, Ana Isabel

L

S

S

24

33547002F

Álvarez Seoane, Marta

L

S

S

25

36047454Z

Araújo Rivera, Rosa María

L

S

S

26

33347782J

Arias López, Estefanía

L

S

S

27

33560077H

Arias Pérez, Elena

L

S

S

28

34265529Z

Arias Serna, María del Carmen

L

S

S

29

33545318W

Barrero Díaz, María Victoria

L

S

S

30

X6051029M

Bettinelli de Fernández, Andrea Norma

L

S

S

31

34893728Z

Blanco Coira, María José

L

S

S

32

33541485X

Caínzos Cedrón, María Monserrat

L

S

S

33

33350739A

Caloto Sandamil, Ana María

L

S

S

34

76575775N

Cancio Rego, José Ramón

L

S

S

35

32695392H

Carballeira Pernas, Sandra

L

S

S

36

33326158D

Carballo Cabo, Noemi

L

S

S

37

33343094V

Carral Suárez, Marcos

L

S

S

38

33554000J

Carreira Fernández, Andrea

L

S

S

39

33546229Q

Carreira Fernández, Luis Aquilino

L

S

S

40

33544539M

Casal Pena, Natalia

L

S

S

41

32440674W

Castiñeira Chouza, María Teresa

L

S

S

42

33553237D

Castro Blanco, Román

L

S

S

43

33540213A

Castro Prieto, Milagros

L

S

S

44

44813041W

Cebeiro Fernández, María del Pilar

L

S

S

45

33553030D

Cendán González, María

L

S

S

46

34636531A

Cociña Míguez, Lucía

L

S

S

47

53516886A

Cotarelo González, Leticia

L

S

N

48

76573986V

Cupeiro Barja, María José

L

S

S

49

34264648F

Danoz Gómez, María Fe

L

S

S

50

76414113V

Del Moral Rodríguez, Águeda

L

S

S

51

33541930H

Devesa Montouto, Noemi

L

S

S

52

33329803C

Díaz Armesto, María Jesús

L

S

S

53

33348824C

Díaz Balboa, María José

L

S

S

54

76622076Z

Díaz Costa, María Isabel

L

S

S

55

34268755C

Díaz Fernández, Cristina

L

S

S

56

79327718M

Díaz Paradela, Genma

L

S

S

57

44480732C

Dukart Aranzadi, Graciela Beatriz

L

S

S

58

09287179D

Durán López, María del Mar

L

S

S

59

76578650N

Edrosa Muinelo, María Pilar

L

S

S

60

33998891S

Expósito Enes, Nadia Mercedes

L

S

S

61

76573560M

Fernández Alonso, Guadalupe

L

S

S

62

76411556J

Fernández Bocelo, María Inmaculada

L

S

S

63

33323910S

Fernández Castiñeira, María del Carmen

L

S

S

64

09446412J

Fernández Conde, Ángeles

L

S

N

65

76576754W

Fernández Fernández, Andrés

L

S

S

66

32696565H

Fernández Ferreira, Bibiana

L

S

S

67

76574895Y

Fernández Gómez, María Yolanda

L

S

S

68

33541487N

Fernández González, Iria

L

S

S

69

33546945L

Fernández Miraz, Sabela

L

S

S

70

33350297K

Fernández Pena, Rubén

L

S

S

71

33345845P

Ferreiro Pena, María

L

S

S

72

76402305P

Formoso Vilasuso, Obdulia

L

S

S

73

33538769P

Fouz Otero, Noemí

L

S

S

74

34881342W

García Fernández, Estefanía

L

S

S

75

32660972Y

Gil Couto, Silvia María

L

S

S

76

33337755Z

González Alonso, Aránzazu

L

S

S

77

77010023C

González Docampo, Cecilia

L

S

S

78

71427351T

González Gómez, María Elena

L

S

S

79

33347709D

González Novo, María Anabel

L

S

S

80

33557102X

Grandío Baamonde, Esteban

L

S

S

81

76943743A

Iglesias Lombardía, Lucía

L

S

S

82

36111757D

Lago Vázquez, Ana Belén

L

S

S

83

32688691X

Lavandeira Alcántara, Belén Lucía

L

S

S

84

09446159J

Llenderrozos Peña, Rubén

L

S

N

85

33536178Q

Lombardero Díaz, Cristina Vanessa

L

S

S

86

33338612C

López Fernández, María de la O

L

S

S

87

72402888S

López Iglesias, María Isabel

L

S

S

88

33348018L

López López, Begoña

L

S

S

89

33347847D

López Losada, Rebeca

L

S

S

90

10060731W

López Pájaro, Marta

L

S

S

91

76621431J

López Veiga, María Luz

L

S

S

92

76580699Z

López Villarmea, Rocío

L

S

S

93

34995001H

Lorenzo Fernández, Óscar Manuel

L

S

S

94

33326295P

Loyo Vázquez, María Luisa

L

S

S

95

33832663P

Lugilde Vélez, María Dolores

L

S

S

96

33540487R

Maradona Rodríguez, Susana

L

S

S

97

76942750E

Martínez Quintana, Amina

L

S

S

98

44431094Q

Méndez Fernández, Sonia

L

S

S

99

33560115X

Méndez Rodríguez, Alba

L

S

S

100

33330730G

Mera Villanueva, Emma

L

S

S

101

76574489Z

Montaña Núñez, Sonia

L

S

S

102

35485735R

Monteagudo Álvarez, Andrea

L

S

S

103

44473414Q

Mosquera Fernández, Luis Antonio

L

S

S

104

77413831V

Muñiz Núñez, Silvia

L

S

S

105

09417135S

Neyra Mourenza, Natalia Ada

L

S

N

106

45429101F

Nieto García, María Josefa

L

S

S

107

34269818W

Otero Vázquez, Verónica

L

S

S

108

33537890A

Paredes Fraiz, Marta

L

S

S

109

33542616Z

Pensado Paz, Elena

L

S

S

110

33327877A

Pereira Saavedra, María Jesús

L

S

S

111

78786483Y

Quintans García, María Jesús

L

S

S

112

34882534K

Ramos Martínez, Karen

L

S

S

113

33349972H

Ramudo Pérez, Almudena

L

S

S

114

32822700K

Rey Gómez, Mercedes Rita

L

S

S

115

33556846F

Rey Rodríguez, Adrián

L

S

S

116

33536322E

Roca Rodríguez, Marta Otilia

L

S

S

117

33340150V

Rodríguez Expósito, María Luisa

L

S

S

118

33346283D

Rodríguez Quintana, Marta

L

S

S

