Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Luns, 5 de agosto de 2013 Páx. 31287

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 24 de xullo de 2013, da Delegación da Coruña, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Montes Rama, María Isabel e corenta e oito máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao no ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por medio deste anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os actos foron adoptados polas oficinas liquidadoras do distrito hipotecario que se citan no inicio de cada relación.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas liquidadoras que se citan, no enderezo que se expresa, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 24 de xullo de 2013

Regina Losada Trabada
Delegada da Coruña

ANEXO

Oficina Liquidadora de Corcubión

Avda. A Viña, nº 12, 15130 Corcubión

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Montes Rama, María Isabel

NIF: 32841671V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1568/2010

Trámite de audiencia

Papín Fernández, Beatriz

NIF: 76366665H

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2391/2009

Trámite de audiencia

Pérez López, Paulina

NIF: 76360749J

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2391/2009

Trámite de audiencia

Rey Campos, María Teresa

NIF: 76318626A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1910/2009

Trámite de audiencia

Rodríguez Garrido, José Manuel

NIF: 76326581T

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2425/2010

Trámite de audiencia

Trillo Santos, Fernando

NIF: 32773484W

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2101/2009

Liquidación: 600725262395

Oficina Liquidadora de Ferrol

Avda. Mac Mahon nº 25, baixo, 15403 Ferrol

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Asociación Grupo Scout Hércules 283

CIF: G70054879

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-4070/2010

Liquidación: 600091178498

Bacepen Promociones, S.L.

CIF: B15911183

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: Z-6/2013

Trámite de audiencia

Bacepen Promociones, S.L.

CIF: B15911183

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: Z-7/2013

Trámite de audiencia

Calvo Alonso, Antonio

NIF: 32617480F

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: D-110/2011

Liquidación: 651081005635

Moreno Beltrán, Francisco Javier

NIF: 32677638C

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-4772/2011

Liquidación: 600725351028

Vidrios y Aluminios del Cantábrico, S.L.

CIF: B15315948

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6780/2012

Trámite de audiencia

Oficina Liquidadora de Noia

Rúa Virxe de Loreto, Edificio Valle Inclán, portal 4, nº 6, entresollado 1ª, letra C, 15200 Noia

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Alonso Álvarez, José Ramón

NIF: 34918870V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6010/2010

Trámite de audiencia

Construcciones Silva y González, S.L.

CIF: B36336089

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5816/2009

Trámite de audiencia

Cordido Puga, Casimiro

NIF: 33153790A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5438/2011

Trámite de audiencia

Dieste Castro, Juan Alberto

NIF: 52938289V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-521/2011

Trámite de audiencia

García Lago, José Manuel

NIF: 33110561Z

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-52/2013

Trámite de audiencia

González Pérez, José Manuel

NIF: 52450273S

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5357/2006

Trámite de audiencia

Guinaldo Vidal, Pablo

NIF: 78780335E

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5358/2009

Trámite de audiencia

Méndez Torres, Manuel

NIF: 33255519A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-305/2013

Trámite de audiencia

Olveira Santamaría, José Manuel

NIF: 76463473L

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5152/2009

Trámite de audiencia

Parada Brión, Juan

NIF: 33236460B

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6553/2009

Trámite de audiencia

Pérez Rivas, Manuela

NIF: 76511675J

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-594/2011

Trámite de audiencia

Pérez Rivas, Manuela

NIF: 76511675J

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-578/2011

Trámite de audiencia

Promotora Agro do Arco-Ribeira, S.L.

CIF: B70312608

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-3654/2012

Trámite de audiencia

Provibuques, S.L.

CIF: B15210107

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5202/2009

Trámite de audiencia

Romero González, Áurea

NIF: 33245113Q

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-3657/2009

Trámite de audiencia

Soñora Soñora, Manuel

NIF: 76965119N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-5881/2009

Trámite de audiencia

Vidal Pérez, María Pura

NIF: 76486857N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6002/2009

Trámite de audiencia

Oficina Liquidadora de Ordes

Rúa da Canteira, 19 entlo., local 4C, 15680 Ordes

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Areoso Martínez, María Mar

NIF: 76357970V

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1887/2012

Trámite de audiencia

Arnejo García, Jaime

NIF:76338934W

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2062/2011

Requirimento documentación

Baleato Gontán, Dolores

NIF: 76339080X

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: T-357/2011

Requirimento documentación

Blanco Villaverde, María

NIF: 76330357G

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: D-9/2013

Liquidación: 651121001561

Fernández Landeira, Delfina

NIF: 32446118H

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-60/2013

Liquidación: 600121054603

Grela García, José Luis

NIF: 32812280C

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1717/2010

Trámite de audiencia

Hrdos. Mariño Domínguez, J.

NIF: 76292745C

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1468/2008

Liquidación: 600071158640

Motogarden Fabricación, S.L.

CIF:B15955420

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1364/2009

Trámite de audiencia

Noya del Río, Delio

NIF:76327318R

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: Z-1/2010

Trámite de audiencia

Promociones Jmcordes, S.L.

NIF: B70091533

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1178/2010

Trámite de audiencia

Reboredo Raña, Manuel

NIF: 32819648M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2104/2012

Trámite de audiencia

Tojo Piso, Leonor

NIF: 33234065P

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1069/2012

Liquidación: 600725499087

Villaverde Mirás, Víctor

NIF: 34890914Y

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: D-14/2013

Liquidación: 651081004822

Oficina Liquidadora de Pontedeume

Rúa Club Firrete, nº 19, baixo,15600 Pontedeume

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Génova Patrimonios, S.L.

CIF: B85471514

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2380/09

Trámite de audiencia

Grupo Sanmior, S.L.

CIF: B15738826

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-390/10

Trámite de audiencia

Promociones Cortiña do Crego, S.L.

CIF: B32318941

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1219/09

Liquidación: 600725232287

Oficina Liquidadora de Santiago

Praza da Constitución, s/n (Edificio Rexistros), 15702 Santiago de Compostela

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Baiaram Mircea, Florín

CIF: X8535901A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Vehículos

Expte.: V-42/2013

Liquidación: 620111102017

Pallarés Leal, Alfonso

CIF: 33278928K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.:T-2908/2009

Liquidación: 600725232446

Uneda 2000, S.L.

NIF: B15637846

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6803/2008

Requirimento de documentación

Liquidación: 600071249853

Uneda 2000, S.L.

NIF: B15637846

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6803/08

Requirimento de documentación

Liquidación: 600071249854