Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2013 Páx. 26853

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2013 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que sexa a súa forma de adquisición e, no seu artigo 4, establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, desenvolve o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables dos procedementos de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

Mediante a Orde do 25 de abril de 2013 convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais.

O artigo 2 da devandita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

1. Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2013

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Familia profesional

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

Agraria

32638666X

María Carmen

López

Marcos

Asesor

ASDAGA0449

Avaliador

AVDAGA0449

32671053J

Rodrigo

Porto

Riveiros

Asesor

ASDAGA0470

Avaliador

AVDAGA0470

32771445X

María Jesús

Pena

Fariñas

Asesor

ASDAGA0467

Avaliador

AVDAGA0467

33851709X

María Inmaculada

Rodríguez

Rodríguez

Asesor

ASDAGA0477

Avaliador

AVDAGA0477

34247205K

Juan Manuel

Mariño

Varela

Asesor

ASDAGA0452

Avaliador

AVDAGA0452

34992173L

Eliseo

Castro

Iglesias

Asesor

ASDAGA0417

Avaliador

AVDAGA0417

36138794K

Uxío

Mete

Pérez

Asesor

ASDAGA0457

Avaliador

AVDAGA0457

44449324F

Rubén

Garrido

Rivero

Asesor

ASDAGA0436

Avaliador

AVDAGA0436

76351994K

Andrés

Pose

Pérez

Asesor

ASDAGA0471

Avaliador

AVDAGA0471

Edificación e Obra Civil

32419333M

Juan Ramón

Suárez

Sánchez

Asesor

ASDEOC0488

Avaliador

AVDEOC0488

33827752L 

José María

Santos

Gómez

Asesor

ASDEOC0481

Avaliador

AVDEOC0481

34919733y

José Antonio

González

Sánchez

Asesor

ASDEOC0445

Avaliador

AVDEOC0445

35277585R

Julita

Verdejo

Rodríguez

Asesor

ASDEOC0493

Avaliador

AVDEOC0493

36017733D

Antonio

Feijóo

Rodríguez

Asesor

ASDEOC0423

Avaliador

AVDEOC0423

36096732A 

María Jesús

Prieto

Ramos

Asesor

ASDEOC0473

Avaliador

AVDEOC0473

Electricidade e Electrónica

33300277A

Carmen Yolanda

Estalote

Bouzas

Asesor

ASDELE0422

Avaliador

AVDELE0422

33318707X

José Luis

Blanco

Carballido

Asesor

ASDELE0415

Avaliador

AVDELE0415

33329752S

María Jesús

Lence

Méndez

Asesor

ASDELE0448

Avaliador

AVDELE0448

52453679V

José David

Santos

Soler

Asesor

ASDELE0483

Avaliador

AVDELE0483

76934837K

David

Touceda

Bugallo

Asesor

ASDELE0490

Avaliador

AVDELE0490

Enerxía e Auga

52491688F

Alfonso

Silva

Solla

Asesor

ASDENA0486

Avaliador

AVDENA0486

53177037W

José Luis

de Luis

Casares

Asesor

ASDENA0419

Avaliador

AVDENA0419

79314111Z

Élida

Pereiro

López

Asesor

ASDENA0468

Avaliador

AVDENA0468

Fabricación Mecánica

32656694Y

Santiago

Otero

Paz

Asesor

ASDFME0462

Avaliador

AVDFME0462

Hostalaría e Turismo

34255268B

María Soledad

González

López

Asesor

ASDHOT0443

Avaliador

AVDHOT0443

34964430Z

María Belén

Gómez

Quevedo

Asesor

ASDHOT0440

Avaliador

AVDHOT0440

34986615G

Alejandra

Álvarez

Somoza

Asesor

ASDHOT0412

Avaliador

AVDHOT0412

46898791C

Rebeca

Miramontes

Penas

Asesor

ASDHOT0459

Avaliador

AVDHOT0459

47353996D

María José

Durán

Gómez

Asesor

ASDHOT0496

Avaliador

AVDHOT0496

Imaxe Persoal

00402239S

Esther

Sánchez de

Castro

Asesor

ASDIMP0479

Avaliador

AVDIMP0479

32772366B

María Cristina

González

Purriños

Asesor

ASDIMP0444

Avaliador

AVDIMP0444

32789993C

Beatriz Aurora

García

Veiga

Asesor

ASDIMP0435

Avaliador

AVDIMP0435

33271715F

María Monserrat

Lourido

Nieto

Asesor

ASDIMP0451

Avaliador

AVDIMP0451

33294476K

María del Carmen

Oubel

Portos

Asesor

ASDIMP0463

Avaliador

AVDIMP0463

44808437K

Inés

Maroño

Domínguez