119

33326745K

Rosales Ramallo, María del Pilar

L

S

S

120

33549597A

Saavedra Mourenza, María Yolanda

L

S

S

121

78802159L

Sambade Martínez, Nuria

L

S

S

122

33552881K

Sánchez Arias, Alba

L

S

S

123

33545374N

Sangiao Darriba, Iván

L

S

S

124

11437698M

Solís Sánchez, Pablo

L

S

S

125

33347845F

Somoza Argibay, Natalia

L

S

S

126

33545996J

Teijeiro Rodríguez, Beatriz

L

S

S

127

33553156C

Trigo Rodríguez, Laura

L

S

N

128

79330183D

Valiño Calviño, Inés

L

S

S

129

33549372P

Varela Romero, Celia

L

S

S

130

33350981S

Varela Sánchez, Damián

L

S

S

131

33346226K

Vázquez Noche, Alejandra

L

S

S

132

44847493T

Vázquez Prado, Tania

L

S

S

133

33345373L

Vázquez Seijas, Ginés

L

S

S

134

33544268X

Ventura Rozas, Alvaro

L

S

S

135

77593212K

Vidal Rodríguez, Begoña

L

S

S

136

33326810V

Vilar Novo, María Begoña

L

S

S

137

32827687V

Vilar Pedreira, Elena

L

S

N

138

34638416W

Vizoso Díaz, Rosa María

L

S

S

597037-Educación Especial: Audición e Linguaxe

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

53177536H

Álvarez Sestelo, Ánxela

E

S

S

2

33326390B

Freire Labrada, Montserrat

E

S

S

3

33351871P

Rodríguez Campos, Ángela

E

S

S

4

33324583K

Rodríguez Vázquez, María Azucena

E

S

S

5

33541657K

Toirán Silvosa, María

E

S

S

6

33998956B

Trasancos Soto, Raquel

E

S

S

7

34638666E

Alonso González, Bibiana

L

S

S

8

33543813S

Amado Abuín, Alba

L

S

S

9

33336080H

Amado Teijeiro, Ana Belén

L

S

S

10

76409681R

Aneiros Pérez, María José

L

S

S

11

11431046T

Asteinza Sánchez, Luis Ramón

L

S

S

12

33323932Z

Ballón Marey, Ana María

L

S

S

13

33554008K

Balsa Canel, Clara

L

S

S

14

71639337H

Bello Pardo, Lucía

L

S

S

15

34880226J

Ben Valle, Alba

L

S

S

16

76928298Z

Casares Porral, Manuel

L

S

S

17

32702858D

Castelos Maceiras, Belén

L

S

S

18

34637883K

Cayón Pardo, Rocío

L

S

S

19

44427134N

Díaz Rodríguez, Marta

L

S

S

20

32700837N

Diz Vázquez, María Vanesa

L

S

S

21

10077494K

Escuredo Diez, Mirta

L

S

S

22

34636503K

Fernández Alonso, Begoña

L

S

S

23

33349111P

Fernández Fernández, Óscar

L

S

S

24

33349944J

Fernández Ferreiro, Marta

L

S

S

25

33558353L

Fernández Vázquez, Laura

L

S

S

26

71505087L

Ferrerías Guerrero, Beatriz

L

S

N

27

34637206B

García García, Ana

L

S

S

28

34881930S

García Lombardía, Inmaculada

L

S

S

29

33553085H

García Martínez, Eva

L

S

S

30

40983442H

Gesto Álvarez, María Jesús

L

S

S

31

34882601L

Gil Santos, María Andrea

L

S

S

32

11445762L

González Bejar, Jessica

L

S

S

33

10085122J

González Gómez, Jennifer

L

S

N

34

11428672H

González Martínez, Lucía

L

S

S

35

33350671G

González Vázquez, Diana María

L

S

S

36

33539359T

Hermida Novás, Ledicia

L

S

S

37

33859476A

Leiro Castro, Cristina

L

S

S

38

32777827K

Lista Neira, Lourdes

L

S

S

39

33546035Y

López Arias, María Teresa

L

S

S

40

76575269N

López Armesto, Elba

L

S

S

41

34271299B

López López, Bibiana

L

S

S

42

33541273M

López Pereira, Tania

L

S

S

43

76731623N

López Rodríguez, Paula

L

S

S

44

44826675C

López Vázquez, Verónica

L

S

S

45

33535804X

Louzao Copa, Zaida María

L

S

S

46

33346663K

Lozano Seoane, Javier

L

S

S

47

34269067X

Martínez Corujo, Antolín

L

S

S

48

32705782N

Mascaro Sanchís, Ariadna

L

S

S

49

33557464G

Meilán Varela, Ana

L

S

S

50

33552043B

Mejuto García, Diego

L

S

S

51

33539218C

Méndez López, Tamara

L

S

S

52

44473414Q

Mosquera Fernández, Luis Antonio

L

S

S

53

37333035X

Mosteiro Díaz, María Jose

L

S

S

54

47373446R

Noguerol Coira, Silvia

L

S

S

55

33540515Y

Otero García, Lucía

L

S

S

56

34636709C

Otero Gil, Lucía

L

S

S

57

53307223P

Pallares Varela, Jennifer

L

S

S

58

36169194S

Paz Souto, Verónica

L

S

S

59

32676310A

Piñeiro Couto, María Pilar

L

S

S

60

34272769D

Pol Álvarez, Esther

L

S

S

61

53162521E

Porto Antelo, Alfredo Jesús

L

S

S

62

33334530D

Quindos Regueiro, Ana Belén

L

S

S

63

52471745M

Reboredo Nogueira, María Beatriz

L

S

S

64

46902037T

Reija Maciñeiras, Aidé

L

S

S

65

33339418K

Rey Rouco, María Jesús

L

S

S

66

33348101X

Rivas Sanjurjo, María Lorena

L

S

S

67

76578814S

Rodil Fernández, María Teresa

L

S

S

68

33535988X

Rodríguez Castiñeira, Diego

L

S

S

69

44492195Y

Rodríguez Martínez, Mónica

L

S

S

70

77596564S

Rodríguez Raño, Fernando

L

S

S

71

34881851M

Rúa Romero, Diego

L

S

S

72

44084325H

Sobrado García, Vanesa

L

S

S

73

34273085A

Taboada Arias, Tania

L

S

S

74

33342391G

Teijeiro Lamela, Eva María

L

S

S

75

33551024G

Trabada Sánchez, Silvia

L

S

S

76

34880186L

Trelles Martínez, Pamela

L

S

S

77

33339161V

Trillo Couce, Lucía

L

S

S

78

47370228A

