Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Luns, 1 de xullo de 2013 Páx. 25754

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 11 de xuño de 2013, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente OU-00480-O-2012 e dous máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícasenlles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o director xeral de Mobilidade ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

As sancións impostas foron aboadas anticipadamente cunha redución do 25 % do seu importe na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2013

Xosé Lluis Fernández Suárez
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

OU-00480-O-2012

4980-HBH

Garda Civil 3203 T10323A

Transportes Gamo, S.C.

E27296789

Rúa Chantada, 21,

27400 Monforte de Lemos,

Lugo

Exceso de peso sobre a m.m.a superior ao 25 % en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 35 %.

22.3.2012; 11.15; A-52; 143,000

Artigo 140.19 LOTT, artigo 197.19 ROTT

Artigo 143.1.h) LOTT,

artigo 201.1.h) ROTT

4.600 €

OU-00677-O-2012

4498-CSD

Garda Civil 3201 L82181K

Agropecuaria do Ribeiro, S.L.

B32375792

Estrada N-120

km 595, 32400 Ribadavia,

Ourense

Exceso de peso sobre a m.m.a superior ao 25 % en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 35 %.

7.5.2012; 20.20; A-52; 202,000

Artigo 140.19 LOTT, artigo 197.19 ROTT

Artigo 143.1.h) LOTT,

artigo 201.1.h) ROTT

4.600 €

XC-01330-I-2012

0677FTZ

Axente de inspección CO/017

Comercial Maroño Pérez, S.L.

B15915846

Estrada de Castilla, 228, 15404 Ferrol,

A Coruña

Exceso de peso sobre a m.m.a superior ao 25 % en vehículos de ata 10 t. Exceso de peso superior ao 29 %.

23.5.2012; 11.35.50; estrada N-VI; 543,8

Artigo 140.19 LOTT, artigo 197.19 ROTT

Artigo 143.1.h) LOTT,

artigo 201.1.h) ROTT

3.821 €