Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 20102

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (832/2012).

Susana Varela Amboage, secretaria do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de José Luis Montero Ares contra APV Motor, S.A., Autos 33, S.A., Millarent, S.L. e Sanrent, S.L., rexistrado como despedimento 832/2012 e peza de medidas preventivas 832/2012/0001, se acordou citar a Autos 33, S.A. e Millarent, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan na sala de vistas do Xulgado do Social número 3, situado na rúa Berlín, s/n, polígono das Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, o día 4 de xuño de 2013 ás 8.50 horas, para a celebración da comparecencia prevista no artigo 734 da LAC no procedemento de medidas preventivas 832/2012/0001, e ás 8.55 horas e 9.00 horas, para a celebración dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo no procedemento de despedimento 832/2012. Pode comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Fáiselle saber que ten á súa disposición na oficina xudicial a cédula de citación, copia da demanda e decreto de admisión desta, así como os demais documentos e resolucións que figuran no procedemento de despedimento e na peza separada de medidas preventivas vinculada a el.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida estar este representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Autos 33, S.A. e Millarent, S.L., expídese a presente cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2013

A secretaria xudicial