Varela Quintela, Judith Rebeca

L

S

S

79

33552472A

Vázquez Fernández, Carmen María

L

S

S

80

53302578D

Vázquez Martínez, José Antonio

L

S

S

81

71647895C

Vázquez Prada, Lorena

L

S

S

82

53304912C

Vázquez Sánchez, María Amalia

L

S

S

83

32710755V

Vila Sabín, Aida María

L

S

S

84

33350204C

Vilar Arias, Rocío

L

S

S

85

33327907X

Yáñez Devesa, Mónica

L

S

S

• Localidade de examen solicitada: Ourense

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

76729753M

Blanco Rodríguez, María

E

S

S

2

44453890L

Cao Morán, Antonio

E

S

S

3

44456487V

Corbal López, María del Carmen

E

S

S

4

34999509H

González Fernández, Beatriz

E

S

S

5

45788029C

González González, Lorena

E

S

S

6

33340523E

Iglesias Requejo, María Belén

E

S

S

7

48913731E

Jiménez Iglesias, María Ángeles

E

S

S

8

76579947K

López Gómez, Sandra

E

S

S

9

78793618B

Torres Calvo, María de las Nieves

E

S

S

10

44468222E

Vázquez Blanco, Jorge Agustín

E

S

S

11

76732205L

Carballo García, Eva

D

S

S

12

44467647E

Pérez Rodríguez, Rocío

D

S

S

13

36123687W

Abalde Alonso, Rosa María

L

S

S

14

36118004T

Abeledo Alonso, Patricia

L

S

S

15

71511807T

Abella Miguel, Silvia

L

S

S

16

10079533J

Abraila Mateo, Raquel

L

S

S

17

44486470P

Alejandre Muñoz, Cristina

L

S

S

18

44471382P

Aller González, Laura

L

S

S

19

34979300A

Alonso González, Cristina

L

S

S

20

34989029A

Alonso González, Xabier

L

S

S

21

44469422A

Alvar Nóvoa, Belén

L

S

S

22

44486743M

Álvarez Antón, Ángeles

L

S

S

23

44497774L

Álvarez del Cerro, Marta

L

S

S

24

44472455T

Álvarez Domínguez, Mónica

L

S

S

25

76727765H

Álvarez Domínguez, Sandra

L

S

S

26

44480229T

Álvarez Gallego, Iris

L

S

S

27

44475087X

Álvarez Gómez, Ainhoa

L

S

S

28

76748183N

Álvarez González, María Dolores

L

S

S

29

44655634F

Álvarez Iglesias, Aitana

L

S

S

30

44452260E

Álvarez Iglesias, Noelia

L

S

S

31

44455521V

Álvarez Macía, Ester

L

S

S

32

44469023H

Álvarez Pérez, Sabela

L

S

S

33

76748226D

Álvarez Pérez, Silvia

L

S

S

34

48777811D

Alves da Silva, Daniela Patricia

L

S

S

35

47376663K

Angulo Tabernero, Amalia

L

S

N

36

44453440Y

Arias Ferreiro, Patricia

L

S

S

37

78804036X

Arias Pintor, Iria

L

S

S

38

34272659Z

Arias Rodríguez, Paula

L

S

S

39

44477537E

Balseiro Aguiar, Sandra

L

S

S

40

36167799T

Baños García, Lucía

L

S

S

41

76732400F

Barcia Vaz, Elena

L

S

S

42

76721234L

Barge Carrete, Paula

L

S

S

43

44473282E

Barja Barja, José

L

S

S

44

44450474F

Barja Macía, Sonia

L

S

S

45

34987269Z

Barros Rodríguez, María José

L

S

S

46

53104809V

Bermejo Vicente, Raquel

L

S

S

47

44456738S

Bermello Pérez, Jennifer

L

S

S

48

44490763T

Blanco Álvarez, Obdulia

L

S

S

49

76731485N

Blanco Calvo, María Ángela

L

S

S

50

34998771Q

Blanco Chamborro, María Sonia

L

S

S

51

35315788R

Blanco de la Parra, Rosa

L

S

S

52

44449116Y

Boán González, Beatriz

L

S

S

53

34879839V

Boente García, Estela

L

S

S

54

44464769L

Bolaño Fernández, María Rosa

L

S

S

55

44483342P

Boo López, Sabela

L

S

S

56

32680560K

Borrajo Fernández, Milagros

L

S

S

57

44460980W

Caballero Cid, Nila Isabel

L

S

S

58

44458457D

Cabano Galán, Raquel

L

S

S

59

44467268B

Cabido Blanco, Lucía

L

S

S

60

34239202E

Cabo Piñeiro, Elisa

L

S

S

61

76714632H

Cabrera Castro, María Elena

L

S

S

62

34272295H

Cachaldora Sánchez, Isabel

L

S

N

63

44468282J

Cadavid Menor, Luis Miguel

L

S

S

64

44492189T

Cal Otero, María Isabel

L

S

S

65

44838971B

Calviño Sánchez, Ana María

L

S

S

66

14266068L

Camino García, Lorena

L

S

S

67

34629104M

Carballo Fernandes, Ana

L

S

S

68

44655334Y

Carballo Iglesias, María

L

S

S

69

76729045X

Carneiro Paz, Noemi

L

S

S

70

34267007C

Carnero Gómez, María Ellen

L

S

S

71

44445701H

Carpintero Atrio, Marta

L

S

S

72

34879337K

Casas Costa, Beatriz

L

S

S

73

44483739Z

Castillo Alcaraz, Olalla

L

S

S

74

34878416C

Castro Pérez, Olalla

L

S

S

75

44849479P

Celi Otero, María Elena

L

S

S

76

44493948B

Célix Fernández, Sonia

L

S

S

77

76718088R

Chao Castro, Milagros

L

S

S

78

44467800Z

Chaves Iglesias, Rut María

L

S

S

79

44488640Q

Cibeira Estévez, Tomás

L

S

S

80

44473580K

Cid Conde, Yolanda

L

S

S

81

34979186G

Cid Paz, María Dolores

L

S

S

82

44460776M

Cid Vilachá, Marta

L

S

S

83

44451670F

Collazo Domínguez, Natalia

L

S

S

84

44468036C

Conde de la Fuente, Yago

L

S

S

85

44657287G

Conde Fernández, Olaia

L

S

S

86

44655580E

Conde Prol, Noelia

L

S

S

87

34994297G

Conde Rodríguez, Begoña

L

S

S

88

76622051N

Conde Sánchez, Noelia

L

S

S

89

34947439C

Cortiñas Moure, Guadalupe

L

S

S

90

34269085M

Coutado Belón, Laura

L

S

S

91

44481140Z

