Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 20153

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Coruña

ANUNCIO de licitación (L-1/2013).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña. a) Dependencia que tramita o expediente: Unidade de Subministracións. b) Número de expediente: L-1/2013.

2. Obxecto do contrato: limpeza de elementos comúns das vivendas municipais Ntra. Sra. do Carmen.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto con diversos criterios de adxudicación.

4. Orzamento base de licitación: 26.000,00 € anuais, IVE incluído.

5. Garantía provisional: non se exixe.

6. Obtención de documentación e información: a) web municipal (perfil do contratante): www.coruna.es Información: a) Teléfono: 981 18 42 19. b) Fax: 981 18 42 71. c) Correo electrónico: suministros@coruna.es. d) Enderezo: praza de María Pita, 1-2º.

7. Clasificación: grupo U, subgrupo 1, categoría A.

8.Presentación de proposicións: a) prazo: quince días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, que rematan ás 13.00 horas. No caso de resultar sábado o día de finalización do prazo, quedará este automáticamente prorrogado ao día hábil seguinte. b) Documentación a presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura das proposicións técnicas e económicas: a) Lugar: véxase o punto 6. b) Data e hora: publicarase no taboleiro de anuncios de Contratación e/ou no perfil do contratante.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: serán por conta do adxudicatario.

A Coruña, 20 de maio de 2013

Rosa Mª Gallego Neira
Tenente de alcalde responsable da Área de Facenda e Administración Pública