Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Luns, 5 de agosto de 2013 Páx. 31204

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 22 de maio de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convocan para vinculación temporal, por concurso de méritos, diversas prazas de diferentes especialidades do persoal licenciado sanitario.

A Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, de conformidade co establecido no artigo 67 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro dos principios recollidos na norma I.2 do pacto de selección temporal do persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade (DOG nº 89, do 9 de maio de 2011), en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG nº 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e polo Decreto 168/2010, do 7 de outubro (DOG nº 199, do 15 de outubro), polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, e Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Proceder ao anuncio da convocatoria para cubrir, mediante vinculación temporal, as prazas de facultativo especialista de área que se relacionan no anexo I da resolución da convocatoria.

Segundo. As solicitudes para participar na presente convocatoria, xunto coa documentación a que se refiren as súas bases, presentaranse dirixidas á Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, no Rexistro Xeral da dita xerencia, sito no Hospital Arquitecto Marcide, avenida da residencia, s/n, 15405 Ferrol (A Coruña), ou a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de quince días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios dos centros hospitalarios dependentes da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, no Punto de Atención ao Traballador/a (PAT) da Dirección de Recursos Humanos, así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ferrol, 22 de maio de 2013

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Categoría

Especialidade

Nº prazas

Tipo de nomeamento ofertado

Médico admisión

Admisión e Documentación Clínica

1

Interino en praza vacante

Facultativo especialista

Xinecoloxía

1

Interino en praza vacante

Facultativo especialista

Psiquiatría

1

Interino en praza vacante

Facultativo especialista

Pneumoloxía

1

Interino en praza vacante

Facultativo especialista

Medicina Interna

1

Reserva de situación de servizos especiais

Facultativo especialista

Pediatría

2

Reservas comisión de servizos

Facultativo especialista

Anestesioloxía e Reanimación

1

Servizo determinado