Couto Fernández, Raquel

L

S

S

92

44488554E

Crespo Eiriz, Dominga Isabel

L

S

S

93

44464613R

Crespo Fernández, Anxela

L

S

S

94

44445586H

Cruces Anllo, Diana

L

S

S

95

44486756H

Currás Iglesias, Juan José

L

S

S

96

44468621F

De la Fuente Fernández, Silvia

L

S

S

97

44496172G

Del Río Cofán, Paula

L

S

S

98

76723646Q

Delgado Pérez, Rocío

L

S

S

99

44485625Z

Díaz Álvarez, Noelia

L

S

S

100

34880991L

Díaz Pérez, Azucena

L

S

S

101

44470821E

Diéguez López, Rocío

L

S

S

102

44656687W

Domínguez Castro, Inmaculada

L

S

S

103

44656207M

Domínguez Gallego, Sandra

L

S

S

104

44477285T

Domínguez González, Fernando

L

S

S

105

44494887F

Domínguez González, Noelia

L

S

S

106

44478452V

Escuredo Vázquez, Eduardo Javier

L

S

S

107

44494913X

Estévez Abad, Lourdes

L

S

S

108

76727562E

Estévez Diéguez, Eduardo

L

S

S

109

71502822P

Estévez Fernández, Tamara

L

S

S

110

44462980R

Estévez González, Josefina

L

S

S

111

35572282E

Estévez Pérez, Antía

L

S

S

112

76717857T

Estévez Rascado, María José

L

S

S

113

44495495V

Expósito Prado, Eva María

L

S

S

114

44495921Y

Fariñas Soto, Cristina

L

S

S

115

34995438H

Félix Moreiras, Beatriz

L

S

S

116

15490508P

Fernández Álvarez, Rocío

L

S

S

117

44475329E

Fernández Blanco, Marcos

L

S

S

118

44456812C

Fernández Blanco, Rocío

L

S

S

119

44481358W

Fernández Calleja, Beatriz

L

S

S

120

44461012B

Fernández Carballo, Marta

L

S

S

121

34272425X

Fernández Castro, Noelia

L

S

S

122

34272469P

Fernández Diéguez, Tania

L

S

S

123

76725342X

Fernández Fernández, Eva

L

S

S

124

44092798G

Fernández García, Paula

L

S

S

125

34994931V

Fernández Garrido, Celsa María

L

S

S

126

44479998E

Fernández Gómez, María Victoria

L

S

S

127

44454832H

Fernández González, Nuria

L

S

S

128

44473041B

Fernández Masid, Laura

L

S

S

129

44492524J

Fernández Nogueira, Vanesa

L

S

S

130

44455532M

Fernández Quintas, Susana

L

S

S

131

44465029A

Fernández Rodríguez, Lorena

L

S

S

132

44483065F

Fernández Rodríguez, Vanesa

L

S

S

133

44448545X

Fernández Rubín, Paula

L

S

S

134

44460800Y

Fernández Salgueiro, Raquel

L

S

S

135

76747149J

Fernández Soto, María del Mar

L

S

S

136

76715545B

Fernández Traba, María

L

S

S

137

44448658P

Fernández Vázquez, Mónica

L

S

S

138

76729621B

Ferreiro Atanes, Raquel

L

S

S

139

76728526C

Ferreiro Míguez, Rosario

L

S

S

140

44477834C

Ferro Álvarez, Sara

L

S

S

141

34969795C

Fioretti González, María Dolores

L

S

S

142

77478102A

Flores Labandeira, María Fe

L

S

N

143

76747075P

Francisco Fernández, María Teresa

L

S

S

144

44468076Z

Freire Rodríguez, Cristina

L

S

S

145

44469772P

Gabriel Rodríguez, Eva

L

S

S

146

76733021F

Gallego Fernández, Lucía

L

S

S

147

76728533G

Gamarra Estévez, Alba

L

S

S

148

76712862L

García Blanco, Marta

L

S

S

149

44481258V

García Boimorto, María José

L

S

S

150

44467752N

García Castro, Cecilia

L

S

S

151

44480924M

García Fernández, Ana

L

S

S

152

34269891Y

García Vicente, Luis Antonio

L

S

S

153

34978354T

Garrido Dapena, Begoña

L

S

S

154

76727552N

Giraldo Martínez, Lucía

L

S

S

155

44490352A

Gómez Alonso, Antía

L

S

S

156

44492041J

Gómez Azzariti, Teresa

L

S

S

157

34997132X

Gómez Fernández, Yolanda

L

S

S

158

34961707M

Gómez Gallego, Rosa

L

S

S

159

44475245F

Gómez Gómez, Leticia

L

S

S

160

44458313A

Gómez Pérez, Marcos

L

S

S

161

44488647T

Gómez Pérez, María

L

S

S

162

44473131D

Gómez Salgado, Yolanda

L

S

S

163

34995234K

González Álvarez, Clara

L

S

S

164

44471636D

González Álvarez, Paula

L

S

S

165

76581681F

González Arias, María

L

S

S

166

76720845K

González Carracedo, Patricia

L

S

S

167

34995953G

González Castiñeiras, Celia

L

S

S

168

34629674T

González Chillón, Eva

L

S

S

169

44496434J

González Dorribo, Xiana

L

S

S

170

44475339D

González Fernández, Jessica

L

S

S

171

34999695C

González Fernández, María Beatriz

L

S

S

172

44473214T

González Fernández, María Esther

L

S

S

173

44453595T

González Fiaño, Laura

L

S

S

174

44450777B

González Froufe, Araceli

L

S

S

175

44465142R

González García, Silvia María

L

S

S

176

44465156S

González González, Fátima

L

S

S

177

34970493M

González González, María Dorinda

L

S

S

178

34946591T

González López, Manuela

L

S

N

179

44463394R

González Martínez, Eva

L

S

S

180

44470733A

González Navaza, Silvia

L

S

S

181

76711681B

González Pérez, Carmen

L

S

S

182

44499080Z

González Prieto, Vanesa

L

S

S

183

44427643S

González Sande, Bibiana

L

S

S

184

44448530H

Grande Outomuro, María Herminia

L

S

S

185

76728364L

Guerra Martínez, Erica

L

S

S

186

71502580L

Guitián Sarria, María de los Ángeles

