Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Xoves, 6 de xuño de 2013 Páx. 20873

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril).

En cumprimento do sinalado na Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril) pola que se convoca proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

resolve:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo, ante os cales deberán actuar os/as aspirantes admitidos/as á realización das probas do proceso selectivo.

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de 15 días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

As/os presidentas/presidentes tomarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, tendo dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente. Os medios de locomoción utilizables serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), debendo entenderse que queda expresamente autorizada a utilización de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Inspectores de educación

510600-Xeneralista

Tribunal 1

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33761572X

Del Pozo Andrés, Fernando José

Vogal titular 1

34530817C

Barata Quintas, Daniel

Vogal titular 2

36040761Z

Amoedo Barciela, Elisa Isabel

Vogal titular 3

36118140K

Rodríguez Alleres, José Daniel

Vogal titular 4

09721412W

De la Fuente Fernández, María Adoración

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

05112032Y

Serna Masiá, Isabel

Vogal suplente 1

33774796D

Somoza Gómez, Severino

Vogal suplente 2

32426649F

Duarte Blanco, María Magdalena

Vogal suplente 3

34537026L

Delgado Aguiar, José

Vogal suplente 4

33215362G

Fernández-Albor Baltar, María Asunción Josefina

Mestres

597031-Educación infantil

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32788124Z

García Sánchez, Mª Luisa

Vogal titular 1

76314601A

Seoane Villaverde, María Victoria

Vogal titular 2

32658356N

Robles Sobrino, José Manuel

Vogal titular 3

32777328M

Dopico Iglesias, María Dolores

Vogal titular 4

32447881X

Bermúdez Bellón, María Pilar

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32450159B

Franco Novoa, Mª Carmen

Vogal suplente 1

33346002G

Méndez Flores, Cristina

Vogal suplente 2

76401369S

Regueira Gunturiz, Eulogio

Vogal suplente 3

34895779H

Fernández Mahía, María José

Vogal suplente 4

32807104L

Ortiz Molina, Cristina

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32432725B

Ferro Fojo, Anunciación

Vogal titular 1

32838288S

Caamaño Sánchez, Noa

Vogal titular 2

79314872Q

Varela Vieites, Gregorio

Vogal titular 3

32811394P

Vázquez Roca, Mª del Carmen

Vogal titular 4

00817643Q

Silgado Rebollo, María

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

52431830H

López Añón, Mª Jesús

Vogal suplente 1

34932058A

Valencia González, Marina

Vogal suplente 2

79313708W

Pérez Amor, Álvaro

Vogal suplente 3

32433340M

Parafita Riveiro, María Ángeles

Vogal suplente 4

32425302V

López López, María Lidia

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32437085R

Barreiro Carujo, Rosa Mª

Vogal titular 1

32781852K

García Rodríguez, María del Pilar

Vogal titular 2

79312554K

Lorenzo Cousillas, Lidia

Vogal titular 3

52470816L

Baloira Nogueira, María Digna

Vogal titular 4

33329309D

Sanfiz Pérez, Celia

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32651304K

Yáñez Seoane, Mª Victoria

Vogal suplente 1

32429653K

Vázquez Pena, Beatriz

Vogal suplente 2

52432065T

Ramos Varela, Juan Manuel

Vogal suplente 3

34963375V

Rey Soto, Marta

Vogal suplente 4

32325098R

Caamaño González, Luisa

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33857983M

Regueiro Paz, Mª Begoña

Vogal titular 1

33856014Z

Ceide Paz, María Jesús

Vogal titular 2

09786360K

Suárez Becerra, Adrián

Vogal titular 3

33826242G

Núñez Segade, Josefina

Vogal titular 4

71872170E

Lastra Redondas, María del Carmen

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

12730684T

Vidal Vegas, Mª Teresa

Vogal suplente 1

33848637C

Comendeiro Díaz, María del Pilar

Vogal suplente 2

71871237D

Vijande Lombardía, Eduardo

Vogal suplente 3

33839975Y

Méndez Novo, Dolores

Vogal suplente 4

33855414N

Mosquera Sánchez, Mª Guillermina

