Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 20130

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, sobre modificacións e disolucións de varias sociedades agrarias de transformación (SAT).

En cumprimento das funcións que lle están atribuídas a esta Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, e para xeral coñecemento, acórdase publicar a relación das sociedades agrarias de transformación constituídas, modificadas e disoltas conforme o Real decreto 1776/1981, do 3 de agosto, e a Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 29 de abril de 1988, inscritas no Rexistro de SAT de Galicia, que se citan.

A) Modificacións:

a) A Sociedade Agraria de Transformación Berlai, SAT nº 1179 XUGA, na asemblea xeral do 15 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: José Rodríguez López, presidente; Fidel Rodríguez López, secretario; Alicia Rodríguez López, como vogal.

b) A Sociedade Agraria de Transformación Floro, SAT nº 1315 XUGA, na asemblea xeral do 20 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: José Manuel Rodríguez López, presidente; José Rodríguez López, secretario; María Dolores López Díaz e María Salomé Iglesias Conde, como vogais.

c) A Sociedade Agraria de Transformación Finca A Carballeira, SAT nº 1287 XUGA, na asemblea xeral do 23 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Antonio Cascudo Bouzas, presidente; Mónica Cabanas Arias, secretaria; Alberto Cabanas Arias, como vogal.

d) A Sociedade Agraria de Transformación O Barreiro, SAT nº 750 XUGA, na asemblea xeral do 20 de marzo de 2013, que ratifica a do 7 de xuño de 2012, toma os seguintes acordos:

1. Aprobar a alta como socio de Antonio del Río Redondo, que compra os 25 títulos que ten Manuel Viaño García; aprobar a alta como socio a Roberto del Río Viaño que compra os 25 títulos que ten Asunción Viaño García.

Como consecuencia da transmisión de títulos, o capital social da sociedade queda distribuído entre os socios da seguinte forma:

Antonio del Río Redondo

25 títulos

6.010,12 € de capital social

Roberto del Río Viaño

25 títulos

6.010,12 € de capital social

Marcos del Río Viaño

25 títulos

6.010,12 € de capital social

María Asunción Viaño Marcos

25 títulos

6.010,12 € de capital social

2. Aprobar a elección da nova Xunta Reitora que pasa a estar composta por: María Asunción Viaño Marcos, presidenta; Antonio del Río Redondo, secretario; Roberto del Río Viaño e Marcos del Río Viaño, como vogais.

e) A Sociedade Agraria de Transformación Casa do Coto, SAT nº 970 XUGA, na escritura pública do 27 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a transformación desta sociedade nunha sociedade limitada, é dicir, transformar a Casa do Coto, SAT nº 970 XUGA, en Granxa do Coto, S.L.

f) A Sociedade Agraria de Transformación Adega O Casal, SAT nº 1098 XUGA, na asemblea xeral do 10 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Antonio Fernández Lorenzo, presidente; José Luis García Pando, secretario; Luis Arias Núñez; tesoureiro; María del Carmen López Labrador e Miguel Ángel Rodríguez Tato, como vogais.

g) A Sociedade Agraria de Transformación Agriño, SAT nº 1379 XUGA, na asemblea xeral do 6 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: José Cancela Pérez, presidente; José Antonio Juncal Gómez, secretario; María Pérez Otero e María Josefa Barbazán Barbeira, como vogais.

h) A Sociedade Agraria de Transformación Galán, SAT nº 994 XUGA, na asemblea xeral do 22 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Josefa Lejo Veiga, presidenta; Vanessa Pérez Lejo, secretaria; José Pérez Folgueira e Carlos Pérez Lejo, como vogais.

i) A Sociedade Agraria de Transformación Casa Cordeiro, SAT nº 1292 XUGA, na asemblea xeral do 12 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Mª Gema Lombao López, presidenta; María Fernández Broz, secretaria; Javier Regueiro Fernández e Amador Regueiro Freire, como vogais.

j) A Sociedade Agraria de Transformación Ganadería Valiños, SAT nº 1274 XUGA, na asemblea xeral do 25 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Josefa Lenza Boudón, presidenta; Cristina Valiño Lenza, secretaria; José Valiño Abraira e José Valiño Lenza, como vogais.

k) A Sociedade Agraria de Transformación Corchete-Loureiro, SAT nº 1347 XUGA, na asemblea xeral do 6 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Javier Barcia Vázquez, presidente; José Barcia Caamaño, secretario; María Dolores Vázquez Ponte, como vogal.

l) A Sociedade Agraria de Transformación As Pedreiras, SAT nº 570 XUGA, na asemblea xeral do 19 de xaneiro de 2013, que ratifica a escritura pública do 24 de xaneiro de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a baixa do socio Eulogio Freire Iglesias, que dispón de 20 xustificantes nominativos que son transmitidos ao seu fillo Óscar Francisco Freire Arias.