L

S

S

187

44480920R

Gulín Pernas, Rosa María

L

S

S

188

77420680N

Haro Losada, Jorge

L

S

S

189

76732981J

Iglesias Cerredelo, María Belén

L

S

S

190

44466453R

Iglesias Cortés, Patricia

L

S

S

191

44450819F

Iglesias Paz, Beatriz

L

S

S

192

44490686S

Iglesias Pérez, Sara

L

S

S

193

44446821B

Iglesias Polo, Laura

L

S

S

194

44463883F

Janeiro Valcarcel, Margarita

L

S

S

195

76722246L

Jardón Rivero, Inmaculada

L

S

S

196

44471384X

José Alonso, Amparo

L

S

S

197

44480400X

Lagarellos Taboada, Patricia

L

S

S

198

44490281R

Lage Mira, Tania

L

S

S

199

34269292M

Lamas Mosquera, Ana Belén

L

S

N

200

34964401P

Lamas Rodríguez, María Isabel Socorro

L

S

S

201

44092460B

Lamas Sánchez, Paula

L

S

S

202

34628639T

Lamas Santín, Sandra

L

S

S

203

44484039S

Lamelo González, Bárbara

L

S

S

204

44818023Q

Lema Rico, Eva

L

S

S

205

44481073Q

Limia Sanmamed, Nuria

L

S

S

206

34997124W

López Cambeiro, Iria

L

S

S

207

44476036Q

López García, Isabel Emma

L

S

S

208

44474891K

López Justo, María Rosa

L

S

S

209

44474835B

López Lorenzo, Elena María

L

S

S

210

34270662H

López Maldonado, Antía

L

S

S

211

33548919S

López Rodríguez, Irene

L

S

S

212

72582221V

López Rodríguez, Yolanda

L

S

S

213

34978860T

López Salgado, Aurora

L

S

S

214

34269350V

López Sotelo, Patricia

L

S

S

215

44499275W

Madarnás Rodríguez, Eva María

L

S

S

216

09776785Z

Marcos Luis, María del Carmen

L

S

S

217

34267229N

Mariño González, Tania

L

S

S

218

44479153M

Márquez Conde, Sonia

L

S

S

219

44492773D

Martínez Alonso, Manuel

L

S

S

220

44463702X

Martínez Folgoso, Iria

L

S

S

221

76725964B

Martínez Rodríguez, Laura

L

S

S

222

44478715G

Martínez Rodríguez, Rebeca

L

S

S

223

44477288A

Mateo Fernández, Adriana

L

S

S

224

44448871Z

Mateos Alonso, Laura

L

S

S

225

44491230F

Meno Fernández, Lorena

L

S

S

226

34960706Q

Mira Penedo, José

L

S

S

227

44487374S

Mirra Pato, Ana Raquel

L

S

S

228

44480486G

Mojón Benavides, Marta

L

S

S

229

44492894S

Mojón Gómez, Andrea

L

S

S

230

36141365Q

Molina Ferradás, Marta

L

S

S

231

44481161N

Molina Rodríguez, Jennifer

L

S

S

232

34995832K

Monteiro da Conceiçao, Ángela

L

S

S

233

76723998T

Montero Martínez, Melania

L

S

S

234

44460829N

Moreiras Sampayo, Marisol

L

S

S

235

34984437B

Mosquera Cid, Iván

L

S

S

236

77416186A

Mosquera González, Rocío

L

S

S

237

44478176V

Muñoz González, Rebeca

L

S

S

238

76730287X

Murias González, Cristina

L

S

S

239

45848044M

Neira Gulías, Yolanda

L

S

S

240

44476513X

Nespereira Gómez, Cristina

L

S

S

241

44491448H

Noguerol Rodríguez, María Esther

L

S

S

242

44489485X

Novoa Cruz, Tania

L

S

S

243

34995508L

Novoa Datorre, Fátima

L

S

S

244

44489912T

Novoa Enríquez, Isabel

L

S

S

245

44333875H

Nóvoa Fragata, Alexandra

L

S

S

246

44475725G

Novoa García, Raquel

L

S

S

247

34999193R

Novoa Souto, María del Mar

L

S

S

248

44805574X

Noya Blanco, Lucía María

L

S

S

249

34272416R

Núñez Núñez, Nair

L

S

S

250

36109686P

Núñez Rivas, Miriam

L

S

S

251

44457342K

Ojea González, María del Carmen

L

S

S

252

34980488H

Oliveira Varela, Laura

L

S

S

253

76720655S

Ontiveros García, Susana

L

S

S

254

44488431Z

Outeiriño Iglesias, Estefanía

L

S

S

255

44478970Y

Outeiriño Martínez, Marta

L

S

N

256

44465560M

Paradela González, Celia María

L

S

S

257

71516715D

Paradelo Roa, Mónica

L

S

S

258

71517678Y

Paradelo Rodríguez, Tamara

L

S

S

259

44456937F

Pavón Rodríguez, Marta

L

S

S

260

44469454N

Paz Albor, María Erica

L

S

S

261

76724618E

Paz Pérez, Rosa

L

S

S

262

73240769Y

Paz Pousada, Lidia

L

S

S

263

44459737R

Paz Prieto, Beatriz

L

S

S

264

44491453T

Pazos Millán, Eliezer

L

S

N

265

35585632D

Pedreira Domínguez, Jéssica

L

S

S

266

44454401R

Pereira Fernández, Emilia

L

S

S

267

44488978D

Pereira González, Miriam

L

S

S

268

34966062J

Pereira Pernas, Laura

L

S

S

269

44485648Z

Pérez Armada, Simón

L

S

S

270

76729842W

Pérez Blanco, Rosa María

L

S

S

271

34272326A

Pérez Garrido, María Saleta

L

S

S

272

44450199P

Pérez González, Noa

L

S

S

273

53482209X

Pérez Lago, Rodrigo

L

S

S

274

34957315Y

Pérez Pelayo, Beatriz

L

S

S

275

76719260T

Pérez Pérez, María Rita

L

S

S

276

44493849G

Pérez Pérez, Patricia

L

S

S

277

76623021Q

Pérez Rivas, Silvia

L

S

S

278

44478751V

Pérez Torres, Tania

L

S

S

279

44459458K

Pérez Viñas, Alaida María

L

S

S

280

34985326A

Pernas Nogueiras, Natalia

L

S

S

281

44660188F

Porto Rodríguez, Andrea

L

S

S

282

44463466G

Prieto Álvarez, Gena

L

S

S

283

44477100E

Prieto González, Elena

L

S

S

284

76723280H

Prol Enríquez, Nerea

L

