Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Luns, 1 de xullo de 2013 Páx. 25797

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2013 pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes que se relacionan.

Unha vez intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, mediante esta resolución notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto deste anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 61 da LRX-PAC. Advírteselles aos interesados que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución obxecto de recurso, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución. O expediente ponse de manifesto aos interesados neste centro directivo, sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2013

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

Nome/razón social

Programa de axudas

Data de resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG127.2010.2.95

Multiprecios Galicia, S.L.

Axudas á adopción de novos modelos empresariais innovadores cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

26.4.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG127.2010.2.371

Voga Eventos, S.L.

Axudas á adopción de novos modelos empresariais innovadores cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

23.5.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG127.2010.2.393

Ascemon, S.L.U.

Axudas á adopción de novos modelos empresariais innovadores cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

23.5.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG128.2010.2.55

Grupo Leipazaja, S.L.

Axudas a diagnósticos integrais de situación e elaboración e implantacións de plans estratéxicos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

23.5.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG128.2010.2.130

Ingeniería Arza, S.L.

Axudas a diagnósticos integrais de situación e elaboración e implantacións de plans estratéxicos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

26.4.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG128.2010.2.131

Taxo, Sociedad Cooperativa Galega

Axudas a diagnósticos integrais de situación e elaboración e implantacións de plans estratéxicos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

26.4.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.1.374

Industrias N.L.J., S.L.

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio)

23.5.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.2.120

Técnica y Desarrollo de la Energía Eléctrica, S.L.

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

30.4.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.2.228

Maxistands Nuevo Diseño, S.L.L.

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

23.5.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.2.366

Agrupación de Comerciantes de Santiago (Acotes)

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

30.4.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG133.2010.2.392

Grupo Sidi Arquitectura, S.L.

Axudas á implantación e certificación de sistemas de xestión ambiental, sistemas integrados de calidade e ambiente, excelencia empresarial e sistemas de xestión de seguridade da información, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Resolución do 21 de maio de 2010, DOG núm. 100, do 28 de maio, e Resolución do 10 de marzo de 2011, DOG núm. 63, do 30 de marzo)

30.4.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG148.2008.1.26

Tiig Montajes, S.L.

Incentivos á formación empresarial (Resolución do 12 de marzo de 2008, DOG núm. 55, do 18 de marzo)

22.3.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG174.2010.2.411

Pérez Silva, Juan Manuel

Axudas a proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000 € e ata 200.000 € (Resolución do 15 de abril de 2010, DOG núm. 80, do 29 de abril, e Resolución do 17 de decembro de 2010, DOG núm. 247, do 27 de decembro)

13.5.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

I1/06.0072.0477.N.06022701

Pontebaño Pontevedra, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 6 de abril de 2006, DOG núm. 73, do 17 de abril)

9.4.2013

Dirección da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/06.0072.0478.N.060221401

Cemm 2006, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 6 de abril de 2006, DOG núm. 73, do 17 de abril)

9.4.2013

Dirección da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/06.0072.0431.N.40002597

Aluminios Salnés, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 6 de abril de 2006, DOG núm. 73, do 17 de abril)

10.4.2013

Dirección da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/06.2100.5097.

N.962030775220982

Cocina Contemporánea Arteixo, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 6 de abril de 2006, DOG núm. 73, do 17 de abril)

10.4.2013

Dirección da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

LT/06.2091.0306.N.000011

Romar Bus, S.L.

Convenio do sector transporte público por estrada (Resolución do 14 de maio de 2004, DOG núm. 100, do 26 de maio)

22.3.2013

Dirección Xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total