Asesor

ASDIMP0453

Avaliador

AVDIMP0453

76327177K

Ana María

Pardellas

Díaz

Asesor

ASDIMP0464

Avaliador

AVDIMP0464

Informática e Comunicacións

76415720Z

Víctor Manuel

Martínez

Taboada

Asesor

ASDINC0455

Avaliador

AVDINC0455

Inglés

32610282P

María Jesús

Sánchez

Cachaza

Avaliador

AVDING0478

32648275M

Carmen

Fernández

Valdivieso

Avaliador

AVDING0427

Instalación e Mantemento

33227839S

Félix Antonio

García

Leyra

Asesor

ASDMAM0434

Avaliador

AVDMAM0434

34986173E

Alfonso

González

Docasar

Asesor

ASDMAM0442

Avaliador

AVDMAM0442

35396144H

Ramón

Sieira

Pena

Asesor

ASDMAM0485

Avaliador

AVDMAM0485

36053362B

Mario Marcos

Pardo

Pérez

Asesor

ASDMAM0465

Avaliador

AVDMAM0465

36087325A

María Belén

Villanueva

Montoto

Asesor

ASDMAM0495

Avaliador

AVDMAM0495

36091807T

Alberto

Boullosa

Vázquez

Asesor

ASDMAM0416

Avaliador

AVDMAM0416

53167634Y

Jheray Carlos

Prieto

Losada

Asesor

ASDMAM0472

Avaliador

AVDMAM0472

Madeira, Moble e Cortiza

32661367X

Juan Luis

Santalla

Felgueiras

Asesor

ASDMAM0480

Avaliador

AVDMAM0480

32819020K

Mario

Viéitez

López

Asesor

ASDMAM0494

Avaliador

AVDMAM0494

35259014Z

José Manuel

Míguez

Santos

Asesor

ASDMAM0458

Avaliador

AVDMAM0458

35259586B

Gumersido

Couso

Boullosa

Asesor

ASDMAM0418

Avaliador

AVDMAM0418

35309893V

José Benito

Rodríguez

Domínguez

Asesor

ASDMAM0476

Avaliador

AVDMAM0476

35315268X

Juan Manuel

García

García

Asesor

ASDMAM0433

Avaliador

AVDMAM0433

35316868T

José Jorge

Alvariñas

Villaverde

Asesor

ASDMAM0413

Avaliador

AVDMAM0413

36095234T

Avelino

Figueroa

Lorenzo

Asesor

ASDMAM0429

Avaliador

AVDMAM0429

36109461J

María del Rosario

Toyos

Acuña

Asesor

ASDMAM0491

Avaliador

AVDMAM0491

44085821L

José Manuel

Del Valle

Couto

Asesor

ASDMAM0420

Avaliador

AVDMAM0420

52931653M

Silvia

Rivas

Fernández

Asesor

ASDMAM0475

Avaliador

AVDMAM0475

76412824Q

Luis Manuel

Beceiro

Rodríguez

Asesor

ASDMAM0414

Avaliador

AVDMAM0414

76934515K

Juan Antonio

Fernández

Mañá

Asesor

ASDMAM0426

Avaliador

AVDMAM0426

77003479P

Marcos

Fernández

Lorenzo

Asesor

ASDMAM0425

Avaliador

AVDMAM0425

Química

10183967G

Josefa

Nistal

Alonso

Asesor

ASDQUI0461

Avaliador

AVDQUI0461

44812929M

Juan Pablo

Gómez

Torres

Asesor

ASDQUI0441

Avaliador

AVDQUI0441

44818302L

Alberto

Martínez

Rico

Asesor

ASDQUI0454

Avaliador

AVDQUI0454

Sanidade

33331011B

Fiz

Fernández

Fernández

Asesor

ASDSAN0424

Avaliador

AVDSAN0424

35455813W

Rosario María

Temes

Suárez

Asesor

ASDSAN0489

Avaliador

AVDSAN0489

Servizos Socioculturais e á Comunidade

32635893C

Arturo

Iglesias

Fernández

Asesor

ASDSSC0446

Avaliador

AVDSSC0446

32662584P

María dos Anxos

Garabana

Barro

Asesor

ASDSSC0430

Avaliador

AVDSSC0430

33279034N

Olga

Rey

Estraviz

Asesor

ASDSSC0474

Avaliador

AVDSSC0474

33295568D

María

Gómez

Marzoa

Asesor

ASDSSC0439

Avaliador

AVDSSC0439

33844300F

María del Carmen

Santos

González

Asesor

ASDSSC0482

Avaliador

AVDSSC0482

34956965R

María Belén

Nieto

Castro

Avaliador

AVDSSC0460

35421389D

Rosa María

Gavieiro

Gavieiro

Asesor

ASDSSC0437

Avaliador

AVDSSC0437

44447073X

Gisela

Velo

García

Asesor

ASDSSC0492

44459991W

Ana Isabel

García

Fernández

Asesor

ASDSSC0432

76413173C

Sonia

Suárez

Martínez

Asesor

ASDSSC0487

Avaliador

AVDSSC0487

Transporte e Mantemento de Vehículos

32435100V

Enrique

Pazo

López

Asesor

ASDTMV0466

Avaliador

AVDTMV0466

32613928C

Serafín Miguel

Pérez

González

Asesor

ASDTMV0469

Avaliador

AVDTMV0469

32801182P

José Luis

Abad

Castro

Asesor

ASDTMV0410

Avaliador

AVDTMV0410

33237892V

Juan

Gesto

Antelo

Asesor

ASDTMV0438

Avaliador

AVDTMV0438

33280989N

Ramón

