Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Martes, 13 de agosto de 2013 Páx. 32750

I. Disposicións xerais

Consellería de Economía e Industria

CORRECCIÓN de erros. Decreto 110/2013, do 4 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria.

Advertidos erros no citado decreto, publicado no Diario Oficial de Galicia número 140, do mércores 24 de xullo de 2013, segundo o establecido no artigo 105 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cómpre realizar as seguintes correccións:

1. Na páxina 29415 , artigo 17, onde di: «...punto A, alíneas a), b), d), e), i), j) e k); punto C; e punto D, alíneas a), c), d), e e) do artigo 16.», debe dicir: «...punto A, alíneas a), b), d), e), i), j) e k); punto B; e punto D, alíneas a) e d) do artigo 16.».

2. Na páxina 29416, artigo 18, onde di: «...punto A, alíneas c), f), g), h) e l); punto B; e punto D, alínea b) do artigo 16.», debe dicir: «...punto A, alíneas c), f), g), h) e l); punto C; e punto D, alíneas b), c), e) e f) do artigo 16.».

3. Na páxina 29425, artigo 28, onde di: «...B, alíneas c), d) e e)...», debe dicir: «... B, alíneas c), d), e) e f)...».

4. Na páxina 29425, artigo 29, onde di: «...B, alíneas f), g) e h)...», debe dicir: «...B, alíneas g), h) e i)...».