S

S

285

44460994Q

Puga González, María Sonia

L

S

S

286

53110039A

Puga Peleteiro, Sabela do Mar

L

S

S

287

34628992P

Queija Fidalgo, Eva

L

S

S

288

44465110S

Quintas Chaudarcas, Lucía

L

S

S

289

44490628A

Quintas Crespo, Lorena

L

S

S

290

76727075H

Ramos Fontelo, Natalia

L

S

S

291

44448042J

Ramos Gómez, María Flora

L

S

S

292

44492630G

Raña Serrano, Lara

L

S

S

293

44489910K

Regueiro Fidalgo, Carla

L

S

S

294

76728579G

Regueiro González, Iria

L

S

S

295

44466040W

Reinaldo Souto, Rebeca

L

S

S

296

44449454E

Rey González, Emma

L

S

S

297

10038506H

Rey Vázquez, María Cristina

L

S

S

298

15491515A

Ricón Domínguez, María

L

S

S

299

79331100Y

Rio Fernández, Anita

L

S

S

300

44829592Q

Riveiro Vázquez, Mónica

L

S

S

301

44486190G

Rivera Silva, Clara Paz

L

S

S

302

44477371V

Rodríguez Álvarez, Begoña

L

S

S

303

44478862J

Rodríguez Álvarez, Lorena

L

S

S

304

76724115W

Rodríguez Cibeira, Concepción

L

S

S

305

44483013R

Rodríguez Díaz, Yolanda

L

S

S

306

76731948S

Rodríguez Espinosa, Sara

L

S

S

307

34271487S

Rodríguez Fernández, Lorena

L

S

S

308

34995026C

Rodríguez Fernández, Raquel

L

S

S

309

44496523X

Rodríguez Gómez, Diego

L

S

S

310

34993944L

Rodríguez González, Cristina

L

S

S

311

44445460F

Rodríguez González, Rafael

L

S

S

312

44457480K

Rodríguez López, Ana

L

S

S

313

76913283H

Rodríguez López, Natalia

L

S

S

314

44473477X

Rodríguez Martínez, Antonio

L

S

S

315

43208920Q

Rodríguez Novoa, Yira

L

S

N

316

44491936T

Rodríguez Oliveira, Rocío

L

S

S

317

44447369F

Rodríguez Pérez, Marta

L

S

S

318

15399948E

Rodríguez Prado, Laura

L

S

S

319

76729467H

Rodríguez Rodríguez, Natalia

L

S

S

320

34266892C

Rodríguez Valcárcel, Judith Cristel

L

S

S

321

44459465M

Rodríguez Vázquez, María Sheila

L

S

S

322

44459331D

Romero Álvarez, Lucía

L

S

S

323

76718415Y

Rúa Sotelo, Miriam

L

S

S

324

44468647X

Salgado Carballo, Rubén

L

S

S

325

34961768C

Salgado Sampedro, Pedro Pablo

L

S

S

326

44487747C

Sampayo Balboa, María Elena

L

S

S

327

33339920V

Sánchez Ferreiro, María del Carmen

L

S

S

328

Ver_PDF

Ver_PDF

L

S

S

329

76719794M

Santalices Araújo, Monserrat

L

S

S

330

44446741T

Santórum López, Sara

L

S

S

331

34269883K

Sapia Rodríguez, Mercedes

L

S

S

332

34946818C

Seara Fernández, Xosé Luis

L

S

S

333

44484161E

Seguín Villar, Eva

L

S

S

334

53481144A

Sevilla Sampedro, Patricia

L

S

S

335

44467893S

Sobrino Basalo, Ana Belén

L

S

S

336

44448362B

Sotelo López, Susana

L

S

S

337

76730411L

Soto Domínguez, Fátima

L

S

S

338

76733361W

Soto Martínez, María

L

S

S

339

44472887H

Suárez Lage, Lucía

L

S

S

340

34991541P

Taboada Castro-Paz, Inés

L

S

S

341

45862302A

Taboada Vila, Alberto

L

S

S

342

34994258B

Teijeiro Castillo, Olalla

L

S

S

343

36143833T

Tizón Freiría, Germán Alberto

L

S

S

344

10077574D

Trabada Vidal, Manuela

L

S

S

345

71508729G

Ulloa González, Felipe

L

S

S

346

44485231B

Valeiras Fernández, Iago

L

S

S

347

76732910B

Valeiras Rivera, Diana

L

S

S

348

76733789Q

Valiñas Pérez, Ana Rosa

L

S

S

349

44479652K

Varela del Río, Miriam

L

S

S

350

34948390M

Vas Alonso, Ignacio

L

S

S

351

76725850N

Vasallo Barrueco, Noa

L

S

S

352

76902184M

Vázquez Bargiela, Silvia

L

S

S

353

44482574E

Vázquez Fernández, Raquel

L

S

S

354

44479241R

Vázquez Martínez, Mónica

L

S

S

355

44446907M

Vázquez Nespereira, Lucía

L

S

S

356

44449510D

Vázquez Pereira, Alicia

L

S

S

357

53119036F

Verde Otero, Leticia

L

S

S

358

44483850X

Vicente Rodríguez, Verónica

L

S

S

359

76722489D

Vidal Álvarez, Leticia

L

S

S

360

44495277Y

Vidal Fernández, Belén

L

S

S

361

44452415Q

Viéitez Viñas, Yolanda

L

S

S

362

44480974D

Vieito Plaza, Olga

L

S

S

363

34266869C

Vila Aguiar, María del Carmen

L

S

S

364

34982326Q

Vila Conde, Juan Carlos

L

S

S

365

53184908F

Vilariño González, Noelia

L

S

S

366

76730201Q

Villar Álvarez, Carolina

L

S

S

367

76728083Z

Villar Vázquez, Verónica

L

S

S

368

36162041S

Villaverde Crujeiras, María

L

S

S

369

34951999A

Viñas Gómez, María Elvira

L

S

S

370

44477639D

Viqueira Gómez, Begoña

L

S

S

371

76725621J

Vispo Seoane, Cristina

L

S

S

372

71501980V

Yáñez Pérez, Mireia

L

S

S

373

44033534B

Zapata Carril, Lucía

L

S

S

374

76717388Z

Zúñiga Martínez, Rubén

L

S

S

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

50196343Q

Ahijado Gómez, Luis

L

S

S

2

X9369138L

Alçada Pádez de Sousa Máltez, Diogo

L

S

N

3

32792410E

Alén Feal, Pablo

L

S

S

4

34989028W

Alonso González, Alexandre

L

S

S

5

22728544J

Álvarez Álvarez, Antonio

L

S

S

6

36118075W

Álvarez Sánchez, Teresita del Niño J.

