Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Luns, 5 de agosto de 2013 Páx. 31211

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Reforzo da Coruña

EDICTO (227/2013).

Marta Yanguas del Valle, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de reforzo da Coruña, fago saber que no procedemento de despedimento obxectivo individual 227/2013 deste xulgado do social, seguido por instancia de Natalia García Zas contra a empresa Estructuras y Obras de Galicia, S.L. (Esoga), sobre despedimento, ditouse a resolución cuxo encabezamento e parte dispositiva son do teor literal seguinte:

«Auto.

Xuíz: Javier López Cotelo.

A Coruña, 20 de maio de 2013.

Parte dispositiva:

– Procede completar a sentenza ditada nos presentes autos o 17 de abril de 2013, de tal forma que:

– No fundamento de dereito II hai que engadir un parágrafo ao final que debe dicir: “Si, quedou probado que a empresa demandada debía á demandante, no momento do despedimento, a suma de 5.983,57 euros en concepto de salarios devindicados. É por iso que procede condenar a primeira a pagar á segunda a devandita suma debida.”

– No ditame desta débese engadir un número 3º que dispoña: “condeno a empresa demandada a pagar, en concepto de salarios debidos á demandante, a suma de 5.983,57 euros.”

Contra esta resolución non cabe recurso ningún.

Así o pronuncio, mando e asino, Javier López Cotelo, xuíz do Xulgado de Reforzo da Coruña».

E para que conste e sirva de notificación a Estructuras y Obras de Galicia, S.L. (Esoga), en ignorado paradoiro, expídese a presente cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

A Coruña, 15 de xullo de 2013

A secretaria xudicial