Como consecuencia desta transmisión de títulos, o capital social da sociedade queda distribuído entre os socios da seguinte forma:

José Vidal Varela

20 títulos

12.020,24 € de capital social

Antonio Agruña Fernández

20 títulos

12.020,24 € de capital social

Óscar Francisco Freire Arias

20 títulos

12.020,24 € de capital social

2. Os cargos da Xunta Reitora pasan a estar integrados por: José Vidal Varela, presidente; Antonio Agruña Fernández, secretario; Óscar Francisco Freire Arias, como vogal.

m) A Sociedade Agraria de Transformación Braña Salgueiro, SAT nº 1267 XUGA, na asemblea xeral do 6 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: José Ponte Vázquez, presidente; Manuela Rey Silva, secretaria; Pedro Ponte Vázquez e Sabina Bouzas Calo, como vogais.

n) A Sociedade Agraria de Transformación Fontecoba, SAT nº 1205 XUGA, na asemblea xeral do 6 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: José Agra Alvite, presidente; Eugenio París Fernández, secretario; Laura Porteiro Velo e Mª del Pilar Moledo Martínez, como vogais.

o) A Sociedade Agraria de Transformación Fariñeiro, SAT nº 1049 XUGA, na asemblea xeral do 2 de abril de 2013, toma os seguintes acordos:

1. Aprobar a baixa da socia Mª del Pilar Rodríguez Díaz a quen se lle indemniza con 601,02.

Como consecuencia da baixa desta socia, o capital social da sociedade queda distribuído entre os socios da seguinte forma:

Daniel López Pérez

1 título

601,02 € de capital social

Senén López y Pérez

1 título

601,02 € de capital social

Mª Carmen Pérez Álvarez

1 título

601,02 € de capital social

José Juan Díaz de la Barrera

1 título

601,02 € de capital social

2. Modificar o artigo 11 do estatuto, tal e como consta na acta da asemblea, de forma que a Xunta Reitora pasa a estar formada por catro membros.

3. Modificación do artigo 2 dos estatutos, que queda redactado da forma seguinte: «O capital social cífrase en 2.404,08 euros e estará representado por 4 xustificantes nominativos de 601,02 euros cada un deles».

4. Aprobar a elección da nova Xunta Reitora, que pasa a estar composta por: Daniel López Pérez, presidente; Senén López y Pérez, secretario; Mª Carmen Pérez Álvarez e José Juan Díaz de la Barrera, como vogais.

p) A Sociedade Agraria de Transformación Liñares, SAT nº 932 XUGA, na asemblea xeral do 1 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a renovación dos cargos da Xunta Reitora que está integrada por: Manuel Liñares Turnes, presidente; José Antonio Liñares Liñares, secretario; Mª Carmen Liñares Turnes, como vogal.

q) A Sociedade Agraria de Transformación Casa Novas, SAT nº 1021 XUGA, na asemblea xeral do 10 de abril de 2013, toma os seguintes acordos:

1. Aprobar a baixa de Juan Jesús Carro Mosquera que transmite os 200 títulos que ten á socia Flora Iglesias Blanco.

2. Aprobar a baixa de Mª Cruz Carro Mosquera que transmite os 5 títulos que ten ao socio José Manuel Carro Mosquera.

3. José Carro Alvite, titular de 200 títulos, vende 65 destes a José Manuel Carro Mosquera.

Josefina Mosquera Lavandeira, titular de 200 títulos, vende 65 destes a Flora Iglesias Blanco.

Como consecuencia destas baixas e transmisión de títulos, o capital social da sociedade queda distribuído entre os socios da seguinte forma:

José Manuel Carro Mosquera

270 títulos

162.272,70 € de capital social

Flora Iglesias Blanco

270 títulos

162.272,70 € de capital social

José Carro Alvite

135 títulos

81.136,35 € de capital social

Josefina Mosquera Lavandeira

135 títulos

81.136,35 € de capital social

2. Modificar o artigo 11 do estatuto, tal e como consta na acta da asemblea, de forma que a Xunta Reitora pasa a estar formada por catro membros, a renovación dos cargos farase cada seis anos, e a renovación parcial dos cargos cada tres.

3. Aprobar a elección da nova Xunta Reitora que pasa a estar composta por: José Manuel Carro Mosquera, presidente; Flora Iglesias Blanco, secretaria; José Carro Alvite e Josefina Mosquera Lavandeira, como vogais.

r) A Sociedade Agraria de Transformación Chao Iglesia, SAT nº 1207 XUGA, na asemblea xeral do 1 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar a elección da nova Xunta Reitora que pasa a estar composta por: José Ramón Chao Iglesias, presidente; Jesús Chao Iglesias, secretario; Mª Teresa Rodríguez Expósito, como vogal.

s) A Sociedade Agraria de Transformación Gasalla, SAT nº 1134 XUGA, na asemblea xeral do 3 de abril de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Ratificar o acordo tomado na acta de asemblea do 20 de setembro de 2012.

2. Aprobar a elección da nova Xunta Reitora que pasa a estar composta por: José Rafael Méndez Méndez, presidente; María Jesús Méndez Méndez, secretaria; José Méndez Méndez, como vogal.

B) Disolucións:

a) A Sociedade Agraria de Transformación San Claudio, SAT nº 802 XUGA, na asemblea xeral do 15 de marzo de 2013, toma o seguinte acordo:

1. Aprobar o acordo de disolución da SAT e nomear a comisión liquidadora composta por: José Ramón Rodríguez Iglesias e Carmen Iglesias Parga.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2013

Patricia Ulloa Alonso
Directora xeral de Produción Agropecuaria