L

S

S

7

76723701W

Andrade Andrade, María Esther

L

S

S

8

76721687N

Aparicio Francisco, Juan Manuel

L

S

S

9

44457191P

Arias Rodríguez, Ana

L

S

S

10

76725820M

Arias Rodríguez, Eva

L

S

S

11

44484736E

Berroterán Pereira, Laura Beatriz

L

S

S

12

34264854Y

Blanco Fiunte, María Belén

L

S

S

13

44484865J

Calviño Pérez, Víctor

L

S

S

14

34995009A

Campelo Ledo, Marta

L

S

S

15

76818817J

Campos Trabazo, Pilar

L

S

S

16

44498089N

Carballo Simón, Luis

L

S

S

17

76928471A

Carral Nailor, Javier

L

S

S

18

44487701C

Carrera Rivero, Tamara

L

S

S

19

32696723S

Casas Vázquez, Lucía

L

S

S

20

44495090A

Casas Vázquez, Raquel

L

S

S

21

34997434J

Castro González, Belén

L

S

S

22

76718088R

Chao Castro, Milagros

L

S

S

23

76723290M

Chousal Ferreira, Víctor

L

S

S

24

34982059W

Cid Gamallo, Ruth

L

S

S

25

76708591A

Damota Bermúdez, Dunia

L

S

S

26

44458518R

Davila Pérez, Joel

L

S

S

27

76731320P

De Cabo Riveiro, Miguel

L

S

S

28

44475922V

Díaz Formigo, Lorena

L

S

S

29

44467468G

Díaz Freire, Patricia

L

S

S

30

45847487T

Domínguez Rodríguez, María

L

S

S

31

76724707L

Fernández Ferro, Jaime

L

S

S

32

34997706D

Fernández Torres, Diego

L

S

S

33

36131258Y

Ferreiro Fernández, Susana María

L

S

S

34

34999996E

Ferrero Vázquez, María

L

S

N

35

45664849M

Figueiredo Beceiro, Beatriz

L

S

S

36

44467493Y

Gallego Otero, Bernardo

L

S

S

37

36095331M

García Herrero, María de las Mercedes

L

S

S

38

44486900R

Gómez Quintas, Paula

L

S

S

39

76818561X

Gómez Seoane, Concepción

L

S

S

40

44467229H

González Álvarez, Ana Belén

L

S

S

41

44455404S

González Fernández, Ana Inmaculada

L

S

S

42

76734429N

González Losada, Eva

L

S

S

43

44487580Z

González Menor, Noemi

L

S

S

44

44808893V

Iglesias González, Guillermo

L

S

S

45

79330562C

Iglesias Vázquez, José Luis

L

S

S

46

34272549L

López Pérez, Raquel

L

S

S

47

32624835W

Lorenzo Argibay, María Mercedes

L

S

S

48

76967642M

Lorenzo Conde, María Teresa

L

S

S

49

44483507N

Lorenzo Pereira, Iria

L

S

S

50

34956782W

Martínez Bayón, Esperanza

L

S

S

51

34983017V

Méndez Veiga, Andrea Isabel

L

S

S

52

22729834S

Morales Ferreiro, Gumersinda

L

S

S

53

76711243X

Muñiz Ferro, María del Mar

L

S

S

54

44478823C

Novoa Domínguez, Breixo

L

S

S

55

76727047J

Núñez Quintela, Jacobo

L

S

S

56

34250047B

Otero Fernández, Raquel

L

S

S

57

34266237D

Otero Jamardo, David

L

S

S

58

44490448F

Otero Rodríguez, Adriana

L

S

S

59

44454154F

Outomuro Rodríguez, Marta

L

S

S

60

76727238C

Pena Díaz, Diego

L

S

S

61

33298742D

Pereira Barreiro, Eva María

L

S

S

62

34956407H

Pereira Menor, Daniel

L

S

S

63

44482949Y

Pérez Alberte, Laura

L

S

S

64

44465808T

Pérez García, Félix

L

S

S

65

71657083P

Pérez González, Covadonga

L

S

S

66

76716377S

Pérez Míguez, Uxía

L

S

S

67

44497928N

Pérez Rodríguez, Raquel

L

S

S

68

44446814G

Prieto Arias, María Teresa

L

S

S

69

34992634C

Pumar Barreiros, María Eugenia

L

S

S

70

44471128F

Regueiro Fernández, Abel

L

S

S

71

34977236D

Rodríguez Álvarez, Lorena

L

S

S

72

34266053D

Rodríguez López, Beatriz

L

S

S

73

44492544X

Rodríguez Novoa, Cristina

L

S

S

74

44451128V

Sánchez González, Javier

L

S

S

75

44474031N

Sánchez Vila, José Javier

L

S

S

76

76711479Q

Santa Cruz Rodríguez, Alba

L

S

S

77

44474179E

Sotelo Requejo, Patricia

L

S

S

78

44467682B