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

71872603H

Marqués Espina, Lourdes

Vogal titular 1

33832471T

López González, María Luisa

Vogal titular 2

33337075R

Pérez Folgueira, José Manuel

Vogal titular 3

33849404M

Ferreiro Ferro, María Jesús

Vogal titular 4

76621694T

López López, Mª Teresa

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33825572R

Rojas Ogaza, Aurora

Vogal suplente 1

33858923W

Veiga Conde, María Josefa

Vogal suplente 2

33305899J

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal suplente 3

76559458W

Román Donate, Amada Silvia

Vogal suplente 4

33817321F

Díaz Álvarez, María Estrella

Tribunal 6 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34949618Z

Mon Delgado, Ana Mª

Vogal titular 1

34953379A

Rodríguez Vázquez, Rosa María

Vogal titular 2

34941145M

Gómez Rodríguez, Antón

Vogal titular 3

76710426K

Barge Bello, Hortensia

Vogal titular 4

34984833Q

Prieto Cid, María Guadalupe

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

76714933C

Diz Rodríguez, Susana

Vogal suplente 1

34724253A

Pazos Feijoo, Aurora

Vogal suplente 2

34940257Z

Vázquez Rodríguez, Modesto

Vogal suplente 3

76713241F

Nogueiras Santana, Sonia

Vogal suplente 4

34955576S

Prieto Álvarez, María Dolores

Tribunal 7 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34997325L

Vila Fernández, Josefa

Vogal titular 1

34962369T

Rodríguez Zorelle, María Belén

Vogal titular 2

34991323C

Armada Villar, Manuel

Vogal titular 3

34951210L

Carrera Barracel, María Carmen

Vogal titular 4

71503955Z

Rodríguez Blanco, Lorena

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34990987Y

González Rodríguez, Ana

Vogal suplente 1

44450902K

Gómez González, Mónica

Vogal suplente 2

47355351F

Santás López, Iago

Vogal suplente 3

34950476K

Martínez López, Carmen

Vogal suplente 4

34968903W

Gómez Rodríguez, María de las Mercedes

Tribunal 8 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34553245T

Fernández Fernández, Gonzalo

Vogal titular 1

33256102B

Valdés Brey, Julia

Vogal titular 2

35303752V

Caride Domínguez, Juan Manuel

Vogal titular 3

79330230X

Lamas Liste, Estefanía

Vogal titular 4

35224428C

De Uña Fernández, María del Carmen

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35282428Z

Jorge Campos, Mª Elena

Vogal suplente 1

77407154X

Rivas García, Tania

Vogal suplente 2

10089694P

Pache Hermida, Víctor

Vogal suplente 3

07847071T

Vaquero Sánchez, Isabel Amparo

Vogal suplente 4

35447179Q

Oubiña Millán, María Dolores

Tribunal 9 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34938819W

Piñeiro Vila, Francisco Javier

Vogal titular 1

44806738R

Miranda Pereira, Natalia

Vogal titular 2

53164233D

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

Vogal titular 3

35254164V

Lozano Varela, María José O.

Vogal titular 4

33347001Z

Lage Vilar, Ana Isabel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35321196G

Carral Pol, Margarita

Vogal suplente 1

35320340E

Novoa Santás, Ana Belén

Vogal suplente 2

35437929N

Torres Canay, Germán

Vogal suplente 3

52480017C

López Campos, María Jesús

Vogal suplente 4

44465361J

Hermida Fernández, Mónica

Tribunal 10 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33275123B

Mateos Macías, Mª Jesús

Vogal titular 1

34992243C

Lorenzo Menor, María Luisa

Vogal titular 2

44826598N

Del Río Bolón, Rafael

Vogal titular 3

52932134A

Ferreiros Rial, María Dolores

Vogal titular 4

33255402R

Raviña Díaz, Rosa María

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33242901N

Isasi Gómez, Mª Carmen

Vogal suplente 1

76730551K

Martínez Álvarez, María

Vogal suplente 2

53481355F

García Lorenzo, Pablo

Vogal suplente 3

33280558H

Del Río Romero, María Teresa

Vogal suplente 4

32756897K

Herrero Mayor, María Cristina

Tribunal 11 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

09630945V

Rivero Bandera, Emiliano

Vogal titular 1

44841520F

Ramos García, Miriam

Vogal titular 2

15835832X

Cardesa Artieda, José

Vogal titular 3

33265524A

Leboráns Iglesias, Marina Flora

Vogal titular 4

33246523T

Barrán Suárez, María Isabel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35251622M

