Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Venres, 9 de agosto de 2013 Páx. 32430

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Coruña

ANUNCIO de licitación (expediente As-38/2013).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña. a) Dependencia: Departamento de Contratación. b) Número de expediente: As-38/2013.

2. Obxecto do contrato: servizo de actualización da información cartográfica de referencia municipal. Duración: 24 meses.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

4. Orzamento base de licitación: 429.550,00 € (IVE incluído).

5. Garantía provisional: non se exixe.

6. Obtención de documentación: web municipal (perfil do contratante): www.coruna.es. Información: a) Teléfono: 981 18 42 19. b) Fax: 981 18 42 71. c) Correo electrónico:
contratacion@aytolacoruna.es. d) Enderezo: Praza de María Pita, 1-2º.

7. Clasificación: non se require.

8. Presentación de proposicións: a) Prazo: ata as 13.00 horas do día 26 de agosto de 2013. b) Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de proposicións técnicas e económicas: a) Lugar: véxase punto 6. b) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

A Coruña, 18 de xullo de 2013

P.D.
Rosa Mª Gallego Neira
Tenente de alcalde responsable de Facenda e Administración Pública