Sieira

Hermida

Asesor

ASDTMV0484

Avaliador

AVDTMV0484

33344623M

Guadalupe

López

Rodríguez

Asesor

ASDTMV0450

Avaliador

AVDTMV0450

33855192C

José Luis

Digón

Quiroga

Asesor

ASDTMV0421

Avaliador

AVDTMV0421

35294635P

Eugenio

Fernández

Villar

Asesor

ASDTMV0428

Avaliador

AVDTMV0428

36062321T

Roberto Javier

Lago

Calvo

Asesor

ASDTMV0447

Avaliador

AVDTMV0447

50451944H

Jesús

Menéndez

Menéndez

Asesor

ASDTMV0456

Avaliador

AVDTMV0456

76352690G

José Manuel

García

Cotón

Asesor

ASDTMV0431

Avaliador

AVDTMV0431

76819398L

Moisés

Acuña

Alfonsín

Asesor

ASDTMV0411

Avaliador

AVDTMV0411

Sector produtivo

Familia profesional

DNI

Nome e apelidos

Tratamento

Cód UC

Unidade de competencia

Código habilitación

Agraria

35560743R

María Julia Rodríguez González

Avaliador

UC1468_2

Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de floraría.

AVP146820697

UC1469_2

Realizar composicións florais.

AVP146920698

UC1470_2

Realizar composicións con plantas.

AVP147020699

UC1471_2

Vender e informar sobre produtos e servizos de floraría.

AVP147120700

UC1479_2

Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro.

AVP147920701

UC1480_2

Realizar operacións de cultivo de plantas e terróns de céspede en viveiro.

AVP148020702

Edificación e Obra Civil

32594666D

Luís López Peral

Avaliador

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

AVP086910672

UC0870_1

Construír faldróns para cubertas.

AVP087010673

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

AVP136020674

UC1908_2

Montar estrutura metálica lixeira para cubertas.

AVP190820675

UC1909_2

Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas.

AVP190920676

UC1910_2

Construír a cobertura con tella e lousa.

AVP191020677

UC1911_2

Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións.

AVP191120678

UC1917_2

Executar as capas e os elementos do sistema de impermeabilización complementarios da membrana.

AVP191720679

UC1918_2

Impermeabilizar con membranas bituminosas.

AVP191820680

UC1919_2

Impermeabilizar con membranas sintéticas.

AVP191920681

32798184T

Juan Antonio Santiso Vázquez

Avaliador

UC0869_1

Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns.

AVP086910718

UC0870_1

Construír faldróns para cubertas.

AVP087010719

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

AVP136020720

UC1908_2

Montar estrutura metálica lixeira para cubertas.

AVP190820721

UC1909_2

Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas.

AVP190920722

UC1910_2

Construír a cobertura con tella e lousa.

AVP191020723

UC1911_2

Organizar traballos de cubertas e impermeabilizacións.

AVP191120724

UC1917_2

Executar as capas e os elementos do sistema de impermeabilización complementarios da membrana.

AVP191720725

UC1918_2

Impermeabilizar con membranas bituminosas.

AVP191820726

UC1919_2

Impermeabilizar con membranas sintéticas.

AVP191920727

Electricidade e Electrónica

33541945X

Xosé Montouto Fernández

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

AVP082020684

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e de unha ou de varias industrias.

AVP082120685

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.

AVP082220686

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

AVP082320687

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

AVP082420688

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas.

AVP082520689

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

AVP012020682

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

AVP012120683

52932966F

Daniel Domínguez Cernadas

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

AVP082020637

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e de unha ou de varias industrias.