Soto Vázquez, Lara

L

S

S

79

44496612F

Souto Pereira, Alba

L

S

S

80

76727249P

Torres Pérez, Lidia de los Ángeles

L

S

S

81

44468862H

Varela Batista, Natalia

L

S

S

82

76777924Z

Vidal Rebollido, Rebeca

L

S

S

83

43677009D

Vispo Blanco, María José

L

S

S

84

76715525Z

Zafra González, Manola Antonia

L

S

S

597036-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

44451786P

Estévez González, Beatriz

E

S

S

2

77414609J

Estévez Ruiz, Jennifer

E

S

S

3

44449544C

Figueiral Fernández, María José

E

S

S

4

33522814S

González Gándara, David

E

S

S

5

34954766X

Peña Rodríguez, Eva

E

S

S

6

11797790D

Rodríguez Rodríguez, Javier Gonzalo

E

S

S

7

34936244A

Sabuz Álvarez, Juan Carlos

D

S

S

8

36065807J

Abadía Carnero, Juan Enrique

L

S

S

9

34970602E

Alén Barja, Noelia

L

S

S

10

44449010S

Alvarado Roales, Eliana Sara

L

S

S

11

53181340G

Álvarez Alonso, Faustino

L

S

S

12

44453298W

Álvarez Díaz, Felipe

L

S

S

13

44470859Z

Álvarez Ensa, Javier

L

S

S

14

76728954B

Álvarez González, Bonifacia

L

S

S

15

44456531S

Álvarez Rodríguez, Iria

L

S

S

16

44462796R

Álvarez Silva, Ana María

L

S

S

17

44472883Z

Álvarez Teixeira, María Luisa

L

S

S

18

44459727Z

Arias Fernández, Estrela

L

S

S

19

44446916Z

Armada Rodríguez, Isabel

L

S

S

20

44490287F

Beiras Santos, María Isabel

L

S

S

21

44461354P

Blanco Campo, María

L

S

S

22

35479834B

Búa Nieto, Lorena

L

S

S

23

44469258T

Campos Pérez, María José

L

S

S

24

36163796E

Carballo Blanco, Susana

L

S

S

25

35561942D

Carneiro Fernández, Desiree

L

S

S

26

44462546G

Carrasco Guerra, Andrea

L

S

S

27

36156961H

Carrera Muiños, María

L

S

S

28

34264690A

Carrero de Oliveira, María del Carmen

L

S

S

29

76715682X

Castro Nogueira, Amara

L

S

S

30

44092025J

Castro Reboredo, Yolanda

L

S

S

31

34990849Y

Castro Veloso, María Consuelo

L

S

S

32

44664440G

Cerqueira Oliveira, Carla Sandrina

L

S

S

33

53404127J

Cid Fernández, Gema

L

S

S

34

76721822D

Civeira Pousa, Lourdes

L

S

S

35

44465206L

Conde Camba, Marta

L

S

S

36

34991320V

Conde Casas, Emilio

L

S

S

37

53173926L

Covelo Fernández, Karina Mariel

L

S

S

38

44463846Q

Dacal Pavón, Cristina

L

S

S

39

44453138A

Dasairas Carballido, Luis

L

S

S

40

44481888A

Díaz Iglesias, Jéssica

L

S

S

41

34992364A

Díaz-Caneja Castro, Alba

L

S

S

42

44449498C

Díez Alonso, Paula

L

S

S

43

44449133T

Docabo Diz, Beatriz

L

S

S

44

76895687V

Domínguez Iglesias, Raquel

L

S

S

45

44460039G

Domínguez Sousa, María José

L

S

S

46

52384907S

Fabre Ruiz-Aragón, Francisco Jose

L

S

S

47

44461498Z

Fernández de la Fuente, María del Carmen

L

S

S

48

71524671F

Fernández Dobarro, María Nieves

L

S

S

49

44467421A

Fernández Fernández, Xiana

L

S

S

50

34999570X

Fernández González, Lorena

L

S

S

51

76721112N

Fernández López, Ana María

L

S

S

52

44456598J

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

L

S

S

53

44484041V

Fernández Rodríguez, Jennifer

L

S

S

54

76719107P

Fernández Sueiro, Félix

L

S

S

55

76732653F

Fernández Ulloa, Natalia

L

S

S

56

36173233Y

Fernández Vázquez, Estefanía

L

S

S

57

76718173V

Fernández Vázquez, Rubén

L

S

S

58

76731789V

García Bermúdez, Lorena

L

S

S

59

44659689Z

García Castro, Xurxo

L

S

S

60

10085645F

García Díaz, María del Carmen

L

S

S

61

44452266M

Garrido Belenda, María José

L

S

S

62

44469213R

Gil Abelaira, Vanessa

L