Taboada Rozas, Ángeles

Vogal suplente 1

33340304X

García Iglesias, Silvia

Vogal suplente 2

33280128W

González López, José Ramón

Vogal suplente 3

76969791S

Maneiro García, Sara Xoana

Vogal suplente 4

33285696G

Rodríguez Rodríguez, Rosa María

Tribunal 12 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

52470927S

Núñez Rivas, Arsenio

Vogal titular 1

05913283Y

González Rodríguez, Esperanza

Vogal titular 2

44471734S

González Rúa, José

Vogal titular 3

34938277N

Costa Maquieira, María Pilar

Vogal titular 4

44463064Q

Rivas Araújo, Belén

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

76845049W

Jorge Campos, Jesús José

Vogal suplente 1

36080520Y

Pazos Alonso, María Teresa

Vogal suplente 2

34979048G

Mazaira Fernández, David

Vogal suplente 3

44447171Q

Areal Salve, Elia María

Vogal suplente 4

36114594V

Mouco Tombo, Aida

Tribunal 13 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35303635S

Sampayo Guzmán, Mª Fátima

Vogal titular 1

34983523V

Rodríguez Calvo, Sonia

Vogal titular 2

35254200F

Márquez Rodríguez, José Manuel

Vogal titular 3

76890379E

Guisado Tato, María Jesús

Vogal titular 4

36082452Y

Paz Puime, María Teresa

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33160440Y

García Lobato, Margarita

Vogal suplente 1

36068489G

Mouriño Espiñeira, Karina

Vogal suplente 2

53175404W

Siles González, Gabriel

Vogal suplente 3

36140018A

Ayuso del Amo, Noemí

Vogal suplente 4

44448118C

Martínez Blanco, Lucía

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

16802420T

Calvo Miranda, Ana Cruz

Vogal titular 1

32416857J

Rodríguez Cid, María Isabel

Vogal titular 2

76505257N

Guerra Filgueira, Enrique M.

Vogal titular 3

33291318Z

Pazos Lago, Beatriz

Vogal titular 4

32441661T

Pernas Prieto, Francisco José

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32428744D

Figueirido Díaz, Manuel A.

Vogal suplente 1

32615896X

Rodríguez Feijoo, Carmen

Vogal suplente 2

76412118T

Vázquez Iglesias, Juan Carlos

Vogal suplente 3

32619858Q

Pérez Freire, María del Carmen

Vogal suplente 4

32416153E

Novo Villaverde, Gonzalo Manuel Antonio

Tribunal 2 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33318508H

García García, David Jorge

Vogal titular 1

33841966L

Varela Pardo, María del Carmen

Vogal titular 2

33310451B

Pérez Aldariz, José Ángel

Vogal titular 3

77591852H

García Fanego, María Mar

Vogal titular 4

76616473T

Rodríguez López, Pedro

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33542790G

Misiego Trabado, Mª Cristina

Vogal suplente 1

33845169W

Otero Paz, María Cruz

Vogal suplente 2

33347612G

Vila Reija, Iván

Vogal suplente 3

33831387C

Seoane Yáñez, María del Pilar

Vogal suplente 4

33825762F

Barral Rodríguez, José Antonio

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34942477A

Mazaira Castro, Mª Jesús

Vogal titular 1

34929272T

Calleja Lameiras, Carmen

Vogal titular 2

34919980T

Rodríguez Fernández, José Antonio

Vogal titular 3

76717218M

Diz Carballo, María José

Vogal titular 4

34944878N

Novoa Pardo, Francisco J.