AVP082120638

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.

AVP082220639

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

AVP082320640

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

AVP082420641

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas.

AVP082520642

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

AVP012020635

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

AVP012120636

76707613Z

Víctor Sánchez Villar

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

AVP082020706

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e de unha ou de varias industrias.

AVP082120707

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.

AVP082220708

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

AVP082320709

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

AVP082420710

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas.

AVP082520705

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

AVP012020703

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría).

AVP012120704

Fabricación Mecánica

53184142T

Óscar
Santamaría Bellón

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820711

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920712

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020713

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120714

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220715

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320716

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420717

79329036N

Carlos Cerqueiro Gesto

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820585

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920586

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020587

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120588

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220589

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320590

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420591

Hostalaría e Turismo

34978615P

José Ramón Gómez Cachaldora

Avaliador

UC0268_3

Xestionar unidades de información e distribución turísticas.

AVP026830655

UC1056_3

Xestionar eventos.

AVP105630658

UC1069_3

Interpretar o patrimonio e os bens de interese cultural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

AVP106930650

UC1070_3

Interpretar espazos naturais e outros bens de interese natural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

AVP107030651

UC1071_3

Prestar servizos de acompañamento e asistencia a turistas e visitantes e deseñar itinerarios turísticos.

AVP107130652

UC1072_3

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

AVP107230653

UC1073_3

Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

AVP107330654

UC1074_3

Xestionar información turística.

AVP107430656

UC1075_3

Crear, promocionar e xestionar servizos e produtos turísticos locais.

AVP107530657

Imaxe Persoal

32796302G

Daniel Botana López

Avaliador

UC0058_1

Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.

AVP005810608

UC0347_2

Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

AVP034720609

UC0348_2

Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

AVP034820610

UC0349_2

Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

AVP034920611

UC0350_2

Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

AVP035020612

UC0351_2

Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

AVP035120613

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

AVP035220614

UC0356_2

Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

AVP035620615

Instalación e Mantemento

52457622G

Víctor Teira Paz

Avaliador

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011420735

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011520736

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

AVP115620739

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

AVP115720740

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115820737

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115920738

76901150Y

José Luis González Fernández

Avaliador

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011420659

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

AVP011520660

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

AVP115620663

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

AVP115720664

UC1158_2

Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115820661

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción.

AVP115920662

Madeira, Moble e Cortiza

35323303H

Emilio Dios Gil

Avaliador

UC0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento materiais, máquinas e ferramentas.

AVP016320628

UC0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias.

AVP016420629

UC0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento.

AVP016520630

UC0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría.

AVP088320631

UC0884_2

Efectuar instalacións de portas e ventás de madeira.

AVP088420632

UC0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares.

AVP088520633

UC0886_2

Efectuar instalacións de estruturas de madeira.

AVP088620634

36129482R

Luis Zúñiga García

Avaliador

UC0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento materiais, máquinas e ferramentas.

AVP016320741

UC0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias.

AVP016420742

UC0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento.

AVP016520743

UC0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría.

AVP088320744

UC0884_2

Efectuar instalacións de portas e ventás de madeira.

AVP088420745

UC0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares.

AVP088520746

UC0886_2

Efectuar instalacións de estruturas de madeira.

AVP088620747

Servizos Socioculturais e á Comunidade

41082924W

Mónica Seijas Rodríguez

Avaliador

UC0249_2

Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

AVP024920728

UC0250_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

AVP025020729

UC0251_2

Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e o funcionamento da unidade convivencial.

AVP025120730

UC1016_2

Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e ao seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar.

AVP101620731

UC1017_2

Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

AVP101720732

UC1018_2

Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

AVP101820733

UC1019_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

AVP101920734

44082220Y

Cristina Ferradás de Saa

Avaliador

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais

AVP102730643

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de cativos e cativas

AVP102830644

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco

AVP102930645

UC1030_3

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil

AVP103030646

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social

AVP103130647

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do cativo e da cativa cos seus iguais e coas persoas adultas

AVP103230648

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos

AVP103330649

44495312H

Ana Teresa Ortiz Pérez

Avaliador

UC0249_2

Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

AVP024920690

UC0250_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

AVP025020691

UC0251_2

Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e o funcionamento da unidade convivencial.

AVP025120692

UC1016_2

Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e ao seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar.

AVP101620693

UC1017_2

Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

AVP101720694

UC1018_2

Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

AVP101820695

UC1019_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

AVP101920696

Transporte e Mantemento de Vehículos

35547251S

José Lago Verde

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020665

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120666

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220667

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320668

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620669

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720670

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820671