Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Venres, 9 de agosto de 2013 Páx. 32277

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2013 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural.

Por Resolución do 22 de abril de 2013 (DOG nº 87, do 7 de maio) fíxose pública a modificación das bases reguladoras aprobadas mediante Resolución do 7 de agosto de 2012 e a convocatoria para o ano 2013 das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 xuño, de subvencións de Galicia, dispón que o órgano concedente publicará no diario oficial correspondente as subvencións concedidas.

Pola súa banda, o artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas, exixe publicar na páxina web a concesión das subvencións.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

1. Facer público no Diario Oficial de Galicia o resultado do proceso de concesión das subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, convocatoria 2013, convocadas pola Resolución do 22 de abril de 2013.

2. Facer público na páxina web de Agader http://agader.xunta.es e no taboleiro de anuncios de Agader (A Barcia, 56. Laraño. Santiago de Compostela) a relación de solicitudes aprobadas, así como as excluídas por incumprir algún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, por non presentar a documentación requirida, presentala deficientemente ou fóra de prazo.

Disposición adicional

Esta resolución, pon fin á vía administrativa. Contra ela cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o Consello de Dirección de Agader, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, ou recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da citada publicación no DOG.

Disposición derradeira

Esta resolución será aplicable desde o día da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2013

Antonio Crespo Iglesias
Director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Anexo
Proxectos subvencionados

Cód expdte

Denominación

Solicitante

Orzamento aceptado

Puntuación

% axuda

Importe axuda

D13-31210-M001

Software Gestevolution

Ormer Construcciones, S.L.

6.500,00

59,00

50,00

3.250,00

D13-31210-M002

Renovación servidor da empresa

Adexota, S.L.

6.150,03

52,70

48,15

2.961,24

D13-31210-M003

Implantación do sistema Informático empresarial

Muebles de Cociña Marcial, S.A.L.

8.588,39

44,60

45,76

3.930,05

D13-31210-M008

Equipo servidor para redes e comunicacións

J Varela, S.L.

6.588,29

46,00

46,18

3.042,47

D13-31210-M009

Modernización e innovación da xestión e o marketing do pazo a través das NN.TT

Pazo do Bidueiro, S.L.

5.629,60

32,50

42,21

2.376,25

D13-31210-M010

Virtualización do sistema TI de Human Soft, S.L. no que se inclúe o sistema integral de xestión

Human Soft, S.L.

34.491,82

57,30

49,50

17.073,45

D13-31210-M011

Proxecto de implantación de ERP Integralia

Andrés VIizoso, S.A.

12.070,00

57,65

49,60

5.986,72

D13-31210-M012

Proxecto instalación Viforsa

Viveiros Salgado, S.L.

4.240,62

55,90

49,09

2.081,72

D13-31210-M014

Implantación dun sistema ERP na Empresa Infonova Informática e Comunicacións, S.L.

Infonova, S.L.

6.500,00

46,00

46,18

3.001,70

D13-31210-M015

Programa gesruta e servidor HP

Transmatos Chapela 64, S.L.

4.060,00

40,10

44,44

1.804,26

D13-31210-M016

Proxecto de implantación de rede e software

RG Bikes, S.C.

4.272,00

43,30

45,38

1.938,63

D13-31210-M017

ERP para destilerías Xestal

Destíilerías Xestal, S.L.

6.500,00

57,20

49,47

3.215,55

D13-31210-M018

ERP para Hicom & Technology Business, S.L.

Hicom & Technology Business, S.L.

12.833,00

54,60

48,71

6.250,95

D13-31210-M019

Incorporación das TIC en Fiberso Financiamento

Fiberso Financiamento, S.L.U.

4.535,00

37,95

43,81

1.986,78

D13-31210-M021

Centralización de hardware

Lodeiro Novo, Maria Lidia

4.504,27

48,30

46,85

2.110,25

D13-31210-M022

Implantación dun sistema ERP na empresa Rosber (Roberto Díaz Rubianes)

Díaz Rubianes, Roberto

6.500,00

25,00

40,00

2.600,00

D13-31210-M031

Proxecto TICS de impulso exterior

Atlanta Foreing Trade, S.L.

4.069,60

48,30

46,85

1.906,61

D13-31210-M036

Menduíña

Grupo Mediapipa, S.L.

2.374,92

33,95

42,63

1.012,43

D13-31210-M038

Innovación

Autos 66, S.L.

4.845,36

29,75

41,40

2.005,98

D13-31210-M041

Implantación sistema informático para a xestión de empresa de inserción laboral

Bata servicios MA, S.L.

7.865,12

36,80

43,47

3.418,97

D13-31210-M042

Implantación do sistema informático empresarial

Campañó Casal, Jesús

4.504,27

51,40

47,76

2.151,24

D13-31210-M043

Informatización da empresa

Fogares Ecolóxicos, S.L.

5.652,33

54,00

48,53

2.743,08

D13-31210-M044

Centralización dos recursos hardware da empresa

Deira Comparada, María Dolores

4.400,67

39,10

44,15

1.942,90

D13-31210-M045

Instalación do sistema central de hardware

Talleres Pardal, S.L.

10.105,32

43,40

45,41

4.588,83

D13-31210-M047

Implantación ERP para a xestión integral en código aberto: OPEn ERP

CGR Asesoría y Gestion Integral, S.L.

9.100,00

50,90

47,62

4.333,42

D13-31210-M052

Sofware de xestión comercial adaptada a tenda on line de artigos de deportes

Perez Portela, Adrian

11.400,00

47,15

46,51

5.302,14

D13-31210-M053

Implantación de rede Lan e servidor de rede

Cexnor Tecnic, S.L.

6.318,40

46,85

46,43

2.933,63

D13-31210-M057

Instalación do sistema cental de Hardware

Jaime Souto y Otro, S.C.

4.374,77

45,40

46,00

2.012,39