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34977524K

García Lorenzo, José Manuel

Vogal suplente 1

34937829R

Castro Diéguez, María Rosa

Vogal suplente 2

44445493V

Quintairos Pérez, José

Vogal suplente 3

34983797S

Pérez Vázquez, Ana Belén

Vogal suplente 4

32642653H

Rodríguez Álvarez, Ricardo

Tribunal 4 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

36128529Z

Fernández Bello, Pablo

Vogal titular 1

76622148V

García Prieto, Sonia

Vogal titular 2

35315059P

Carballo Vales, Javier

Vogal titular 3

78790156E

Barreiros Fernández, María Belén

Vogal titular 4

34951768W

Arias Anta, Antonio

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35321654W

Rey Rial, Mª Isabel

Vogal suplente 1

53483065S

Reboiras Baleirón, Laura

Vogal suplente 2

35282124D

Portas Espiña, José Miguel

Vogal suplente 3

35251463F

García Tobío, Isabel

Vogal suplente 4

35295261J

Pastoriza Fariña, Ramón

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33296375B

Ferreira Costa, Mónica

Vogal titular 1

45908297K

Albertelli López, Christina

Vogal titular 2

33318945H

Murado Bouso, José Luis

Vogal titular 3

33285357X

Iglesias Varela, María del Pilar

Vogal titular 4

76369241H

Pérez Casais, Manuel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35316656H

Barros Castro, Teresa

Vogal suplente 1

44810863D

Nieto Pazos, Patricia

Vogal suplente 2

71118598E

Bernárdez Coto, Alberto

Vogal suplente 3

33232419H

Monteagudo Romero, María Carmen

Vogal suplente 4

34905674T

Arias Ramos, Manuel

597036-Educación especial: Pedagoxía terapéutica

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32426649F

Duarte Blanco, Mª Magdalena

Vogal titular 1

34917522A

Peña Rodríguez, Miguel Ángel

Vogal titular 2

32633314V

Caínzos Fernández, María José

Vogal titular 3

79321952N

Pazos Pérez, Fernando

Vogal titular 4

32797735B

Martínez Moar, María Amparo

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

53160811Z

Rodríguez Corral, Marta

Vogal suplente 1

32624319S

Casteleiro Souto, Miguel Anxo

Vogal suplente 2

33332036E

Álvarez Ramos, Cristina

Vogal suplente 3

76331130H

Rey Dopico, Antonio María

Vogal suplente 4

32444902K

Macenlle García, María Dolores

Tribunal 2 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33858736E

García Crecente, Mª Teresa

Vogal titular 1

33992215D

Couto Mon, Juan Ramón

Vogal titular 2

33345455D

Allo Rodríguez, Sandra

Vogal titular 3

33847083F

Penelo Fernández, José

Vogal titular 4

33829000W

Navarro Otero, María Jesús

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

76619691K

Rey Gómez, Marisena

Vogal suplente 1

33537454G

Ramudo Andión, Indalecio

Vogal suplente 2

33828029C

Eimil Castro, María de los A.

Vogal suplente 3

13290233M

García Gallego, Alberto

Vogal suplente 4

33854640C

Ron Díaz, Leonor

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34957471R

Domínguez Alonso, José

Vogal titular 1

10035814V

García Conde, Fernando

Vogal titular 2

44460866A

Reza Losada, Rita

Vogal titular 3

34976886G

Fernández Jácome, Antonio

Vogal titular 4

34995918S

Estévez Iglesias, María Cruz

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

76707961V

López Rodríguez, Mª Reyes

Vogal suplente 1

34936607K

López González, Eduardo

Vogal suplente 2

44458563T

Ferrer Gómez, Montserrat

Vogal suplente 3

34946790S

López Sánchez, Miguel Ángel

Vogal suplente 4

44446103Y

Irago Rodríguez, Concepción

Tribunal 4 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35245157A

Raposeiras Correa, José

Vogal titular 1

33235169P

Vázquez Muinelo, Luis Pablo

Vogal titular 2

35449964H

Martínez Diz, Carmen

Vogal titular 3

33233119M

Rodiño Millán, Anxo

Vogal titular 4

33292839V

Villar Rodríguez, Rosario

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34239198H

Mariño Castro, Carlos

Vogal suplente 1

35417491K

Queiruga Romero, Xosé Luís

Vogal suplente 2

33232115J

Iglesias Martínez, Albina

Vogal suplente 3

35285773R

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal suplente 4

35430369L

Candán Muñiz, Concepción

Tribunal 5 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76578061K

Basanta Montenegro, Mª Sonia

Vogal titular 1

09717496L

Garrido Rodríguez, Manuel

Vogal titular 2

77594476C

Castro Pernas, Montserrat

Vogal titular 3

32804264P

Eiras Sánchez, José Juan

Vogal titular 4

18961658K

Motellón Carrillo, María Josefa

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32642857S

Gómez Costas, Mª del Rosario

Vogal suplente 1

76967465N

Triñanes Sánchez, Santiago

Vogal suplente 2

44821003Y

Nieto-García Ardións, Eva

Vogal suplente 3

33858431Q

Vázquez Latas, Ángel L.

Vogal suplente 4

35448562L

Lois Bascoy, María José

Tribunal 6 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76986729W

Fernández Amorín, Purificación

Vogal titular 1

76806806P

Portela Paredes, José Manuel

Vogal titular 2

35790813F

Díez Durán, María Carmen

Vogal titular 3

35279007C

Lemos Molanes, Luis

Vogal titular 4

35565591R

Durán Otero, María del Pilar

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35228950B

Estévez Solla, José Luis

Vogal suplente 1

36040863R

Abalde González, Juan Carlos

Vogal suplente 2

14930613W

Gallego Seara, María Luisa

Vogal suplente 3

36053709J

Lamosa Quinteiro, Claudio

Vogal suplente 4

33993828N

Insua López, Eugenia

597037-Educación especial: Audición e linguaxe

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33844559J

Montes Doel, Mª del Mar

Vogal titular 1

32705330C

Picado López, Miguel

Vogal titular 2

34977286J

García Álvarez, Victoria

Vogal titular 3

35999365H

Arias Miño, Juan Jesús

Vogal titular 4

32837628E

Fuentes Cabanas, Isabel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33305736B

Pérez Barrio, Ana Mª

Vogal suplente 1

32619389F

Santiago Bouza, José A.

Vogal suplente 2

32666845Z

Castañeda Castro, María Sonia

Vogal suplente 3

76416085B

Taracido Conde, María Ana

Vogal suplente 4

46912616E

Fraga Vilas, Noelia

Tribunal 2 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33818124M

Carballeira Miragaya, Mª del Amor

Vogal titular 1

33331857G

Cruzado Iglesias, José Ángel

Vogal titular 2

32705868Y

Río Díaz, Carolina María del

Vogal titular 3

76563566Q

González Peteira, José

Vogal titular 4

33318162V

Roibas Sierra, Mª del Pilar

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35311457V

Juan Lerma, Mª Teresa de

Vogal suplente 1

33326424E

López Varela, José Francisco

Vogal suplente 2

33344512D

Moirón Currás, Eva

Vogal suplente 3

36105761Q

García Cordovés, Ramón

Vogal suplente 4

33320650K

Castelo Currás, Inés

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34931914C

Regal Lamelo, Juan Ramón

Vogal titular 1

44459637Q

Pascual Feijoo, Daniel

Vogal titular 2

34988946N

Mojón Méndez, María Jerusalén

Vogal titular 3

34923459Y

Sequeiros Nogueira, José L.

Vogal titular 4

34936833V

Rodríguez Grande, María Olga

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

44454996K

Cuquejo Santos, Noemí

Vogal suplente 1

44450670L

Corrales Valencia, Mónica

Vogal suplente 2

34925816V

Sotelo López, Julia

Vogal suplente 3

34925603B

Iglesias Gil, María Alida

Vogal suplente 4

34945499N

Prieto Prieto, María Esther

Tribunal 4 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35251183A

Ferro Fontenla, José Eladio

Vogal titular 1

08096438R

Rodríguez Rubio, José M.

Vogal titular 2

76903366Z

Alonso Álvarez, Ana

Vogal titular 3

32790942A

Rodríguez Vázquez, Arcadio

Vogal titular 4

36039620T

Abellán Ruiz, María Lourdes

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35434006E

Abalo Quintela, José Enrique

Vogal suplente 1

35568590X

Gallego Salgado, Pablo

Vogal suplente 2

36135729S

Garmilla Mancho, Laura

Vogal suplente 3

36033240Z

Pereira Zunzunegui, Rogelio Antonio

Vogal suplente 4

36109820G

Alonso Alonso, María Rosa